banner2
Mehmet CENGİZ
Mehmet CENGİZ
Yazarın Makaleleri
İbadetler Ruhun Gıdasıdır
Yeryüzünde, Gökyüzünde ne kadar mahlûk varsa canlı cansız yaratanı zikreder. Tüm hazineler onun yanında, her şeyin anahtarı onun elinde, İnsanoğlu Dünyada başıboş değildir. İyisi, kötüsü, İnananı, inan mayanı her mahlûk yaratanın...
Hadis Cemresi
Mart ayı geldiği halde soğuklar halen devam ediyor. Ülkemiz Coğrafik olarak Allah'ın nimetleri ile doludur. Dünyevileşen insan kıymetini bilmiyor. Dört mevsimin hâkim olduğu ülkemiz, etrafı denizlerle çevrilidir. Ülkemiz, genç Nüfusu...
28 Şubat’ı Unutmadık
Hak batıl mücadelesi kabil ve Habil ile başlamış günümüze kadar gelmiş dünyanın sonuna kadar da devam edecektir. 28 Şubatlar ne ilktir nede sondur. Tüm darbeler kartalların leşe konma taktikleridir. İslam ülkelerindeki darbeler din düşmanlığıdır....
 Biz Bezmi Âlemde Seçimimizi Yapmışız
Bez mi Âlem! Ruhlar âleminde Rabbimizin ben sizin Rabbiniz değilmiyim? Dediğinde tüm ruhların Bu ifadeye evet sen bizim rabbimizsin demesidir. Seçimimizi ta ruhlar âleminde yapmışız. Bu öyle bir seçim, öyle bir misak, öyle bir rabıtadır ki,...
 Garip Gelmiş Garip Gidecek 
Başlıktaki ifade bir hadis mealidir. Din garip gelmiş garip gidecek. Garip! Toplumda tanınmayan, önem verilmeyen, hor, hakir görülen anlamlarına gelir. Günümüzde Din garip görüldüğü gibi, Dinin tüm ilkeleri çoğunlukla garip görülmektedir....
OKUYUN OKUTUN
Dinimizin ilk emri okudur. Meşru dairede Okumak, okutmak, büyük bir servettir. Her okuyan, okutan iyi insan tipidir, İnsanlığa faydalı olur düşüncesi de yanlıştır. Okumak bilinmeyenleri bilmektir. Bilinmeyenleri öğrenince bilinenlerle amel...
Hadislerle Yaşantımız
Her gün günahlarla boğuşuyoruz. Hele yeni nesilde günah işlemede karşılıklı yarış var. Allahın ayetleri, Peygamberin hadisleri, İslam'ın fıkıh ilkeleri, İslam âlimlerinin söylemleri, eserleri bizleri kötülük işlemekten vazgeçiremiyor....
Doğrunun Yanlışları
Doğru doğrudur, yanlış da yanlıştır. Bu günkü yazımda toplum adına bazı yanlışları dile getirmeye çalışacağım. Rahmetli Üstat Necip Fazıl yanlışları, Doğru yolun sapık kolları olarak isimlendirir. Diyanetten emekli biri olarak...
DAVAM
Milli Görüş hareketinin kök hücrelerinin mimarı Dava adamı Rahmetli ERBAKAN'DIR. Başlıkta ki, Davam ifadesi Rahmetli ERBAKAN'A aittir. Hocanın Vefatından sonra dava arkadaşları bu kelimeyi ihtiva eden Davam diye bir kitap bastırmışlar....
Dini Tebliğ Etmek
Bu yazımda birkaç ayet ve bir kaç hadis Mealini vermek istiyorum. Rabbimiz buyurur. ( Siz İnsanlar için çıkarılmış hayırlı bir Ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a İman edersiniz. Ali İmran S.Ayet 110) (Bize...
İbadet Mekânları Camiler
Camiler Allah'ın evleri olarak tarif edilir. Camilerin varlığı Ayet ve hadislerle sabittir. Camileri inkâr etmek, küçümsemek Din dışı bir eylemdir. İslam toplumunda Camiler Mukaddes ve dokunulmaz olarak ad edilir. Cami Cem toplama, birleştirme,...
2018 Yılını Geride Bıraktık
Her geçen gün insan Ömrün den geçiyor. Dünya insan öğütme makinesi gibidir. Doğanlar, ölenler. Farkında olmadan daha çok gün, gece, ay, yıllar geçirmeye adayız. Diğer Yılları geçirdiğimiz gibi 2018 Yılını da geride bıraktık. Az...
İstemesekte Hayat Devam Ediyor
İnsanoğlu eşrefi mahlûkattır. Yaratılmışların en eşreflisidir. İnsanı halk eden Halık İnsanı aklı sayesinde boş bırakmamış, yapacaklarından sorumlu tutmuş, Yapacakları, kaçınacakları ilahi kelamında belirtmiştir. İnsanoğlu ilahi...
Bekârları Evlendirin
Evlilik fıtridir. Teknoloji ne kadar ilerledi, teknoloji ürünleri ne kadar çoğaldı ise, evliliklerde tam tersine geriledi denilebilir. Evlenmek yuva kurmak, çocuk sahibi olmak İslam'da en büyük müessesedir. Eski kadim evliliklerle yeni evlilikler...
Hac ve Umre
Hac ve Umre başlı başına ayrı konulardır. Her birinin ayrı detayları vardır. Önce bir katrede olsa hac konusunda birkaç kelam yazayım. Hac Ayet ve hadislerle sabit olan farz bir ibadettir. Haccı inkâr etmek hafife almak, küfürdür. Hali vakti...
İşlenen bit'atlar
Bidat Resulallah SAV. Den sonra ortaya çıkan her şeydir. Bid'atle ilgili çok hadisler var birkaç hadisin manasını vereyim. ”İşlerin en kötüsü sonradan ihdas edilenlerdir. Müslim Cuma 43.”Sonradan ihdas edilen her şey Bidat tır. İbni....
Hayırlı İşlerde Acele Ediniz
Hayırlı işlerde acele etmek İslami emirdir. Allah bizleri hayırlı işleri acele yapanlardan eylesin. Hayırlı işler yolculuğu çok çetindir, badireler, bariyerlerle doludur. Hayırlı işleri yapmada Rızayı bari esastır. Yapacağımız hayırlı...
İTTİHAT VE İTTİFAK
Ekranlar da, yazılı basında ittifak, aslı ittihad kelimeleri gün geçmiyor ki dillendirilmesin. İttihad; birlik, aynı fikirde olmak. İttifak ise, uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma manalarını ifade eder. Her iki kelimenin kökeni Arapçadır. Türkçemizde...
Yaralar Çok Büyük
Yaralar maddi ve manevi olmak üzere iki çeşittir. Maddi yaraların tedavisi çoğunlukla maddi araçlarla yapılır. Manevi yaraların tedavisi ise manevi araçlarla olur. Bunlar hem kural, hem de ilkelerdir. İnsanlık bugün hem maddi hem de manevi yaralarla...
Adaletsiz Vicdanlar
Dinimizde Adaletle ilgili çok ayet, hadis, bulunmaktadır. Bunun dışında kelamı kibar, Âlim bilim adamlarının adaletle ilgili güzel sözleri de çokça mevcuttur. Adaleti savunmak, adaletsizliği ortadan kaldırmak adaleti uygulamakla mümkündür....
Seçme Ve Seçilme
Seçme seçilme ithal kanunlara göre bir vatandaşlık görevidir. Sözde Cumhuriyet, Demokrasi ile idare edilen Ülkemizde siyaset arenasında seçilenleri halk seçer. Seçimler için önce günler belirlenir. Halk seçileceklerle bilgilendirilir. Mitingler...
İZİNDEYİZ YA RESULALLAH
İçinde bulunduğumuz ay Rabiülevvel ayıdır. Bu ayın 12'sinde 19/20 Kasım 2018 Fahri kâinat efendimizin dünyaya teşrif ettiği tarihtir. Ülkemizde bu günü, geceyi ümmet fertleri mevlit okuyarak, okutarak, oruç tutarak, daha fazla ibadet...
Takva ve İtaat
          Takva dinimizde itaatin zirvesidir. İnsanlar dünyada kendilerine nam, şan, paye verebilirler. Verdikleri bu payelerle övünebilirler, insanları kendilerine itaate zorlayabilirler, dünya payeleri...
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı
Tam 95 yıldır sözde Cumhuriyetle idare ediliyoruz. Cumhuriyet kurulmadan önce koca bir Çınar ağacı devrilmiş. Ne kadar değerleri varsa hepsi tar umar edilmiş, güya bir çağ kapanmış, yeni bir çağ açılmış altı asırlık bir cihan devleti...

banner4

banner17