banner2
Öne Çıkanlar Sanlıurfa Eski Şikenin cezası ne olmalı Tissot Saat Modelleri Bozca

Resmi Gazetede Yayımlandı! Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
1-    Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-    Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
3-    Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, Doçentlik Belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.
4-    Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.
5-    Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime hitaben yazacakları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
6-    Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
7-    Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığınca doktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.
8-    Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.
9-2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %30’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
10-    Müracaat edecek adayların Üniversitemiz “Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”’nde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
11-    Profesör ünvanı alanlar Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent ünvanı alanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar, aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
12-    Yukarıda verilen bilgiler dışında Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir.

FAKÜLTE /

YÜKSEKOKUL / MYO Anabilim Dalı / Program

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

İlan Şartları

Der

Adet

Der

Adet

Der

Adet

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Genetik

1

1

Doçentlik ünvanını Biyoloji/Genetik alanında almış olmak

Topoloji

2

1

Doçentlik ünvanını Matematik bilim alanında almış olmak Topoloji alanında çalışmalar

yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İstatistik

1

1

Doçentlik ünvanını Ekonometri alanında almış olmak

Yönetim ve Organizasyon

1

1

Doçentlik ünvanını Organizasyon alanında almış olmak

Mali İktisat

1

1

Maliye alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Tefsir

1

1

Doçentlik ünvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış olmak

İslam Hukuku

1

1

Doçentlik ünvanını Temel İslam Bilimleri alanında almış ve İslam Hukuku alanında çalışmalar

yapmış olmak.

Halfeti Meslek Yüksekokulu

çılık

3

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış

olmak. Coğrafi işaretli ürünler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Hilvan Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknolojisi

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Hidrolik alanında çalışmalar yapmış

olmak

Mühendislik Fakültesi

Ya

1

1

Doçentlik ünvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak, ya malzemeleri konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

Çevre Teknolojisi

1

1

Doçentlik ünvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, Çevre Biyoteknolojisi konularında çalışmalar yapmış

olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla Heireliği

1

1

Doçentlik ünvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla Heireliği alanında almış olmak

Beslenme ve Diyetetik

1

1

Beslenme ve Diyetetik veya Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi rüntüleme Teknikleri

3

1

Fizik alanında doktora yapmış olmak, Biyomoleküler Modelleme alanında çalışmalar yapmış olmak

Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslarara Ticaret ve Lojistik

4

1

Kalkınma İktisa ve İktisadi Büyüme alanında

doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

1

1

Doçentlik ünvanını Üroloji alanında almış olmak

Kardiyoloji

1

1

Doçentlik ünvanını Kardiyoloji alanında almış olmak

Anesteziyoloji

1

1

Doçentlik      ünvanını            Anesteziyoloji      ve Reanimasyon alanında almış olmak

Anesteziyoloji

1

1

Doçentlik      ünvanını            Anesteziyoloji      ve

Reanimasyon alanında almış olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

1

Doçentlik ünvanını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklaalanında Tıpta Uzmanlık yapmış olmak (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla Yan Dal Uzmanlığı yapmış olmak

tercih sebebidir)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Turist Rehberliği

2

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

1

1

Doçentlik ünvanını Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi alanında almış olmak

Veterinerlik Patolojisi

1

1

Doçentlik ünvanını Veterinerlik Patolojisi alanında

almış olmak

Viranşehir Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkla Heireliği

1

1

Heirelik alanında doktora yapmış olmak ve Tip 1 Diyabetli çocuklar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

1

Doçentlik ünvanını Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

alanında almış olmak

Tarımsal Yalar ve Sulama

1

1

Doçentlik ünvanını Tarımsal Yalar ve Sulama alanında almış olmak

Biyometri ve Genetik

3

1

Zootekni alanında doktora yapmış olmak ve çok değişkenliistatistik alanında çalışmalar yapmış

olmak

TOPLAM

11

7

11

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
A)    GENEL ŞARTLAR:
1)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2)    ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.
3)    Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4)    Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
B)    ÖZEL ŞARTLAR:
1)    (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2)    (Değişik:RG-3/3/2022-31767) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
C)    MUAFİYET:
1)    Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü v e beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2)    Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
D)    DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1)    Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.
2)    Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
3)    Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik ve okunamayan bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
4)    İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı bilgi/belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
5)    Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6)    Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları
Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
7)    Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
E)    BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:
1)    Başvuru Formu (Gerekli evraklar bölümünden temin edilecektir.) 2)Özgeçmiş
3)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4)    Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
5)    Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
6)    Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)
7)    Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi)
8)    ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
9)    Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
10)    Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
11)    Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
12)    Tezli yüksek lisans mezuniyeti istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
13)    Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının denkliğinin YÖK Başkanlığınca onaylandığını gösterir belge verecektir.
14)    İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış
olanlar verecektir.)
15)    Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)
 
SINAV TAKVİMİ:
1)    İlk Başvuru Tarihi    : 30 Kasım 2022
2)    Son Başvuru Tarihi    : 14 Aralık 2022
3)    Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi    : 21 Aralık 2022
4)    Giriş Sınavı Tarihi    : 27 Aralık 2022
5)    Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 29 Aralık 2022
6)    Başvuru Adresi    : https://ilan.harran.edu.tr/
7)    Sonuçların ilan adresi    : www.harran.edu.tr
 

BİRİMİ

UNVAN

DER.

ADET

ALES PUANI

(En az)

YAB. DİL

PUANI

(En az)

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi itimi ABD

Arş. Gör.

4

1

70

50

Okul Öncesi itimi Anabilim Dalı lisans mezunu olmak ve Okul Öncesi itimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama

yapılacaktır.)

Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Genetik ABD

Arş. Gör.

4

1

70

50

Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoloji

Bölümü lisans mezunu olmak ve Moleküler Biyoloji veya Genetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama

yapılacaktır.)

Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo-Televizyon ve Sinema ABD

Öğr. Gör.

5

1

70

50

İletim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema

veya Gazetecilik Bölümü lisans mezunu olmak ve İletim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans

yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kur'anı Kerim Okuma ve raat İlmi

ABD

Öğr. Gör.

5

1

70

50

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Temel İslam Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Hafızlık

belgesine sahip olmak.

Rektörlük (HÜBTAM'da görevlendirilmek

üzere)

Öğr. Gör.

4

1

70

50

da Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak

ve da Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası süperkritik CO2 ekstraksiyon cihazı, LC-MS, HPLC, GC-MS Spektrometre cihazlarının kullanımı ile ilgili eğitim sertifikasına

sahip olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Slık

Turizmi İşletmeciliği PRG

Öğr. Gör.

5

1

70

Muaf

Fakültelerin İşletme veya Turizm İşletmeciliği

Bölümü lisans mezunu olmak ve Turizm İşletmeciliği anabilim dalında tezli yüksek lisans

yapmış olmak

TOPLAM

6

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.