banner2
Öne Çıkanlar Harran Üniversitesi Ankara news Mehmet Yavuz PTT 1 Lig

ŞURKAV Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı, yarışmanın şartnamesi nedir?

Şanlıurfa ili Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) “Tarihin Başlangıç Noktası Şanlıurfa” Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor. yarışmanın şartları nelerdir? kimler bu yarışmaya katılabilir? Şurkav'ın düzenlediği fotoğraf yarışması ödülleri nelerdir? kimlere ödül verilecektir? detaylar haberimizde!..

 kurulduğu 1990 yılından bu güne kadar Şanlıurfa İlinin tarihi, turistik, sosyal, kültürel ve eğitimi hakkında var olan değerlerinin ortaya çıkartılması, korunması ve geliştirilmesi yönünde çok önemli hizmetler ifa eden ŞURKAV, “Tarihin Başlangıç Noktası Şanlıurfa” Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleyecektir.

“Şanlıurfa Konulu Para Ödüllü Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın amacı;
Şanlıurfa'nın kültür, sanat, tarih, turizm, insan yaşantısı ve doğa değerlerinin farklı bakış açılarıyla tespit edilerek fotoğraf olarak belgelenmesi, ortaya çıkacak fotoğraf eserleriyle Şanlıurfa'nın yurt içinde ve dışında tanıtılmasına katkı ve farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.
“Şanlıurfa " konulu Ulusal Fotoğraf Yarışmasında, renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tüm eserler tek kategori üzerinden değerlendirilecektir.
Yarışma şartnamesini www.surkav.org.tr sitesinden veya ŞURKAV İdare merkezinden temin edecek yarışmacılar Fotoğraflarını, 21 Mayıs 2016 günü 23.00 saatine kadar çevrimiçi olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresine yükleyeceklerdir.

ÖDÜLLER
Birinci…………………....: 10.000,00 TL.
İkinci…………………….: 7.500,00 TL.
Üçüncü…………………..: 5.000,00 TL.
Mansiyonlar (3 X 1.500)…: 4.500,00 TL.
Sergileme (34 adet) ...........: 200 TL

“Tarihin Başlangıç Noktası Şanlıurfa” Ulusal Fotoğraf Yarışması  

ŞURKAV YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

1-    YARIŞMANIN KONUSU:

“Tarihin Başlangıç Noktası Şanlıurfa” Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın konusu; “Şanlıurfa'da Doğa-Kültür-İnsan”dır.

 2-    YARIŞMANIN AMACI:

Şanlıurfa'nın kültür, sanat, tarih, turizm, insan yaşantısı ve doğa değerlerinin farklı bakış açılarıyla tespit edilerek fotoğraf olarak belgelenmesi. Ortaya çıkacak fotoğraf eserleriyle Şanlıurfa'nın yurt içinde ve dışında tanıtılmasına katkı ve farkındalık sağlanması. 

3-    YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:

Yarışma Şanlıurfa Valiliği adına Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı– ŞURKAV tarafından düzenlenmektedir. Yürütücülüğünü de ŞURKAV gerçekleştirecektir. 

4-    YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:
Yarışma, tek bölümlüdür: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf. 

5-    YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya katılımücretsizdir.
 • Yarışma; Seçici kurul, TFSF temsilcisi, ŞURKAV Mütevelli Heyet Üyeleri ve personeli ile onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya her katılımcı en fazla 4 (dört) adet sayısal (dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserlekatılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemiuygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Bu konuda jürinin kanaatiesastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında  tutulur.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar, ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabuledilir.
 • Katılımcı, gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlalisayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemiuygulanır.
 • Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile ismi duyurulur ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesigerekir.
 • Haklarında TFSF tarafından kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararlarıgeçerlidir.
 • Yarışmaya, yarışma web sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmişsayılır. 

6-    TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

 • Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV’a, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname  için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüteder.
 • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV ve eser sahibininolacaktır.
 • Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV bu eserleri Şanlıurfa Valiliği ve kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan uygun gördüklerini, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak sergileme bedeli kadar bir bedelle satın alabilir. Bu biçimde satın alma uygulanan fotoğrafları ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerindekullanabilir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif filmleri ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde ŞURKAV'a gönderilebilecek şekilde hazırbulundurulmalıdır.
 • Planlanan yarışma sergisi için, ödül ve sergileme alan fotoğraflar ŞURKAV tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırılıp sergilendikten sonra ŞURKAV arşivinde kalacak olup ŞURKAV tarafından uygun görülen yerlerdekullanılabilecektir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabuletmez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıyaaittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıyaaittir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu-TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında yayınlanacak; ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yeralacaktır.
 • Katılımcılar, TFSF Yarışma Web Sayfasına üye olup bu yarışmaya eser göndermekle, şartname hükümlerini de kabul etmişsayılırlar.

 

 

7-    ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE YARIŞMAYAGÖNDERİLMESİ:

 • Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.orgadresinden yüklenecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
 • Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumdayüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
 • Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter [Dijital (Digital) > D]dışındaki tüm harfler küçükolmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 1Mb’den küçük olmamalı, 4Mb’yigeçmemelidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi:

Birinci adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”).

İkinci adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için oeyil veya omery gibi).

Üçüncü adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital>D).

Dördüncü adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

Beşinci adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “Balıklı Göl” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme: “TRoeyilD1_balikli_gol” veya “Taşlı Yollar” adlı 2 no’lu eseri için “TRoeyilD2_tasli_yollar” gibi…

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden

 

iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

 • Eserlerin   yüklenmesinden   kaynaklanabilecek   olası   sorunlar   için     ŞURKAV   sorumlu olmayacaktır.

 

8-     YARIŞMA SEÇİCİ KURULU (ada göre alfabetiksırayla):

 1. CihatKÜRKÇÜOĞLU       Fotoğraf Sanatçısı-Sanat Tarihçisi Coşkun ARAL                                               FotoğrafSanatçısı

ÖmerGEMİCİ                       FotoğrafSanatçısı

SıtkıFIRAT                             FotoğrafSanatçısı TahsinAYDOĞMUŞ                         FotoğrafSanatçısı

 

Seçici Kurul, değerlendirme için en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde en az üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda değerlendirme toplantısı bir hafta ertelenir.

 

TFSF TEMSİLCİSİ: Halil İbrahim TUTAK

 

9-    YARIŞMAÖDÜLLERİ:

Birincilik                                              10.000.-TL

İkincilik                                                 7.500.-TL

Üçüncülük                                            5.000.-TL

Mansiyon(3adet)                                1.500.-TL

Sergileme (en fazla34adet)                   200.-TL

 

10-YARIŞMATAKVİMİ:

SonBaşvurutarihi                           : 21 Mayıs 2016, saat: 23.00(TSI)

SeçiciKurulDeğerlendirmesi          : 28Mayıs2016 SonuçBildirimTarihi                                                : 31 Mayıs2016

Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl         : 04 Haziran 2016 Cumartesi

(Ödül töreninin yeri ve saati www.surkav.org.tr web sayfasında ilan edilecektir.)

 

11-YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ veDUYURUSU:

 • Yarışma sonuçları basın yoluyla ve “www.surkav.org.tr”, www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdimedilecektir.
 • Törene katılamayan ödül sahiplerinin şartnamede belirtilen ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına ŞURKAV tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebiolamaz.
 • Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra,“Seçici Kurul”un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

 

12-   YÜRÜRLÜK:

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Şükrü ÜZÜMCÜ- ŞURKAV Genel Sekreteri Tel: 0414 215 65 27   Fax: 0414 216 89 02

E-posta: surkav@hotmail.com

 

DÜZENLEYİCİ KURULUŞ:

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı-ŞURKAV

Yusuf Paşa Mahallesi, Sarayönü Caddesi, 886. Sokak. No: 27 (Yusuf Paşa Cami Karşısı)

Eyyübiye /ŞANLIURFA

Tel       : 0 414 215 65 27        Fax:0 414216 8902

E-mail : surkav@hotmail.com Web            :www.surkav.org.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu–TFSF tarafından 2016-051 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.