banner2
Öne Çıkanlar ak parti Şanlıurfa Balıklıgöl Urfa Balıklıgöl Nizipspor Suruç Atı ve Narı Festivali

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Urfa Vakıflar Müdürlüğü İlana Çıktı

TAŞINMAZIN YAPIM KARŞILIĞI KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda
nitelikleri belirtilen taşınmaz, Yap-İşlet-Devret modeline göre 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 35/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif usulü ile İmara Uygun Ticaret Alanı
Olarak yapı yapmak şartı ile yapım karşılığı uzun süreli kiralanması için ihaleye çıkartılmıştır.

A) Yukarıda Vasıfları Belirtilen Taşınmazın Yapım Karşılığı Kiralanması ile İlgili
Olarak;
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 08.11.2021 tarihli ve 428 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı’na
istinaden,
Asgari olarak istenilen;
1) Toplam sözleşme süresinin 25 (yirmibeş) yıl olarak belirlenmesi,
2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihi itibariyle başlatılması,
3) Kira bedellerinin; inşaat süresinin 1. Yılı aylık 3,300,00- TL+ (3.300,00-TL x ihale
artış oranında) kira bedeli alınması, 2. ve 3. yıllarda ise aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki
yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim) oranında arttırılarak belirlenmesi, 4. Yıl aylık 
33.000,00 TL+ (33.000,00-TL x ihale artış oranı) kira bedeli alınması, müteakip yıllarda sözleşme
süresi sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla
bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,
4) Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek,
teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,
5) Yüklenicisince tüm masrafları karşılamak üzere; zemin etüt raporları, mimari, statik,
mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve hesaplarının idaremize sunulması, imar
durumuna aykırı olmamak üzere uygulama projelerinin hazırlanarak, ilgili kurum ve
kuruluşlardan onaylatılması, yapı ruhsatının alınması ve inşaatın tamamlanarak binanın işletmeye
açılması, inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her
türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
6) İhale sonrası imarda iyileştirme olması, gelir getirici inşaat alanlarında artma olması
halinde ihale oranında idare lehine yansıtılması, ekspertiz raporunda belirtilen kullanım dışında
fonksiyon yüklenmesi halinde idare tarafından, ihalede oluşan kira bedellerinden az olmamak
kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,
7) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde
aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,
8) İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce
taşınmazın tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve
yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru
edilerek tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,
B) İhale Yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No:
8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde
toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
C) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanlarını, 09.30 -12.00 ile 14.00 -
16.00 saatleri arasında; Kamberiye Mahallesi, Kadri Eroğan Cad., No: 8, Kat: 6,
Haliliye/ŞANLIURFA adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler ve Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf
Katılım Bankası Şanlıurfa Şubesi nezdindeki TR91 0021 0000 0020 0006 3000 01 IBAN nolu
hesabına 300,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edilebileceklerdir.
D) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi,
3) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
4) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi,
5) İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartnamenin ekli örneğine uygun
İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,
6) İsteklinin ortak girişim olması halinde ekli örmekte yer alan ortak girişim beyannamesi,
7) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu (Tahmin edilen bedelin
%10' una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)
8) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair
belgeyi,
9) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge veya e-Borcu
Yoktur Belgesi,
10) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ihale üzerinde kalırsa alt yüklenici
çalıştırılması ile ilgili taahhütname,
11) Teknik personel taahhütnameleri,
12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesini,
13) Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankasındaki TR91 0021
0000 0020 0006 3000 01 IBAN nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı
makbuzu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli
örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
14) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesini,
15) İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını
koyacakları iç zarfı,
Dış zarf içine koyarak 15/12/2021 günü ihale saati olan 10:00’a kadar Kamberiye
Mahallesi, Kadri Eroğan Cad, No: 8, Kat: 6, Haliliye/ŞANLIURFA bulunan Şanlıurfa Vakıflar
Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na vermiş olacaklardır.
16) Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
17) İhalenin İsteklinin üzerine bırakılması ve sözleşme yapılması ile ilgili her türlü vergi,
resim, harç vb. giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
18) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış
bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminat irat
kaydolunur.
19) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. 11544/1-1

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.