banner2
Öne Çıkanlar Sanlıurfa Urfa Sanlıurfa Haberleri Balıklıgöl Tunç

Urfa Müzik Sempozyumu Programının Tüm Detayları

ULUSLARARASI ''GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE URFA’DA MÜZİK''
SEMPOZYUMU
15 - 18 KASIM 2018 ŞANLIURFA

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ''THE HISTORY OF MUSIC IN URFA''
15th -18th of NOVEMBER 2018 ŞANLIURFA

SEMPOZYUM PROGRAMI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI
ULUSLARARASI                     “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE URFA'DA MÜZİK” SEMPOZYUMU ONUR KURULU
Abdullah ERİN - Şanlıurfa Valisi
Nihat ÇİFTÇİ - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM - Harran Üniversitesi Rektörü
ULUSLARARASI   “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE URFA'DA MÜZİK” SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ - HRÜ. Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖNAL - HRÜ. Arkeoloji Bölüm Başkanı   Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR - HRÜ. Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mahmut KAYA - HRÜ Sosyoloji Bölümü              Dr. Öğr. Üyesi Ozan BALDAN - HRÜ. Devlet Konservatuvarı Müd. Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Cihan TABAK - HRÜ. Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YALÇIN - HRÜ. Müzik Öğretmenliği Bölümü Mehmet Emin ÖZÇINAR - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. Suphi ÇİÇEK - Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanı
C. Azzat BİRİNCİ - Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Faaliyetleri Şube Müdürü Ahmet DAĞLAR - Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Yasin KÜÇÜK - Büyük Şehir Belediyesi Kudem Şube Müdürlüğü

ULUSLARARASI                     “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE URFA'DA MÜZİK” SEMPOZYUMU DANIŞMA ve BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ - Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Safa YEPREM - Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Bayram AKDOĞAN - Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Siyavush Karimi - Bakü Milli Konservatuvar Prof. Dr. Gulnaz ABDULAZADE - Bakü Müzik Akademisi Prof. Dr. Fazlı ARSLAN - İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Çakır - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Abdolhossein LALEH - İran Sanat Akademisi Prof. Dr. Oğuz Ozan BİLEN - Harran Üniversitesi Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ - Harran Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet ÖNAL - Harran Üniversitesi  Doç. Dr. Abas JAHJAI - Tetova Devlet Ünv. Konservatuvarı Doç. Dr. Habibe MAMMADOVA - Bakü Müzik Akademisi
Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN - Harran Üniversitesi Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR - Harran Üniversitesi Doç. Dr. Fatih  KOCA  -  Ankara  Üniversitesi Doç. Dr. Ali TAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK - Ahi Evran Üniversitesi Doç. Dr. Mahmut KAYA  - Harran Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet TRAŞÇI - Cumhuriyet Üniversitesi Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ - İstanbul Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ozan BALDAN - Harran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Cihan TABAK - Harran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN - Harran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YALÇIN - Harran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gülgün BİLEN - Harran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ömür Arda AYDIN - Harran Üniversitesi Öğr. Gör. Güllü ÖZTÜRK - Harran Üniversitesi Öğr. Gör. Taner TOPALOĞLU - Harran Üniversitesi Öğr. Gör. Zeki Fırat DEMİRCİ - Harran Üniversitesi Öğr. Gör. Mehmet BİTMEZ - İstanbul Teknik Üniversitesi
ULUSLARARASI ''GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE URFA’DA MÜZİK'' SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM TAKVİMİ


15             Kasım             2018              Perşembe 09:30 Geçmişten Günümüze Urfalı Sanatçılar Sergisi (GAPTEM) 10:00  Sempozyum  Açılış  Seromonisi   (GAPTEM) 10:30 Sempozyum Açılış Konuşmaları (GAPTEM)
13:30 - 17:15 Bildiri Sunumları (GAPTEM)                                    14:00 Kısas Aşıklar Geleneği Resitali (Gümrükhanı)                  17:00 Cem Bergamalı Ritim Gösterisi (Rabia Meydanı)            20:00 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Konseri (M.Akif İnan Konferans Salonu)

16 Kasım 2018 Cuma
09:00         -          17:15          Bildiri          Sunumları          (GAPTEM) 10:30       Şanlıurfa       Sıra       Gecesi       Dinletisi       (Gümrükhanı) 14:00   Dengbejlik   ve   Dengbej   Geleneği    Dinletisi    (Gümrükhanı) 20:00 Ruha Medeniyetler Korosu Konseri (Vali Kemalettin Gazzezoğlu Kültür Merkezi)

17 Kasım 2018 Cumartesi
09:30        -        18:00        Bildiri        Sunumları        (GAPTEM) 10:30         Birecik         Müziği         Dinletisi         (Gümrükhanı) 14:00    Rebab,    Attebe    Geleneği     Dinletisi     (Gümrükhanı) 16:00   Tasavvuf   Müziği   Dinletisi   (Balıklıgöl    Amfi    Tiyatro) 20:00 Mehmet Bitmez ''Divân'dan Gazeller'' Konseri (M.Akif İnan Konferans Salonu)
18 Kasım 2018 Pazar
14:00 Senfonik Urfa Türküleri Konseri (Göbeklitepe Ören Yeri Amfi Tiyatro) 
15 KASIM 2018, PERŞEMBE-GAPTEM

09:00 Kayıt İşlemleri    09:30 Geçmişten Günümüze Urfalı Sanatçılar Sergisi 10:00 Açılış Seronomisi ve Protokol Konuşmaları
GAZEL SALONU

1. Oturum - Müzik Eğitimi ve Teorisi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Oğuz Ozan BİLEN
13:30 - 14:45
Dr. Öğr. Üyesi Emine TEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gülgün BİLEN
Multidisipliner Bir Sanat Eğitimi Projesi “Dünyanın En Eski Kült Merkezinden İlk Sesler Yeniden Yükseliyor”
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YALÇIN,Dr. Öğr. Üyesi Ö. Arda AYDIN, Ahmet DAĞLAR
Şanlıurfa'da Genel, Mesleki ve Özengen Müzik Eğitimi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Öğr. Gör. Taner TOPALOĞLU
Şanlıurfa Yöresine Ait Saz Eserlerinin Eğitim Müziği Açısından İncelenmesi
Müslüm YILDIRIM
Süryani Müziğindeki Makamların Türk Müziğindeki Makamlarla Karşılaştırılması ve Bu Makamların Etkileri
Seyid Muhammed Tagi HÜSEYNİ
Urfa (Rehâ)'ya Ait Bir Makam Rehâvî

GAZEL SALONU

2. Oturum - Kültürel / Müzikal Etkileşimler
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ozan BALDAN
15:00 - 16:00
Doç. Dr. Züleyha ABDULLA
Azerbaycan ve Urfa Müziğinde Ortak Değerler
Dr. Öğr. Üyesi Resul BAĞI
Ortak Coğrafyadan Etkilenen Müzikler: Irak Türkmen (Kerkük) ve Urfa Halk Müziklerinin Müzikolojik Açıdan Karşılaştırılması
Salih TURHAN
Şanlıurfa Halk Müziği Etkileşim (Etkileme / Etkilenme) Sahası ve Türkü Çeşitlemeleri
Dr. Abdolhossein LALEH
Doğu Müziğinin Sinema'ya Etkisi ve AbdülkâdirMeragi Örneği
 


GAZEL SALONU

3. Oturum - Urfa'da Müzik ve Toplum/ Müzik Sosyolojisi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mahmut KAYA
16:15 - 17:15
Doç. Dr. Mahmut KAYA
Müzik Toplumsallaşma Mekânı Olarak Şanlıurfa Sıra Gecesi Geleneği
Dr. Öğr. Üyesi Salih AYDEMİR
Şanlıurfa Kültürünün Değişim ve Devamlılığında Urfa Müziğinin Rolü
Mehmet Yaşar DURU
Değişim, Dönüşüm Ve Küreselleşme Sürecinin Urfa Müziğine Olumsuz Etkileri
Öğr. Gr. Uğur ALKAN
Kırsaldan Kente İç Göçün Müzik Sektörü Üzerindeki Etkisi: Şanlıurfa İli Örneği
 
     16 KASIM 2018, CUMA - GAPTEM    

     GAZEL SALONU    

1. Oturum - Urfa'da Arkeoloji / Tarih ve Müzik
Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
09:00 - 10:15
Prof. Dr. Mehmet ÖNAL
Günümüz Arkeolojik Veriler Işığında Urfa ve Yakın Çevresinde Müzik
Dr. Öğr. Üyesi Ozan BALDAN
Sümer Müziği
Mehmet Emin GÜLER
Şanlıurfa'nın Müzik Geleneği Bağlamında Eski Mezopotamya Uygarlıklarında Müzik Kültürü
Remzi MIZRAK
Mitolojik Ozan Orfeus ve Urfa
Doç. Dr. Timur VURAL
Urfalı Mateos'a Göre Savaşlarda Askeri Mûsikî


     GAZEL SALONU    

2. Oturum - Urfa'da Mûsikî ve Mûsikîşinaslar
Oturum Başkanı Doç. Dr. Timur VURAL
10:30 - 11:30
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN
Mehmet Özbek: İlim ve İcrayı Tevhid Eden Münevver Bir Musikişinas (Eserler-Hatıralar-Tanıklıklar)
Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL, Hakime BİTMİŞ
Naci Yoluk ve Urfa Müzik Kültürü
Kaan BAŞTEPE
TRT Türk Halk Müziği Repertuvarındaki Urfa Türkülerinin Kaynak Kişi İcrasına Göre İncelenmesi (Cemil Cankat Örneği)
Şebnem ÖZBAY YAVUZ (Sunum)/Yaşar B. YÜCETEPE – M. Yaşar DURU
Musiki Tarihimizde Ses Kaydı Yapılan İlk Uzun Hava: “Abdo'nun Mezarı”
 
     16 KASIM 2018, CUMA - GAPTEM    

     GAZEL SALONU    

3. Oturum - Urfa'da Din / Tasavvuf Mûsıkî İlişkisi-1
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ
13:30 - 14:30
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri GÜLER
Urfa'da Yaşanmış Dinlerde Müziğin Ahkâmı
Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE
Urfa Dinî Musikî Eserlerinin İnanç Bağlamında Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ali TENİK
Tasavvuf ve Tarikatlarda Mûsikî: Urfa Tasavvuf Mûsikîsi Örneği
Öğr. Gör. Mehmet Veysi DÖRTBUDAK
Şanlıurfa Türkülerinde Tasavvufî Unsurlar veya Şanlıurfa Mûsikîsinde Tasavvufî Unsurlar


     GAZEL SALONU    

4. Oturum - Urfa'da Din / Tasavvuf Mûsıkî İlişkisi-2
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
14:45 - 15:45
Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ
Tekke Mûsıkîsi Formu Salât-i Kemâliye ve Şanlıurfa'da Okunan Salât-ı Kemâliyelerle Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Öğr. Gör. Murat BİRER
Şanlıurfa ve İstanbul Üslûbu Mevlîd Geleneklerinin Karşılaştırmalı İncelemesi
Egecan AYDIN
Şanlıurfa ve Mardin'de İcrâ Edilen Câmi Mûsikîsi Formu: Ferâciye
Doç. Dr. Rovshana KERİMOVA
Azerbaycan ve Urfa Kültürünün Gelişmesinde Dinî Müziğin Kullanım Yolları
 
16 KASIM 2018, CUMA - GAPTEM

GAZEL SALONU

5. Oturum - Dâru'l-elhân ve Urfa Müziği Repertuarı
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YALÇIN
16:00 - 17:00
Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK
Dârü'l-ElhânKülliyâtındaki Urfa Türkülerinin Makam, Usûl ve Tavır Bakımından Değerlendirilmesi
Halil ALTINGÖZ
Dârü'l-Elhân (İstanbul Belediye Konservatuarı) 1926 Urfa Derlemeleri ve Eserlerin Tasnifi
Yasin KÜÇÜK
Dârü'l-Elhân Derlemelerinde Urfa Türküleri
Emrah KAYA
TRT Türk Halk Müziği Repertuarındaki Urfa Türkülerinin Müziksel Analizi
17 KASIM 2018, CUMARTESİ - GAPTEM


HOYRAT SALONU

1. Oturum - Urfa Müziğinde Derleme / Beste/ Arşiv
Oturum Başkanı Öğr. Gör. Mehmet BİTMEZ
09:30 - 10:45
Öğr. Gör. S. Sabri KÜRKÇÜOĞLU
Cumhuriyet Döneminde Şanlıurfa Halk Müziği Araştırma, Derleme ve Yayın Çalışmaları
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
Urfa'da Dinî Mûsikî Alanında Yapılan Kitap, Derleme, Beste ve Albüm Çalışmaları
Hüseyin YEŞİLGÖZ
Şanlıurfa'da Plâk, Bant, Görsel, Albüm Arşivciliği ve Ünlü Arşivciler
Berna Çaçan ONGUN
Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Urfa'da Müzik Kültürü


GAZEL SALONU

1. Oturum - Urfa'da Mûsikî Edebiyatı
Oturum Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Veysi DÖRTBUDAK
09:30 - 10:45
Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER
Urfalı Divan Şairi Nâbî'nin Oğluna Müziğe Dair Öğütleri
Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ
Nâbî'nin Bestelenmiş Manzûmeleri
Dr. Öğr. Üyesi Nagihan ÇAĞLAYAN
Güfte Şairi ve Musikişinas Olarak Urfalı Nâbî
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri PARMAKSIZ
Nâbî'nin Bestelenmiş Şiirlerinde Usul-Aruz Vezni Münasebeti
Dr. Öğr. Üyesi Halef NAS
Suut Kemal Yetkinin Şiirde Ses ve Musikiye Dair Dikkatleri
7 KASIM 2018, CUMARTESİ - GAPTEM


HOYRAT SALONU

2. Oturum - Sıra Geceleri-1
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan TEKİN
11:00 - 12:00
Prof. Dr. Gulnaz ABDULLAZADE
Azerbaycan Muğam Meclisleri ve Urfa Sıra Gecelerinin Benzer ve Farklı Özellikleri
Doç. Dr. Adem ÖGER, Dr. Öğr. Üyesi Tugba Gönel SÖNMEZ
Urfa Sıra Geceleri ve Uygur Otuz Oğul Meşrebi
Efnan PARMAKSIZ
Medya İle Değişime Uğrayan Performans; Şanlıurfa Sıra Geceleri
Atik SAHİL
Türk Halk Müziğinde Sıra Gecesi ve Barana Geleneği


GAZEL SALONU

2. Oturum - Sıra Geceleri-2
Oturum Başkanı Dr. Mehmet ÖZBEK
11:00 - 12:00
Doç. Dr. Habibe MAMMADOVA
Urfa Sıra Geceleri ve Azerbaycan Meyhana Meclislerinin Mukayesesi
Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ
Urfa'dan Balkanlar'a Sıra Gecesi Geleneği
Dr. Öğr. Üyesi Levent BİLGİ
Yaşar Nezihe Bükülmez ve Sıra Gecelerinin Üç Şiiri
Abuzer AKBIYIK
Şanlıurfa'da Müzik Geleneği, Müzik İcra Edilen, Dinlenen Mekân ve Ortamlar
17 KASIM 2018, CUMARTESİ - GAPTEM


HOYRAT SALONU

3. Oturum - Urfa'da Dengbej ve Âşık Müziği
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ
13:30 - 14:30
Ar. Gör. Hüseyin ŞEN
Şanlıurfa Bölgesi Dengbejlerinin Müzikal Tercihleri
Halil YAKUT
Şanlıurfa / Suruç Yöresinde Dengbejlik Kültürü ve BaqîXido
Öğr. Gör. Gökhan ALGAN
Âşık Müziğinde Şanlıurfa Kısas Köyü ve Âşıkları
Doç. Dr. Yalçın ABDULLA
Urfa Dertli Ozanlarının Türkülerinde Sosyal Arka Plân

GAZEL SALONU

3. Oturum - Müzik ve Kadın/ Müzik Psikolojisi ve Felsefesi
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Olcay Muslu GARDNER
13:30 - 14:45
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UĞURLU
Schopenhauer'un İrade Anlayışı Bağlamında Urfa'daki Müzik Temalarının Bir Analizi
Fırat ALTUN
Müziğin Duygulanım Etkisi: Ekolojik ve Kültürel Perspektif İle Türk Makam Müziği
Edibe AYDIN (Sunum)/ Şebnem Ö. YAVUZ - M. Yaşar DURU
Urfa Musikisinin Şekillenmesinde Kadınların Rolü
Fuat RASTGELDİ
Urfa Müziğinde Kadın Bestekârlar
Yaşar B. YÜKSEKTEPE (Sunum), Edibe AYDIN – M. Yaşar DURU
Urfa Halk Musikisinde Aşk ve Kadın
17 KASIM 2018, CUMARTESİ - GAPTEM


GAZEL SALONU

4. Oturum - Urfa'da Mûsıkî İcracılığı/ Hânendelik
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ
15:00 - 16:00
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖNCEL
Şanlıurfa Müziğinde Hoyrat, Hoyratçılık -Yaşar Özden Örneği-
Öğr. Gör. Mehmet BİTMEZ
Saraydan Urfa Sıra Gecelerine Gazel ve Gazelhanlar
Eyyüp AZLAL
Urfa'da Gazelhanlık Geleneği
Mustafa Said DİLEK, M. Fatih KAHVECİBAŞI
Urfalı Mûsikîşinas Hâfızların Urfa Mûsikîsine Katkısı

GAZEL SALONU

5. Oturum - Urfa Müzik Kültürü
Oturum Başkanı Öğr. Gör. Taner TOPALOĞLU
16:15 - 17:15
Dr. Öğr. Üyesi N. Feyza YALÇIN, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YALÇIN
Halk Türkülerinin Yönlü Graf İle Gösterimi (Şanlıurfa Halk Müziği Örneği)
Dr. Öğr. Üyesi Olcay Muslu GARDNER
Urfa Müzik Kültürü Bibliyografya Çalışması
Dr. Öğr. Üyesi Erhan TEKİN
Unesco Üretken Şehirler İletişim Ağı (Uccn) Müzik Kenti Kapsamında “Urfa”
Mehmet KURTOĞLU
Urfa Müziğinin Tarihi, Dinî ve Kültürel Kökenleri


17:30 - 18:30 DEĞERLENDİRME - GAPTEM - GAZEL SALONU
18 KASIM 2018 PAZAR
10:00 - 12:00 Kültür ve Tarih Gezisi 13:00 - 14:00 Göbeklitepe Gezisi

ULUSLARARASI ‘‘GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE URFA’DA MÜZİK’’ SEMPOZYUMU
15 - 18 KASIM 2018 ŞANLIURFA
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17