banner2
Öne Çıkanlar Şanlıurfalı Hafız Kasım Sezer Kahramanmaraş Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu Üyeleri 2.Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu 2016 LYS Risale Akademi

Son Dakika Gelişmesi! Kamuda Hizmet Kollarının Belirlenmesi İçin Yönetmelik Yayınlandı

Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan yeni yönetmelik  ile birlikte Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesi istendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tekip edilmesi istenen yönetmelik şü şekilde: 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.

EK
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE
 

Hizmet

Kolu

Sıra

No.

Kurum

Kodu

Kurum ve Kuruluşlar

01

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

01

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı,

02

Adalet Bakanlığı,

03

Dışişleri Bakanlığı,

04

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

05

Hazine ve Maliye Bakanlığı,

06

İçişleri Bakanlığı,

07

Milli Savunma Bakanlığı,

08

Ticaret Bakanlığı,

09

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

10

Hakimler ve Savcılar Kurulu,

11

Danıştay Başkanlığı,

12

Sayıştay Başkanlığı,

13

Yargıtay Başkanlığı,

14

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

15

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı,

16

Kamu Denetçiliği Kurumu,

17

Türkiye Adalet Akademisi,

18

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı,

19

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı,

20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı,

21

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

22

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

23

Avrupa Birliği Başkanlığı,

24

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlan Merkezi Başkanlığı,

25

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

26

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı,

27

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı,

28

Kamu İhale Kurumu Başkanlığı,

29

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

30

Gelir İdaresi Başkanlığı,

31

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

32

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

33

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı,

34

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,

35

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,

36

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

37

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

38

Emniyet Genel Müdürlüğü,

39

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

40

Jandarma Genel Komutanlığı,

41

Sahil Güvenlik Komutanlığı,

42

Genelkurmay Başkanlığı,

43

Kara Kuvvetleri Komutanlığı,

44

Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

45

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,

46

Harita Genel Müdürlüğü,

47

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanlığı,

48

Rekabet Kurumu Başkanlığı,

49

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,

50

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

02

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri ,

01

Milli Eğitim Bakanlığı,

02

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,

03

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı,

04

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

05

Üniversiteler,

06

Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

03

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

01

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

02

Sağlık Bakanlığı,

03

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

04

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

05

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı,

06

Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri)

04

Yerel Yönetim Hizmetleri

01

İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,

02

Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,

03

Yerel Yönetim Birlikleri,

04

Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

05

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

01

İletişim Başkanlığı,

02

T.R.T. Genel Müdürlüğü,

03

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,

04

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı,

05

Basın İlan Kurumu Başkanlığı,

06

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,

06

Kültür ve Sanat Hizmetleri

01

Kültür ve Turizm Bakanlığı,

02

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

03

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

04

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

05

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

06

Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

07

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,

08

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

09

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,

07

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

01

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

02

Karayolları Genel Müdürlüğü,

03

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

04

İLBANK - İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,

05

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

07

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

08

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

09

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

10

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

08

Ulaştırma Hizmetleri

01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

02

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

03

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

04

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

09

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

01

Tarım ve Orman Bakanlığı,

02

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

03

Orman Genel Müdürlüğü,

04

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı,

05

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,

06

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

07

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı,

08

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

10

Ener ji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

02

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

03

Savunma Sanayii Başkanlığı,

04

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

05

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

06

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,

07

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,

08

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

09

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,

10

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

11

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

12

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Başkanlığı,

13

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı,

14

Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

15

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

16

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,

17

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı,

18

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

19

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı,

20

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı,

21

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

22

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

23

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

24

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

25

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

11

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

01

Diyanet İşleri Başkanlığı,

02

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17