Öne Çıkanlar Emirhan Korkmaz Fıstıközü Mahallesi Yolgider mahallesi Önder Yeniçeri harran tıp personel alımı

İşte Şanlıurfa’da karantinaya alınan ve karantina süresi sona eren yerler!

Tüm dünyada etkisini gösteren ve Türkiye’de can alan Covid-19 salgınına karşı Şanlıurfa’da tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 14 nolu kararına göre, Haliliye İlçesi İncirli (Kırsal) Mahallesi, Harran İlçesi Eski Harran  Mahallesi’nde karantina kararı alındı.


 
Yine kurul kararına göre ise, Karaköprü ilçesi Atakent mahallesinde bir apartmanda ve Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi’nde karantina sona erdirildi.

İşte İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020 Yılı 14 Nolu Kararı:

30 Büyükşehir ve Zonguldak ilimize ilişkin giriş/çıkış kısıtlamaları ve ülke genelindeki sokağa çıkışlarda yaş sınırlamasına ilişkin 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında alınan 04.04.2020 tarih ve 12 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü ve COVİD(19) pozitif tespit edilen yerlerle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin 06.04.2020 tarihinde olağan üstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki kararları almıştır;


 
1. Karaköprü ilçesi Atakent mahallesinde bir apartmanda ikamet eden 1 hastanın 25.03.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 27.03.2020 tarih ve 07 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; Ancak hastanın tekrar numunesinin COVİD-19 negatif gelmesi ve geçen süre zarfında herhangi bir COVİD-19 pozitif olabilirliği tespit edilmediğinden söz konusu adresteki karantina tedbirlerinin 08.04.2020 tarihinden itibaren sonlandırılmasına,

2. Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesinde ikamet eden bir kişide 28.03.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ilgili sokakta 19 kişiye 28.03.2020 tarih ve 08 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; Ancak, hastanın tekrar numunesinin COVİD-19 negatif gelmesi ve geçen süre zarfında herhangi bir COVİD-19 pozitif olabilirliği tespit edilmediğinden söz konusu adreslerdeki karantina tedbirlerinin sonlandırılmasına,


 
3. Haliliye İlçesi İncirli (Kırsal) Mahallesinde ikamet eden bir kişide 06.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili mahallede son COVİD-19 pozitif  hastanın  evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,

4. Harran İlçesi Eski Harran  Mahallesinde ikamet eden bir kişide 06.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili evde son COVİD-19 pozitif   hastanın  evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına,

5. İlimizde ticari maksatlı maske üretimi, tedariki ile market vb yerlerde ücretli satışın yasaklanmasına,


 
6. 04.04.2020 tarih ve 12 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlardan; aşı, izlem muayene vb. amacıyla sağlık kuruluşlarına başvurularına Sağlık Bakanlığının 07.04.2020 tarih ve E.288 Sayılı yazısı gereği izin verilmesine,

7. Karantina tedbiri kararı alınan bina/mahallede ikamet eden sağlık personellerinin tedbire dahil olup olmayacağı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi Rehberine göre yapılarak COVID-19 hastalığıyla ilgili herhangi bir belirti göstermemesi şartıyla ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüğünce verilecek belge kapsamında ikametinden görevli olduğu sağlık kuruluşuna gitmesine izin verilmesine,

8. 04.04.2020 tarih ve 12 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla;

a) Göç idaresinin yabancılar için verdiği yol izin belgeleri yeterli görülecek ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmemesine,

b) 20 yaş altı olup sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın; zorunlu halde dışarı çıkmalarında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların tabi olduğu usul ve esasların uygulanmasına,


 
c) Yabancı uyrukluların seyahat izin belgesi taleplerinde Türk vatandaşları için geçerli olan usul ve esasların uygulanmasına,

d) Tıbbi cihazların, asansör, beyaz eşya vb. tamir ve periyodik bakım hizmetini veren servislerin personeline görev/yetki belgesi ve bakım sözleşmesi ibraz etmek şartıyla seyahat izin belgesi aranmadan illere girişlerine izin verilmesine,

e) Hasta refakatinde bulunulması gibi zorunluluk durumlarında (kişinin yakının idari izinli olma durumu, refakat edecek kimsesinin bulunmaması) en fazla iki yakınına seyahat izin belgesi düzenlenmesine, 

f) Anne babanın çalıştığını gösteren belgeleri ibraz ettiği durumda (işyeri kimliği, SGK kaydı vb.)  14 yaş altı çocukların araçla bakıcıya, yakın akrabalara götürülüp getirilmesi, sokağa çıkma yasaklanması kapsamında değerlendirilmemesine,

g) Terhis olmuş askerler veya salıverilen tutuklu/hükümlüler her türlü seyahat yetki belgesine sahip ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Ancak araçların kapasitelerinin %50 si oranında yolcu taşıyabilmesine,


 
h) İspatlayıcı belgeleri ibraz etmek şartı ile kamu ihalelerine katılmak/sözleşme yapmak amacıyla seyahat eden kişilerden ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmemesine,

i) Duruşmalara katılması gereken avukatlar, tarımsal zarar ziyan tespit faaliyetini yürüten uzmanlar, işyeri hekimleri gibi çalışanlar 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgemizin kamu görevi ve kamu hizmetinin sürekliğinin sağlanmasında görevli olanlar maddesi kapsamında değerlendirilecek ve görev belgesi, duruşma tebligatı gibi belgeleri ibraz etmek şartı ile seyahat izin belgesi olmadan giriş-çıkışlarına izin verilmesine,

j) Nakliyeci ve kamyoncuların ikametgâhları dışındaki tır ve kamyon garajlarında bulunan araçlarını almak için özel araçla gitmek istemeleri halinde araçlarının tır parkında olduğunu belgelemeleri kaydıyla yanlarında bir kişiyle beraber seyahat etmelerine izin verilmesine,

k) Giriş çıkış kısıtlaması olan şehirlere komşu olan il ve ilçelerde bulunan süt üreticileri vb. yöresel ürünlerin satışını yapanlar 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı genelgenin 3/a maddesinde düzenlenen temel ihtiyaç malzemeleri ticareti kapsamında değerlendirilip, taşıma irsaliyesi, fatura vb belge olmasa bile seyahat izin belgesi aranmamasına, Ancak illere girişlerinde muhakkak ateşleri ölçülerek, maske kullanmaları temin edilerek izin verilmesine,

l)İl dışı tarım faaliyetleri için izin almak isteyen kişinin çapa, gübreleme, budama, ekme/biçme/hasat, ilaçlama vb talebinin mevsimsel, bölgesel özellikler ve tarımsal döngü çerçevesinde olduğunun Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince tespiti yapılırsa, ilgiliye kişi çiftçilik belgesi ibrazı ve faaliyetinin tarımsal üretimin bir parçası olması (tarımsal faaliyet yapılacak alanın büyüklüğü vb. kriterler göz önüne alınarak) şartı ile izin belgesi verilmesine,


 
m) At yetiştiriciliği ile ilgili taleplere Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince uygun görülmesi şartı ile izin belgesi verilmesine,

n) Mevsimlik tarım işçileri aileleriyle birlikte (çocukların yaşına ve sayısına bakılmaksızın) 03/04/2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgeye uygun şekilde seyahat edebilmelerine, Anılan Genelge kapsamında hareket etmeleri durumunda giriş çıkış kısıtlamaları kapsamında değerlendirilmemesine,

o) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili girdilerin temini için serbest tarımsal danışmanların, ziraat mühendislerinin, teknikerlerin, teknisyenlerin, serbest veteriner hekimlerin, veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerin veya tarımla ilgili firma temsilcilerinin bağlı bulunduğu meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir kimlik veya onaylı belge, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından verilmiş ruhsat,  firma/şirkete ait çalışma belgesinin yanında bulundurması koşuluyla seyahatlerine izin verilmesine,

p) Hayvan pazarlarının kapanmasından dolayı kasaplık hayvan ihtiyacını karşılamak üzere celeplik belgesi olanlar ile mezbahane işletmecisinin komşu il ve ilçe sınırlarında günübirlik kesim amaçlı hayvan getirip götürmesi için seyahatlerine izin verilmesine,

q) Biçerdöver, ot biçme makinesi, patoz, ekipmanlı traktör, balya makinası vb tarımsal mekanizasyon makine ve ekipmanlarını kullananlar ticari faaliyetleriyle ilgili yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, ayrıca hayvan ve bitki sağlığı alanında kullanılan araç, gereç, aşı, ilaç vb. maddeleri nakil eden özel lojistik araçlarına seyahat izni verilmesine,

r) Hayvancılık işletmelerinin yem temini amacıyla il içi ve iller arası fenni yem, saman, balya, slaj vb. hayvan yeminin taşınmasında sorun yaşanmaması amacıyla, yem fabrikası veya hayvan üreticileri ile yem ticareti yapan işletmelerin mevcut durumunu bildirir faaliyet belgesi, SGK belgesi veya üreticilerin hayvancılık kayıt sistemine kayıtlarını ibraz ederek seyahat izni verilmesine,   


 
Yukarıda belirtilen konuların açıklandığı çerçevede yürütülmesi için tüm kolluk personeline tebliğ edilmesi ve konunun tüm sıralı amirlerce takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

    Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: RHA Ajans

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17