banner2
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Yazarın Makaleleri
Bediüaazaman'ı Gülen Veya İslamoğlu İle Mukayese Etmek…
      Her şeyden önce, F. Gülen gibi taban bulmak için kendisini Bediüzzaman ve Risale-i Nurlarla irtibatlandıran bir teröristi Bediüzzaman'la aynı kefeye koymak cehalettir, gaflettir ve dalalettir. İslamoğlu'na gelince, Onu Bediüzzaman...
FETÖ'nün Devleti Teslim Alması Tıpkı Moğolların Anadolu'yu İstilasında Yaşanan Rezaletleri Andırıyor
       Milletlerin sosyal hayatlarında her zaman inkıbaz halleri olur. Uhud Savaşında, ganimet elde etmek amacıyla, Resûlüllah (s) tarafından tayin edilen 'Okçular tepesi” gibi stratejik bir sınırı terk eden, daha sonra, müşriklerin...
Hayrettin Kahraman Hocam'ın FETÖ Lideri Hakkında Önemli Bir Tespiti
1995'lerden sonra, yani F. Gülen'in yavaş yavaş siyasi bir figür olarak televizyonlarda ve medyada boy göstermeye başladığı sıralarda, kamuoyunda en hararetli tartışmaların başında başörtüsü meselesi geliyordu. Bir gazeteci televizyonda...
İHSAN SÜREYYÂ HOCAMIN HATIRLATTIKLARI
     Prof. Dr. İhsan Süreyyâ Hocamın Sakarya'da yaşadığı sorunların benzerini Şanlıurfa İlahiyatta yaşadım. Yıl 1993…  Doçent olarak atanmış ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dekan yardımcılığına atanmıştım....
ALLAH İMHAL EDER AMA İHMAL ETMEZ
3 yıl önce FETÖ'nün Dershaneleri hükümetin gündemindeydi. Tabi, FETÖ medyası da hop kalkıp hop oturuyordu. 'Eğer dershaneler kapatılırsa doğu ve güneydoğudaki gençler PKK'nın eline geçer” diyorlardı. Meğerse bu söylemleriyle,...
15 Temmuz Darbe Girişimi Kimin İşine Yaradı?
  Batılılar ve batılıların Türkiye'deki hain piyonları 15 Temmuz'da yaşananların gerçek bir darbe olmadığını, bir senaryo olduğunu, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oynatılan bir film olduğunu söylüyorlar. Hem kendileri...
1.VE 2. DARBE GİRİŞİMİYLE YAPILMAK İSTENENLER
Tarih tekerrürden ibarettir, derler. Aynen öyle… Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce, 17-25 Aralık 1. Darbe girişimi münasebetiyle yapılmak istenenleri kaleme almıştım. Bu yazı Yeni Urfa Gazetesi ve Balıklı göl.com haber sitesinde yayınlanmıştı....
CEMAAT VE GİZLİ TEŞKİLAT
'Cemaat” kavramı Kur'an'ın 62. Suresi olan Cuma Suresinde geçen kelime ile anlam bakımından yakın ilişki içindedir. Cemaat, özelde Cuma günü, genelde de diğer günlerde Camide toplanan müminlere verilen bir isimdir. İslam tarihinde...
Takva Sahipleri ve Şeytan
  Şeytan zaman zaman takva sahiplerine, dini bütün insanlara ve tasavvuf hayatı yaşayanlarla uğraşır; onları kandırmak için çaba sarf eder. İğva vermek ve kandırmak, şeytanın vazgeçmediği ve mutlaka yerine getirmeye çalıştığı temel...
MUCİZVÎ YARATMA SANATI VE BAZI HOCALAR
  Kur'an'da Allah'ın yaratılışla ilgili emirleri ve fiilleri anlatılırken, birkaç yerde, 'Semavat ve arzın yaratıcısı olan Allah bir şey murad ettiğinde ona ancak 'KÜN” [OL] der, o şey de oluverir” buyrulmaktadır....
BEDİÜZZAMAN'I FÜTURSUZ TENKİT EDENLERE
Bediüzzaman'ı sivri bir dille tenkit etmeyi birkaç açıdan haksızlık ve insafsızlık olarak telakki ediyorum. 1- Bediüzzaman mazlum ve mağdur olarak vefat eden bir İslam âlimidir. Bütün hayatı, iman ve Kur'an hizmetinde geçti. Vefat...
GEZİ OLAYLARI VE KATİL MEDYA
  Unutmayalım, ABD'nin dünya siyasetini ele geçirmesi medya sayesinde olmuştur. Hatta komünizmin ölümü de Batı medyasının zaferi olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla medya, Batılılar tarafından 'KATİL” bir alet olarak da kullanılmaktadır....
HIYANETİN CEZASI MI?
  Dr. Muhasibî, Kahire Üniversitesi fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesiydi. 50 yaşlarında, evli ve dört çocuk babasıydı. 40 yaşlarında olan eşi Nâile Hanım da çocuklarına iyi bir terbiye vermek için çaba sarf eden, evine bağlı...
ÖRNEK MÜSLÜMAN
  Özellikle yabancı memleketlerde yaşayan Müslümanların çok daha dikkatli olmaları gerekir. Zira İslam dini her zaman başka dinerin müntesiplerine heyecan getiren bir din olmuştur. Başka dinlerin mensupları ya Müslüman olmuşlar veya saygı...
AHMED HOCA VE HAAKU'L-YAKÎN
  Kur'an'da geçen üç deyim vardır. (علم اليقين) 'İlme'l-Yakîn” (عين اليقين) 'Ayne'l-Yakîn”,  ve (حق اليقين) 'Hakka'l-Yakîn”… Bunlardan ilk ikisi Tekâsur Suresinde [5-7],...
Harun Reşid'in Son Anları
      Abbâsî Halifesi Harûn Reşîd, vefat edeceği hastalığına yakalanınca,  birden hastalığı ağırlaşmaya başladı. Hârun Reşîd ölüm hastalığı olduğunu anlamış ve önceden kendisi için bir kabir hazırlatmıştı. Bir gün çevresindeki...
Kadın Deyip Geçmeyin
Yezîd b. Mua'viye öldüğü zaman oğlu Hâlid b. Yezîd henüz 14-15 yaşlarındaydı. Babasının akrabaları ve dostları genç halid'in halife olmasına karar verdiler. Ancak bazı ileri gelenler, Mekke'de Halifeliğini ilan eden Abdullah...
OYUNCAKÇI
Sıkıntılı şehir hayatının verdiği kahrın çizgileri alnında belirmiş, orta yaşlı bir adam… Bir tablanın üzerine ucuz çocuk oyuncakları koymuş, onların satılmasını bekliyordu. Şehir büyük, caddeler kalabalık ve oyuncak satanlar...
KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM, ESKİ TÜRKİYE YOK
Bazı kimseler hala bugünkü Türkiye'yi, 20-30 yıl Önceki inkar politikasını sürdüren Türkiye olarak görmek istiyorlar. Kendi adları gibi, Türkiye'nin atık o Türkiye olmadığını bildikleri halde, yapılan terör olaylarını görmezden...
RESÛLÜLLAH’IN (S) MECLİSİ
Hüseyin b. Ali (r) dedi ki: Rasulüllah’ın (s.a.v) oturuşuyla ilgili âdetini babama sordum; şöyle dedi: “O’nun oturuş ve kalkışı ancak Allah’ın zikriyle olurdu. Yerleri kendisine vatan yapmaz [Bir mecliste uzun süre oturmaz] ve vatan edinmeyi...
Müslümanların İttifakları Ve İhtilafları
Ebu Musa el-Eşa’rî’den gelen bir rivayete göre Resul-i Ekrem (s.a.v)  parmaklarını birbirine kenetleyerek müminleri, birbirini destekleyen bir kubbenin taşlarına benzetmiştir.[1] Bu hadis müminlerin, birbirilerine karşı şefkat ve merhamet...
SAİD ÖZDEMİR VE RİSALE-İ NURLARIN SADELEŞTİRİLMESİ
  Dört yıl önce Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi konusu hep gündemde tutuldu. Bazı betbahtlar sadeleştirdiler. Said Özdemir Ağabeyin açıklık getirdiği konuların başında sadeleştirme geliyor. Gençler daha iyi anlasınlar diye gençlik rehberini...
HİZMET DEĞİL, UHUVVET VE TESANÜD ÖNEMLİDİR
Said Özdemir Ağabeyin bize aktardığı önemli konulardan birisi de hizmetin değil, uhuvvet, muhabbet ve tesanüdün daha önemli olduğu hususudur. Said Ağabey Üstadla son görüşmesni anlatırken şöyle derdi:Üstad’ı ziyerete gittim. Üstad bana...
IRKÇILIK BELASI
Irkçılık denen bela insanın benliğini kötü kullanmasından kaynaklanan manevi bir hastalıktır. Allah, bize benlik vermiş ve sınır koymamıştır. Amaç, bu benliği ölçü yaparak Allah’ı sıfatlarıyla tanımaya çalışmamızdır. Şöyle...

banner4

banner17