banner2
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Yazarın Makaleleri
İslam Kültürünün Kürtler Üzerindeki etkileri ve İlk Müslüman Kürt Âlimler
      Kürt dili,  Ortadoğu’da Arapça, Türkçe ve Farsça’dan sonra en çok konuşulan dördüncü dil olarak kabul edilmektedir. Kürtlerin bir devleti olmadığı için tarih boyunca Kürt âlimleri eserlerini daha çok Arapça olmak üzere, komşularının...
KÜRTLER’İN İSLÂM’A BAĞLILIKLARI
Erken dönemlerde İslam’la tanışan Kürtler oldukça İslam’ın tesirinde kalmışlardır. O kadar ki, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Amed (Diyarbakır), Erbil ve el-Cezire (Cizre) gibi kentler zamanla, Ehl-i Sünnet akidesinin klasik bir biçimde...
NANKÖR İNSANLAR VE DUA EDEN MÜMİNLER
Bugün sizlere Furkân Süresinin 44 ve sonraki ayetlerinden bazılarının meallerini yorumsuz vermek istiyorum. Bir düşünelim bakalım, kâfirler nasıl bir kişiliğe sahiptirler; buna karşılık Rabbimizin rızasını kazanan müminlerin vasıfları...
MUSTAFA İSLAMOĞLU ŞİMDİ DE BEDİÜZZAMAN’A DİL UZATMIŞ
Mustafa İslamoğlu adında,  kitaplarından ve yazdığı garip mealden tanıdığımız bir zat var. Bir televizyonda da kasıla kasıla Kur’an dersleri veriyor. Onun, islam’a ve Kur’an’a aykırı olan birçok görüşe sahip olduğunu biliyoruz. Ancak...
İSLAM ALİMLERİ ŞANLIURFA’DAYDI
Yaklaşık iki yıllık geçmişe sahip olan İslam Âlimleri Vakfı (MEDAV)’in merkezi Diyarbakır’dadır. 12. Toplantısını Şanlıurfa’da gerçekleştirdiler. Türkiye’nin birçok vilayetinde Medreselerde ders veren müderrisler ve ulema heyeti bu...
MEDİNE-İ MDENİYET-İ İNSANİYENİN ÖYKÜSÜ
(Medeniyet Şehrinin Öyküsü)   Üstad Bediüzzaman, insanlığın hakikatini ve meydana getirdiği medeniyetin anlamını hayalî bir vakada şöyle anlatıyor ve başka söze ihtiyaç bırakmıyor: “Şu hakikati, bir vakıa-i hayaliyede şöyle bir temsilde...
BATI’NIN KALLEŞ MEDYASI
Genel olarak Medya sözünden “Basın ve haberleşmeyi” anlamak gerekir. Kitleleri belli fikirler istikametinde eğitmek ancak basın ve haberleşme sayesinde mümkün olmaktadır. Bugün küreselleşen dünyamız medya denilen bu güç sayesinde çok küçülmüş,...
ÜMMETİN ALLAMESİ ABDULLAH B. ABBÂS’IN İBRETLİ HAYATI
Abdullah b. Abbâs Anlatıyor: “Resûlullah (s) beni çağırdı; başımı okşadı ve ‘Allah’ım! Ona hikmeti ve Kitab’ın [Kur’ân’ın] tevilini öğret.’ diye dua etti. O vefat ettiğinde ben on yaşındaydım.” “Resûlullah (s) Teyzem Meymûne’nin...
İSLAM’IN SİYASETİ VE HİCRET
  “Hicret, dinin kurtarılışı manasına gelmektedir” denilse mübalağa sayılmaz. Bilhassa Resulullah’ın (s) Medine'ye hicretinden ve Medine'nin İslamî merkez vaziyetini almasından sonra, civardaki Müslümanların İslam merkezi olan...
Asr-ı Saadetten Bir Tablo
El-Vâkıdî, tarihçi Belâzurî ve diğerlerinin hadisine göre Allah (c.c) Hayber’in fethini Peygamberi için müyesser kıldığı yıllardaydı. Mühâcirlerden olan Haccâc b. Ilât es-Sülemî  Medine’ye gelip Müslüman olmuş, ancak evi, hanımı...
İŞİD NEREDEN ÇIKTI?
Uzun zamandır herkes bu soruyu soruyor: “IŞİD nereden çıktı?”  İşid, İslâm’ın içinden çıkmış olsa bile haricî ve isyancı bir örgüttür ve Râşid ümmet icmaının reddettiği bir örgüttür.Ama kuşkusuz, diğer terör örgütleri...
İHLÂSLI İNSANLAR VE İBLİS
  Hz. Musa’dan sonra, halis tevhid döneminin her memlekete yayıldığı bir devirde her nasılsa bir yerde, eski alışkanlıklarına bağlı bazı insanlar bir ağacı tanrı kabul ederek ona tapıyorlardı. Tevhid dinine şiddetle bağlı olan bir mümin,...
KÜRTLER KAZANIMLARINI KAYBETMEK İSTEMİYORLAR
Bir düşünün; on yıl öncesine kadar “Ben Kürdüm” diyen bir insan mutlaka sorgu hâkiminin önüne çıkardı. Artık o hâkimin insafına kalmıştı:  Eğer hâkim insan haklarından anlayan, Kürtlerin de Türklerin de Allah’ın kulu ve İslam...
TEHDİTLE VE ŞANTAJLA BARIŞ OLMAZ
Ak Parti hükümetleri, siyasî risklere ve şiddetli iç muhalefete rağmen Kürtlerle barış sürecini başlatan hükümetlerdir. Kürtler çözüm sürecine büyük destek verdiler ve hala vermeye devam ediyorlar. Problem, Milliyetçi ve ulusalcıların...
BİZİ BİRLEŞTİREN AHİLİKTİR
Son zamanlarda yeniden gündemimize giren “Kardeşlik” ruhu, Ahilik haftası münasebetiyle daha da canlanmıştır. Ahilik mesleği, Arapça “Ahi=Kardeşim” manasındaki bir kelimeden geldiği tahmin edilmektedir. Tahmin, diyorum; çünkü Ahiliğin...
HEM CAMİDEN OLMAK HEM KİLİSEDEN…
  CHP olağanüstü 18. kurultaydan sonra yeni yüzlerle yoluna devam kararı aldı. Sosyal demokrat ve Kemalist kesimin endişeleri büyük… CHP’deki gerçek sosyal demokratlar, genel başkanın küfürlü ağzından, sinirli oluşundan, her olaya karşı...
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANAN BİR KURULTAY
CHP’nin 18.kurultayından şunları anladık: 1-Anladık ki, bu partinin doktrin sorunu vardır. Zira parti yöneticilerinin neyi savundukları belli değil. Solcu mudurlar? Eğer solcu olsalardı, aşırı sağcılardan medet umarak onları aday göstermezlerdi....
HAYIRLI OLSUN
Hem bir buçuk aylık aradan sonra yeniden yazmam hayırlı olsun, Hem de T. C. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı hayırlı olsun. Yeni Başbakan büyük bir sorumluluk altına girmiş bulunuyor. Bu bir fedakârlıktır. Bir lider için fesahat ve belağat sahibi...
MUHAMMED B. ALİ (İBNU’L-HANEFİYE) İLE HACCÂC-I ZALİM
Zeyd b. Abdurrahman b. Zeyd b. el-Hattâb şöyle dedi: Hz. Osman’ın oğlu Ebân ile birlikte Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervân’ın yanına girdim; Yanında Hz. Ali’nin oğlu Muhammed İbnü’l-Hanefiye de vardı. Abdülmelik, Muhammed’ten, yanında...
ŞU HALE BAKIN!
Hem şikâyetçi olacaksınız gerginlikten, hem de gerginliği artıracak ne kadar laf varsa onları sarf edeceksiniz. İktidar ve muhalefetin tavrından söz ediyorum.  Öncelikle sayın Başbakan’ın vizyon belgesine katılan ve katılmayan, demokrasiye...
İBRET DOLU İKİ TARİHÎ BELGE
Asr-ı saadetten hemen sonra sahabe arasında meydana gelen olaylar sebebiyle çok nahoş şeyler yaşanmıştı. O zaman yaşanan iki tarihî meseleyi nakledeceğim. Birisi, Hz. Ali (r.a) tarafından Mısır’a vali olarak atanan Muhammed b. Ebû Bekir’e...
NE YAPARSANIZ YAPIN, ÇARESİ YOKTUR!
  Tayyib Bey Cumhurbaşkanı adayımız… Millet için, İslam âlemindeki mazlumlar için ve bütün dünya için hayırlı olsun! Aslında Tayyib ERDOĞAN’ın cumhurbaşkanı adayı olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Yani onun adaylığı şaşkınlığa...
HÜSRAN!
Tarihte, hırslarından dolayı hep yönetime yakın olmak isteyen adamların hüsran hikâyeleriyle doludur. Kimisi vazgeçilmez olduğunu kanıtlamak için kibir ve gurur abidesi olmaya soyunur; kimisi insanlara faydalı olduğunu ve onların işleriyle...
ASLINDA MUHALEFET LİDERLERİ ÇOK AKILLILAR!
Kim ne derse desin; İhsanoğlu ismi muhalefete dayatılmış bir projenin parçasıdır. Büyük muhalefet liderinin, böyle bir ismi düşünmüş olması asla mümkün değildir. Küçük muhalefet lideri de böyle… Ortada olan gerçek, bu ismin birileri...

banner4

banner17