banner2
Öne Çıkanlar Haliliye ilçe Harran Üniversitesi Sabah Gazetesi urfahaber

Kent Konseyi Başkanı Sözen; Şanlıurfa hepimizin ortak değeridir

Röportaj; İshak Polat / GAP Gündemni Gazetesi
Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen ile Kent Konseyini ve  yaklaşık 3 aylık faaliyetlerini konuştuk. Sizin için Erkan Sözen Hocamıza sorduklarımız ve aldığımız cevaplar
 

Kent Konseyleri  hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğine dayanarak kurulmuş yapılardır. Kent Konseyleri şehir  yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma/verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini yerine getirmek için kurulmuştur.
Kent Konseyi birbirinden farklı bireylerin, grupların, toplulukların, kurumların ve kuruluşların birlikte ortak akıl ve gönüllülük anlayışıyla yaşadıkları kentin yerel yönetimlerine katkıda bulunmak, kentlilik bilincini oluşturmak gibi amaçlarla bir araya geldikleri bir platformdur.
Şanlıurfa Kent Konseyi hakkında bilgi alabilir miyiz?
 Başkanlığını yürüttüğümüz Şanlıurfa Kent Konseyi de , 26 Kasım 2017’ de yapılan seçimli Genel Kurul Toplantısında, Başkan ve Yürütme Kurulu seçiminin ardından göreve başlamıştır. 
 

ŞANLIURFA KENT KONSEYİ ÖRGÜTLENME YAPISI:
Kent Konseyi Başkanı: Erkan SÖZEN
 

KENTKONSEYİ YÜRÜTME KURULU: Gürkan BİLLURCU(Bşk.Yard.)-Abdullah EKİNCİ-Asuman C. YAZMACI-Vildan POLAT-Ali Rıza ÖZTÜRKMEN-Murat TEPE-Şefik BAKAY-Ahmet TÜYSÜZ-İbrahim COŞKUN-Ali ACAR-Osman GEREM-Faruk AKBAŞ-Ömer AĞ-İ.Halil HAKTANKAÇMAZ-Sadık SADE-Mehmet GÜZEL-İbrahim TORU-Mahmut KAYA-Sabri KÜRKÇÜOĞLU-Talat AKAY
Genel Sekreter: Aziz ÇİFTÇİ
Genel Sekreter Yardımcısı: Ömer ASLAN

MECLİS BAŞKANLARIMIZ:
KADIN MECLİSİ : Mahmude ERGİN
GENÇLİK MECLİSİ : Orhan Ğazi KAYA
ÇOCUK MECLİSİ : Kübra Su GÜLEL

Kent Konseyi Meclislerine rehberlik yapan Yürütme Kurulu Üyelerimiz:
KADIN MECLİSİ: Asuman Cevahir Yazmacı ; GENÇLİK MECLİSİ:  Ömer Ağ; 
ENGELLİ MECLİSİ: Faruk Akbaş-Ahmet Tüysüz; ÇOCUK MECLİSİ: Vildan Polat
Kent Konseyimizin Çalışma Gruplarına rehberlik yapan Yürütme Kurulu üyelerimiz:
 1.ÇOCUK VE AİLE ÇALIŞMA GRUBU: Vildan Polat – Ömer Ağ
2.GENÇLİK / SPOR ÇALIŞMA GRUBU: A.Rıza Öztürkmen-Gürkan Billurcu-Ömer Ağ
3.ÇEVRE/ŞEHİRCİLİK VE KENT HAYATI ÇALIŞMA GRUBU: Murat Tepe-Mehmet Güzel-Mahmut Kaya
4.EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU: İbrahim Coşkun-Ömer Ağ
5.TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞMA GRUBU: A.Rıza Öztürkmen
6.ESNAF VE SANATKĀRLAR ÇALIŞMA GRUBU:Şefik BAKAY-Faruk Akbaş
7.MUHACİR/MİSAFİR STK LAR/GÖÇ ÇALIŞMA GRUBU:Osman Gerem-Mahmut Kaya-Talat Akay-Ali Acar
8.MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU: Sadık Sade-Ahmet Tüysüz
9.SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÇALIŞMA GRUBU: Osman Gerem-Talat AKAY
10.SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU: Gürkan Billurcu
11.BASIN-YAYIN VE SOSYAL MEDYA ÇALIŞMA GRUBU: İbrahim Toru
12.AFETLER VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU: Mehmet Güzel- Talat Akay
13.HEMŞEHRİ STK LAR ÇALIŞMA GRUBU: Faruk Akbaş-İ.Halil Haktankaçmaz
14.KÜLTÜR-TARİH-TURİZM-SANAT ÇALIŞMA GRUBU: Abdullah Ekinci-Asuman C.Yazmacı-Sabri Kürkçüoğlu
15.ŞANLIURFA 2071 AR-GE ÇALIŞMA GRUBU:  Yürütme Kurulu üyelerimiz.

Şeklinde örgütlenmiş olup bütün Meclis ve Çalışma Gruplarımızın faaliyetlerine katılan  STK  temsilcisi, Kurum temsilcisi, alnında uzman üyelerin katıldığı yaklaşık 400 civarında  Şanlıurfa’nın geleceği için çalışan gönüllü hemşehrimizden oluşan bir yapısı vardır. 
Şanlıurfa Kent Konseyimiz birbirinden farklı bireylerin, grupların, toplulukların, kurumların ve kuruluşların birlikte ortak akıl ve gönüllülük anlayışıyla yaşadıkları kentin yerel yönetimlerine katkıda bulunmak, kentlilik bilincini oluşturmak gibi amaçlarla bir araya geldikleri bir platformdur.
Şehrimiz için çok önemli bir yapı olduğuna inandığımız Şanlıurfa Kent Konseyimizde çalışma arkadaşlarımla birlikte tüm katılımcı kesimler arasında ortak akıl ve işbirliği ile kentin sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek Şanlıurfa’mıza çok daha yararlı ve etkin bir platform olması için bütün gayretimizle çalışıyoruz.
Şanlıurfa Kent Konseyimizde sosyal-sportif-kültürel ve doğal değerlerimize sahip çıkmayı önemsiyor ve bunlara yönelik projeler yürütüyoruz.
Büyükşehir Belediyemizin ve gönüllü olarak çalışan meclis ve çalışma gruplarımızın yürütme kurulumuza sunduğu projeleri dikkatle ele alıyoruz. Projelerin uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz.
Kent Konseyinin, kent yönetimine katkıda bulunabilmesi için belediyelerin stratejik ve yatırım planlarındaki projelerine aktif olarak katılım sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi’den gerekli katılımı alıyoruz.
Şanlıurfalıların görüş, istek ve önerilerini dikkate almak, hemşehrilere söz hakkı tanımak; kente dair sorunları tespit etmek, tüm kamu kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çözümler üretmek; kentimizin dışarıdan nasıl göründüğünü analiz etmek ve Şanlıurfa’mızın daha etkin bir marka kent olması için projeler üretmek ve bu yöndeki çalışmaları desteklemek için varız.

Şanlıurfa Kent Konseyi’nin Şanlıurfa için önemi nedir? 
Şanlıurfa sahip olduğu tarihi, kültürel değerlerinin yanı sıra tarım ve sanayi anlamında müthiş bir potansiyele sahip bir şehir olmasının yanı sıra coğrafi olarak ta Ortadoğu’da merkezi konuma sahip bir şehir. Bu değerleri ile hızla büyüyen ve gelişen Şanlıurfa’yı hak ettiği noktaya taşımak için bu şehirde yaşayan, bu şehre sevdalı ve kendisini yetiştirmiş insanların bu şehri geleceği taşımaları gerekir. İşte Şanlıurfa Kent Konseyi, Şanlıurfa’yı geleceğe taşımak için konusunda uzmanlaşmış gönüllü insanların bir araya gelerek bu şehrin sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyduğu, kurum ve kuruluşlara tavsiye niteliğinde karar aldığı bir kurumdur. Dolayısı ile Kent Konseyi bu manada şehrin ortak aklı, üst aklıdır diyebiliriz. 

STK’ların temsili açısından Şanlıurfa Kent Konseyinin önemi nedir?
Modern toplumlarda insanlar mesleki, fikri ve sosyolojik alanlarda fikirlerini sunmak, haklarını korumak ve geliştirmek için dernek, vakıf, birlik,oda gibi STK’lar kurar ve buralarda faaliyet gösterirler. Kent Konseylerinde  de oluşum olarak her ne kadar Resmi Kurumlar olsa asıl omurgayı STK’lar oluşturur. Bu manada STK’ların şehir ve şehrin sakinleri hakkında yürüttükleri çalışmalar açısından Kent Konseyleri katılım açısından önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kent Konseylerinin yaptırım gücü var mıdır?
Kent Konseyleri kuruluş olarak resmi kurumlar gibi icracı kurumlar değildir. Kuruluş amacı yasalar ile belli olup Belediyeler ile eş güdüm içersinde Kentin vizyonu konusunda uzman olan üyelerinin marifeti ve ilgili kurulları vasıtası ile araştırmalar yaparak raporlar hazırlar ve bunu Belediyeler gibi icracı kurumlara iletir. İlgili Belediye Başkanı ve meclisi bunu değerlendirir ve uygulamaya koyar. Uygulama anlamında ise Kent Konseyi’nin önerisi dikkate alınmazsa ve konu çok hayati konu ise Kent Konseyi buna ahlak kuralları içersinde, konuyu mecrasından taşırmayacak şekilde tavır koyar. Ama burada önemli olan ihtilaf konusunda kavga dilini kullanmadan, dedikoduya, fitneye yol açmayacak şekilde tavır koymaktır. Bunun dışındaki tavır hizmet amaçlı bir kuruma yakışacak bir tavır değildir ve kente yarar sağlamaktan ziyade zarar verir. Önemli olan yapıcı bir tavır içersinde olmaktır ve nihayetinde kurum ve kuruluşların başındaki insanlar da secimle, vatandaşın oyu ile o makama gelmiştir ve onların gayesi de bu kente ve insanlara hizmet etmektir.  Tekrar altını çiziyorum; bu eş güdümü sağlayanlar gerçekten de Türkiye’de parmakla gösterilen Kent Konseyleri olmuştur. Şahsım bu konuda çeşitli araştırmalar yaptım. Kurumlar ile olması gereken şekilde ilişki kuran Kent Konseylerinin başarılı olduğunu gördüm.  Yıkıcı muhalefet dilini kullanan, kent için yararlı olan şeylere bile karşı çıkan kavgacı anlayışın vatandaşlar arasında tasvip görmediğini gördüm.  Biz bu konuda başarılı Kent Konseylerinin çalışmalarını inceleyerek, örnek alarak hizmet edeceğiz. Bizim gayemiz kentimize hizmet etmek ve bu konuda etik kurallara uymaktır. Urfa ve Urfalılık bizim ortak değerimizdir. Bundan hareketle yola çıktık ve bu kente faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu kentte biz yaşıyoruz ve bu kentte çocuklarımız ve torunlarımız yaşayacak. 

Faaliyete başladığınızdan bu tarafa aldığınız karar ve sunduğunuz raporlar var mı?
Evet. İlk önce 29 maddelik bir kente bakışımızı anlatan bilgi verdik. Basınla ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla paylaştık. Büyükşehir Belediye Meclisimizde okundu. Ayrıca 10 adet proje ile ilgili olarak Çalışma Gruplarımızın yaptığı araştırmalar rapor haline getirilerek cevabi görüş gönderildi. Bunun yanı sıra birkaç konu hakkında özel sektörden de Şanlıurfa Kent Konseyimizin görüşü istendi. Bunlar hakkında da arkadaşlarımız kendi Çalışma Grupları içersinde çalışmalarını yürütüp görüş sundular. Halen ilgili arkadaşlarımız kentimizin önemli bir sorununu çözmeye dönük bir proje üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Şunun da altını çizmek istiyorum; bir konuda rapor hazırlarken titiz bir çalışma yürütüyoruz objektif ve hassas davranıyoruz. 

Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileriniz nasıl?
Şanlıurfa Kent Konseyi olarak faaliyete başladığımız 2,5 aydan bu tarafa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi ile iletişimimiz ve paylaşımımız çok güzel. Sayın Başkan hakikaten elinden gelen tüm desteği veriyor ve faaliyetlerimize katılım gösteriyor ve katkı sunuyor.  Nihayetinde bu kent hepimizin ortak kenti ve bu kente sevdası olan herkes elini taşın altına koyuyor. 

Tam burada sorayım; Kent Konseyleri birilerinin arka bahçesi midir?
Kent Konseyleri kimsenin arka bahçesi değildir. Bakın Şanlıurfa Kent Konseyindeki yürütme kurulu, meclis ve çalışma gruplarında 400 e yakın arkadaşımız hiçbir ücret almadan, dünya görüşleri ne olursa olsun Şanlıurfa sevdası ile katkı sunuyor. Kentimizi ilgilendiren konularda hiç kimse kimseye dünya görüşünü, oy verdiği partiyi sormuyor. Kent Konseyi olarak bizim ortak derdimiz yaşadığımız kentimizdir. Yani sözün özü; Kent Konseyimiz kendini değil kentini düşünüyor.

2 aylık süreçte Şanlıurfa’nın sorunları konusunda yaptığınız tespitler nelerdir?
Bu sorunuzu şöyle yanıtlayayım;  Şehrimizi gezerken, size de tavsiye ederim; ön yargılardan kurtulup farklı pencerelerden bakmaya çalışıyoruz. Karşılaştığımız sorunlar neredeyse her şehrin sahip olduğu sorunlar ile aynı. Ama ben farklı bir açıdan da bakıyorum, Şanlıurfa her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Her geçen gün güzelleşiyor ve daha da yaşanabilir bir şehir haline geliyor. Şanlıurfa’da başarılı bir belediyecilik uygulanıyor. Bazı gelişmeler yavaş ta olsa objektif ve insaflı bakarsak belediyecilik güzel işliyor. Kuru kuruya her şeyi eleştirip enerjimizi tüketmeyelim. Bakın Şanlıurfa’ya son yıllarda her anlamda güzel gelişmelere sahip oldu, yenilikler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Önemli olan şehre güzel bakmak ve bu şehrin güzelliklerini de görmek. Eksiklerimiz tabi ki olacaktır. Bize düşen görev bunları tamamlamak için elbirliği ile gayret etmektir.

Şanlıurfa’nın gelişimi açısından yerel medyadan beklentileriniz nelerdir?
Medya bir kentin tanıtımında, kentin sorunlarını dile getirmede ve çözüm önerilerinde önemli bir unsurdur. Bu manada yerel basını önemsiyoruz ve öneminin farkındayız. Beklentilerimize gelince; bu şehrin sorunlarını dile getirmek yerel medyanın en önemli işlevlerinden birisi ama kentimizi tanıtım konusunda da yerel medyanın önemi daha büyük. Dolayısı ile bu şehrin tanıtımında ve güzel bir algı oluşmasında yerel medyanın desteğine ihtiyacımız var. Yerel basınımızın bu güzellikleri daha çok işlemesini, bardağın dolu tarafını da görmesini arzu ediyoruz.

Nasıl bir Şanlıurfa hayal ediyorsunuz?
Tarihi, kültürü, doğası, örfü ve adetleri ile değerlerini korumuş ve içinde yaşayan insanların daha da mutlu olduğu bir Şanlıurfa hayal ediyorum. Kaldı ki hayalden öte böyle bir şehirde yaşadığımı biliyorum ve bu şehrin yıldızının daha da parlayacağını biliyorum. Şimdiden söyleyeyim önümüzdeki on yıllarda kentimiz Ortadoğu da dahil olmak üzere bölgesinin merkezi olacaktır.

Kişisel bir soru; Yorulmuyor musunuz?
Eğer hayata dair bir söyleminiz varsa yorulmazsınız. Benim insanlara, kentime ve ülkeme ilişkin sorumluluklarımın olduğunu düşünüyorum. Sadece yaptıklarımızdan değil; yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesap vereceğiz hesap gününde. Dolayısı ile gerek öğretmenlik yaptığım dönemde, gerekse siyaset, vakıf, sendika çalışmalarımda ve şimdi de Şanlıurfa Kent Konseyinde yorulmak gibi bir duyguya sahip değilim. Şikayet ettiğim tek konu eskisi gibi yoğun bir okumaya zaman ayıramıyorum. Ki o açığı da her fırsatta, birkaç saatte olsa okumaya gayret ederek kapatmaya çalışıyorum. Şunu da belirtmek isterim; bir insan yaptığı işi ciddiye almalı. Siz işinizi ciddiye alırsanız herkes sizi ciddiye alır. Acizane bende yaptığımı işi ciddiye alarak çalışıyorum ve gayret ediyorum. Dolayısı ile yorgunluk gibi bir şey hissetmiyorum.

Eklemek istedikleriniz nelerdir?
Öncelikle bu röportaj vesilesi ile size ve Gap Gündemi Gazetesine teşekkür ediyorum.  Şanlıurfa hepimizin şehridir ve ortak değerimizdir. Bu şehri ne kadar seversek ve sahiplenirsek gelecek kuşaklarımıza da o derecede yaşanabilir bir şehir bırakmış oluruz. Bu düşünce ile bu şehirde yaşayan tüm hemşerilerimize en kalbi muhabbet ve saygılarımı sunuyorum.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17