banner2
Mehmet CENGİZ
Mehmet CENGİZ
Yazarın Makaleleri
Gafil İnsanlar
Gaflet, Dalalet İnsan için kullanılan terimlerdir. Bu terimler kimde bulunursa gözleri kördür, kulakları sağırdır. Kalpleri katıdır. Bu tip insanlar dünyalık insan tipleridir. Gafil insanlar bende bir gün öleceğim diye düşünmezler. Varlık...
Koyun Can Derdinde Kasap Et Derdinde
Dünya’da insan canı kadar hiç bir can kıymetli, değerli değildir. Gerçi can candır her canlı can taşır.  Teknoloji asrında insan canı o kadar ucuzlamış ki, alıcı bile bulamıyor. İnsan canı üzerinden silahlar deneniyor. Mevki makamlar...
AMELLER VE NİYETLER
Okula kayıt yaptıran bir öğrenci. Okulun tüm kurallarına uymak mecburiyetindedir. Öğrencinin Okula kayıt yaptırması, birinci gayesi dersini okuması ders dinlemesi Sonunda imtihana tabi tutularak iyi not alması en büyük arzusudur. Tarlasına...
SAYIN BAŞBAKANIM PEYGAMBERLER ŞEHRİ ŞANLIURFAYA HOŞ GELDİNİZ
Şanlıurfa gerçekten taşı toprağı ile mübarek bir ilimizdir. Siyasi alanda çokça devlet büyükleri ilimize gelerek oy toplamak için vaatlerde bulundu. Bazıları verdikleri sözleri az da olsa yerine getirdi bazıları ise vaatlerini bir daha ki...
SURDA BİR GEDİK AÇTIK MİSYONU LAZIM
Piyasa gedik açanlarla dolu. Ne yazık ki, açılan gedikler, grizo patlaması ile tekrar kapanıyor. Televizyonda bazı müftüler hafta da iki Caminin temelini atıyoruz diyorlar. Her mahalle Camilerle dolmuş, devletin çokça okul yaptığı gibi, Okul...
İKİ MUSLUK
Bu kelimeler rahmetli Necip Fazıl KISAKÜREK’E aittir. İlk olarak devletin zirvesi üstadın ödüllerini verdi. Ödül verme merasimini televizyondan seyrettim duygulanmamak elde değildi. Sayın ERDOĞABN’IN törende açılış konuşması beni çok...
ALLAH’IN AZABI ÇETİNDİR
Allah’ın azabına inanmak İmanın şartlarındandır. Anayasamız Kuran’ı kerimin bakara suresinin İlk ayetlerinde şöyle buyrulur.  ”ONLAR K,GAYBA İNANIP, NAMAZI DÜRÜST KILARLAR VE KENDİLERİNE VERDİĞİMİZ RIZIKTAN ALLAH İÇİN HARCARLAR”...
GELİN HİCRET EDELİM
 Hicret yolculuk, ikamet edilen yerden varılan yere denir. Hicret İslami bir terim olduğu için çok öneme haizdir. İlk hicret İslam tarihinde Habeşistan’a yapılmıştır. Bu hicrette on beş kişi vardır. İkinci hicret yine Habeşistan’a yapılmış...
Camiler İman Dolum Tesisi Olmalıdır
Camii Cemiden gelir toplanma yeri demektir. Yeryüzünde dört çeşit Cami vardır. Birincisi: Mescidi Haram Beytullah’tır. İkincisi: Mescidi Aksadır. Üçüncüsü: Mescidi nebevidir. Dördüncüsü: yeryüzündeki tüm camilerdir. Üç mukaddes  cami...
Münafıklar Çok Tehlikeli
  Bu dünyada insanın çok düşmanları vardır. Düşmanlar maddi ve manevi olmak üzere iki çeşittir. Yani görüneni görünmeyen düşmanlar.  Görünmeyen düşman görünen düşmandan daha tehlikelidir.  Görünmeyen düşmanda sinsilik var,...
Ümmet Fesada Gidiyor
Ümmet inananların topluluğudur. Yeryüzüne çok ümmetler gelmiş, Ümmeti Muhammed son ümmettir. Son ümmetin diğer ümmetlerden ayrı özellikleri vardır. Bu son ümmet çıkarılmış hayırlı bir ümmet olarak tarif edilir. Kurtuluşu iyilikleri...
NATO ZIRVASI
Zirve denilince insan irkiliyor acaba ne olacak diye, zirveler iyilik yönde de olabilir. Meğer bu sefer ki, NATO zirvesi kan üzerinden beslenen, sömüren Siyonist düşüncenin daha ne kadar sömürebiliriz imiş. Bölebiliriz, öldürebiliriz, silah...
Evlilik Ve Nikâh
Evlilik her erkek ve kadının hakkıdır. Bu hak doğuştan var olup, kıyamete kadar devam edecektir. Toplumumuzda üç çeşit evlilik vardır. Birincisi İslam dinine harfiyen uyarak yapılan evlilik. İkincisi geleneklere göre yapılan evlilik. üçüncüsü...
Müslümanlar Hacca Gidiyor
Hac İslamın şartlarından biridir. Hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Ömrün de bir defa Müslüman’ın Hacca gitmesi farzdır. Haccın farz oluşu zenginliğe bağlıdır. Hac ayet ve hadiste çok anlatılır. Haccı İnkâr etmek insanı küfre...
Ahmet Yesevi Köyü
Merak mı ediyorsunuz hemen açıklayalım Ahmet Yesevi diye bir köy yok. Keşke böyle bir köy olsaydı taa karacadağ’ın eteğinde olsaydı. Bahsettiğim mahalle Büyük şehir belediyesinin bir parçası olan, yeni İlçe Haliliye’ye bağlı Ahmet...
Yalancı Dünya Barış Günü
Barış huzurdur. Her insanın bulunduğu mekânda emin olarak yaşamasıdır. Barışın karşılığı huzursuzluktur. Uykuların kaçmasıdır. Ekmeye, barınmaya hasret kalmaktır. Kan dökücüler insanlığı o hale getirdiler ki, ne huzur, ne ekmek...
Gerçek Dinden Uzak Duranlar
Din ilahi bir kanundur, Hak din İslam dinidir. Hak din dışındaki tüm oluşumlar batıldır. Hak dinin koruyucusu bizzat Rabbin kendisidir. Müslümanlar hak dine sarılır, uygulamasına çalışırlarsa hem kendileri kurtulur hem de başkalarını kurtarır....
Çağ Atlatmak
Her görüşün kendine göre ilkeleri vardır. Yaşam ilkelerini insanoğlu koyamaz  bu Sünnetullah’a terstir. Dünyanın kuruluşundan gönümüze kadar hatta kıyametin kopacağı ana kadar yaşam tarzı ile ilgili iki yol insanlara gösterilir önlerine...
Muhtar Bile Olamaz!
Tarih zalim ve mazlumlarla doludur. Dünya hayatında kim çalışırsa Mevla ona verir. Müslüman’ın çalışma alanı çok dardır. Müslüman vahiy kültürüne bağlıdır. Her şeyi akılla çözemez. Aklın yanılma payı çoktur. Müslümanın değer...
Saldım Çayıra Mevlam Kayıra
Kırk güne yakındır gündemlerden uzaktayım. Gidiş-geliş Mukaddes yolculuk, öyle bir yolculuk ki, hayatın en tatlı anı verimli mevsimi Rabbim herkese nasip eylesin. Umre Haç konusu fıkıh kitaplarımızda genişçe yer bulmakla beraber. Çok acıdır...
Uydurulmuş Dinlerin Mahsulü
Allah indinde hak din İslam dinidir. Bunu inkâr etmek küfürdür. Bunun dışında k i din çeşitleri adı ne olursa olsun batıldır. Hak din üzerine çok oyunlar oynanıyor. Hak dinin Mezhepleri de bellidir. Ilımlı İslam, dinler arası diyaloglar,...
OKUL’MU DEDİNİZ?
Okullar açıldı kapanıyor, tatile giriyor. Okullar sözde eğitim yuvalarıdır. İnsanlara yol gösterici kılavuzlardır. Okullardaki gerçek eğitim Cami eğitiminden çok önemlidir. Çünkü okullarda genç nesil var. Bir ülkenin bekası gençliğe...
Paşaların Maşası Olmakla Özgürlük Olmaz
Bir zamanlar paşa kelimesini kullanmak suçtu.Yasaklayanlar daha sonra kendileri paşa oldular.İğne ile kazılan kuyu misali bedeller ödense de özgürlük alanında mesafeler katledildi. Edilmeye devam ediliyor. Bazı insanlar özgürlüğü sonsuz,...
Emaneti Korumak
Emanet birine bırakılan şey demektir. Karşı taraftan emin olmaktır, sınırsız güvenmektir. Emanet iki çeşittir. Biri Rabbimizin emanetidir ki bu geneldir. Birde insanın insana emanetidir. İlahi emirde emaneti ehline verin buyrulmuştur. Bizi...

banner4