banner2
Öne Çıkanlar Sanlıurfa Haber Şanlıurfa Valiliği urfahaber Sanlıurfa Urfa

Eğilmez; Kent Ekonomi Forumundan önemli fikirler ortaya çıktı VİDEO

İl Başkanlığında Kent Konseyi Başkanı Sabri Dişli, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı E.Sabri Ertekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şanlıurfa Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı ve MÜSAİD Temsilcisi Mahmut Barut, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ekonomiden Sorumlu İşler Başkanı Musa Tuz, İl Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Yanmaz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı av. Yusuf Eğilmez, Kent Ekonomi Forumu ile ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

 

Forumun kent ekonomisinin vizyon çalışmaları bakımından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Eğilmez; “Bildiğiniz gibi 29 Haziran Cumartesi günü Genel Merkez Ekonomi İşler Başkanlığımızca 81 İlde düzenlenmesi planlanan‘Kent Ekonomiler Forumu’ toplantısını Şanlıurfa’da düzenledik. Bu forumda kentin ekonomisiyle ilgili, gelecekteki projelerle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunduk. Ekonomi Forumu açılış konuşması ile başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik’in konuşması ve Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un konuşmaları ile devam etti. Ardından forum başladı. Forumda çok önemli fikirler ortaya çıktı. Vizyon projeleri noktasında önemli öneriler ortaya çıktı. Kent Ekonomileri Forumu aslında siyasi bir toplantı değil. Tamamen kentin ekonomisiyle ilgili, geleceği ile ilgili yaptığımız toplantılardır. Nihai raporumuz bir aya kadar hazırlanacak, geniş katılımla ŞUTSO’da kamuoyuna açıklayacağız.

 

STK temsilcileri ve ekonomistler tarafından ortak mutabakatla belirlenen Şanlıurfa'nın 5 Vizyon Projesi şunlardır:

1. "Turizm Kenti Urfa" Projesi

2. Tarım ve Hayvancılık Dönüşüm Projesi

3. Eğitim ve Bilgilendirme Projesi

4. Sosyo-ekonomik Dönüşüm Projesi

5. Kentsel Dönüşüm Projesi’ diyerek toplantıya katılım gösteren ekonomi çevrelerine, STK temsilcilerine, Basın, Üniversite Hocalarına, Karacadağ Kalkınma Ajansına, İl Başkanlığı Ekonomi İşler Başkanlığına teşekkür etti.

Hükümetin ekonomi çalışmalarının kentimize faydalı olacağını belirten Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı E.Sabri Ertekin; “Ekonomiyle ilgili olarak her ay düzenli toplantılar yapıyoruz. Bu toplantıda da bilgilerimizi paylaştık. Zaten aklın yolu bir. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizim düşüncelerimizin hükümette ekonomi işlerden sorumlu kişilerce bilinmesi yapacağımız işlerin önünün açılması bakımından olumludur. Çok çalıştığımız zaman Urfa’nın önü açılır, kimse bizi tutamaz” dedi.

 

 

 

 

 

 

KENT EKONOMİLERİ FORUMU ŞANLIURFA TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Küresel rekabet tüm dünya coğrafyasına yayılmakta ve etkisini her geçen gün daha güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Bu olgu, gerek şirketleri gerekse merkezi ve yerel yönetimleri küresel rekabetin yıkıcı etkilerine karşı çözüm yolları bulmaya ve politikalar geliştirmeye yöneltmektedir.

Bu amaca yönelik olarak yapılan çalışmalarda şirketlerin rekabet etme gücüne ve bu gücü sürdürmelerine katkı sağlayan faktörlere vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmalara göre, rekabetçilik sadece bir şirketin kapasitesi ve yetkinliğiyle alakalı değildir. Şirketin tedarik koşulları, işgücünün niteliği, sektördeki rekabet durumu, talep koşulları gibi koşullar da rekabetçilik açısından son derece önemlidir. Ayrıca şirketin faaliyette bulunduğu çevrenin girişimciliği, yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik edici olması da vazgeçilmez bir koşuldur.

Bu gerçeğin farkında olan merkezi ve yerel yönetim birimleri ise belirli şehirler ve/veya bölgeler etrafında bu koşulları sağlamaya dönük destek politikaları uygulamaktadırlar. Bu politikalara paralel bir biçimde, belirli şehirler/bölgeler etrafında, belirli konularda uzmanlaşmış, rekabet gücü yüksek şirketlerden müteşekkil kümelenmeler oluşmaktadır. Örneğin, finans dendiğinde akla Londra; bilişim dendiğinde ise Silikon Vadisi gelmektedir. Bu eğilimin doğal bir sonucu olarak da marka şehirler ortaya çıkmakta ve yönetimler marka şehirler yaratma yarışına girmektedir.

Bu noktada AK Parti Genel Başkanlığı Ekonomi İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin tüm illerinde Kent Ekonomileri Forumu çalışmasını başlatmıştır. Kent Ekonomileri Forumu’nun amacı kentlerin potansiyellerini harekete geçirerek, marka şehirler oluşturmaktır. Marka şehirler, rekabetçilik, yaratıcılık ve yenilikçilik açısından güçlü, uzmanlaşmış şirketleri olan; girişimcilik ruhunun ve girişimin teşvik gördüğü; sosyal bağlılığa özen gösterilen; şehrin tüm dinamiklerinin işbirliği ve ortak akılla hareket ettiği ve yönetişim anlayışıyla idare edilen şehirlerdir. Bu noktada, marka şehirler oluşturulması, son yıllarda yaşanan ekonomik kalkınmayı ve istikrarı daha sağlıklı temellere oturtacak ve sürdürülebilir hale getirecektir. Kent Ekonomileri Forumu, Ak Parti tarafından düzenlenmiş olmakla birlikte, sadece AK Parti'nin malı olmayıp; sivil ve istişari mahiyetli bir girişimdir. Bu niteliği ile Kent Ekonomileri Forumu, kentlerin öz malıdır ve kente aittir.

Kent Ekonomileri Forumu Şanlıurfa toplantısı, odalar, iş adamı dernekleri, belediye başkanları, üniversite öğretim üyeleri, kalkınma ajansı uzmanları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 65 kişinin katılımı ile 29 Haziran 2013 tarihinde El-Ruha Otel'de gerçekleştirilmiştir.

Forum toplantısı, Ak Parti İl Başkanı Sayın Yusuf Eğilmez'in açılış konuşması ve forumla ilgili değerlendirmeleri ile başlamıştır. Daha sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik forum kapsamında Şanlıurfa'nın dünü, bugünü ve geleceği ile ilgili değerlendirmeler yapmıştır. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Sayın Prof.Dr. Numan Kurtulmuş ise, Kent Ekonomileri Forumu'nun amacı ile ilgili yaptığı sunumun ardından, Türkiye'nin son on yıldaki ekonomik ve siyasi başarılarının sürdürülebilmesi açısından forumun üstleneceği işlevden; toplumsal barışla ilgili adımların sağlayacağı ekonomik katkılardan ve anayasal reformların istikrarın kalıcılığı açısından ihtiva ettiği önemden bahsetmiştir. Şanlıurfa Kent Ekonomileri Forumu moderatörü Dr. Tahir Büyükakın'ın Kent Ekonomileri Forumu'nun amacı, toplantının nasıl gerçekleştirileceği ve toplantı sonrasındaki sürecin seyriyle ilgili sunumunun ardından da forumun masa toplantıları kısmına geçilmiştir.

Katılımcılar her birinde yaklaşık 9 katılımcının bulunduğu 7 ayrı masada, marka şehir kavramının unsurlarını içerecek şekilde hazırlanmış, 7 ana başlıkta toplanan 35 soru hakkında fikir ve önerilerini sunmuşlardır. Üzerinde durulan 7 ana konu başlığı şöyledir:

  1. Önümüzdeki 10 yıl (2023) ve ötesinde kent ekonomisinin hangi yönde ve nasıl gelişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? (Kent için uzun vadeli vizyonunuz nedir?)
  2. Kentin uzun vadeli vizyonuna erişmesi için başarmasını düşündüğünüz en önemli hedefler nelerdir ve bu hedefler için uygulamaya konulmasını uygun gördüğünüz vizyoner projeleriniz nelerdir?
  3. Kentin uzun vadeli vizyonuna erişmesi için seçilmesi gerekli olan sektörler ve bu sektörlerin çıktıları (ürünleri) nelerdir ve bunlar için vizyoner projeleriniz nelerdir?
  4. Kentin vizyonuna uygun belirlenen alanlarda kentin rekabet gücü ve pazarlama kabiliyeti ne durumdadır? Bunların vizyona uygun geliştirilebilmesi için neler yapılmalıdır?
  5. Kentin eğitim ve istihdam profili ne durumdadır? Kentin vizyonuna uygun insan kaynağını geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar nelerdir?
  6. Kentte yoksulluk ne durumdadır? Yoksullukla mücadele için neler yapılabilir?
  7. Kentin OSB, Teknokent, vb. örgütlenmeleri ile üniversite ve araştırma merkezlerinin hali hazırdaki ekonomik katkılarının uzun vadeli vizyoner projelere uyumlu hale getirilebilmesi için neler yapılmalıdır?

Forumun öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumunda ise her bir masanın sözcüsü katılımcılar tarafından yukarıdaki sorulara yönelik olarak ileri sürülen fikir ve proje önerilerinin sunumunu gerçekleştirmiştir. Yapılan sunumlara ilişkin değerlendirmelerin ardından 5 adet Vizyon Proje belirlenmiş ve izleme sürecine ilişkin kararlar alınmıştır.

Forum katılımcılarının mutabakatıyla belirlenen Şanlıurfa'nın 5 Vizyon Projesi şunlardır:

1. "Turizm Kenti Urfa" Projesi

2. Tarım ve Hayvancılık Dönüşüm Projesi

3. Eğitim ve Bilgilendirme Projesi

4. Sosyo-ekonomik Dönüşüm Projesi

5. Kentsel Dönüşüm Projesi

Yaklaşık bir ay içinde tamamlanması düşünülen Şanlıurfa Kent Ekonomileri Forumu Nihai Raporu'nda yukarıdaki 5 Vizyon Projesi'nin hayata geçirilmesi için gerçekleştirilmesi gereken projelere ayrıca yer verilecektir.

Katılımcıların altını önemle çizdiği bir diğer husus ise, forum toplantısında belirlenen Vizyon Projeleri ve bu projelerle bağlantılı alt projelerin takip ve izlenmesi meselesidir. Bu hususla ilgili değerlendirmeler neticesinde, forum izleme kurulu mahiyetinde bir yapının oluşturulmasının yararlı olacağı noktasında mutabakata varılmıştır. Bu çerçevede, daha önce tesis edilmiş olan Şanlıurfa Yerel Rekabeti Geliştirme Platformu'nun bu işlevi yerine getirebileceği belirtilmiştir. Forum kararlarına ilişkin sekreterya faaliyetlerinin ise Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülebileceği fikri, katılımcılar arasında genel kabul görmüştür. Bu çerçevede, Kalkınma Ajansı'nın "envanter çalışmaları", "sektör raporları", "pazar araştırmaları", "strateji belgeleri", "bilgilendirme çalışmaları" ve "marka yönetimi çalışmaları" yaparak, forumda belirlenen projelerin hayata geçirilmesi ve izlenmesi faaliyetlerine katkı sağlaması üzerinde mutabakata varılmıştır.

Şanlıurfa Kent Ekonomileri Forumu toplantısına katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür eder, izleyen süreçte katkılarının devamını dileriz.

MUSTAFA TUZ

AK PARTİ Ş.URFA EKONOMİ İŞLER BAŞKANI

 

 

 

www.balikligol.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.