banner2
Öne Çıkanlar cumhurbaşkanı erdoğan Batman Haliliye Belediyesi Nihat Çiftçi ABD

Şehir tarihi yazarları Şanlıurfa’da buluşuyor

Kongrede; Yurt içinden 35, yurtdışından 9 ilim ve fikir adamı ve edebiyatçı, şehri ve tarihini konuşacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Yazarlar Birliği(TYB) tarafından düzenlenen 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi 3 gün sürecek.

 

Son yıllarda keşfedilen mozaikleriyle ve Göbeklitepe kazılarıyla insanlığın inanç tarihini 11 yıl öncesine götüren Şanlıurfa 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresine ev sahipliği yapacak. Toplantıya yurt içinden 35, yurtdışından 9 ilim ve fikir adamı ve edebiyatçı katılacak.

Şehir ve medeniyetle ilgili 45 bildiri yanında, şehirle yüzleşme-şehir kitapları forumu ve Urfa’yı yazanlar paneli yapılacak. Şehir musikisi konseri ve şehir ve medeniyet çevre gezisi ile program tamamlanacak.

 

6 Mart Cuma sabahı açılıştan sonra, öğleden sonra ilk oturum Prof. Dr. Köksal Alver’in “İslâm şehrini kurmak: Hz. Peygamber’in şehir tasavvuru” bildirisi ile başlayacak. Aynı oturumda Doç. Dr. Doğan Yörük “Weber’in iktisadi şehri ile Osmanlı’nın Pazar şehrini XVI. yüzyıl Karaman Eyaleti şehirlerinde aramak, Prof. Dr. Mehmet Narlı’nın “Şiir ve şehir”, Doç. Dr. Muharrem Es’in “Ahilik ve kent yönetimi.”

 

Toplantının daha sonraki oturumlarında şehir tarihi, edebiyatı ve sanatı ile ilgili çok sayıda bildiri tartışılacak. Şehir tarihi yazarları kongresinde Şanlıurfa ile ilgili ondan fazla bildiri yanında “Urfa’yı yazanlar” paneli de yer alıyor. 3. Kongrenin forum bölümünde “şehirle hesaplaşma-şehir kitapları ve D. Mehmet Doğan’ın Ömrüm Ankara kitabı tartışılacak.

 

                                                                                                                             Cuma AĞAÇ

                                                                                                                     TYB Şanlıurfa Şb.Bşk.

3 gün sürecek program şöyle:

 

6-7-8 Mart 2015 – Şanlıurfa

Dedeman Oteli

 

6 Mart 2015 Cuma

Açılış Konuşmaları 10:00-11-30

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (TYB Genel Başkanı)

D. Mehmet Doğan (TYB Şeref Başkanı)

Celalettin Güvenç (Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı)

İzzettin Küçük (Şanlıurfa Valisi)

 

12:30 Öğle arası

1.Oturum 13:30-15:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü Karatepe

Köksal Alver (Prof. Dr.): İslâm Şehrini Kurmak: Hz. Peygamber'in Şehir Tasavvuru

Doğan Yörük (Doç. Dr.): Weber’in İktisadi Şehri İle Osmanlı’nın Pazar Şehrini XVI. Yüzyılın Karaman Eyaleti Şehirlerinde Aramak

Mehmet Narlı (Prof. Dr.): Şiir ve Şehir -Osmanlı Şiirinden Cumhuriyet Şiirine-

Muharrem Es (Doç. Dr.): Ahilik ve Kent Yönetimi

 

2.Oturum 15:30-17:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç

Nuran Altuner (Yrd. Doç. Dr.): Urfalı Nabi Divanında Şehir Kavramı, Şehir Karşılığında Kullanılan Kelimeler ve Şehir İsimleri

Abdullah Ekinci (Prof. Dr.): İslâm Şehrinde Mistik Bir Kavram: Mecma’-ül Bahr (Urfa Örneği)

Hatice P. Erdemir (Doç. Dr.)- Halil Erdemir (Doç. Dr.): Roma Kaynaklarında Regnum Abgarı (Osrhoene) ve Edessa (Şanlıurfa) MÖ 132-244

Hüseyin Muşmal (Doç. Dr.): Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri

 

3.Oturum 17:30- 19:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Köksal Alver

Cavid Qasımov (Doç. Dr.): Armin Vamberi’nin Kayıtlarında Orta Asya’nın Türk-İslam Şehirleri

Tahir Şahbazov (Dr.): Kadim Türk-İslam Şehri Bakü XIX-XX. Yüzyılın Başlarında (Hüseyngulu Sarabski’nin “Eski Bakü” Romanı Temelinde)

İlhama Mamedove (Doç. Dr. ): Kaçarlar Döneminde Tebriz Şehrinin Kültürel Gelişimi (etnografik araştırma)

Yahıaouı Zahir (Dr.): Şehirliliğin Gelişiminde Câmilerin Rolü: Cezayir Örneği

 

20:20 Şehir Musikisi Konseri (Yıldız Sarayı Konukevi)

 

7 Mart 2015 Cumartesi

Salon A

1.Oturum 09:30-11:00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Narlı

Ömer Faruk Çakır: Sivil Toplum Bağlamında Osmanlı Kent Yapısı: Kayseri Örneği

İbrahim Solak (Prof. Dr.): VI. Yüzyılda Elbistan Şehri

Fatih Özkafa (Doç. Dr.): Şehir Sevgisinin Hat Sanatındaki Tezahürleri

Cafer Şen (Doç. Dr.): Cumhuriyet Dönem Türk Şiirinde, Şehir Karşısında Görülen Çiftdeğerlilik Duyumunun Psikanalatik Temelleri

 

2.Oturum 11:15-12:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Ekinci

Fazıl Gökçek (Prof. Dr.): Fatih Kerimi’nin İstanbul’u

Müjgan Şahinkaya: Osmanlı Nüfus Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri: Beyşehir Örneği

Yasemin Mumcu (Doç. Dr.): Salâh Bey Tarihi Işığında Değişen İstanbul, Değişen Medeniyet

Özlem Nemutlu( Yrd. Do. Dr.): Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Güney/Güney Doğu Anadolu Şehirler

 

12:30-13:30 Öğle arası

 

3.Oturum 14:00-15:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fazıl Gökçek

Müberra Bağcı (Yrd. Doç. Dr.): Hatıralar Işığında Cumhuriyet Öncesinde İzmir’de Sosyal Hayat

İbrahim Kunt (Yrd. Doç. Dr.): Hz. Mevlânâ’nın Eserlerinde Şehir Ve Şehirlilik

Nurcan Şen (Yrd. Doç. Dr.): Bir Şehir Yazarı Olarak Çaylâk Mehmed Tevfik Efendi’nin Gözüyle Bir Şehrin Eğlence Ve Kültür Hayatı

Nevin Mete (Yrd. Doç. Dr.) : Şehir Tarihi Kaynaklarından Bir Seyahat-Nâme Örneği: Tarih-İ Belgrad

 

4. Oturum 16:00 – 17:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatih Özkafa

Nazif Öztürk (Dr.): Değerler Sisteminin Köşe Taşları: Vakıf, Şehir ve Medeniyet

Cemal Çetin : Osmanlı Şehirlerinde Sosyal Kontrol Ve Birey Üzerine Bir Takım Gözlemler (Konya Örneği)

H. Vehbi İmamoğlu (Yrd. Doç. Dr.) : Osmanlı Şehir Hayatında Esnaf Birlikleri

Nurullah Ulutaş ( Yrd. Doç. Dr.) : Milli Mücadele Sahnesi Olarak Ankara’nın Türk Romanına Yansıması

 

18:00-19:30 Forum: Şehir ile Yüzleşmek- Şehir Kitapları ve D. Mehmet Doğan’ın “Ömrüm Ankara” Kitabı

 

Salon B

1. Oturum 09:30-11:00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Salih Yılmaz

Karl Baypakov (Prof. Dr.): Oğuz ve Güney Kazakistan’daki Oğuz Şehirleri

Khurmatkhan Burhitjan: Ordu Balık: Ortaçağın Büyük Şehri

Abylabek Asankanov (Prof. Dr.): Orta Asya’nın Çokuluslu Tarihî Şehri Oş

Dmitriy Voyakin (Dr.): Yangikent – Oğuzların Aral Boyundaki Başkenti

 

2.Oturum 11:15-12:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tahir Şahbazov

Özgür Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.): Şehir Tarihinin Yabancı Kaynakları Olarak Konsolosluk Arşivleri: 19. Yüzyıl Trabzon Örneği

Seçil Dumantepe (Yrd. Doç. Dr.): Bir Kültür Göstergesi Olarak Safiye Erol’un Eserlerinde Şehir

Handan Belli: Yahya Bey’in “Şâh u Ged┠Mesnevisinde Edebî Mekân Olarak İstanbul Ve Kahramanların Şehir Algısı

H.Harika Durgun (Yrd. Doç. Dr. ): Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Gözünden Manisa

Salih Yılmaz (Doç. Dr.): Hive Hanlığı’nda Tarih Yazıcılığı ve Başlıca Temsilcileri

 

3. Oturum 14:10-15:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muharrem Es

Mustafa Hakkı Ertan (Yrd. Doç. Dr.): Sosyo-Ekonomik Açıdan Vakıf Kültürü ve Yusuf Paşa’nın Urfada Bulunan Vakıfları

Tuba Duman (Dr.): Şanlıurfa Mahalleleri

Kerime Yıldız: Sinema Ve Dizilerde Urfa

Mehmet Emin Üner (Doç. Dr.): Osmanlı Urfa’sında Gündelik Hayatta Kadın

 

4.Oturum 16:00-17:30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin Muşmal

Yurdal Demirel: Harput’un Tarihçisi: İshak Sunguroğlu

Eyyüp Azlal: Tarihte Şehir ve Nehir İlişkisi

Av. M. Lamih Çelik: Tarihsel Perspektif İçinde Şanlıurfa’da Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi

Mehmet Kurtoğlu: Sine-Masal Şehir Urfa

 

18:00- 19:00 Panel: Urfa’yı yazanlar

 

Mahmut Kaya (Yrd. Doç. Dr.)

Seyid Ahmet Kaya

Mehmet Akbaş

Mehmet Oymak

M. Emin Ertan (Doç. Dr.)

 

8 Mart Pazar Şanlıurfa Çevre Gezisi

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.