banner2
Mehmet CENGİZ
Mehmet CENGİZ
Yazarın Makaleleri
Yozlaşmalar Nereye Kadar?
  Yozlaşma aslından kopmaktır. Dinde, Dindarlıkta, yozlaşma olduğu gibi, cemaatleşmede sendikalaşmada, siyasallaşmada, insani ilgilendiren çok alanlarda yozlaşmalar da olabilir. Yola koyulurken, yürünen yolda yozlaşma olursa dökülenleri çok...
Gençlik Uçurumda
  Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, Ancak anne babanın inancı ne ise çocuk onlara göre bir inanç sahibi olur. Yönetim kadrolarında bulunanlar, özellikle siyasetçiler gençlerle çok övünürler. Anne babaların çocukları ile övünmeleri...
Din Ve Dünya-2
Dünyada İnsan eşrefi mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisidir. İnsanı dünyadan çıkarın dünyanın ne kıymeti olur. İnsanın dünyaya gönderilmesi, taltif edilmesi, paye verilmesi boşuna değildir. Değer sahibi insan yaratanını tanır...
Din Ve Dünya-1
  Dinler iki çeşittir. İlahi dinler, beşeri dinler. İlahi dinler Hz. Âdem aleyhi selamdan günümüze kadar gelmiş Kıyametin kopacağı ana kadar da devam edecektir. İlahi dinlerin sonuncusu İslam Dinidir. Diğer ilahi dinler in hükümleri İslam...
ILIMLI İSLAM
  Hak Din İslam Dinidir. Ehlisünnet esaslarına göre bozulmamış İncil ve Tevrat'ın bağlıları ehli kitap sayılıyor olsa da, bu gün hem İncil hem de Tevrat tahrif edilmiş yani bozulmuştur. Tevrat ve İncil'e sözde inanan Yahudi ve...
İbretli Kelamlar
  Âlimlerimizden, filozoflardan, sanatçılardan, siyasetçilerden, bilim ve ilim adamlarimizdan, Şair, yazar ve edebiyatçılarımızdan öyle mümtaz Şahsiyetler vardır ki, söz ve kelamlarında insanlar için büyük yol göstericilik var… Birer...
HARAMLARDAN KAÇMAK
  Helal belli, haram bellidir. Helalde bereket, huzur, hormonsuz gıda vardır. Teknoloji asrında halel haram karışmıştır. Yeter ki gelsin, zengin olayımda, zevke sefa sureyim de, son model arabam, telefonum olsunda, evim konforlu, döşeli odlumu...
İNSANLİK TUFANLARLA BOĞUŞUYOR
  Sermayenin elden ele dolaştığı, zenginin zengin olduğu, fakirin bir lokma ekmek elde etmekle boğuştuğu asrımızda, fert ve toplumda huzur kalmada. İnsanı bozmak için şer ittifakları ara vermeden çalışmaya devam ediyorlar. Bozulmayanları...
Dava Adamı
Dava adama toplumun meleğidir. Dava adamını bünyesinden çıkaran, değer veren toplumlar yükselmede sinir tanımazlar. Tarih dava adamları ile doludur. Dünyada en büyük sıkıntıları dava adamları çekmiştir. Gerçek dava adamları hak davaları...
Ahir Zaman Fitnesi
  Zaman hem ahir zaman, hem de ağır zamandır. Çok dikkat etmek lazım… Kıyamet alametlerinin çoğu zuhur etmiş, tüm kötülükler korkusuzca, yarışırcasına işleniyor. Namaz, oruç, cami, cemaat,  tarikat, cuma, bayram, muharrem, aşure, süper,...
İyi İzler Bırakmak
  İnsanlığa iyi işler yapmak, iyi izler bırakmak gerçek insanların meziyetlerindendir. İyi iz bırakmak isteyenler toplum menfaatini her şeyin üstünde tutanlardır. Bunlara toplum öncüleri de denilebilir Asrımızda her şey yozlaştığı için,...
Zalimin Zulmü
  Zulüm! Hakkın, adaletin tersidir. Tarih zulüm sahneleri ile doludur. Bazı zulümleri tarih kitaplarında okumuşuz.  Oda yalan söyleyen tarih utansın.  Kitaplarından devede kulak da olsa, aynel yakin zulümleri de gördük her gün yeni zulümlerle...
Hicri Yılbaşı 1439
  Unutulan Hicri Yılbaşına girmiş bulunuyoruz.( 21 Eylül 2017) Hicri yılbaşının Ümmetin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Muharrem ayı hicri yılbaşının birinci ayıdır. Ayni zamanda Muharrem ayı haram aylardandır. Cahiliye döneminde...
Acısıyla Tatlısıyla Bir Bayram Geride Kaldı
  Hamd Âlemlerin Rabbinedir. Şükürler olsun burukta olsa dini bir Bayramımızı geride bıraktık. Sevinenler, üzülenleler olduğu gibi doğanlar, ölenlerde oldu. Dünya hayatı böyledir. Müslümanlar için Dünya zevkleri geçicidir. Meşru dairede...
Hac İslam Kongresidir
  Hac İslimin Şartlarından biridir. Nisaba malik olanın ömründe bir defa Hac yapması farzdır. İslam dini beş şey üzerine kurulmuşsa bunlardan biriside Hacdır. Haccın insan üzerindeki etkisi diğer ibadetlerden farklıdır. Hac hem mal hem...
YAKARIŞ VE DUA
            Dua ve yakarış Müslümanların vazgeçilmezleridir. Yüce Rabbimiz "Ey Muhammed, de ki; Duanız olmazsa rabbim size niye değer versin." Furkan s.a.77. Üstad Bediüzzaman; 'Dualarınız olmazsa ne kıymetiniz var” diye buyurur....
Kurban Ve Kurbiyet-2
  'O Hâlde, Rabbin için Namaz kil, Kurban kes.” Kevser s.a.2- Kurban kesimi kitap ve sünnette emredilmiştir. Namaz kıl ve Kurban kes emri hemen Namazdan sonra emredilmesi Kurbanın ne kadar ehem olduğunun ifadesidir. Kurbanı inkâr etmek, hafife...
KURBAN VE KURBİYET - 1
Kurban ve Kurbiyet öz ifade ile yakin olmak demektir. İçinde bulunduğumuz mevsim Kurbiyet mevsimidir. Yakin olmak mevsimlik değil ki, zamanı mekânı olsun… İyilik veya kötülüklere yakin olmak insanoğlunun fıtratında vardır. Ümmet fertleri...
DİN VE DİYANET-4
  Din Diyanetle ilgili bu dördüncü yazımdır. Gündemler o kadar çok ve değişkendir ki, gündemlerle insan boğuluyor. Referansımız Din olduğu için tüm olayları dini kaynaklı yazıyor ve önemsiyorum. Dinimizde insanların dertlerini dert edinmek,...
DİYANET VE DİN-3
Ayrılan Diyanet Reisimiz veda konuşmasında, bir daha 40 Yıl mahcubiyetini yaşamayalım dedi. Bu çok anlamlı bir ifadedir. Sayın başkan Fethullah Gülenle ilgili son günlerinde birde Rapor irat etti, dini kötü emelleri için kullanmış, insanımızı...
DİN VE DİYANET - 2
  Din diyanet konusu kuşdili ile anlatılsa bile yeridir. Bir zamanlar diyanet, Diyanet vakfı, hatta müftü bile eleştirilmezdi. Gizli bir dokunulmazlıkları vardı. Ta ki diyanette zorlada olsa, sendika kuruluncaya kadar. Diyanette sendika kurmak basit...
DİN VE DİYANET
  Dinin çok tarifleri vardır, Din İlahi bir kanundur. Dinin İlkeleri vahiydir. Başta Peygamberler, Sahabeler, Tabiinler, sonra ulemalar Dinin açıklayıcılarıdır. Bu din anlayışı silsile yolu ile zaman zaman arazlarla beraber günümüze kadar...
Selahaddini Beklemeyin Selahaddin Olun
Bu manalı söz Geçen Cuma günü katil İsrail askerlerince aksa kıyamında uç şehitten biri olan Filistinli Sehid, mücahid Ömer'e ait. Öyle bir mücahit ki, üç Siyonist Askerini öldürdükten sonra yukarıdaki ifadeyi kullanıyor ve şehit...
SİYONİZMİN KURBANLARI
  Siyonizm Yahudi teşkilatıdır. Yahudi denilince ırkından dolayı en üstün ırk kabul edilir. Yahudi olmayanların bilhassa Müslümanların hepsi ise Yahudilerin köleleridir. Bu kölelerin malı, canı, toprağı, dini, Namusu Yahudiliğe göre...

banner4

banner17