banner2
Öne Çıkanlar Mustafa ŞİMŞEK Mustafa Çetintaş logo haciz Muğla Urfa

Yeni İşkolu Tespit Kararları Resmi Gazetede Yayınlandı-16 Ocak 2020

Çalışma hayatında çalışanların çalıştığı iş kollarının belirlenmesi ile ilgili yeni kararlar resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan iş kolları ile ilgili tespitleri tüm detayları haberimizde...

İŞTE YAYINLANAN TEBLİĞLER:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARİ

Fileş İnşaat Turizm Tem, Mad. Oto Gıda ve Ulaştırma Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şii.
13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:l 11 E.L.Î. Bağlı İşyerleri Soma/MANİSA
1194803.45,    1185026.045, 1181549.045, 1192002.045, 1183325.045 Türkiye Maden İşçileri Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Fileş İnşaat Turizm Tem. Mad. Oto Gıda ve Ulaştırma Hizm. San. ve Tic, Ltd. Şti.’ne ait olan ve işyerinde Ege Linyit İşletmeleri (E.L.İ.) Müdürlüğü ile imzalanan hizmet alım sözleşmesine istinaden faaliyet gösterilen işyerlerinden 1194803.045 SGK sicil no Tu işyerinde muhtelif kömür sahalarından alınan kömürlerin gazlaştırılarak sentez gazı elde edilmesi, sentez, gazından da sentetik sıvı yakıt elde edilmesi İşinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları YönetnıeliğiTıin 04 sıra numaralı "Petrol, kimya, lastik ve ilaç" işkolunda yer aldığı,
1185026.45    SGK sicil no Tu işyerinde makine parçası metallerin kaynatılması ve torna yapılması işlerinin yapıldığı, 1181549,045 SGK sicil .noTu işyerinde motorlu kare taşıtlarının bakım ve onarım işinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 12 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer aldığı,
1192002.45    SGK sicil no Tu işyerinde ambar ve depo içinde raflara malzeme koyma,. yükleme, boşaltma işlerinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkolunda yer aldığı,
1183325.45    SGK sicil -nolu işyerinde itfaiyecilik hizmetleri işittin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı, tespit edilmiştir.
Karar    : Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
     •     
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARİ
2020/2
Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti.
Tozkoparan Zahit Malı. Kasım Gülek. Bul. Belediye Tesisleri İçi Tarsus/MERSİN
1026954.33,    1026956.033, 1026959,033, 1008927.033 Hizmet-İş Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Tarsus İmar Tic, Ltd. Şti.’nin Tarsus Belediyesi İnsan Kaynaklan ve Eğilim Müdürlüğü ile aralarındaki hizmet alım sözleşmesine istinaden 1026954.033,
1026956.33    ve**! 026959,033 SGK sicil no Tu işyerlerinde Belediye’nin görev ve sorumlulukları arasında yer alan işlerin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel İşler" işkolunda yer aldığı,
1008927.33    SGK sicil no’lu işyerinde Belediye ile imzalanmış olan hizmet alım sözleşmesinden bağımsız olarak işverenlikçe havuz ve yüzme kursu işletilmesi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 18 sıra numaralı "Konaklama ve eğlence işleri" işkolunda yer aldığı,
tespit edilmiştir.
Yapılan bu tespitlerin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 
2020/3
Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş,
Turan Mah. Yedi Eylül Cad, No:23/l Turgutlu/MANİSA 1 184397.045, 1184379.045, 1184395.045, 1184376.045 Belediye-İş Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş'nin Turgutlu Belediyesinin bir şirketi olduğu, 1184397.045 SGK, sicil no’lu işyerinde belediye adına sosyal hizmet ve yardım amacıyla aşevi işletildiği, 1184379.045 SGK sicil no’lu işyerinde Belediyenin sosyal tesis niteliğindeki kafeterya işletmelerinde yemek ve içecek hazırlık, sunum ve satış işlerinin yapıldığı,
1184395.45    SGK sicil no’lu işyerinde Belediyenin bayındırlık ve fen işlerindeki iş makinesi operatörlüğü ve şoförlük işlerinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin işkollan Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı,
1184376.45    SGK sicil no’lu işyerinde Belediyenin hizmet binalarındaki özel güvenlik faaliyetlerinin yerine getirildiği, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin işkollan Yönetmeliği'nin 19 sıra numaralı "Savunma ve güvenlik" işkolunda yer aldığı.
tespit edilmiştir.
Karar    : Yapılan bu tespitlerin. Resmi Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.    .
     •     
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI
2020/4
Yeni Vizyon Kurumsal Hiz. İnş, Otomotiv San. veTic. A.Ş.
E.L.İ. 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:l 11 Sonta/MANİSA
1197105.045
Türkiye Maden İşçileri Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Yeni Vizyon Kurumsal Hiz. İnş, Otomotiv San, ve 31c. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait 1197105.045 SGK sicil no’lu işyerinde Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü ile imzalanmış olan hizmet alım sözleşmesine istinaden ağır iş makineleri ile kantarların her türlü bakım ve onarım işlerinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 12 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Yeni Vizyon Kurumsal Hiz, İnş. Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait 1197105.045 SGK sicil no'lu işyerinde yürütülen faaliyetlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 12 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan hu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 
2020/5    .
Bozova Temizlik Lojistik Özel Sağlık Hizmetleri ilaçlama Bilgisayar Gıda San, ve Tic. Ltd. Şti.
Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü Cenkyeri ve Işıklar Atölyesi Soma/MANİSÂ
1185475.045
Türkiye Maden İşçileri Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Bozova Temizlik Lojistik Özel Sağlık Hizmetleri İlaçlama Bilgisayar Gıda San. ve Tic. Ltd, Şti. unvanlı işverenliğe ait 1185475.045 SGK sicil no’lu işyerinde Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü ile imzalanmış olan hizmet alım sözleşmesine istinaden yük ve personel taşımacılığı işlerinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Bozova Temizlik Lojistik Özel Sağlık Hizmetleri İlaçlama Bilgisayar Gıda San. ve Tic. Ltd, Şti, unvanlı işverenliğe ait 1185475.045 SGK sicil no’lu işyerinde yürütülen faaliyetlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 15 sıra numaralı "Taşımacılık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
     •     
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No :    2020/6 .
İşyeri :    Uşak Belediyesi Personel Ltd, Şti.
İslice Mah. İsmet Paşa Cad, Uşak Bel, Apt. No:3/0 Merkez/UŞAK
SGK Sicil No :    1049814.064
Tespiti İsteyen :    Hizmet-İş Sendikası
İnceleme :    Bakanlığımızca yapılan incelemede; Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti/nin Uşak Belediyesinin bir şirketi olduğu ve işverenliğe ait 1049814,064 SGK sicil noTu işyerinde Belediye adına belediyecilik hizmet ve görevlerinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar :    Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti, unvanlı işverenliğe ait 1049814.064 SGK sicil no'lu işyerinde yürütülen faaliyetlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.


 
2020/7
Ahbd Ahmetli Belediyesi Danışmanlık Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Akaryakıt Turizm Ulaşım Basın Enerji San. ve Tic. A.Ş,
Altı Eylül Mah. Belediye Civarı Sok. No:2/l Ahmetli/MANÎSA    .
1173011.45,    1184612.045, 1184628.045, 1184587,045 Hizmet-İş Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Ahbel Ahmetli Belediyesi Danışmanlık Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Akaryakıt Turizm Ulaşım Basın Enerji San. ve Tic, A.Ş.Tıin Ahmetli Belediyesinin bir şirketi olduğu, 11730I I.045 SGK sicil no’lu işyerinde belediye hizmetleri kapsamında sunulan eğlence ve dinlence hizmetleri verildiği. 1184612.045 ve 1184628.045 SGK sicil no’lu işyerlerinde belediyecilik hizmet ve görevlerinin yerine getirilmesi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin tşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı,
1184587.45    SGK sicil no’lu işyerinde Belediyenin ana hizmet binasındaki özel güvenlik faaliyetlerinin yerine getirildiği, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin tşkolları Yönetmeliği'nin 19 sıra numaralı "Savunma ve güvenlik" işkolunda yer aldığı,    • tespit edilmiştir.
Karar    : Yapılan bu tespitlerin Resmi Gazetede yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 ıııci maddesi gereğince karar verilmiştir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI
2020/8 •
Esenyurt Belediyesi Personel A.Ş,
Sultaniye Mah. 350. Sok. No:2 Esenyurt/İSTANBUL
1531952.34,    1531949.034 Hizmet-İş Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Esenyurt Belediyesi Personel A.Ş.’nin Esenyurt Belediyesi’nin bir şirketi olduğu, işverenliğe ait 153 1952.034 SGK sicil no’lu işyerinde Belediyenin çeşitli birimlerinde kültürel faaliyetler, evde sağlık ve hasta nakil hizmetleri ve bağımlılıkla mücadele danışmanlığı hizmetleri verildiği, 1531949.034 SGK sicil no’lu işyerinde ücretsiz spor eğitim hizmeti verildiği, söz konusu işyerlerinde yürütülen faaliyetlerin işverenliğin asıl işi olan belediye hizmetleri kapsamında olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Esenyurt Belediyesi Personel A.Ş. unvanlı işverenliğe ait 1531952.034 ve 1531949.034 SGK sicil no’lu işyerlerinde yürütülen faaliyetlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 
Karar No :    2020/9
İşyeri    : Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım San. ve Tic, A.Ş.
Kinikli Mah. Kinikli Cad. Pamukkale/DENİZLİ
SGK Sicil No :    1155695.020, 1155696.020, 1155700.020, 1155729.020, 1155735.020, 1 155740.020, 1157158.020,
1157367.020, 1161487.020, 1155721.020', 1157155.020, 1155731.020
Tespiti İsteyen : Hizmet-îş Sendikası
İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’nkı Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir şirketi olduğu, işverenliğe bağlı
1155695.20    SGK sicil no'lıı işyerinde çalışan işçilerin Belediye adına yerine getirilen eğitsel, kültürel ve sosyal nitelikteki belediyecilik hizmetlerini yerine getirdikleri, 1155696.020 SGK sicil no’lu işyerinde Belediye adına asli nitelik taşıyan basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetinin yürütüldüğü, 1155700.020 SGK sicil no'lu işyerinde Belediye adına asli nitelik taşıyan veri giriş, yazışma ve arşivleme işlerinin yapıldığı, 1155729.020 ve 1161487.020 SGK sicil no’lu işyerlerinde su hizmetlerinin yürütümü işinin yapıldığı, 1155735.020 SGK sicil no’lu işyerinde zabıta hizmetlerinin yerine getirildiği, 1155740.020 SGK sicil no’lu işyerinde sosyal hizmet niteliğindeki eğitim faaliyetleri ile büro ve destek hizmetlerinin yerine getirildiği, 1157158.020 SGK sicil no’lu işyerinde işveren şirketin asıl işi olan belediyecilik hizmetlerinin yürütümü ve desteklenmesi işine yardımcı nitelikteki büro faaliyetlerinin yürütüldüğü, 1157367.020 SGK-sicil no’lıı işyerinde çevre koruma projelerinin hazırlanması ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin yürütülmesinin yapıldığı, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkolunda yer aldığı,
1155721.20    ve 1157155.020 SGK sicil no’lu işyerlerinde çalışan işçilerin Beiediye’ye ait binalarda ve tesislerde özel güvenlik hizmetlerini yerine getirdikleri, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 19 sıra numaralı "Savunma ve güvenlik" İşkolunda yer aldığı,
1155731.20    SGK sicil no'lıı işyerinde çalışan işçilerin Belediye çahşanlarma sunulan yemeklerin hazırlanması işini yaptıkları, bu nedenle yürütülen faaliyetlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 02 sıra numaralı "Gıda sanayi" işkolunda yer aldığı, tespit edilmiştir.
Karar    : Yapılan bu tespitlerin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
     •     
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI
2020/10
Viçebel Sosyal Etkinlikleri Gıda Temizlik Hizmetleri Tur. İnş. Taah. Toprak Ürn, Sani ve Tic, A.Ş. Merkez Mah. 11 Mart Cad. Fındıklı Belediye Binası No:6/l Fındıkh/RİZE
1012294.53     Belediye-İş Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Viçebel Sosyal Etkinlikleri Gıda temizlik Hizmetleri Itır. tnş. Taah. Toprak Ürn. Sanı ve Tic. A.Ş.’nin Fındıklı Belediyesinin bir şirketi olduğu, işverenliğe ait
1012294.53    sicil no’lu işyerindeki işçilerin beden işçisi, temizlik işçisi, garson unvanları altında Belediyenin çeşitli hizmetlerinin yürütümünda çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı ‘‘Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Viçebel Sosyal Etkinlikleri Gıda Temizlik Hizmetleri Tur. İnş. Taah. Toprak Örn. Sani ve Tic. A.Ş, unvanlı işverenliğe ait 10)2294.053 SGK sicil no’lıı işyerinde yürütülen faaliyetin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de-yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve loplıı İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.    . 
2020/11 ,
Akkent Organizasyon İnşaat Gıda Taşımacılık Temizlik Hizmetleri Matbaa Tanıtım Basın Yayın Ajans San. ve Tic. A.Ş.    ■
Ismetpaşa Mah. Trabzon Cad. Özel İdare İş Mrk. K:6/46 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
1072113.046
Belediye-İş Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Akkent Organizasyon İnşaat Gıda Taşımacılık Temizlik Hizmetleri Matbaa Tanıtım Basın Yayın Ajans San. ve Tic. A.Ş.’nin Dulkadiroğlu Beiediyesi’nin iştiraki olduğu, işverenliğe ait 1072113.046 SGK sicil no’lu işyerindeki işçilerin Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde Belediyemin çeşitli hizmetlerinin yürüUimünde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı “Genel işler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Akkent Organizasyon İnşaat Gıda Taşımacılık Temizlik Hizmetleri Matbaa Tanıtım Basın Yayın Ajans San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait 1072113.046 SGK sicil no’lu işyerinde yürütülen faaliyetin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
     •     
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI
2020/12
Onbel Temizlik Inş. Gıda Sos. Hiz. Taş. Tur. Mad. Med. San. Tic. A.Ş.
Vadi Mah. 97026 Sk. Bahariye Konutları Altı Nö:26/D Onikişubat/KAHRA.MANMARAŞ
1072299.46,    1072302.046, 1073073.046 Hizmet-İş Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Onbel Temizlik İnş. Gıda Sos. Hiz. Taş, Tur. Mad. Med, San, Tic. A.Ş.’nin Onikişubat Beiediyesi’nin bir şirketi olduğu, işverenliğe ait 1072299.046.1072302,046 ve 1073073.046 SGK sicil no’lu işyerlerinde yapılan işlerin Belediye’nin görev yetki ve sorumlulukları arasında sayılan işler olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı “Geııel işler’’ işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.    •
Onbel Temizlik înş. Gıda Sos. Hiz. Taş, Tur. Mad. Med. San. Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait
1072299.46,    1072302.046 ve 1073073.046 SGK sicil no’lu işyerlerinde yürütülen faaliyetlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 
2020/13
Loomis Güvenlik Hizmetleri'A.Ş.
Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 Ofis Park B1 Blok Kat: 10:9-10-11-12 Kağıthane/İSTANBUL
1270647.34,    1079233.001. 1069887.003, 1140723.006, 1123015.007, 1153399.009, 1155818,010,
1160444.34,    1154788.016, 1083352.017, 1093730.059, 1036925.019: 1160533.020, 1042099,021,
1049298.025, 1053265.026, 1072003.027, 1297599.035, 1235449.034, 1056166.046, 1055951.038, 1140382.041, 1078238.042, 1046393.044, 1096823.048, 1065367.055, 1041658.058, 1051721.061, 1030159.065    .
İşveren
Bakanlığımızca yapılan incelemede: Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. unvanlı işverenliğe bağlı Genel Müdürlük ve şube işyerlerinde bağımsız olarak yürütülen nakit para işleri, para sayma hizmetleri, kıymetli mal taşıma, hizmetleri, uluslararası hizmetler ve akıllı kasa hizmetlerinin verildiği, bu nedenle yapılan işlerin Işkolları Yönetnıeliği’nin 19 sıra numaralı “Savunma ve güvenlik” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş. unvanlı işverenliğe ait: işyerlerinde yürütülen faaliyetlerin niteliği itibariyle Işkolları Yönetnıeliği'nin 19 sıra numaralı “Savunma ve güvenlik” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
     •     
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI
2020/14
Of Belediyesi Personel Ltd. Şti.    .
Sumaklı Mah. Belediye Meydanı Of Belediye Binası Of/TRABZON 1104028.061, 1103984.061, 1103989.061 Hizmet-İş Sendikası
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Of Belediyesi Personel Ltd. Ştı.’nin Of Belediyesi’nin bir şirketi olduğu, işverenliğe bağlı 1104028.061 SGK sicil no’lu işyerinde zabıta hizmetlerinin yerine getirildiği, 1103984.061 SGK sicil no’lu işyerinde belde halkına yönelik kültürel ve sosyal işlerin yürütüldüğü, 1103989,061 SGK sicil no’lu işyerinde Belcdiyc’nin mali hizmetlerinin yerine getirildiği, bu nedenle yapılan işlerin Işkolları Yönetnıeliği'nin 20 sıra numaralı "Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Of Belediyesi Personel Ltd. Şti. unvanlı işverenliğe ait 1104028.061, 1103984.061 ve 1103989.061 SGK sicil, no’lu işyerlerinde yürütülen faaliyetlerin niteliği itibariyle Işkolları Yönetnıeliği'nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.


Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. Topraklı Mah. Denizli Otobüs Terminal »o:41 Kat-2 Pamukkale/DENÎZLİ
1143627.020, 1144474.020
Hizmet-İş Sendikası '
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.'irin Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir şirketi olduğu, işverenliğe bağlı !143627.020 ve H44474.020 SGK. sicil no’İu işyerlerinde büyükşehir belediyelerine verilen asli görevler arasında yer alan yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinin tespit edilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesi ile kiraya verilmesi, kanunların belediyelere verdiği traiık düzenlemesinin gerektirdiği bütün görevlerin yürütülmesi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin tşkolları Yönetmelîği'nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe ait 1143627.020 ve 1144474.020 SGK sicil no Mu işyerlerinde yürütülen faaliyetlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
 


 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17