banner2
Öne Çıkanlar Sanlıurfa büyükşehir Haliliye Belediyesi DİSK Nihat Çiftçi

Urfa'daki SİT alanlarıyla ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı

ŞANLIURFA KÜLTÜR VA.RLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kınalıtepe Mahallesinde, özel mülkiyete ait parseller ve tapulama harici alan içerisinde tespit edilen. alanın 28453 sayılı Yasa kapsamında tesciline ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.07.2022 tarih ve 1517373 tarihli raporu, Şanlıurfa Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığının 30.06.2022 tarih ve 46064 sayılı, Viranşehir Kayınakamliğı İdare ve Denetim Şefliğinin 01.07.2022 tarilı ve 5901 sayılı, Şanlıurfa Valiliği İI Tarım ve Orman Müdürlüğünün 19.07.2022 tarih ve 6293399 sayılı, Şanlıurfa Valiliği Çevre, Şehireilik ve iklim Değişikliği 11 Müdürlüğünün 10,07.2022 tarih ve 4130(156 sayılı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı lınar ve Şehireilik Dairesi Başkanlığının 28.07.2022 tarih ve 118840 sayılı kurum görüş yazıları okundu. Konunun dosyam, 1,'3000 ölçekli öneri sit alanı haritası, hazırlanan öneri tescil fışi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Kınalıtepe Mahallesinde, özel ınülkiyete ait parseller ve «puhu-na harici alan içerisinde tespit edilen "Kinalıtepe (Kavurga} Hijyağu" olarak adlandırılan alanın, 2863 sayılı Yana kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/3000 ölçekli haritada koordinatlartyla gösterildiği şekilde Il. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve hazırlanan tescil tişinin uygun olduğuna,
Sit alanı bölgesindeki tapulama harici alanlarda kadastro sınıflandırma çalışmaları yapıldığı takdirde oluşacak yeni parseller ile Kadastro Madürlüğünce sit alanı içinde hali hazırda tespiti yapılan parsellerin Tapu Müdürlüğüne iletilerek Tapu Müdürlilğünce parsellerin tapu kütilğünün bayanlar hanesine tamamı 11, Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalanlara "II, Derece Arkeolojik Sit Alanındaulır" bir kısmı II. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalanlara "Bir kısmı II. Derece Arkeolojik Sit Alarondadıe şerhinin konulmas ı na,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:
Kınalıtepe (Kav urga) 1-1ilyüğü, IL Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartları-.
1.    Bilimsel çalışmalar dryında aynen korunacak bir sit olanıdır.
2.    Kesinlikle hiçbir yapilaymaya izin verilemez.
3.    Günümüzde kullanılinaka olan tescilsiz yapıların basit orrarımlari yürürlükteki ilke kcırarı doğrultusunda yapdabilir.
4.    Resmi ve özel kuruluşfarca zorunlu chirumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5.    Toprağın surültnesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Aleucui ağaçlardan firfin ahnabilir,
6.    Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açdt.ımaz. Toprak, diruf çöp. sanayi atığı ve benzeri malzeme d5küleınez
7.    Günümüzde halen kullanılan 21M147M7 açık mezarliklarda sadece değin igfemferl yapılabilir.
8.    Parsellere    tevhit ve 'ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek 
şekilde Kurulımurzdarı izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Bughica Mahallesinde, mülkiyeti kamu orta ınalına ait 452 ııelu parsel içerisinde tespit edilen alanın 2863 saydı Yasa Kapsamında tesellim ilişkin Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.03.2022 tarih ve 2333833 sayılı yazısı ve eki Şanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarının 25.03.2022 tarihli raporu, Şanlıurfa Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığının 30.06.2022 tarih ve 46065 sayılı, Bozova Belediye imar ve Şehire' lik Müdürlüğü 04.07.2022 tarih ve 2983 sayılı, Şanlıurfa Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğünün 19.07.2022 tarih ve 6293396 sayılı, Şanlıurfa Valiliği Çevre, Şehireilik ve iklim I)egişikiiği il Müdürlüğünün 19,07_2022 tarih ve 4130056 sayılı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı imar ve Şehireilik Dairesi Başkanlığının 28.07.2022 tarih ve 118839 sayılı kurum görüş yazıları ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bülge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.07,2022 tarih ve 1517419 tarihli raporu okundu. Konunun dosyast, 1/3000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Buğluca Mahallesinde, rnülkiyeti kamu orta malına ait 452 nolu parsel içerisinde tespit edilen "13uğluca Kaya Mezarları' olarak adlandırılan alanın, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/3000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ve tescil fişinin uygun olduğuna,
Tapu Müdürlüğünce Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Buğluca Mahallesinde, ınülkiyeti kamu orta malına ait 452 nolu parselin tapu kılltıağilnön beyarılar hanesine "Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanındadir" şerlıiııiıı konulmasına,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05,11.1999/658 sayılı ilke kararı doğru lt usunda:
Buğluca Kaya Mezarları, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartları: L Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit &condi",
2.    Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3.    Resmi ve özel kurldwlarea zorunlu durumlarda yapilacak ait yapı ıdygulamafarı, müze müdürlüğünün ve varsa kazı baykwıınul goruşii alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4.    Toprağın .~1721e.Sine yi5nelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün ahrıabilir
5.    Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, lar, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılan-Kız. Toprak, ciirruf Op, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6.    l'arsellere ifrşkiri tevhit ve ifraZ rşlemferi, laşinınaz kültür varlıklarının ınahiyetine tesir etıneyecek şekilde Kurulumuzelan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.