banner2
Öne Çıkanlar Urfa Haber cinayet zanlısı Bingöl Aslan Ali Bayık haber

 Siverek eğitim yılının 2. yarısına sorunlarla girdi

 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarısının sorunlarla başladığını belirten eğitim sendikaları, ilçede yaşanan eğitim sorunlarına dikkat çekerek çözüm önerilerini anlattı. 2014- 2015 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısı 9 Şubat 2015 tarihinde 74 bin 67 öğrencinin ders başı yapması ile birlikte başladı.

İlke Haber Ajansı olarak İlçedeki eğitim sorunlarını ve çözüm önerilerini ilçede faaliyet gösteren eğitim sendikaları ile görüştük.

Yılların sorunları devam ediyor Eğitim-Sen Siverek Temsilcisi Fikret Aslanparçası, Siverek’in coğrafik hacmi ve nüfus yoğunluğu ile birçok ilden büyük olduğuna dikkat çekerek, “Siverek 75 bini aşkın öğrenci potansiyeli ile birçok ilin önünde yer almaktadır. Bu gerçekler ışığında denilebilir ki, İlçe statüsü ve imkânları ile yönetilmesi neredeyse imkânsız bir yerdir. Yılların görmezden gelinmiş ya da ötelenmiş sorunları eğitim alanında da kendini göstermeye, bu günümüzü etkilediği gibi yarınımızı da olumsuz manada etkilemeye devam etmektedir. Doğusu ile batısı arasındaki mesafenin 150 kilometreyi geçtiği, sadece kırsal kesiminde yüzlerce eğitim kurumunun bulunduğu ilçemizde sayısız sorunun baş göstermesi kaçınılmazdır. Zira 30 bin öğrencisi ve ilçemizin yarısı kadar eğitim kurumuna sahip bir ilin Milli Eğitim Müdürlüğü 8-9 şube müdürü kadrosuna sahip iken ilçemizde aynı kurum 4 şube müdürü ile hizmet vermeye çalışmaktadır.” dedi.

Milli Eğitim binası yetersizdir Milli Eğitim Müdürlüğü binasının ilçeye hizmet noktasında son derece yetersiz kaldığını dile getiren Aslanparçası, “ Hükümet Binasının küçük bir katında, yetersiz kadrosu ile hizmet vermeye çalışmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğüne acilen müstakil, fiziki yapısı verimli hizmet vermeye müsait bir bina yapılması ya da tahsis edilmesi gerekir." İfadelerini kullandı. Öğretmenler uzun süre ilçede kalmak istemiyor Aslanparçası, ilçeye atanan öğretmenlerin ilçede uzun süre kalmak istemediğine vurgu yaparak, “Sosyolojik yapısından kaynaklandığını düşündüğümüz nedenlerden dolayı alanında yetkin memurlar ya ilçemizi tercih etmemekte ya da gelen ilk fırsatta gitmektedir. Aynı durum öğretmenler için söz konusudur. Öğretmenler ilçemizde uzun süreli kalmamaktadır. Bu durum sürekli bir öğretmen sirkülâsyonuna yol açmaktadır. Siverek gibi çalışma koşulları zor olan yerlerde çalışmayı cazip hale getirici yöntemler yürürlüğe konulmalı, ilçemizin mevcut memur kadrosu zenginleştirilmedir.” diye konuştu.

Kırsal kesimdeki okul ve lojmanlar yeniden düzenlenmeli Özellikle kırsal kesimde yapılan eğitim kurumlarındaki lojmanların yetersiz olduğunun altını çizen Aslanparçası, “Bir taşımalı eğitim merkezinde 20’nin üzerinde öğretmen görev yapıyorken sadece 4 lojman yapılması plansızlığın bir neticesidir. Bundan dolayıdır ki, yüzlerce öğretmenimiz köyde kalacak yer sorunu olduğu için her gün yüzlerce TL masraf yaparak ve sağlığı yıpranak şehir merkezine gidiş-geliş yapmaktadır. Yeni yapılan okullara ilave olarak öğretmen sayısına orantılı lojmanlar yapılmalı mevcutlarının kapasitesi artırılmalıdır.” şeklinde konuştu. Ödenekler yetersiz kalıyor Ödeneklerinin yetersiz kaldığına dikkat çeken Aslanparçası, “Türkiye'nin genelinde olduğu gibi ilçemizde de eğitim kurumlarına ayrılan ödenek son derece yetersizdir. Özellikle ilköğretim kurumlarının idarecileri ödenek yokluğundan dolayı okul ihtiyaçlarını karşılamak için çırpınmakta adeta dilenci konumuna düşmektedir. Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ödenek ve donanım temini acilen sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı. Taşımalı Eğitim Başlı Başına Bir Sorun Taşımalı Eğitimin sorunun da her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Aslanparçası, “Taşımalı eğitim yöntemi eğitim sistemimizin sırtında bir kambur gibi durmaya devam etmektedir. Bu sistem ciddi bir maddi külfete mal olduğu gibi öğrencilerimizin de sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkilemekte, kaliteli bir eğitim görmelerini engellemektedir. Binlerce aracın içerisinde yer aldığı taşıma sisteminin denetimi son derece zordur. Özellikle kırsaldan şehirdeki okullara taşınan öğrencilerimiz gecenin karanlığında kalkmak zorunda kalmakta çoğu kahvaltı dahi yapamadan her gün onlarca kilometre yol kat etmek zorunda kalmaktadır." dedi. Mevsimlik göçler öğrencileri etkiliyor İlçede gelir seviyesi düşük ailelerin her yıl belli dönemlerde mevsimlik işçi olarak şehir dışına çıktıklarına dikkat çeken Aslanparçası, şöyle devam etti: “Aileler, öğrenci olan çocuklarını geride bırakmamak adına beraberinde götürmekte bu durum da öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini kesintiye uğrattığı gibi okulundan, sosyal çevresinden koparmaktadır. Yıllardır süregelen bu soruna bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilememiştir. Bu konuda bu durumdaki ailelerin de görüşleri alınarak, ciddi araştırmalar neticesinde çözüm önerileri ile birlikte ilgili kurumlara iletilmeli ve soruna kalıcı çözümler üretilmelidir. Öğrencilik hayatından koparılıp tarlalarda yasalara rağmen çalıştırılan çocuklar ülkemizin bir ayıbıdır." Şehir merkezinde okullar yetersiz Siverek’in nüfus artış hızına paralel olarak yapılan okulların yetersiz olduğunu belirten Aslanparçası, “Şehir merkezinde bazı mahallelerde okul ihtiyacı had safhaya ulaşmaktadır. Özellikle Ayvanat Mahallesinde bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise; ofis mahallesinde bir ilkokul, Yenişehir Mahallesi Yavuzlar bölümünde bir ilkokul ve bir ortaokul, Kırk bir evler Mahallesinde bir ilkokul yapılması aciliyet arz etmektedir." dedi. Milli Eğitimdeki koltuk kavgası eğitimi olumsuz etkiliyor Türk Eğitim-Sen Siverek Temsilcisi Mehmet Şengönül de, son bir yıl içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki değişikliklere dikkat çekerek, “Milli Eğitim Müdürlüğü makamı çeşitli çıkar çatışmaları sebebiyle 3 defa koltuk değiştirmiştir. Buna bağlı olarak gelen kişi kendi düzenini kuramadan bir sonraki kişiye devretmek zorunda kamış, bu sebepten eğitim öğretimin düzenli işleyişi hususunda gereken devamlılık sağlanamamıştır. İlçemizdeki eğitimi geliştirmeye yönelik olan çalışmalar, eğitimin başı olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan istikrarsız atama ve anlamsız müdahalelerden dolayı çıkar çatışmalarına yenilmiş, gelen kişi ya koltuğunu korumak için ya da asilleştirme gayretine girdiğinden eğitim sorunları ikinci plana atılmıştır.” diye konuştu. Okul çevresindeki cafelerle ilgili önlem alınmalı Okul çevresinde bulunan internet cafe ve zararlı madde satan işyerleri ile ilgili ciddi önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Şengönül, “İlgili birimlerin denetimlerini sıklaştırmaları ve caydırıcı yaptırımlar uygulamaları gerekmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bu durumla ilgili yetkili kurumlarla iletişime geçmediği, Madde bağımlılığı ile ilgili öğrencileri bilinçlendirme konusunda yeterli çalışma yapmadığı görülmüştür.” Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki memurlardan şikayetçi İlçe Milli Eğitim'de görevli olan amir ve memurların öğretmenlere karşı sert ve sıkıcı tavırlar takındıklarını savunan Şengönül, “Özellikle bir kısım memurun amir havasına bürünüp öğretmenleri ciddiye almamasından dolayı öğretmenler, İlçe Milli Eğitim binasına soğuk bakmakta, gidildiği zamanda bir an önce çıkılması gereken bir yer olarak görmektedir. İlçe Milli Eğitim içerisinde oluşan koordine eksikliğinden dolayı okullarda görev yapan idareciler herhangi bir resmi iş için İlçe Milli Eğitim binasına gittiğinde yeterli bilgi alamamakta bu sebepten dolayı çok basit bir iş bile uzun süre sürebilmektedir.” dedi. Eğitim’deki En Büyük Sorun: Tevhid-i Tedrisat Kanunudur Milli eğitimin karşısındaki en temel problemin Tevhid-i Tedrisat Kanunu olduğuna dikkat çeken Özgür Eğitim Sen Siverek Temsilcisi Murat Başaran, “Bu kanunla birlikte farklı eğitim kurumları kapatılıp eğitim-öğretim tek tipçi bir anlayışla devletin tekeline terk edilmiştir. Devletin eğitim kurumlarını Kemalist bireyler yetiştirmek adına bir torna tezgahı olarak kullanması da bu durumu içinden çıkılamayacak hale getirmiştir. Gerek ilçemizde gerekse de ülkemizde belirttiğimiz bu durumların yansımaları sıklıkla görülmekte ve bugün yaşanan problemlerin büyük bir kısmının temelini de bu durum oluşturmaktadır.” diye konuştu. Taşımalı eğitim sorunu çözülmedi İlçedeki taşımalı eğitim sorununa da dikkat çeken Başaran, “Son dönemlerde İLK ve ortaokul seviyesinde ciddi bir rahatlama olmasına karşın özellikle köylerde liselerin olmayışı köyden merkeze lise okumaya gelen öğrencilerimiz açısından ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Son dönemlerde taşıma öğrencilerine verilen yemek, zaten sıkıntılı bir konuyu daha da sıkıntılı bir hale getirmiş ve okul idarecilerine yeni bir yük oluşturmuştur." ifadelerini kullandı. İkili eğitim sorunları beraberinde getirdi Son yıllarda ikili eğitimden normal eğitime geçmekle ilgili çabaları olumlu karşıladıklarını belirten Başaran, “İkili eğitim ile birlikte “kervan yolda dizilir” mantığıyla hareket edilip gerekli altyapı oluşturulmadan okul dönüşümleri ciddi sıkıntılara sebep olmuştur. Özellikle öğretmenler neye uğradıklarını şaşıracak bir biçimde norm fazlası durumuna düşmüş ve Milli Eğitim yetkilileri bu soruna da yine geçici ve adaletten uzak çözümler getirmeye çalışmışlardır. İlçemizde Dumlupınar Ortaokulu, Osman Esad Efendi, Necip Fazıl ve Selçuk imam hatip okulları bu plansız hareket etmenin bir sonucu olarak binalarını başka okullarla birlikte kullanmaktadırlar. Ortak kullanılan okullarda, başta öğrenciler olmak üzere öğretmen ve idareciler de ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. (Abdurahman Uğurlu - İLKHA)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.