Bedir TÜRKER
Bedir TÜRKER
Yazarın Makaleleri
İLLÜZYONLAR KARANLIĞINDAN HAKİKAT GÜNEŞİNE HİCRET…! -2
Mahiyeti açısından kainatın güzel bir özü-özeti şeklinde yaratılmış olan insan eğer yaratılış gayesinin aksine bir yönelim içine girerse aşağıların aşağısına-bayağıların bayağısına düşmektedir ki hangi insanın ahseni takvim...
İLLÜZYONLAR KARANLIĞINDAN HAKİKAT GÜNEŞİNE HİCRET…! -1
Bu meydanı imtihan yeri olan dünya, insanoğlunun en girift çetrefilli ve çok yönlü ayrıntılı sınava tabi tutulduğu ve soruların illüzyonlar yumağı içinde sunulduğu, kişinin kalbinde gizlediklerinin deşifresini sağlayan açığa çıkaran...
Görmemiş Tarihi Alem Böyle Zalim Bir Eli
Zaman sade bir noktadır ve bu noktanın tek hakimi-hükümranı Yüce Allah'tır. Bu zaman denilen nokta, içerisinde tüm varlığı barındırmaktadır. Zaman dünü bugünü ve yarını ifade eden insanlığın algılayışının ötesinde genişletilmiş...
BAĞLILIK MI, BAĞIMLILIK MI?
Öncelikle niyetimiz kavram kargaşası yaratmak olmadığı gibi birçok kavramın neyi ifade ettiği ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığı realitesini de göz önünde tutmamız gerektiğine dikkat çekmek böylece yaşanan birçok yanılgıların-yaşamı...
Muamma İnsanlar-Flu(Buğulu) Kişilikler
Flu-buğulu kişilik ve kara kutu misali muammalı bir yapı, insanın kendini gerçekleştirmesi ve sosyal açıdan bir değer elde etmesinin  önündeki en büyük ve zor aşılabilir engelidir. Böyle insanların ne kendine hayrı vardır ne de içinde...
Allah(C.C)’ın Rızası Mı Yoksa İsrail'in Rızası mı ?
İnsanoğlunun amellerinin kabulü niyetlerine yani niyetlerinde kimin rızasını güttüğüne-talep ettiğine bağlanmış ve sevabı da samimiyet-ihlas derecesine göre belirlenmiştir. İnsanın hiçbir düşüncesi, sözü, fiili bu durumun dışında...
Yırtıcı Ve Zehirli Hayvanlar Ormana Hakim Olursa...!!!
Kısa bir hikaye: zamanın birinde, zehirli ve parçalayıcı  (yılan, akrep, çıyan, ayı, domuz, köpek, akbaba, tilki, çakal...gibi) bazı hayvanlar  bir araya gelerek anlaşmış ve kendi kafalarına ve keyiflerine göre uydurdukları kanunlar çerçevesinde...
Hazin Kerbela Aşura'sını; Aşure Sevincine Çevirenler!
Herkesin malumu olduğu gibi 13 asır önce Muharrem ayının 10. gününde Kufe şehri yakınlarında Fırat nehri kıyısında olan  Kerbela çölünde, Peygamberi Zişan Hz. Muhammed Mustafa (saa)'nın biricik torunu reyhan gülü, cennet gençlerinin...
Tüm Zalimler Yıkılmaya Mahkumdur!
Tarihin hangi dönemine bakarsak bakalım, zalimler muvakkat-geçici bir süre saltanatlarını sürdürmüş, kurulu zulüm sisteminde mazlum halklar sürüm sürüm süründürülmüş, eza ve cefayla hayattan bıktırılmış ve daha sonra bu zulüm sistemleri...
Krallar Mazlum Halkları Neden Hedef Alırlar?
Sosyal bir varlık olan insan, ilk döneminden günümüze kadar kendi fıtri yaratılış değerleri ve normlarını merkez edinerek oluşturduğu gelenek görenek ve ananeleri ile meydana getirdiği kültürle temellendirdiği bir toplumsal yapıyla yaşamını...
RİSALE-İ NUR'DA EHL-İ BEYT MEKTEBİ-2
              Ehl-i Beyt Mektebi’nin Nur Simaları, İslam Tarih’inin her döneminde etkin bir şekilde İslam Ümmeti için sağlam kulp, sımsıkı bağlanıldığında batıl yollara kaydırmayan iki ağır emanetten biri olma ve Hadis-i...
Risale-İ Nur’da Ehl-İ Beyt Mektebi -1
 Al-i Muhammed’in (Ehl-i Beyti –ailesi-yakın akrabaları-ev halkı) (s.a.v) günümüzde icra edeceği önemli fonksiyona geçmeden önce, kimler olduğu ve geçmişten kıyamete dek nasıl bir öneme sahip olduklarını  kısada olsa bahsetmemiz ( konunun...
Münafık Liderlerin Tehlikesi!..
Münafıklık kafirlikten kötü olduğu hepimizin malumudur. Ancak münafıklıkta kafirliğin Müslümanlıkla kılıflanmış gizlenmiş halidir. Ancak sözlerin aksine yapılan çalışmalar filler kişiyi ele verir. Sözler hak ancak filler batıldır....
Sevginin Gücü
 Bilinmeyen bir hazinenin bilinmek isteyişinin temelidir sevgi. Rabbimizin tüm varlıklara güzel isimlerinin tecellisiyle işlediği nakışların-sanatların hayat kaynağıdır aşk-sevgi. Bütün kainat aşkla döner, zerreler ve kürreler sevgiyle...
Şark'tan Doğan Nur!..
"O, ümmîler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları 'tezkiye' eden ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamberi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten, açıkça bir sapıklık içinde idiler. Ve onlardan,...
Bilinç-Şuur-Farkındalık
Yüce Allah(cc) tüm iş, oluş ve fiillerde gerçek fail olduğu halde hem gerçek fail olan kendisini hem de olayların, fiillerin hikmetlerini esbaplar zincirinin hicaplarıyla-perdeleriyle gizlemiş-saklamış-örtmüş olması ve bu olayların perde...
AHİRZAMAN DA MODERN PUTÇULUK GERÇEĞİ-2
 Bu konu başlı başına önemli ve derinlemesine incelenmesi gerekir ki kitap hacimli bir özelliğe sahip ancak biz 2 bölümlük bu kısa yazımızda bazı noktalara değinerek konunun nedenli önemli olduğunu gündeme getirmek istedik...  Ahir zamanın...
TEVHİD-İ MÜCADELE ve PUTÇULUK GERÇEĞİ -1
 Meydanı imtihan olan şu dar-ı dünya da tek yaratılış amacı olan gerçek kulluğu-ilahi hilafet görevi ki; tevhidi (Uluhiyet, Rububiyet, Ubudiyet) boyutlarıyla yaşama ve yeryüzüne ikame etme sorumluluğunu üstlenmiş olan insanoğlu, hem kendi...
EY DECCAL-I SÜFYAN!.. YIKILMAK KADERİN DE VAR...
 Tarihin hangi dönemine bakarsak bakalım, zalimler muvakkat-geçici  bir süre saltanatlarını sürdürmüş, kurulu zulüm sisteminde mazlum halklar sürüm sürüm süründürülmüş, eza ve cefayla hayattan bıktırılmış ve daha sonra bu zulüm...
EY İNSANLIK! NEREYE BU GİDİŞ?..
 İnsanlığın tarihi seyir çizgisi incelendiğinde hiçbir dönemde şuan ki kadar insani değerlerin ayak altı edildiği, göz göre göre doğruların-hakkın yalana ve batıla kurban edildiği, zihinsel faaliyetlerin-bilinç-şuur-farkındalık -basiretin...
SIBĞATULLAH'A BOYANMAK ve YALNIZ ALLAH'A DAYANMAK...!
 İlahi boya olan sıbğatullah'a boyanmak yani Din-i Mübini İslam'ın bir boya hükmüyle-şekliyle bütün hücrelere nakşedip emir ve yasaklarının hayatına yön vermesi ilahi emirlerin dışında zıt olan  herhangi emir, fikir,izm veya...
SABIR ZAFERİN İKSİRİDİR...!
İnsanın sırat-el mustakim de "dosdoğru yolda" yürümesi ve bu yolda sabit kalıp hedefe ulaşmasına engel tüm manialara karşı ayak diremesi-direnmesi, vazgeçmemesi, aklın ve İslam'ın gereklerine herhalinde uyması-uymaya çalışması, başına...
Münafıkların Temel Özellikleri
İnsanlığın en namerdi ve alçağı olan münafıklar, zıtlıklarla yaşayan, üzerlerinde her rengi bulunduran duruma göre renk değiştiren, iç alemlerindeki karışıklık ve tezatlıkların kendisini kıvrandırdığı halde dış görüntüleri...
RİSALE-İ NUR’DA İMAM MEHDİ
İmam Mehdi konusu şüphe götürmez bir vakıa olduğu belki yaşadığımız şu karanlık ahirzaman döneminin en önemli bir dönüm noktasını, dengeleri ters döndürüp tüm şeytani ve süfyani münafıkane hileleri altüst edip deccalleri tarumar...

banner4

banner17