banner2
Mehmet CENGİZ
Mehmet CENGİZ
Yazarın Makaleleri
Doğrunun Yanlışları
Doğru doğrudur, yanlış da yanlıştır. Bu günkü yazımda toplum adına bazı yanlışları dile getirmeye çalışacağım. Rahmetli Üstat Necip Fazıl yanlışları, Doğru yolun sapık kolları olarak isimlendirir. Diyanetten emekli biri olarak...
DAVAM
Milli Görüş hareketinin kök hücrelerinin mimarı Dava adamı Rahmetli ERBAKAN'DIR. Başlıkta ki, Davam ifadesi Rahmetli ERBAKAN'A aittir. Hocanın Vefatından sonra dava arkadaşları bu kelimeyi ihtiva eden Davam diye bir kitap bastırmışlar....
Dini Tebliğ Etmek
Bu yazımda birkaç ayet ve bir kaç hadis Mealini vermek istiyorum. Rabbimiz buyurur. ( Siz İnsanlar için çıkarılmış hayırlı bir Ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a İman edersiniz. Ali İmran S.Ayet 110) (Bize...
İbadet Mekânları Camiler
Camiler Allah'ın evleri olarak tarif edilir. Camilerin varlığı Ayet ve hadislerle sabittir. Camileri inkâr etmek, küçümsemek Din dışı bir eylemdir. İslam toplumunda Camiler Mukaddes ve dokunulmaz olarak ad edilir. Cami Cem toplama, birleştirme,...
2018 Yılını Geride Bıraktık
Her geçen gün insan Ömrün den geçiyor. Dünya insan öğütme makinesi gibidir. Doğanlar, ölenler. Farkında olmadan daha çok gün, gece, ay, yıllar geçirmeye adayız. Diğer Yılları geçirdiğimiz gibi 2018 Yılını da geride bıraktık. Az...
İstemesekte Hayat Devam Ediyor
İnsanoğlu eşrefi mahlûkattır. Yaratılmışların en eşreflisidir. İnsanı halk eden Halık İnsanı aklı sayesinde boş bırakmamış, yapacaklarından sorumlu tutmuş, Yapacakları, kaçınacakları ilahi kelamında belirtmiştir. İnsanoğlu ilahi...
Bekârları Evlendirin
Evlilik fıtridir. Teknoloji ne kadar ilerledi, teknoloji ürünleri ne kadar çoğaldı ise, evliliklerde tam tersine geriledi denilebilir. Evlenmek yuva kurmak, çocuk sahibi olmak İslam'da en büyük müessesedir. Eski kadim evliliklerle yeni evlilikler...
Hac ve Umre
Hac ve Umre başlı başına ayrı konulardır. Her birinin ayrı detayları vardır. Önce bir katrede olsa hac konusunda birkaç kelam yazayım. Hac Ayet ve hadislerle sabit olan farz bir ibadettir. Haccı inkâr etmek hafife almak, küfürdür. Hali vakti...
İşlenen bit'atlar
Bidat Resulallah SAV. Den sonra ortaya çıkan her şeydir. Bid'atle ilgili çok hadisler var birkaç hadisin manasını vereyim. ”İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir. Müslim Cuma 43.”Sonradan ihdas edilen her şey Bidat tır. İbni....
Hayırlı İşlerde Acele Ediniz
Hayırlı işlerde acele etmek İslami emirdir. Allah bizleri hayırlı işleri acele yapanlardan eylesin. Hayırlı işler yolculuğu çok çetindir, badireler, bariyerlerle doludur. Hayırlı işleri yapmada Rızayı bari esastır. Yapacağımız hayırlı...
İTTİHAT VE İTTİFAK
Ekranlar da, yazılı basında ittifak, aslı ittihad kelimeleri gün geçmiyor ki dillendirilmesin. İttihad; birlik, aynı fikirde olmak. İttifak ise, uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma manalarını ifade eder. Her iki kelimenin kökeni Arapçadır. Türkçemizde...
Yaralar Çok Büyük
Yaralar maddi ve manevi olmak üzere iki çeşittir. Maddi yaraların tedavisi çoğunlukla maddi araçlarla yapılır. Manevi yaraların tedavisi ise manevi araçlarla olur. Bunlar hem kural, hem de ilkelerdir. İnsanlık bugün hem maddi hem de manevi yaralarla...
Adaletsiz Vicdanlar
Dinimizde Adaletle ilgili çok ayet, hadis, bulunmaktadır. Bunun dışında kelamı kibar, Âlim bilim adamlarının adaletle ilgili güzel sözleri de çokça mevcuttur. Adaleti savunmak, adaletsizliği ortadan kaldırmak adaleti uygulamakla mümkündür....
Seçme Ve Seçilme
Seçme seçilme ithal kanunlara göre bir vatandaşlık görevidir. Sözde Cumhuriyet, Demokrasi ile idare edilen Ülkemizde siyaset arenasında seçilenleri halk seçer. Seçimler için önce günler belirlenir. Halk seçileceklerle bilgilendirilir. Mitingler...
İZİNDEYİZ YA RESULALLAH
İçinde bulunduğumuz ay Rabiülevvel ayıdır. Bu ayın 12'sinde 19/20 Kasım 2018 Fahri kâinat efendimizin dünyaya teşrif ettiği tarihtir. Ülkemizde bu günü, geceyi ümmet fertleri mevlit okuyarak, okutarak, oruç tutarak, daha fazla ibadet...
Takva ve İtaat
          Takva dinimizde itaatin zirvesidir. İnsanlar dünyada kendilerine nam, şan, paye verebilirler. Verdikleri bu payelerle övünebilirler, insanları kendilerine itaate zorlayabilirler, dünya payeleri...
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı
Tam 95 yıldır sözde Cumhuriyetle idare ediliyoruz. Cumhuriyet kurulmadan önce koca bir Çınar ağacı devrilmiş. Ne kadar değerleri varsa hepsi tar umar edilmiş, güya bir çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmış altı asırlık bir cihan devleti...
Helal Belli Haram Bellidir
İnsanlık helal haram karışımı ile boğuşuyor. Laik sistemlerin, liberal ekonomilerin Helal haramı yoktur. Helal harama riayet etmeden tüm kazançlar meşrudur. Din dışı olan bu anlayış, Müslüman toplumları sel gibi önüne katmış sürüklemektedir....
Eğitim Yoğun Bakımda
Eğitim bir toplumun temel taşlarındandır. Eğitimden sorumlu bir yetkili, Eğitimin yoğun bakımda olduğunu söylüyor. Cümle çok doğru hele hastaya fazla narkoz verilirse hasta hemen ayılmaz Eğitimde narkozun dozajı o kadar fazla ki, yoğun bakımın...
Al Papazı Ver Papazı
Papaz! Hıristiyanların Din adamı, Osmanlılarda kilisenin ruhani lideri olarak adlandırılırdı. İlahi olsun beşeri olsun her toplumda Mutlaka bir baş bulunur. Bu başlara isim konur. Papaz Hıristiyanların tahrif edilmiş dini lideridir. Bugün...
Denize Düşen Yılana Sarılıyor
  Denizler Allah'ın büyük nimetleridir. Denizlerde çok değişken mahlûklar yaşar. Denizdeki yaratıkların bir kısmı yenir bir kısmı ise yenmez. Rabbimiz Rahman suresinde azametini göstermek için deniz sularını göstererek tuzlu suyun...
Dört Hak
Hak kelimesi Allah'ın isimlerindendir. Dört hak ta ki kastım, Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarıdır. İnsanın insan üzerinde çok hakları var ben sadece dört tanesini izaha çalışacağım. Allahın hakkını çiğneyenler insan...
Hicret İlahi Bir Emirdir
1440 HİCRİ yılbaşını 11 Eylül 2018 tarihinde idrak ettik. Nedense Dini gün ve geceler hep sessiz sedasız gelip geçiyor. Müslümanlarca pek önem verilmiyor. Gençliliğin hiç umurunda bile değil. Sadece Mesajlarla bu kutlu yolculuğu kutlamak...
Dini Dünya’ya Feda Edenler
Din İlahi kanundur. İnsanlar dinin emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe rahat edebilirler. Güç elde edebilirler, Galip olabilirler. Müslümanlar bu gün zillet içinde yaşıyorlar. Kan, gözyaşı, Ölüm işgal göç insanlık dışı ne kadar fiil...

banner4

banner17