banner2
Bilal ASLAN
Bilal ASLAN
Yazarın Makaleleri
DAHA AZ VE DAHA HIZLI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMENİN YOLU
            Bilindiği üzere her yılın ocak ve temmuz ayları motorlu taşıtlar vergisinin ödendiği aylardır.  Ödenmesi gereken vergi tutarları ise her takvim yılının başından geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunca yeniden değerleme...
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ İNDİRİMİ YOLDA
  Giriş  Son dönemlerde yapılan vergi indirimlerine bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle KDV ve ÖTV indiriminden sonra şimdi de Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde vergi indirimi geliyor. Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına...
VERGİ AFFI VE AVANTAJLARI
  Vatandaşların uzun zamandır beklediği ve halk arasında ''Af Yasası'' olarak bilinen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış...
Yeni İş Kuracak Gençlere Vergi Müjdesi
10 Şubat 2016 Tarihli ve 29620 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mülga Mükerrer Madde 20. maddesi tekrar açılmış...
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ ARTTIRAN VE AZALTAN DURUMLAR
            Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergi  Kanunuyla düzenlenmiştir.  Bir motorlu taşıtın MTV'ye tabi olması için öncelikle motorlu kara taşıtlarının Karayolları Trafik Kanununa göre trafik...