banner2
Öne Çıkanlar Eyyübiye Belediyesi Sanlıurfa Haber Balıklıgöl Uluslararası Robot Yarışması nedir? ABD Dış İşleri Bakanı John Kerry

KOSGEB AR-GE Projeleri İle Şanlıurfa Ekonomisine İvme Kazandırıyor

Bir ülke üreterek kazanç sağladığı gibi günümüz problemlerinin başında gelen işsizliğe karşın istihdam da sağlamış olur. Ülkelerin üretimlerini durdurmadan artarak devam ettirebilmeleri; sürekli istihdamın sağlanabilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması, üreticiye ve devlete kazanç sağlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Ürün ve hizmet çeşitliliği oldukça fazla olan günümüzde ülkeler ve şirketler fark yaratmak; yenilikler ortaya koymak ve bu yarışta bir adım öne geçebilmek için çalışmaktadırlar. Üreticinin sağladığı en ufak katma değer çığ gibi büyüyerek olumlu kazanımlar elde edilmesini sağlayacaktır. Bu katma değerin sağlanması ise günümüzde iki kavramı öne çıkarmaktadır: Ar-Ge ve İnovasyon.

Ar-Ge ve inovasyon ülkelerin ekonomi ve sanayi politikalarında son 10 yıldır en üst sıralarda yer almaktadır. Hükümetler üretimde fark yaratarak kriz dönemlerinde bile üretimin ve ihracatın artmasını sağladığı için Ar-Ge ve inovasyonu teşviklerle de desteklemişlerdir.

Hayatımızın her aşamasında yer alan Ar-Ge çalışmaları doğrudan insan yaşamıyla ilgilidir. Gelişmiş ülkeler Ar-Ge'ye verdikleri önem sonucu başarılı Ar-Ge politikaları geliştirmiş ve toplumlarının refah seviyesini en az üç-dört kat arttırmayı başarmışlardır.

Ar-Ge yatırımlarına harcanan paranın kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede çok daha fazlasıyla geri döndüğü artık herkesçe bilinen bir gerçektir.

Bu çerçeve doğrultusunda KOSGEB, KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerine destek vermek amacıyla AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programını uygulamaya sokmuştur.

Programın Amacı ve Gerekçesi şöyle;

  • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
  • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
  • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
  • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
  • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
  • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Bu doğrultuda verilen desteğin süreleri de;

  • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
  • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
  • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Öte yandan bu destek programında ;


AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti(TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

12.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme  Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

18.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75

 

KOSGEB Şanlıurfa Merkez Müdürlüğü o bu kapsamda; ilimizdeki KOBİ’lerin ARGE ve Endüstriyel Uygulama aşamasına gelen projelerini desteklemektedir. Bu çerçevede, Endüstriyel Uygulama aşamasına gelen firmalarımızdan biri de Şanlıurfa İlinde veteriner aşıları üretimi konusunda faaliyet gösteren Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir. Bu şirket, AR-GE ve İnovasyon Destek Programı çerçevesinde “Sığırlarda Mantar Hastalığına (trichophytosis) Karşı Canlı Liyofilize Aşı Üretilmesi” başlıklı proje ile KOSGEB Şanlıurfa Hizmet Merkezi Müdürlüğüne 2010 yılında başvuruda bulunmuştur. İşletmenin projesi, AR-GE İnovasyon Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından değerlendirilirmiş ve 2011 yılında kabul edilerek KOSGEB’in AR-GE İnovasyon desteğini kullanmaya hak kazanmıştır.

Bu projede firmanın amacı; ülkemizde sığırlarda Trichophytosis enfeksiyona neden olan hastalık etkenine karşı koruyucu ve tedavi edici yerli aşı geliştirmek ve böylece ekonomik kaybın önüne geçilerek ülkeyi aşı ithal eden konumundan aşı ihraç eden ülke konumuna geçirmek seçilmiştir.

Bu işletme yaptığı ARGE çalışması sonunda “Sığırlarda Mantar Hastalığına (trichophytosis) Karşı Canlı Liyofilize Aşı Üretilmesi” adlı projesini başarı ile tamamlamıştır. Projedeki ARGE kazanımı ise şu konularda olmuştur.

1) Türkiye çeşitli bölgelerindeki Trichophytosisli hayvanlardan alınan marazi maddeler sonucunda, tüm Türkiye'ye ait genel suşlar elde edilmiştir.

2) Elde edilen suşlardan tüm Türkiye'deki mantar hastalığı olan hayvanlar için kaliteli ve yerel suşları içeren üç seri pilot aşı üretimi gerçekleştirilmiştir.

3) Sığır dermatofitozisine karşı geliştirilen bu aşıyla endüstriyel üretime geçilecek ve böylece İLK YERLİ AŞI ÜRETİLEREK ekonomik kaybın önüne geçilmiş olacak, ülkemiz aşı ithal eden ülke konumundan aşı ihraç eden ülke konumuna geçecektir.

Ayrıca bu işletmemiz Endüstriyel Uygulama Projesi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aşı ruhsat başvurusunda bulunmayı hedeflemekte ve böylece ülke ekonomisine Şanlı Urfa açısından büyük katkıları olacaktır.

KOSGEB ARGE-İnovasyon desteklerininden yararlanan ve şu anda Endüstriyel Uygulama Aşamasına gelmiş ve bu konuda başvurusu bulunan ikinci firmamız Sular Tarım Makinaları Tic.ve San.Ltd.Şti.dir.

Bu şirketimiz tarım makinaları alanında özellikle yöremiz için çok önemli olan tamburlu sulama makinası imalatını gerçekleştirmektedir.Yaptığı makinalar ülkemizin tüm yörelerinde büyük kabul görmekte hatta ihracat olanakları aşamasına gelerek önemli bir yer işgal etmektedir.

Bu işletmemiz KOSGEB ARGE İnovasyon destekleri çerçevesinde “Tek Kademeli Planet Dişli Redüktör Eklenerek Tambur Hız Kademesi Arttırılmış Otomatik Tamburlu Sulama Makinasının Prototipinin Geliştirilmesi” adlı projesini başarı ile tamamlamıştır.Bu projedeki amacı sadece ülkemiz tarımına yeni özellikteki bir sulama makinası katma haricinde Dünya’ da da ilk bir uygulama olan planet dişli redüktörün tamburlu sulama makinasına adapte edilerek bu tip makinalardaki verimliliği arttırması yönü ile dikkati çekmektedir.

 

Bu durum bölgemizdeki bitkisel ürünlerde artan çeşit sulamada verimliliğini de gündeme gelmesine yol açmaktadır. Sadece suyu vermek değil aynı zamanda verimliliği sağlayabilmektir. Bunun tek şartı suyun istenildiği kadar bitki kök bölgesine verilmesidir. Buda ancak tambur hareketinin çok kademeye doğru kaydırılması ile olması gerektirmiştir. Ancak yurt dışı benzerlerinde de sadece bu hareket bir dişli sistemi ile 4 kademede gerçekleşmektedir. Bunun çok kademeye geçişi zaten kısıtlı olan suyun tam bitkinin istediğine uygun değerlerde verilmesine neden olacağı düşünülerek proje oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu açıdan ele alınan projenin ülke tarımına alternatif bir çözüm getirmesini düşünerek esas amacı TAMBUR HAREKETİNİ DAHA ÇOK KADEMEDE GERÇEKLEŞTİRME olması hedef alınmıştır. Bu amaç yapılan ARGE çalışmaları sonunda başarılmış ve firma KOSGEB Endüstriyel Uygulama Desteklerine de başvurarak bunun seri imalata doğru kaydırılması konusunda çalışacaktır.

Öte yandan tarım alanındaki teknolojik gelişmeler, ürün ve hizmetlerden talep edilen kalite standartlarını yükseltmiştir. Üretim hızı ve bu hıza bağlı olarak üretilen tarımsal ürünler standartlara uygunluğunun kontrolünün yapılması için gereken süreç hızının da artması bir gereklilik olmuştur. İstenilen kaliteyi elde ederken, maliyetleri de en aza indirebilecek ve yeniliklere açık sistemlerinin uygulamaya konulması zorunlu hale gelmiştir. Buna bağlı olarak her tarımsal uygulamaya özgü tarım alet ve makinaları yerine üniversal karakterli tarım alet ve makinalarının özde bakıldığında geliştirilmesine neden olmuştur. Proje bu bakımdan da çok önemlidir.

Sular Tarım Makinaları Tic.ve San.Ltd.Şti. nin yürüttüğü projede esas alınan husus tambur hızının ayarlamasıdır. Böylece OTOMATİK TAMBURLU SULAMA MAKİNASI’nın bir parçası olan yağmurlama tabancası ya da boom sisteminin hareket hızında ayarlanması anlamını taşımaktadır. Diğer bir değişle tambur hızı artıkça birim alana atılacak su miktarının da azalması yada tersi durumda artması demektir. Günümüzde bu işlem tambur hareketini sağlayan 4 kademeli şanzuman olarak adlandırılan hız değiştiricilerle sağlanmaktadır.Oysa bu hız kademesinin çok kademeli olması değişen arazi ve bitki çeşidi isteklerine bağlı olarak atılan su miktarının da geniş bir aralık içinde ayarlanabilmesini sağlamaktadır.Günümüzde bu işlemin biraz ilkel yolla mekanik olarak baypas vanası oynanarak yapılmaya çalışması sulama makinasının otomatik özelliğini gölgede bırakmaktadır.Böylece borudan geçmesini  istediğimiz su hızı 0,5-2 m/s  arasında değiştirilmesi diğer bir değişle kullanılan boru çapın bağlı olarak atılacak suyun miktarının geniş bir sınır içinde değişmesi anlamı çıkmaktadır.

Yapılan proje tasarıma dayalı bir projedir. KOSGEB destekleri çerçevesinde verilen desteklerde bu hususta gerçekleşmiş bu işletmemizin tasarıma dayalı makine imalatı yapabilir yeteneği arttırılmış ve bu durum rekabet ortamında firmaya büyük kazançlar sağlamıştır.

Yine bu işletmemizin Üniversite işbirlikleri de bu konuda çok olumlu katkılar sağlamıştır. Zaten bu husus KOSGEB’in temel felsefesi içinde bulunmaktadır. Nitelikli eleman kazancı sağlanarak da proje ile oluşturulan ARGE alt yapısı güçlendirilmiştir. Patent başvuruları yapılarak bu yapının korunması yönü de bu projede gerçekleşmiştir. Şu anda bu işletmemizde KOSGEB’le aldığı ivmenin daha yukarıya taşınabilmesi için KOSGEB,ÜNİVERSİTE ve Sanayi Kuruluşları ile ortak çalışmalarını sürdürmesi en büyük kazancımızdır.

Yukarıda kısaca değinilen KOSGEB Şanlıurfa Hizmet Merkezimizin yöreye kalıcı ve yapıcı çalışmaları teşvik edebilmek için elindeki tüm olanakları ülke yararına sunmaya çalışmaktadır.

Buradaki temel felsefe başarılı KOBİ’ler yaratmak ve ülkemiz sanayi lokomotifine katabilmektir. Bu konuda verdiğimiz tüm destekler amacına doğru bir şekilde yönlendirilerek ülkemizin kaynaklarının da israfı önlenmiş olmakta ve KOSGEB felsefesine uygun işletmeleri yöremizde yaratarak yörenin de ekonomik kalkınmasına büyük yararlar sağlanması hedeflenmektedir. Bu konudaki çalışmalarımız yöre halkının desteği ile de hedefimizin daha büyümesine yol açacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.