banner2
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Yazarın Makaleleri
KÜRTLERDE DİNİ HAYAT
a-Dinî Hayatın MerkezleriKürtlerin dinî hayatları genellikle mescitler ve medreseler etrafında yoğunlaşırdı. Ancak bazı yerlerde Kürtler, mescitlerin ve medreselerin yanına tasavvufî birer merkez olan tekkeler ve zaviyeler de inşa etmişlerdir....
SÜHREVEDÎ EL-MAKTÛL
(Salahaddin Döneminde Yaşanan Acı Olay)Denilebilir ki, Salahaddin Eyyubî’nin ilme ve Ehl-i Sünnet âlimlerine bağlılığında bir aşırılık söz konusuydu. Başka bir deyimle, Nizamiye Medreselerinde İmam Gazalî anlayışı üzerine yetişen...
RESÛLÜLLAH’IN (SAS) İLK HALİFESİ HZ. EBÛ BEKİR’İN VASİYYETİ
Büyük siyer ve mağazî bilgini el-Vâkıdî’nin anlattığına göre, Resûlüllah’ın İlk halifesi Ebû Bekir(ra) vefat hastalığında Abdurrahman b. Avf’ı çağırdı ve ona, “Bana Ömer b. Hattâb’ı anlat” dedi. Abdurrahman b. Avf ona cevaben,...
NE ÇABUK ALTINCI YAŞIMIZA GİRDİK!
Şöyle böyle derken, beş yıl geçmiş ömrümüzden. Altıncı yıla girdik, yayın hayatımızda. Beş yıl önce bir Nisan ayında yayın hayatına başlayan Yeniurfa Gazetesinin, “şerler ve şerirlerle mücadele, yere düşenin elinden tutmak ve...
ARAPLARIN CÖMERTLİĞİ
Medine’de bir grup insan tartıştılar. Bazıları, “İnsanların en cömerdi Abdullah b. Cafer’dir” dediler; bazıları da, “Arâbetü’l-Evsî’dir” dediler. Diğer bazıları, “Kays b. Sa’d b. Uâde el-Ensârî’dir” dediler. Yaşlı bir adam...
PARTİLERDE SEÇİM HEYECANI DORUKTA
2015 genel seçimleri yaklaşırken partilerdeki hareketlilik de gözle görülür biçimde artıyor. İl teşkilatlarında sık sık toplantılar yapılıyor; milletvekilleri tatil günlerini seçim bölgelerinde geçiriyorlar. Aday adaylarının telaşları...
O SIRADAN BİR ALİM DEĞİLDİ
  Herkes, hatta en büyük ve tanınmış âlimler bile işine-gücüne koşarken o endişeliydi; memleket ve alem-i İslam için bir şeyler yapabilme çabasındaydı. Şöyle ki: 1) 1. dünya savaşında doğu cephelerinde kumandanlık yapmış,  Ruslara...
BAŞKASININ İMANINI KURTARMAYA KOŞAN ADAM (I)
(1873–23 Mart, 1960) Bir adam tanıyorum, eserlerinden… Temyiz yaşına ulaşır ulaşmaz büyük bir azim ve imanla mücahede meydanına atılan bir adam… Bir patika yoluna bile sahip olmayan Bitlis’in bir köyünde 1873 yılında dünyaya gelen bir...
ALİ B. EBÛ TÂLİB’İN, VALİLERİNE GÖNDREDİĞİ MEKTUPLAR
Ali (r), sık sık valilerine mektup yazan bir halifeydi. Kuşkusuz mektuplar bazen taltif bazen de zecr ve tenkid içeriyordu. Çünkü Ali (r), “Bir kınayıcının kınamasından korkmayan” altın neslin son halifsiydi. Bugün size, onun mektuplarından...
İhlâs ve Niyet İlişkisi
  Hz. Ömer’den gelen Buharî hadisinde niyete, dolayısıyla ihlâsa büyük vurgu yapılmıştır. Çünkü amelde ihlâssızlık yapmak veya ihlâslı olmak tamamen niyetle ilgili bir meseledir. Eğer niyetimiz halis olmazsa yaptığımız amellerin...
ARAR REJİM ELEMANLARI YARIŞ İÇİNDELER
Abdullatif ŞENER, Mehmet BEKAROĞLU ve diğerleri… Kimisi şu anda hayatları boyunca nefret ettikleri bir partinin üyesi olmuşlar, kimisi de aday adayı olmaya hazırlanıyorlar. Yarın bürgün Kamalak’ın Partisinden ve Birlik Partisinden de oraya...
ADAY ADAYLARI VE BEKLENTİLER
Şanlıurfa yine nüfus oranı bakımından, aday adayları itibariyle Türkiye rekoru kırdı. Sadece Ak Partiye başvuranların sayısı 650’yi geçmiştir. 550 milletvekilinin bulunduğu Türkiye’de iktidar partisine 6500 kişinin başvurmuş olması...
GEZİNİN MENHÛS RUHUYLA İRTİBATLANDIRILAN CİNAYETLER
Maalesef Türkiye’de muhalefetin eli kanlıdır. İster siyasî muhalefet olsun ister sivil-demokratik muhalefet olsun; Ak Partiyi iktidardan uzaklaştırmanın tek yolu olarak hep sokakların terörize edilmesini işaret etmektedirler. Bu itibarla, ister...
DERİN DEVLET Mİ, DERİN ÖRGÜTLER Mİ?
Bazılarının zannettiği gibi derin devlet oluşumu, devlet adına çalışan birkaç elemanın rutin dışına çıkarak birkaç adam öldürmesi veya birkaç olay çıkarmasından ibaret değildir. Derin devletlerin oluşmasında daha karmaşık ve bizi...
İBLİSLE GÜREŞEREK İHLÂSI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK
İhlâslı müminin amelinde samimiyet olmalıdır. Zira en ufak bir dünyevî menfaat o samimiyeti ortadan kaldırır. Özellikle kendilerini büyük bir uhrevî davaya adamış olan insanların samimi olmaları şarttır. İblis’in, insanı ifsat etmek...
Görülmeyen Peygamber Rüyası
Çocuğunu bir dershaneye kaydetmek isteyen veli bir gün sabahleyin kızının elinden tutar ve onu evlerine yakın bir dershaneye kaydetmeye götürür. Ücrette anlaştıktan sonra dershanedeki görevliler öğrencinin kaydını yaparlar ve veli evine...
ALGI OPERASYONLARINA DEVAM EDİLİYOR
17 Aralıktan beri ısrarla sürdürülen algı oluşturma operasyonları, Okyanus medyası tarafından aralıksız sürdürülüyor. Eksiklik yönünden hükümetin bir habbesi kubbe yapılarak tüm dünyada hükümetin yolsuzluk yaptığı imajı verilmeye...
İSRAİL’İN VE ABD’NİN POLİTİKALARINA TERS DÜŞMEK
İkinci dünya savaşı sona erip de Nazi Almanya’sı Amerikan ve İngiliz politikalarına teslim olunca dünya Yahudileri için de gün doğmuştu adeta. Batı, bölerek ve parçalayarak İslâm dünyasından alamadığı intikamını bir başka şekilde...
Hz. Peygamber’e (s.a.v) Hakaret
Bir Fransız kâfirinin Hz. Peygamber’e (s) hakaret etmek amacıyla karikatür çizmesi, yazı yazması veya film yapması normaldir. Bunu hiçbir zaman garipsemem. Çünkü Batılı Hıristiyanlar hiçbir zaman, Arap çöllerinin ortasından çıkıp medeniyet...
PARİS KATLİAMI VE HİLÂFET
Geçen Çarşamba günü (07 Ocak 2015) Paris’te meydana gelen olay birkaç açıdan ele alınmalıdır. Hiç kuşkusuz ilk bakışta bazı Müslümanlar, “Resûl-i Ekrem’e (s) dil uzatan bir derginin yazarlarına yalpan bu saldırı müstahakkını bulmuştur”...
YÜCE DİVAN’IN ARKASINDA NE VAR?
Son günlerde dört eski Bakanla ilgili Yüce Divan tartışması sürüp gidiyor. Kendini ve görüşlerini inkâr eden Ahmet Hakan gibi bir gazeteci de kalkmış onlara nasihat ediyor: “Efendim sizler yüce divanda yargılanmak istemelisiniz” diyor. Yüce...
HZ. PEYGAMBER’İN (S) AMCASININ SAMİMİYETİ
Fatih günü bir adam Peygamber’in amcası Abbâs’ı gördü ve: “Peygamber’in (s) amcasıdır. Bir kâfir kalmayıncaya kadar Müslüman olmadı” dedi. Onun bu sözünü duyan Abbâs o adamı Reslüllah’a (s) şikâyet etti. Resûlullah (s) öfkeyle...
ABDÜLKADİR BADILLI AĞABEY
Allah’ın Rahmeti ve bereketi onun üzerine olsun. Bediüzzaman gibi garip bir insanın garip bir talebesiydi Badıllı Ağabey… Hakikaten de üstadın diğer talebelerine birçok yönüyle benzemiyordu. 1936’da dünyaya gelen ve 1953 yılında Üstadı...
BİR KEZ DAHA DEHŞETE KAPILDIM
Erzurum’da okurken, F. Gülen yılda bir veya iki kere babasını ziyarete gelirdi. Geldiğinde Kırkıncı Hoca’yı da ziyaret eder, bir yerde buluşurlar ve sohbet ederlerdi. Bir-iki kez onların sohbetlerinde ben de bulundum. Gülen, babasını ziyarete...

banner4

banner17