banner2

Çevre bakanlığının Urfa'daki yatırımları

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu; 20 Şubat 2011’de, Şanlıurfa'da düzenlenen Şanlıurfa Taşkın Koruma 3. Kısım, Bozova 2. Kısım Ana Kanalı, Yaylak Beldesi Taşkın Koruma, Bozova pompaj sulama Günışık ana kanalı ve Buğday Höyük sulaması tesislerinin temel atma merasimine iştirak etmişti.

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 2003-2011 yılları arasında AK Parti hükümeti olarak bakanlığınca Şanlıurfa’ya yaptırdığı yatırımları şöyle sıraladı;

 

İŞTE BAŞLIKLAR HALİNDE AK PARTİ HÜKÜMETİNİN YATIRIMLAR

 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Şanlıurfa İlinde 2003-2010 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılı fiyatlarıyla 2 milyar 119 milyon TL harcanmıştır. 108 158 ha tarım arazisi sulu tarıma kazandırılmış, 87 km iletişim kanalı yapılmış olup 200 bin kişiye ilave istihdam sağlanmış, yılda 300 milyon TL net gelir artışı elde edilmiştir.

Ayrıca Şanlıurfa içme suyu arıtma tesisi yapılarak Belediyeye devredilmiş, Şanlıurfa il merkezi 1. kısım taşkın projesi tamamlanmıştır.

 

2003 – 2010 Yılları Arasında Tamamlanan Tesisler

1. Şanlıurfa Ovası sulaması 3. kısım inşaatı ile 15.368 hektar arazi sulu tarıma açıldı.

2. Harran Ovası sulaması 5. kısım inşaatı ile 22.045 hektar arazi sulu tarıma açıldı.

3. Harran Ovası sulaması 6. kısım inşaatı ile 28.683 hektar arazi sulu tarıma açıldı.

4. Yukarı Harran Ovası sulaması şebeke inşaatı ile 13.455 hektar arazi sulu tarıma açıldı.

5. Yukarı Harran Ovası sulaması ana kanal inşaatı ile 211.075 hektar arazi Mardin-  Ceylanpınar ovalarındaki tarım arazisinin sulanması için gerekli ana kanalın ilk 86.372 m’   sinin inşaatı tamamlandı.

6. Şanlıurfa ve  Harran Ovaları sulaması kuyu açılması ve sisteme yerleştirilmesi,3.552 hektar araziyi sulayacak olan 130 adet sulama sondaj kuyusu açıldı.

7. Bozova Pompaj Sulaması 1. kısım inşaatı ile 8.669 hektar arazi sulu tarıma açıldı.

8. Yaylak Ovası sulama projesi ile 18.322 hektar tarım arazisinin sulaması gerçekleştirildi.

9. Bozova merkez pompaj sulaması inşaatı ile 1.098 hektar tarım arazisi sulamaya açıldı.

10. Paşabağı sulama projesi ile 520 hektar tarım arazisi sulamaya açıldı.

11. Şanlıurfa tünelleri ve tesisleri ikmal inşaatı tamamlaması ile Şanlıurfa tünelindeki eksiklikler tamamlanmıştır.

12.Şanlıurfa HES inşaatı ve daimi teçhizatı tamamlanarak 52 MW kurulu gücü ile yılda 124 milyon Kwh enerji üretimine başlamıştır.

13. Günde 270 bin metreküp /gün kapasiteli Şanlıurfa içme suyu arıtma tesisi tamamlanarak Şanlıurfa’nın 1 milyon 50 bin nüfus projektörüne göre 2020 yılına kadar içme suyu ihtiyacı giderilmiştir.

14. Bölgemizce yaklaşık 11 bin metre su sondajı açılmıştır.

 

Taşkın Koruma Tesisleri  ( 3 adet )

 • Şanlıurfa Taşkın Koruma İnşaatı ile Şanlıurfa İl Merkezini taşkınlardan koruyacak iş 2006 yılında tamamlandı.
 • Şanlıurfa-Ceylanpınar Taşkın Koruma İkmal Projesi  ile bir ilçe merkezi taşkınlardan korunmuştur.İş 2009 yılında tamamlandı.
 • Şanlıurfa-Birecik Veytak Deresi Taşkın Koruma İnşaatı ile Birecik ilçe merkezi taşkınlardan korunmuştur.İş 2009 yılında tamamlandı.

 

Devam Eden Sulama Faaliyetleri

 

A. Aşağı Fırat 1. Merhale

·        Şanlıurfa-Harran Ovası Sulama İkmal ve Tahliye Kanalı Derinleştirilmesi 1. kısım İnşaatı: Bugüne kadar 65 km tahliye kanalı değiştirildi. Fiziki gerçekleşme %35 mertebesindedir.

B. Aşağı Fırat 2. Merhale: 211.075 hektar arazi Mardin-Ceylanpınar ovalarının sulanması için ana iletim kanallarının inşaatı.

·        Aşağı Mardin Ana Kanalı 1.Kısım İnşaatı ile 23.739 hektar araziye su iletilecek olan 28.530 m ana kanal inşaatı ve ana kanal üzerindeki sanat yapıları yapılacaktır. İş 2011 yılında tamamlanacaktır.Fiziksel gerçekleşme %90 mertebesindedir.

·        Mardin Ana Kanalı 2.Kısım İnşaatı, 20.867 hektar araziye su iletilecek olan 42.761 m ana kanal inşaatı ve ana kanal üzerindeki sanat yapıları yapılacaktır. Fiziksel gerçekleşme %71 mertebesindedir.

·        Aşağı Mardin Ana Kanalı 3. Kısım İnşaatı, 22.500 hektar araziye su iletecek olan 62.758 m. Ana kanal inşaatı üzerindeki sanat yapıları yapılacaktır.Fiziksel gerçekleşme %67 mertebesindedir.                                                                                                                             

C. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi 94.814 hektar tarım arazisinin sulanması için ana iletim kanalları inşaatı.

 • Suruç Ovası Pompaj Sulama Ana İletim Kanalı 1.Kısım inşaatı 74.814 hektar tarım arazisinin sulanması için gerekli 29.150 m ana iletim kanalı ve pompa binasının inşaatı yapılacaktır.İş 2011 yılında tamamlanacaktır.Fiziki gerçekleşme %60 mertebesindedir.
 • Suruç Ovası Pompaj Sulama Ana İletim Kanalı 2. Kısım inşaatı  94.814 hektar tarım arazisinin sulanması için gerekli 17.175 m uzunluğundaki tünel ve 1.101 m uzunluğundaki galeri inşaatı yapılacaktır. Fiziksel gerçekleşme %27 mertebesindedir.
 • Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanal , Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılmıştır.
 • Şanlıurfa Buğdayhöyük Pompaj Sulaması  ile 2.770 hektar arazinin sulanması hedeflenmektedir.8 km CTP boru kazı, dolgu ve montajı yapıldı. İş 2011 yılında tamamlanacaktır. İşin temeli 20.02.2011 de Bakanımız tarafından atılmıştır.

 

D. Taşkın Koruma Projeleri ( 3 adet )

 

 • Şanlıurfa Taşkın Koruma İnşaatı 2.Kısım İnşaatı, yer teslimi yapılarak işe başlanıldı. İşin temeli 20.02.2011 de Bakanımız Veysel Eroğlu tarafından atıldı.   
 • Şanlıurfa Yaylak Beldesi Taşkın Koruma İnşaatı yer teslimi yapılarak işe başlanıldı.İşin temeli 20.02.2011 de Bakanımızca atılmıştır.
 • Şanlıurfa Taşkın koruma 3.Kısım İnşaatı , sözleşmesi imzalandı.7.846.664 TL ihale bedeli vardır . İşin temeli 20.02.2011 de  Sayın Bakanımızca atılmıştır.
 • Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sağ Sahil Ana Kanal  2010 yılı Ağustos ayında sözleşme imzalanmış olup Aralık 2010 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

 

E. Şanlıurfa-Bozova  Pompaj Sulamaları Projesi

 

 • Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Ana Kanal  , Özdemir İnşaat İLCİ İnş. ADİ Ort. İle sözleşme imzalandı. 14.02.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış olup temeli 20.02.2011 de Bakanımızca  atılmıştır.
 • Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması Günışık Ana Kanal ÖZDEMİR İnş. İLCİ İnş.ADİ Ort. İel sözleşme imzalandı.06.08.2010 tarihinde yer teslimi yapılan işin temeli 20.02.2011 de Sayın Bakanımızca atıldı.

 

F. Hidroelektrik Enerji Faaliyetleri

 

 • 1992 yılında işletmeye alınan Atatürk Barajı ve HES in Kurulu Gücü 2.400 MW, yıllık enerji üretimi 9.900 GWh dir.
 • 2005 yılında tamamlanan Şanlıurfa HES in kurulu gücü 52 MW, yıllık enerji üretimi 124 GWh dir.
 • 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı çerçevesinde projemiz yoktur.

 

G. Planlama veya Kesin Proje Faaliyetleri

 

 1. Suruç Ovası Pompaj Sulaması Proje Yapımı 1. Kısım 94.814 hektar tarım arazisinin sulama ve drenaj şebekesine ait projeler tamamlandı.
 2. Şanlıurfa-Hilvan Siverek Pompaj Sulaması Proje Yapımı 158.053 hektar tarım arazisinin sulama ve drenaj şebekesinin projesinin yapımı devam etmektedir.
 3. Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1.Kısım Şebeke Proje Yapımı iş 2011 yılında tamamlanacaktır.( 26.773 ha)
 4. Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2.Kısım Şebeke Proje Yapımı iş 2011 yılında tamamlanacaktır. ( 23.288 ha)
 5. Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe sulaması 3. Kısım Şebeke Proje Yapımı iş 2011 yılında tamamlanacaktır.(16.450 ha)
 6. Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Proje Yapımı,  iş 2011 yılında tamamlanacaktır. (30.117 ha)   
 7. Mardin Depolaması Proje Yapımı , 252 milyon metreküp hacimli depolama tesisine ait proje tamamlandı.
 8. Taşbasan Depolaması Proje Yapımı, 6 milyon metreküp hacimli depolama tesisine ait proje tamamlandı.
 9. Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 3.Kısım Şebeke Proje Yapımı, iş 2011 yılında tamamlanacaktır.( 16.503 ha.)
 10. Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması Günışık Su alma Yapısı ve Tesisleri Proje Yapımı  tamamlandı.
 11. Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması Ek Sahalar Planlama Bozova Pompaj Sulama Projesi ve GAP Hilvan Siverek Pompaj Sulaması Projesi dışında kalan 13.841 hektar arazinin mevcut proje kanallarından veya Atatürk Baraj Gölünden alınacak olan su ile sulanmasına ait  planlama çalışmaları 2011 yılı içerisinde bitirilerek proje yapımına hazır  hale getirilecektir.
 12. Çamurlu göleti ve Sulaması Proje Yapımı, Çamurlu Göleti, projesi ve 539 hektar arazinin borulu şebeke ile sulanması için uygulama projesi yapılacaktır.
 13. Tepedipi Pompaj Sulaması Proje Yapımı. İş 2011 yılında tamamlanacaktır. (330 ha)
 14. Şanlıurfa-Harran Ovaları Sulaması İkmal ve Tahliye Kanalı Derinleştirilmesi Plan-Profil Proje Yapımı,  proje tamamlandı.
 15. YAS Besleme Bentleri Proje Yapımı,HİDROMAK Müh. Müş.Ltd.Şti ile sözleşme imzalanarak işe başlanıldı.İş 2011 yılında tamamlanacaktır.
 16. Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Şebeke Proje Yapımı 1.Ünite (7 000 ha)  Bar-Su Proje ve İnşaat Tic.Ltd Şti ile sözleşme imzalanarak işe başlanıldı.

 

                            ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. Katı atık ,atık su arıtma gibi altyapı projeleri için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2.809.909 TL maddi destekte bulunulmuş ayrıca Harran,Bozova ve Eyyüpnebi  Belediyelerine birer adet çöp kamyonu hibe edilmiştir.
 2. Evsel ve tıbbi atıkların bertarafı maksadıyla Şanlıurfa İlinde 3 adet birlik kurulmuştur.
  • Şanlıurfa  Katı Atık Bertaraf ve Çevre Hizmetleri Birliği katı atık düzenli depolama tesisi 2009 yılında hizmete alınmıştır.Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin 2011 yılı sonuna kadar kurulması planlanmaktadır.
  • Viranşehir-Ceylanpınar Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurma ve İşletme Birliği ile Siverek Ç:evre Hizmetleri Belediyeler Birliğinin IPA tarafından teknik yardım şartnamesi hazırlanmış olup,08.01.2010 tarihinde merkezi finans ve ihale birimine gönderilmiştir.AB delegasyonunun onayının alınmasıyla teknik yardım ihale işlemleri başlatılacaktır.

 

 1. Atık su arıtma tesisi projesinin toplam bütçesinin İPA tarafında 36 milyon Avro olacağı tahmin edilmektedir.Projenin teknik fizibilite raporu üzerinde çalışmalar devam etmekte olup Haziran 2011 de komisyona projenin başvurusunun yapılması planlanmaktadır.

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

·        Bakanlığımızca; 2003-2010 yılları arasında 6.730 hektar arazide çalışma yapılmış olup,12 milyon 346 bin adet fidan dikilmiştir.

·        Eylem Planına göre; 2011 yılında 850 hektar arazide çalışma yapılması ve yaklaşık 1 milyon 776 bin adet fidan dikilmesi hedeflenmektedir.

·        İlde , Şanlıurfa merkezinde 1 adet kent ormanı kurulmuştur.

·        Organize Sanayi Bölgeleri: İl sınırları içinde inşaat aşaması tamamlanan ve şu anda deneme aşamasında olan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan 1 adet Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi bulunmaktadır.

 

İçme Suyu ve Su Kaynakları

İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı olarak kullanılan Atatürk baraj gölü havza Koruma planı özel hüküm belirlenmesi projesi.

 

Hava Yönetimi

İlde bulunan ölçüm istasyonundan alınan verilere göre , alınan önlemler sayesinde,kirlilikte geçmiş yıllara göre çok büyük oranda azalma bulunmaktadır.2007-2008 , 2008-2009 ve 2009-2010 yılı kış dönemi ortalamaları sınır değerler arasında ölçülmüştür.

 

                  DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. Bir adet Milli Park bulunmaktadır.

·        Tektek Dağları Milli Parkı

 1. 1 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası bulunmaktadır.

·        Kızılkuyu YHGS

 1. İki adet üretme yeri bulunmaktadır.

·        Kızılkuyu Ceylan Üretme Yeri,

·        Birecik Kelaynak üretme istasyonu

 1. İki adet Örnek Avlak bulunmaktadır.

·        Merkez Alanlıburç Keklik Örnek Avlağı

·        Merkez Körkuyu Keklik Örnek Avlağı.

 1. Sokak Hayvanları

·        1000 hayvan kapasiteli bir adet geçici hayvan bakımevi bulunmaktadır.

 1. Çevre Koruma Kanunu Uyarınca Korunan alanlar

·        Küçük Göl

 1. Mesire Yerleri

·        Gölpınar Mesire yeri .

 

                                             ÇED GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı;2009-2011 yılı yatırım programı çerçevesinde işin ihalesi tamamlanmış olup sözleşme 09.11.2009 da imzalanarak işe başlanılmıştır. İşin süresi 760 gündür.

 

                     DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                           

 

·        2003-2010 döneminde 8 adet yeni OMGİ kurulmuştur. (Şanlıurfa, Akçakale, Birecik, Bozova, Viranşehir, Ceylanpınar-TİGEM, Hilvan, Siverek )

·        GAP Meydan Meteoroloji İstasyonuna uydu yer alıcı sistemi kurulmuştur.

·        GAP Havaalanına Otomatik Meteorolojik Bilgi Ölçüm ve Raporlama Sistemi kurulmuştur.

·        Beş yere daha otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulacaktır.( Halfeti,Harran-Koruklu TAGEM Suruç,Siverek-Karakeçi,Üniversite-Osmanbey kampüsü.)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner3