Advert
Advert
Advert

TMMOB'dan Flaş Açıklama

İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Zeki yıldırım, Viranşehir İlçesi Hükümet Konağı ile Harran Kaymakamlığı İmam Hatip lisesi ihalesinde “Mühendislik diploması iş deneyimi olarak kabul edilmeyecektir’’ şartı mimarlık haklarımızın çiğnediğini söyledi.

TMMOB'dan Flaş Açıklama
TMMOB'dan Flaş Açıklama

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Yıldırım şöyle dedi:
19.02.2014 te yapılacak olan Viranşehir İlçesi Hükümet Konağı İhale Şartnamesi İhale İlanları’nın Yeterlilik Belgeleri başlıklı 4.2 maddesinin (b) bendindeki  “İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri, bölümü inşaat mühendisi veya mimar olanların diplomaları kabul edilmeyecektir.” ve Harran Kaymakamlığı İmam Hatip lisesi ve pansiyon işine ait ihale ilanının 9.maddesinde yer alan’’Mühendislik diploması iş deneyimi olarak kabul edilmeyecektir’’ ibaresi  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesine aykırıdır ve yaptırımı da aynı Kanun’un ”Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60. maddesinde şöyle düzenlenmiştir:
“İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.
“Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.
“5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.”
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca “Köylere Hizmet Götürme Birlikleri” bu kanun kapsamındadır. Yine aynı Kanun’un 62. maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki  idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur” denmekte ve (h) bendinde “İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüz yirmi iki bin üçyüzseksen yedi Yeni Türk Lirası (2010/1 Tebliğ ile: 129.644 TL. Yürürlük: 01.02.2010 - 31.01.2011, 2011/1 Tebliğ ile: 141.143 TL. Yürürlük: 01.02.2011 - 31.01.2012, 2012/1 Tebliğ ile: 159.957 TL. Yürürlük: 01.02.2012 - 31.01.2013, 2013/1 Tebliğ ile: 163.875 TL. Yürürlük: 01.02.2013 - 31.01.2014) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50 - % 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.
Tüm bu şartlar göz önüne alındığında rekabet hukukunun ihlal edilmesiyle beraber sahip olunan mühendislik ve mimarlık haklarımızın çiğnendiği görülmektedir.Yapılan ve yapılacak olan ihalelerin hukuka ve yasalara uygun olarak uygulanması  için en kısa zamanda kanunların ve yasaların  gerekleri yerine getirilmelidir.Viranşehir ve Harran İlçe Kaymakamlıkları tarafından  hakkımız gasp edilmekte hukuk yok sayılmaktadır savcıları göreve çağırıyoruz.TMMOB gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TİKAD Konsey Başkanı Sabancı’dan Büyükşehir’e Ziyaret
TİKAD Konsey Başkanı Sabancı’dan Büyükşehir’e Ziyaret
Vali Erin: Çocuk işçiliği hukuka ve insan haklarına aykırıdır
Vali Erin: Çocuk işçiliği hukuka ve insan haklarına aykırıdır