Öne Çıkanlar Sanlıurfa Türkiye Vahdettin Haindir Diyenler Kovid19 Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya

Tecavüz İle Suçlanan Eski HDP'li Vekil Tuma Çelik'in Dokunulmazlığı Kaldırıldı

Tuma Çelik'in yargılanması önündeki engel olan yasama dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ile ilgili Türkiye Büyük Millet meclisi tarafından alınan karar 9 Ekim 2020 CUMA günkü (Bugün) Resmî Gazetede yayınlandı.

Çelik, 2018’de seçim çalışmaları sırasında Mardin’de bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. Kadının şikayeti sonrası Mardin başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığını kaldırılması için Meclis’e fezleke göndermişti. HDP’nin Merkez Disiplin Kurulu da Çelik’in ihracına karar verdiğini açıklamıştı.

İŞTE MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK’İN YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ
KALDIRILMASINA DAİR KARAR

Mardin Milletvekili Turna ÇELİK’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan
ilişikteki rapor, Genel Kurulun 07.10.2020 tarihli 3’üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 05/10/2020
Esas No: 3/123]

Karar No: 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

l) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM), 25/06/2020 tarihinde Mardin Milletvekili
Tuma ÇELİK’in Yasama Dokunuhnazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi
(311231) ve eki dosyayı, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Başkanlığına (Karma Komisyon) havale etmiştir.

2) Katına Komisyon, 22/07/2020 tarihli toplantısında gündeme alınan Mardin Milletvekili Tuma
ÇELİK’in Yasama Dokunulmazlığınm Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1231)
ve eki dosyayı incelemek ve konuya ilişkin bir rapor hazırlamak için TBMM İçtüzüğünün l32’nci
maddesi uyarınca ad çekmek suretiyle beş kişilik I. Hazırlık Komisyonunu kurmuştur. 1. Hazırlık
Komisyonu üyeleri, Afyonkarahisar Milletvekili Ali ÖZKAYA, Balıkesir Milletvekili Belgin UYGUR,
Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil FIRAT, Mersin Milletvekili Ali Mahir BAŞARIR ve İstanbul
Milletvekili Züleyha GÜLÜM’den oluşmuştur.

3) l. Hazırlık Komisyonu, 23/07/2020 tarihli toplantısında, Afyonkarahisar Milletvekili Ali
ÖZKAYA’yı başkan ve Balıkesir Milletvekili Belgin UYGUR’u da kâtip üye seçerek çalışmalarına
başlamıştır.

I. Hazırlık Komisyonu, 27/07/2020, 29/07/2020 ve 20ı'08/2020 tarihli toplantılarında konuyu
incelemiş, müşteki ile Mardin Milletvekili Turna ÇELİK’i dinlemiş ve 24/08/2020 tarihli beşinci
toplantısıyla da çalışmalarını tamamlayarak raporunu 3/09/2020 tarihinde Katına Komisyon
Başkanlığına sunmuştur.

1. Hazırlık Komisyonu Raporunda; dosyadaki bilgi ve belgeler, müştekinin beyanları, Mardin
Milletvekili Turna ÇELİK’in yazılı ve sözlü savumrıalarmın değerlendirildiği; yapılan inceleme ve
değerlendirmeler sonucu konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak
karara bağlanması gerektiği sonucuna varıldığı; bu nedenle anılan soruşturmaya devam edilebilmesi
amacıyla, Mardin Milletvekili Turna ÇELİK’in incelemeye konu edilen dosyası bakımından yasama
dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Karma Komisyon Başkanlığına gönderilmesine
24/08/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildiği belirtilmiştir.

4) Karma Komisyon Başkanlığı, 2l/09/2020 tarihli ve 30761917—13004-713311 sayılı yazısı
ile Mardin Milletvekili Turna ÇELİK’e, İçtüzüğün 134’üncü maddesinde tanınan imkânlardan
yararlanmak istediği takdirde 2/10/2020 tarihinde yapılacak toplantıya bizzat gelerek sözlü savunma
yapabileceği gibi başka bir milletvekiline de yetki vererek kendisini savundurabileceği ya da en geç
1/10/2020 tarihine kadar yazılı savunmasını Komisyon Başkanlığına gönderebileceği bildirilmiştir.

Karma Komisyon, Mardin Milletvekili Turna ÇELİK’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/ 1231) ve eki dosyayı ve I. Hazırlık Komisyonunun
Başkanlığımıza sunmuş olduğu raporunu görüşmek üzere 2/10/2020 tarihinde toplanmıştır.

Toplantının başında Halkların Demokratik Partisine mensup bazı milletvekilleri mazeretlerinm
bulunduğunu dolayısıyla toplantıya katılamayacaklarmı belirterek toplantının başka bir tarihe
ertelenmesini —yazılı ve sözlü olarak- talep etmişlerdir. Bu husus toplantıda öncelikle değerlendirilmiş,

ancak TBMM İçtüzüğünün l32’nci maddesinin son fıkrasında Karma Komisyonun hazırlık
komisyonunca sunulan raporu bir ay içinde sonuçlandırması gerektiği belirtildiğinden söz konusu talep
kabul edilmemiş ve toplantıya devam edilmiştir.

Mardin Milletvekili Tuma ÇELİK, Karma Komisyon Başkanlığımıza 28/09/2020 tarihinde
ekleriyle birlikte yazılı savunmasını göndermiştir.

Yazılı savunma ve ekleri, 02/10/2020 tarihli toplantıda Komisyon üyesi milletvekillerinin bilgisine
ve incelemesine sunulmuş ve ayrıca gündem çağrı yazısı ekinde de Karma Komisyon üyelerinin
incelemesine sunulan 1. Hazırlık Komisyonu Raporuan “Karar” bölümü komisyon toplantısında
okutulmuştur.

İ. Hazırlık Komisyonu Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Ali ÖZKAYA, hazırlık komisyonu
çalışmaları ve yapılanlar hakkında Karma Komisyon üyelerini bilgilendirmiş ve konuya ilişkin
görüşlerini ifade etmiştir. Ardından Komisyon üyelerine dosya ile ilgili söz hakkı verihniş ancak söz
talep eden olmamıştır.

TBMM İçtüzüğünün 134’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “son söz savunmanındır”
hükmü gereğince toplantıya katılan Mardin Milletvekili Turna ÇELİK’e sözlü savunmasını yapması
için söz hakkı verilmiştir.

Mardin Milletvekili Turna ÇELİK, yazılı savunmasının okunmasından sonra sözlü savunmasını
yapacağını beyan etmesi üzerine, yazılı savunması Okutulmuş, ardından da sözlü savunmasını yapmıştır.

Mardin Milletvekili Turna ÇELİK, yazılı ve sözlü savunmasında, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının soruşturma fezlekesinde yer alan iddiaları reddettiğini, yargısız infaza tabi tutulduğunu
ve asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını belirterek yasama dokunuhnazlığının kaldırıhnarnasını talep
etmiştir.

Mardin Milletvekili Turna ÇELİK sözlü savunmasını yaptıktan sonra müzakere işlemi tamamlanmış
ve oylaına işlemine geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda, Anayasanın 83 ’üncü ve İçtüzüğün 133 ’üncü
maddeleri gereğince Mardin Milletvekili Turna ÇELİK’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1231) ve eki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/11364
numaralı soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya
çıkarılması amacıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.

5) İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Raporun Genel Kuruldaki görüşmelerinde Karma
Komisyonu temsil etmek üzere, Bartın Milletvekili Yılmaz TUNÇ, Adıyaman Milletvekili İbrahim
Halil FIRAT, Balıkesir Milletvekili Belgin UYGUR ve Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet ÖZDEMİR
özel sözcü olarak seçilmişlerdir.

6) Karma Komisyon ve I. Hazırlık Komisyonu çalışmalarında tam tutanak tutulmuştur.

7) Karma Komisyon Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.
EK GÖRÜŞ

Anayasa ve Adalet Komisyonlarının bugünkü toplantısında gündeme gelen Mardin Milletvekili
Tuma ÇELİK’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması oylamasında yanlış bir algılama sonucu
“çekimser” oy kullandım. Komisyon Başkanı yasama dokunulmazlığmm kaldırılmasmın genel değil
sadece eldeki dosyayla sınırlı olduğunu tarafıma oylama şemasında ifade etmiş olduğundan tutanaklara
“çekimser” olarak geçen oyumu “olumlu” olarak düzeltme imkânını bulamadım.

Yukarıdaki beyanımın oy izahı ve tavzihi olarak tutanaklara ve karar kâğıdına eklenmesini
saygılarımla izinlerine arz ederim.

2 Ekim 2020
Ahmet Kamil Erozan

Bursa

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17