banner2

Fakıbaba Sunayı Reisvekili Yapsın!
Belediye Başkanının yaptığı açıklamanın 2009 seçimlerinde Müslüm sunaydan  aldığı desteğin bir vefası olabilir. ama vakfın tüm sorumlulukları genel merkezde olduğunu söyleyen Atabay; "Kimse içişlerimize karışmasın, herkes işine baksın" dedi
İşte konu ile ilgili olarak Vakıf Başkanı Samet Atabay'ın yaptığı o yazılı açıklamanın tam metni: " Şanlıurfa Belediye Başkanlığının Basın ve Halkla ilişkilerden 275 nolu açıklanan basın bülteni ve duyurusu.

Söz konusu bültenin içeriğine baktığımız zaman çok açıkça görülüyor ki Sayın Belediye Başkanımızı Çok Üzmüş!
Hukuku olmayan gerekçeyle Sayın Sunay'ın Görev den alındığın dan bahsediliyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yasa ve yönetmenliklerine göre şubeleri genel merkez açma ve kapama yaptığı gibi şube Genel Merkezi temsil eder. Çalışmalarından Genel Merkez Sorumludur. Genel Merkez Yönetim Kurulu Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kanun , Yönetmenlik ve Vakıf senedimizin ilgili maddeleri uygulanmıştır.(Yönetmenlik 17. ve 18. Maddeleri ve Şubenin Çalışması ile ilgili Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Talimatı)

Genel Merkez olarak Şubeyi Bir yıldır Hatalı uygulamalarından sözlü ve yazılı uyarılarda bulunduk. Sayın Sunay Kime neye güveniyorsa uyarılarımızı ciddiye almamıştır. Şube çalışmasının yasal sorumluluğu ise Genel Merkeze bağımlıdır. Bu güne kadar maddi,sosyal ve kültürel etkinliklerden projelerden , verilen bursların Kriterleri ve yöntemleri (Bir aileden 5 kişi verilmiş gibi) Genel merkez olarak bilgi dışın da kalınmıştır.

Sayın Sunay Şube çalışmalarım hangi yasa ve yönetmenlikle yürütmüş net ve ciddi olarak açıklasın yoksa kendine ait bir vakıf yönetim sistemi mi vardı ? Kendisine son kullanım tarihi geçmiş (değişmiş ) kanun ve yönetmenlikleri kim veriyor.
Genel Merkez Yönetim Kurulu yöneticileri üzerinde yalan ve gerçek dışı beyanatlar vermek , Vakfın şube idare binasını işgal etmek ve belgeleri vermemek vakfı başkalarının siyasi çıkarlarına kullanma Kendi çıkarları için vakfı yok edercesine parçalamak ve yok etmektir. Arkadaşımız Yasal suç İşlediğinin farkında mı ?

Sayın Sunay'ın diğer yönüne bakıyoruz. Bir gün yeni göreve gelen arkadaşları kutluyor başarılar diliyor, Bir saat sonra muhalefet yapıyor, Bir saat sonra devir teslim yapmak istiyor, Bir gün sonra ise ben görevimin başındayım gibi çelişkili beyanatlarıyla; Genel Merkez şaşkın bir durumda düşündürüyor. Sayın Başkan Sayın Sunay için üzülmenize ve rahatsız olmamza hiç gerek yok! Şanlıurfa Vakfı Genel Merkezi olarak Bir milyon Beş yüz bin Şanlıurfa halkına hizmet etmek için birçok önemli projeler yaparken sizlere siyasal yönde yakın olan bir şahsın görevini düşünüyorsunuz.
Vakfin kuruluşun dan bugüne kadar olan hizmetlerinizi belgeli olarak sıraya bilirsiniz. Neden Reis vekili olarak tayin etmiyorsunuz! Vakıf Bir Siyaset Kuruluşu Değildir. Vakıf Sosyal, Kültürel ve Ekonomik yönde muhtaç olan halkına hizmet eden bir kuruluştur. Sizler den Vakıf tan uzak durmanızı rica ediyorum. Şanlıurfa için Faydalı; Duyarlı ve sağlıklı hizmet vermek isteyen benim için |çok çok değerli olan  Osman GÜZELGÖZ ve Vakıf Kurucu Kurul Üyemiz Sayın Nursel TOKGÖZ Şanlıurfa Belediye Temsilcisi olarak 7 günlük görevli iken arkadaşıma çeşitli baskılar neticesinde istifa ettirmiş oluyorsunuz. Sayın Başkan niçin bu uygulamayı Yaptınız ?
arkadaşlarım Onurlu bir şekilde ayrılmışlardır.. Ama bundan sonraki çalışmalarımıza birlikte de karar vereceğiz . Saym Sunay Diğer üyelerimizin için de ailelerine yakınlarına ve dostlarma gidilerek istifa etmeleri için kampanya başlatmışlar Kamuoyunda vakfa Maddi ve Manevi Zarar vermektedir Saym Sunay Vakıf Genel Merkezi Kararlı özverili ve üretken arkadaşlarımla birlikte proje çalışmalarımıza devam ediyoruz, saym Kadir ALGIN Genel Saymanlık Görevinde ayrılmıştır. Saym Algın şubenin alınmasın da bile karar imzalamıştır.Benden istenen her arkadaşım için gerçek belgeli bilgi veririm.. Şimdi Medya ve Belediye Basın Bülten'ine bakıyoruz Sayın Sunay ile Saym Başkanımız Birbirleriyle çok samimiler acaba ne? Birlikte Vakıf Genel Merkez üyelerinin İstifa ettiğini ve yönetim karar veremiyecek sayısal durumda olduğu ve daha birçok yanıltıcı,gerçek ve yasal olmayan beyanatlarda bulunmak suretiyle kamuoyun da Vakfa Maddi ve Manevi zarar vermektedirler. Bu durum ben ve arkadaşlarıma değil Şanlıurfa ya ve Halkına zarar ve ziyan verir.

Sayın Sunay ve Başkan Birçok Proje ürettiğiniz den bahsediyorsunuz.üzülüyoruz 8 yılda bir proje ürettiniz onun nasıl olduğu belli ! incelemeye dahi giremedi.Proje Başvurunuzu almadılar. Vakfın Şanlıurfa da Şube'nın faaliyette olup olmadığı sorgulaması yapılmıştır. Şubenin faaliyette olmadığı anlaşılmış 06.04.2012 Tarihinde ilgili makamlara vermek üzere ben sizlere getirdim.. Demek ki vakıf 2004 ile 2012 yılları arası bir proje uygulaması yapmamıştır.

Sayın Başkan siz bu halkın Anası ve Babasınız Şanlıurfa Halkının Birçok önemli Sorunları var iken Eğitim, Kültür,  Kadın, Çocuk Gençlik, Seminerler, paneller, Şanlıurfa da Üretilen küçük El Sanatları, Fıstık, Tarım ürün, Gıda Mamulleri ve yöre yemeklerinin marka ve Patentleri, Ekim ayında da yapılacak Türkiye Genelinde ilk defa olacak 7 gün ŞANLIURFA TANIM GÜNLERİ gibi daha Konuşulması, yapılması gereken birçok önemli projeler ve konular var. Su kayagı'na bile sahip çıkamadık Gaziantep'e veriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımız ortada. Kendimizi Şanlıurfa Halkına Sorumlu tutalım. Açık oturuma da hazım. Yerimizi ve sorululuğumuzu bilmeliyiz.Beni fazla konuşturmayın. Bir Espriyle devem edelim bizler artık Vakfın oturum ve sohbetlerinde Filan geldi ! Filan gitti gibi dedikoduları gibi ve projelerimizde Tava, Fırına tepsi, Patlıcan Soyma tekniğini ve Lolaz Dürüm şenliğini gibi konularla zaman geçirmemeliyiz. Gençliğe örnek sosyal ve Kültürel Projeler üretmeliyiz. Sayın Belediye Başkanımız Fakıbaba'dan önemle ricamız Sayın Sunay Arkadaşımız 2009 yılı yerel seçimlerden bugüne kadar çok çok seviyorsunuzdur. Sayın Sunay yerel seçimlerde Vakfın siyaset içersine girmesinden dolayı görevden alındı. Nasıl geldi biliyoruz !. Aranızda ki Ahte - Vefa olayını var kabul ediyoruz. 2009 yerel seçimlerin de Damda , Duvarda ve Balkonlarda senaryolar hazırlayabilirsiniz ! Vakfıda kullanabildiniz ! O 2009 Yerel seçimleriydi. Vakfa emek vermiş bir arkadaşımız olarak Biz de seviyoruz. Fakat bizler Vakıf Genel Merkezi olarak yasal bir sorumluluğu taşıyoruz. Sizlerin bu gibi iç işlerimizin yürütmelerine yasal olmayan müdahale ve Beyanatlar vermeniz doğru olmadığı gibi Şanlıurfa ya ve Halkına sosyo-kültürel yöndeki projelerine zarar ve ziyan -verebilirsiniz.

Bazı internet yorumlarını okuyoruz sahte kod ismi kullanarak yorum yapıyorlar . hiç güzel değil gerçek

açık yapıcı ve yol gösterici olmalıyız. Urfa Halkı için yapınız.

Bazı Ankara daki arkadaşlarımızın da destek ve yorum yaptıklarım görüyoruz.

1996 yılından bugüne Vakfın Kuruluşunda ve sağlam ciddi zeminlere oturmasın da en çok emeği olan

Kurucu 1. Başkan Sayın Halil ÇOŞKUN (1996-1998) ve sonra 2. Başkan Sayın Sırrı KARAHANLI

(1998-2000) onlara bu güzel Vakfı kurma ve yönetmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

12.yıl aralıksız görev yapılan çalışmalar ise tartışmalı dır. Bu konu kendi içimizdedir. 2011 yıl da

arkadaşlarımız Genel Kurul yapılıyor. Bir ay olmadan yapılan genel kurulun yasal olmadığından iki

defa şikayet ediyorlar.Vakıflar Genel Müdürlüğü şikayeti RED etti 2. ise Genel Kurul toplantısı

isteniyor.Nedeni Genel Merkezi taşımamız . Yıllardır yönetim kurulun da görev yapmış

Arkadaşlarımız Vakıf Kurucu Kurul üyelerinin sayısını bilmediklerinden talepleri RED

olmuştur.Bakıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan düşmüş bir başkan seçim yapıyor ve şikayet

ediyor ! Bir yer de ise İlçe Derneğine Maddi ve yer olarak sahip çıkmıyor .Ne yapmak istedikleri

anlaşılmaktadır. Vakıf bu gibi belli kişilere teslim edilmeyecek.. 12 yıl vakfı nasıl yönetmişler.Çok üzücü

durumdayız.

Kendi durumuma gelince 1966 yılın dan 1972 yılına kadar Talebe cemiyeti ve Urfa Kültür Derneği 1972 bu güne Meslek Odaları,siyasi Partiler ve Vakıflar yöneticiliğinde bulundun. Yorumlarda soruluyor. Sudan Devletinde üç Eyalet Valiliği ve Cumhurbaşkanlığı'nm görev belgelerini merak eden kişiye sunarım. Bu yekiler hiçbir kişiye nasip olmamıştır. Ben gurur duyuyorum.Bu çalışmalarımla artık yaşlandık. Urfa yı gençliğe teslim etmenin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Ancak bizler ağabeylik görevlerimizi yapmalıyız. Şanlıurfa halkına ancak Banşçıl,Katılımcı, Üretici, Birlik ve Beraberlik yaklaşımla çağdaş güçlü bir vakıf anlayışıyla olmalıyız.

Netice olarak Vakıf Genel Merkezi Kanun , Yönetmenlik ve Vakıf Senedimizin tüm yasal uygulamalarını yaptık ve Yönetim olarak devam edecektir. Böyle çok değerli bir kuruluşumuzu korsan kişiler tarafından Kendi çıkarları doğrultusun da yönetemezler.

Ankara da Bizden sonra kurulan (Trabzon Mardin Diyarbakır ve bir çok iller gibi) vakıflar bizim vakfımızla mukayese ettiğimizde her yönü ile çok üzücü durumdayız. İstanbul daki İlçe Derneklerimiz bile bize örnek olmalı.( Sosyal Tesisleri, Burslan ve Kültürel Projeleri) Bundan böyle acil olarak Vakfın Kurucular Kurulunu gençleştirmek için vakfın Senedini (Tüzüğü) En kısa zaman da maddelerinin

değiştirilmesi gerekmektedir.Kurueular kurul üyeliklerine çağdaş vakıf anlayışı ve gençliğin gelmesiyle ancak çözümü olacak. Bunun içinde senedin 18. maddesi gereği genel kurul yapılması gerekmektedir.Bunun hazırlığı da yapılmaktadır. Sened değişikliği Yapılanmaması halinde Vakıf Genel Kurul Toplanmasın da çağdaş anlayış içersin de olan projeci arkadaşları yeni Yönetim Kuruluna getirilmelidir Bundan önce bir uyarıda bulunmuştum.Tekrar ediyorum.Belli Kişiler bazı Arkadaşlarımızın iyi niyetlerini kötüye kullanmaktadırlar. Dikkat etmelerini ! Yarın eyvah denmemeli ! Vakıfla ilgili Her konu da Bilgi - Alış verişine hazırım.

Vakıf Genel Merkezi olarak Kamu kurum ve kuruluşları. Sivil toplum kuruluşlar.Dernekler ve Tüm Şanlıurfa Halkıyla Birlik ve Beraberlik içersinde tarafsız yönetim anlayışı içersinde çalışmalarımız yürütülecektir.

Bundan böyle proje çalışmalarımız planlı ve programlı olarak Şanlıurfa ve Halkı için olacaktır."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.