Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/
Bedir TÜRKER

İSLAM'DA LİDERLİK VE SORUMLULUKLAR-2


Bedir TÜRKER
5 Kasım 2013 Salı 12:22

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; konu çok geniş ve boyutlu olduğundan bu kısa yazımızda ancak bazı noktaları özellikle günümüze bakan yönlerini işaret edip nazarlarınıza sunmaya çalışacağız...

 İslam her konuyu tevhid çerçevesinde değerlendirdiğinden islam ümmetinin tevhidi görünümü sağlaması açısından vahdeti-birliği ve yekvücut olmayı öngörmüş bunu da tek ümmet tek imam yani vahdet imamla-önderle-hakk liderle olur kaidesine bağlamıştır...

 " İşte bu oluşturduğunuz ümmet, tek bir ümmettir, Rabb'iniz de benim. Öyleyse sırf bana kulluk ediniz." (Enbiya:92)   " Hepiniz, topdan-tek cemaat olarak sımsıkı Allanın ipine sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allahın, üzerinizdeki nimetini düşünün...(Al-i İmran:103)   "Yine bizim yarattığımız insanlardan öyle bir ümmet var ki, onlar hakka yol gösterirler ve o hak ile adaleti yerine getirirler. "(A'raf:181)...

 Ehlinin malumudur ki, ümmet, cemaat kelimeleri bir imam ve liderin varlığınıda beraberinde getirmektedir. Ümmetten, cemaatten bahsediliyorsa aslında bir imam ve önderide gündem etmiş olmaktadır...  " Ey inananlar, Allah'a, peygambere ve sizden olan ulul emre-imama-lidere de itaat edin..."(Nisa:59)   şu halde İslam'da bir imama ve öndere-lidere  hep birlikte bağlanmak, itaat etmek, dağılmamak, gruplaşmamak farzdır...

 Bugün islam ümmetinde her nekadar birileri benim bağlanacağım bir lider yok diyorsa da ama genel olarak yaşantısına bakıldığında (kendisinin hayat çizgisinde, fikirlerinde, hareket metodunda, sözlerinde, planlarında...) bir üst kişinin etkinliği altındadır...bazılarının bir kaç lideri de olabilir onun için bunlar benim lider olarak bağlandığım kimse yok diyerek kendilerini konu dışına çıkarabilirler...Diğer kısım ise açıkca kendisi dile getirse de getirmesede bir önder ve lidere bağlı ve o lider hayat çizgisinde kendisi için bir mihenk taşıdır...

 Önemli olan İslam nasıl bir imam ve önder - istiyor?...İslam Ümmeti hangi vasıflara haiz olan bir lidere sahip olmalıdır? Tüm müslümanlar nasıl bir ululemre itaat etmelidir? Hem zahiren hemde batınen İslami ilim ve ahlaka sahip olmalı ve yansıtmalı mı? Yoksa Avrupa-i bir yaşam tarzında demokrat kral ve fısk-ı fücur abidesi aşuftelerle sarmaş dolaş ve içki masalarında poz versede mi olur?  İslami İzzet ve şehametin temsili mi olmalı? Yoksa İslam'ı ve müslümanları izi kalmayacak derecede yok etmek isteyen Amerika ve İsrail'in Projelerinin ortağı-müttefiki olsada mı olur? İslam Ümmetinin maslahatını mı korumalı? Yoksa Batı'nın zulüm ortağı ve onlardan başarı madalyaları kazananı mı olmalı? Kendine Peygamberleri mi örnek almalı? Yoksa Siyonist ve Emperyalist şeytanları mı? İhlaslı- samimi yani Allah'ın Rızasını mı kazanmaya çalışmalı? Yoksa Riyakarlık ve gösterişle İslami görünüp İslamın kalesinin dibine dinamit koyarcasına halkın bütün olarak gayr-i islami ve gayr-i ahlaki bir yaşayışa kaymasına zemin oluştursa da mı olur?...ve bunun gibi daha nice soruları herkes kendine sorup cevap bulmalıdır ancak İslamı ölçü alarak cevaplamalı...kendini aldatarak değil... 

 Çünkü tüm peygamberler ümmetlerini Deccal  ve deccal-i süfyana karşı uyarmış...Fitnesinden kurtulmalarının, onun dediklerine aldanmamakla olacağını haber vermişlerdir... “Deccal meçhul (gaib) bir şerdir” şeklindeki rivayetten anlaşıldığı gibi, Süfyan denen İslâm Deccalının deccallığı, herkesin anlayacağı tarzda apaçık değildir. Münafıkane bir tavırla, yani (Bakara, 42) âyetinde ifade edildiği gibi, hak ile bâtılı telbis edip-birbirine katıp ümmeti ifsad ve idlale çalışır.

 

 Hadisde de mealen deniliyor ki: “Kim ki ona (Deccal’a yani cereyanına ve o cereyanın cemiyete aşıladığı çılgın sefahete) iman edip tabi olur ve onu tasdik ederse, artık onun geçmiş hiçbir salih ameli ona menfaat vermeyecektir... Ve her kim onu tekzib edip yalanlarsa, onun geçmiş günahlarının hiçbirisinden muaheze edilmeyecektir.” 

 "Rivayetler, Deccal'ın dehşetli fitnesi islâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiaze etmiş. Bunun bir te'vili şudur ki: İslâmların Deccal'ı ayrıdır. Hatta bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali'nin (R.A.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccal'ı, Süfyan'dır. İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccal'ı ayrıdır. Yoksa büyük Deccal'ın cebr u ceberut-u mutlakına karşı itaat etmiyen şehid olur ve istemeyerek itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz." (Şualar, 585)

 Bugün büyük deccalin  Amerika ve israil olduğu açıktır...Bunların en büyük proje ortakları ve şeytani planların destekçileri kimlerdir? Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de ve daha nice ülkelerde yapılan katliamlar ve vatanların harabeye döndürülmesi islam halklarının perişanlığı acaba nedendir...Büyük deccalin hangi islam ülkesinde veziri vardırda bu dünyayı kana bulayabiliyorlar?..Bizi islami görünerek kimler aldatıyor?...

 Bunları doğru düşünerek cevaplamamız gerekir...Nerde durduğumuza iyi bakmalıyız..Çünkü ahiret hesap yurdudur...  vesselam.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com