banner2
Öne Çıkanlar Sanlıurfa Haberleri Şanlıurfa Balıklıgöl Şanlıurfa Valiliği Vali Birecik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

 1. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.
 2. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle

en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

 1. Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 (üç) katına veya 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.
 1. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. olmak.
 1. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip
 1. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.
  1. ÖZEL ŞARTLAR
   1. SİSTEM UZMANI

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 Kişi)

 1. En az   1000   kullanıcılı   orta   ve   büyük   ölçekli   kurum   yada   işletmelerin   BT departmanlarında en az 3(üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır. 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
 1. Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Tercihen; Vmware, Hyper-v)
 2. Windows Server, System Center teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede

hakim olmak.

 1. Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 2. Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen; Huawei, EMC, Hitachi, HP)
 3. Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup,

Veeam, Data Domain)

 1. Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.
 2. Temel network bilgisine sahip olmak.
 3. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
 4. İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 5. Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.
 6. Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
 7. Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojileri konusunda tecrübeye sahip

olmak. (Tercihen; Enterprise Vault)

 1. Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
 1. VCP sertifikası

 1. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008 ve üzeri
 2. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
 3. CCNA sertifikasına sahip olmak
 4. LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.
 • Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim olmak, Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
 • Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak.
 • Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
 • Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
   1. AĞ UZMANI

(Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)

 1. En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Network Güvenliği konusunda en az 8 (sekiz) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 8 (sekiz) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı,

2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

 1. Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.
 2. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 3. Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi

olmak.

 1. Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 2. Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
 3. Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
 1. Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 2. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
 3. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)
 1. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama

yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

   1. KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)

 1. En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında, en az 8(sekiz) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 8 (sekiz) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

 1. .NET ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 5 (yıl) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
 2. SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.
 3. Angular, HTML5, CSS, Sass, Bootstrap, JQuery konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak.

 1. DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili

ve tecrübe sahibi olmak.

 1. Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
 2. Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
 3. MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili

deneyim sahibi olmak.

 1. Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.
 2. UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 1. Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 1. HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve

deneyim sahibi olmak.

 1. Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
 1. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 2. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
 3. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
 4. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri
 5. Sun Certified Java Programmer (SCJP)
 • Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
   1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)

 1. En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerin BT departmanlarında, en az 5(beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
 2. .NET ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 5 (yıl) yıl uygulama geliştirmiş olmak. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.

 1. SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.
 2. Angular, HTML5, CSS, Sass, Bootstrap, JQuery konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak.

 1. Visual Studio yazılım geliştirme platformları ile C# veya Visual Basic geliştirim

konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.

 1. Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
 2. MS SQL Server ve/veya Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinden en az biri ile ilgili deneyim sahibi olmak.
 3. Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.
 4. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) konusunda bilgi sahibi olmak.
 5. Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 6. HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery gibi Web teknolojileri konularında bilgi ve

deneyim sahibi olmak.

 1. Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
 1. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 2. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
 3. Microsoft Certified Application Developer (MCAD)
 4. Oracle Certified Professional (OCP), SE sürümlerinden biri ve/veya EE sürümlerinden biri
 5. Sun Certified Java Programmer (SCJP)
 1. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
 1. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
  1. İSTENİLEN BELGELER

1.

Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

 1. Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
 2. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, (Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.)

(e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge veya kurumdan alınacak belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru

esnasında yüklenecektir.)

2.

Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Sadece ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içermeyen belgeler geçersiz sayılacaktır.

İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.

Belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve

Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

3.

Yabancı Dil Belgesi

Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren, doğrulama kodu

içeren belge.

(İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı -

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında

yüklenecektir.)

4.

Mezuniyet Belgesi

Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı

pdf ya da jpg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5.

En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler

Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript

ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.

Belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve

Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

6.

Sertifikalar

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir.

İlgili belge e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.

Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz

edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

  1. BAŞVURU ŞEKLİ
 1. Başvurular 28/03/2022 tarihinde başlayıp 08/04/2022 tarihinde sona erecektir.
 2. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle yapacaktır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 3. Eksik belge içeren başvurulara sahip veya aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.

Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)]

 1. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi enerji.gov.tr

üzerinden ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı ve Bakanlığımız internet sitesi, enerji.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

  1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar ise sonuçların duyurulmasından itibaren beş iş günü içinde, 9.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 1. SINAV

5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

  1. SINAV KONULARI

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.

  1. SINAV YERİ VE TARİHİ

Adaylar sözlü sınav yeri ve tarihi bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu ve enerji.gov.tr üzerinden erişebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınavlara alınmayacaklardır.

 1. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 11.488,07 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

  1. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI TABLOSU

Sıra No

Alınacak Kişi Sayısı

Sınava Çağırılacak

Aday Sayısı

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

1

1

30

Ağ Uzmanı

4 Katına kadar (1 Kişi)

2

2

60

Sistem Uzmanı

2 Katına kadar (2 Kişi)

3

1

30

Kıdemli Yazılım

Geliştirme Uzmanı

4 Katına kadar (1 Kişi)

4

1

30

Yazılım Geliştirme Uzmanı

3 Katına kadar (1 Kişi)

Toplam

5

150

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi www.enerji.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına 9.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

 1. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

9.1. ADRES BİLGİLERİ

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 06520 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA

  1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta adresi: btsinav@enerji.gov.tr Tel: +90 312 546 50 50

3347/1-1

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.