banner2
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Yazarın Makaleleri
BATI’NIN SUSMAYAN MEDYA SİLAHI
Genel olarak Medya sözünden 'Basın, haberleşme ve sosyal medyayı” anlamak gerekir. Kitleleri belli fikirler istikametinde eğitmek ve sürüklemek ancak basın ve haberleşme, yani medya sayesinde mümkün olmaktadır. Yaklaşık 80-90 yıldan...
Bediüzzaman’ın Tefsir İlmine Yönelik Tespitleri
Tevrat ve İncil, gözlerden kaybolarak tarihe mal olmuş olan geçmiş ümmetlerin kültürleri hakkında bazı doğru bilgiler verse de, insanlığın sahip olduğu en doğru kaynak yine Kur'an-ı Kerim'dir. Zira Kur'an bütün semavi kitapların...
CEMAAT VE 15 TEMMUZ
   Cemaat kelimesi, topluluk manasındadır. İslam'da ilk cemaat Mekke'de Erkâm'ın evinde oluşmuş; ilk belirgin ve nizamî cemaat ise, Resûl-i Ekrem'in (s) Medine mescidini inşa etmesiyle meydana gelmiştir....
Sır Bir Emanettir
Bir dostum, 'Hocam yakınlarımız ve dostlarımız tarafından bize emanet edilen sırları korumak ne kadar önemlidir? Sır saklamanın sorumluluğu nedir?” şeklinde bir soru sordu. Cevap olarak kendisine anlattıklarımı kısmen buraya aldım;...
Kılıçdaroğlu’nun Ruh Hali
Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura saatler kala, aşırı uçta bir milliyetçi olan Ümit Özdağ ile anlaştı. İkisi arasında yedi maddelik bir mutabakat metni imzalandı. İmzadan önce Özdağ'ın yaptığı paylaşımda 'iç işleri bakanı”...
Tecdid Hareketi ve Müceddid
Tecdid kelimesi 'Yenilemek”, Müceddid ise 'Yenileyen kimse” anlamında kullanılmaktadır. Müceddid kelimesi ıstılahta, 'Dini hurafelerden ve sonradan dine ilave edilen batıl bid'alardan kurtaran ve dini asli hüviyetiyle ortaya...
KILIDAROĞLU NEDEN ÖFKELİ VE HIRÇIN?
Cerbeze ve öfke CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun en temel özelliğidir. Genel başkan olduğu günden beri, stratejisini olumsuzluklar ve korkular üzerine kurduğu için bütün konuşmalarında öfke kokan cerbezeli bir üslup...
FİTNE VE FİTNECİLER
Fitne, rekabet alanı geniş olan siyasetle ilgilenenlerin, rakiplerini alt etmek için yalan ve hileye başvurmaları sebebiyle ortaya çıkar. Kuşkusuz siyasetle meşgul olduğunuzda sizin Rabbani ya da nefsanî bir amacınız vardır. Eğer...
Bir Dostumun Sorusuna Cevap
Bir dostum, 'Hocam Kılıçdaoğlu kazanırsa gerçekten memleket batar mı?” diye bir soru sormuş. Ona şu cevabı verdim. Değerli kardeşim, Kılıçdaroğlu kazansa, Batılılar, Başta Türkiye'nin kanını emen bütün terör örgütlerini...
SIRRI SAKIK SIRLARI İFŞA ETTİ
Eski HDP milletvekili Sırrı Sakık, 'Kapalı kapılar arkasında söylenenlerin artık kamuoyuyla paylaşılması gerekir”  sözüyle CHP ile HDP arasında gizlice karara bağlanan öyle bir sırlar ifşa etti ki, ortalık karıştı. Şimdi,...
Görüşmelerin Perde Arkası
CHP genel başkanı Bay Kemal son bir iki ayda görüşmelerine hız verdi.  1) Son bir yıldır altılı masanın ortaklarıyla sık görüşmeler yaptı. Son görüşmelerinde, Cumhurbaşkanlığı adayı olabilmesi için birisi dışında diğer ortaklarını...
BATILI DEVLETLER TÜRKİYE’DEKİ TERÖRÜ NEDEN DESTEKLİYOR?
ABD'nin Suriye'deki terör örgütlerine on binlerce tır silah temin etmesi, terör örgütlerinin ve özellikle PKK'nın tüm Batı başkentlerinde ellerini-kollarını sallayarak dolaşmaları, çadırlar, sergiler açmaları,...
BİR YAHUDİ, BİR MÜŞRİK, BİR MÜMİN VE BİR MÜNAFIK
Kaynakların anlattığına göre Medine'de yaşayan el-Muhayrik Yahudi âlimlerinden biriydi. Resûlullah (s) müşriklerle savaşmak üzere Uhud'da iken Cumartesi günü Yahudilere, 'Ey Yahudi topluluğu! Vallahi sizler Muhammed'in peygamber...
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün Risale-İ Nur’la İlgili Son Çalışması
Üstad Bediüzzaman'ın vefat yıldönümü münasebetiyle Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün Risale-i Nur'la ilgili yaptığı son çalışmayı tanıtmak istiyorum. Ahmet Akgündüz çok eski bir dostum...
AKŞENER’İN BAŞINA GELENLER
Dış siyaset bizim milli varlığımız ve bekamızla ilgili olduğu için zaman zaman temas etmem gerektiğine inanıyorum. Özellikle sözde dostumuz olan Batılıların dalavereleri ve bizim aleyhimizde çevirdikleri dolaplar elbette bizi...
Diyanetin Yanlışlarla Dolu Meal Hakkındaki Raporu
İslam dünyasında sorunların gittikçe çoğaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Müslümanların bir sorunu çözülmeden diğer bir sorun ortaya çıkıyor. Hemen hemen her gün Müslümanlar yeni ve onarılması güç bir problemle karşı karşıyadırlar....
  28 Şubat Derin Devletini Unutmamalıyız
    Acaba derin devlet mi yoksa derin örgütler mi? Derin devletin kurduğu derin örgütler de vardır kuşkusuz. Bazılarının zannettiği gibi derin devlet oluşumu, devlet adına çalışan birkaç elemanın rutin dışına çıkarak...
İman Âlimi Prof. Dr. Alaeddin Başar
Alaeddin Başar Abi'yi 1975 yılında, Erzurum'da İslamî İlimler Fakültesinde okumaya başladığımda tanıdım. Kendisi İşletme fakültesinde doçent idi. Ben o zamana kadar hayatımda böyle mütevazı bir doçent görmemiştim. Güler...
DEPREMİN ARDINDAN
 6. Şubat 2023, sabah saat 04:17'de, 10 saniye arayla, her biri 35 saniye süren, adeta kıyamet zelzelesine benzeyen iki deprem yaşadık. Ardından saat 13:20'de, yine 35 saniye devam eden ve sabahkinin şiddetinde bir deprem daha yaşadık....
AFFFFFERİN ÇOCUKLAR, İYİ İŞ BECERDİNİZ
Muhalif partilerden birisinin, 'Avrupalılar bu mutabakat belgemizi okusalar bize Afferin derler” demesi üzerine hepimiz, tüm milletimiz ve hatta âlem-i İslam olarak hayıflandık. Düşünün; İslamiyet 1450 sene önce koyunlara çobanlık yapan...
İfade Özgürlüğü Adı Altında Kur’an-I Kerim’e Yapılan Hakaret
Kuşkusuz, iki ayağı aksak olsa bile, Batı âleminin bugüne kadar bulabildiği en güzel idare etme şekli,  hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı esas alan demokrasidir. Batı dünyasının ideologları, buldukları bu idare şeklinin...
Emniyet Amiri Soruyor: Altınlarını Götürdüler mi Götürmediler mi?
Anlatacağım bu trajik-komik olay Mardin vilayetinin merkezinde cereyan etmiş. Osmanlı devletinin son zamanlarıydı. Cennet mekân Sultan Abdülhamit Han İttihat ve Terakki cemiyetinin yaptığı darbe sonucu görevden alınmış, gözaltına altındaydı....
ÇARIKLARINI YİYEN KÖYLÜLER
Mardin yöresinde dağlık bölgeler ve düz ovalar vardır. Dağlık bölgelerde yaşayanlara genellikle 'Dağlı” (Çiyaî), düz ovalarda yaşayanlara da 'Ovalı” (Berrivanî) derlerdi. Dağlılar çoğunlukla kışlık tahıl ihtiyaçlarını...
Bir Hocanın Şeytana Uyup Hayatına Son Vermesi
Seyfullah Hoca çok canlı ve sevecen bir arkadaş, bir hoca ve candan bir dosttu. Kendisi çocuk iken, bir devlet kuruluşunda işçi olan babası yanlışlıkla öldürülmüştü. Babasının vefatından sonra annesi evlenince Seyfullah ve küçük kız...