banner2
Öne Çıkanlar Harran Üniversitesi Ankara news Mehmet Yavuz Ezgi Sanatçısı Eşref Ziya Terzi

Resmi Gazetede bugün çıkan çeşitli ilanlar - 28 Eylül 2016

28 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29841

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Hatay ilinde faaliyet gösteren 2509 dosya no’lu HATAY İMER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2310 dosya no’lu HASAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 2075 dosya no’lu KASTAMONU İLKİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1952 dosya no’lu TURAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hakkari ilinde faaliyet gösteren 1919 dosya no’lu HAKOVA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1846 dosya no’lu AKAD ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bilecik ilinde faaliyet gösteren 1824 dosya no’lu BELEKOMA KURULUŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1367 dosya no’lu MEGARON Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 09.09.2016 tarih ve 21538 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8390/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 09.09.2016 tarih ve 21540 sayılı Makam Olur’larına istinaden,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 599 dosya no’lu LTF Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 712 dosya no’lu PROFİL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1405 dosya no’lu ÜÇA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1640 dosya no’lu ATAKULE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1567 dosya no’lu İVME Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1014 dosya no’lu KON-DEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8390/2/1-1

—————

Bursa İlinde faaliyet gösteren 993 belge nolu SEZGİ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 09.09.2016 tarih ve 21541 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemleri yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8390/3/1-1

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Göksel Sok., 179 Sokak., No: 16, F22D24B4C pafta, 237 ada, 5 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Akbar Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315542350703);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Mehmet Şakir AKSAKAL’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

  Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12371 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/1/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Etiler Mahallesi, 5. Cadde, 1450 Sokak., No: 46, 66KM-IB, 45042 ada, 22 ve 23 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Başkent Beton ve Zemin Etüt Lab. İnş. Taş. Lok. Tic. Ltd. Şti’nin Yetki Belgesi Numarasının (0063315660977730);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Tolga CİRİT’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve E.12377 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/2/1-1

—————

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Yavuz Selim Cadde, 37. Sokak., No:126, 19L-II-C pafta, 110 ada, 5 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Polatlı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Deniz İnş. San. ve Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315666301566);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket Müdürleri Yüksel DENİZ ve Muzaffer DENİZ’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

  Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12380 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/3/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 674 Ada, 19 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çerkezköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen “Yapı Müteahhidi Gümüş Yapı-Muhammet YEĞİN” Yetki Belgesi Numarasının (0059112219594258);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12370 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/4/1-1

—————

Aydın İli, Efeler İlçesi, 19K-IV pafta, 1934 ada, 10 no’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği, Efeler Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “İbedullah BİRDAL” Yetki Belgesi Numarasının (0009110105048403);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12378 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/5/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 306 ada, 12 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “İhse İnş. Taşıma Gıda İhr. Tic. San. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311328003648);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Serdar ŞENGÜL’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12382 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/6/1-1

—————

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 9/1 pafta, 4130 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çiftlikköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Kral Park İnşaat Müh. Medikal. San. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0077315165897148);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Adem KIRAL’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12374 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/7/1-1

—————

Düzce İli, Çilimli İlçesi, Söğütlü Mahallesi, Söğütlü Caddesi, 309 Ada 3 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çilimli Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Melen Moda Tasarım San. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0081311234894721);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Tahsin KUL’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12376 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/8/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Güngören Mahallesi, 60. Cadde, 60 Sokak., No: 6, F22D25A3C pafta, 313 ada, 4 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Nad İnş. Turz. Nak. Dış Tic. San. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315283682666);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Ahmet Turhan DÜZGÜN’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12375 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/9/1-1

—————

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 9 pafta, 3732 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çiftlikköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ömer KAYA” Yetki Belgesi Numarasının (0077110245778212);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12369 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/10/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 78. Cadde, 117. Sokak., No: 3, 4364 ada, 5 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Özgürtaş Grup. İnş. Eml. Rek. Bil. Org. Tur. ve Vize Takip Taş. Temz. Paz. İth. İhr. Taah. ve Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311520291366);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Polat YAŞAR’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12379 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/11/1-1

—————

Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Çalılıöz Mahallesi, 816 ada, 8 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Rabiye KAYA-Gür-Kay İnşaat” Yetki Belgesi Numarasının (0071111938718430);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12373 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/12/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Gülpınar Mahallesi, 49. Cadde, 179 Sokak., No:10, 23700 ada, 1 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Yaylacı Eml. İnş. Taah. Tül. Mal. ve Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311523102165);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Oktay YAYLACI’ya yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12368 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/13/1-1

—————

Kırıkkale İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 2167 ada, 19 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Yunus OKATAN-Özkırıkkale Ağaç Sanayi” Yetki Belgesi Numarasının (0071112148815411);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12372 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/14/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, G22B11A1C pafta, 3203 ada, 2 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Özsa İnş. Haf. Otom. Gıda Tur. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315217847648);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü İsmail BALCI ve Fikret SANCAK’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12381 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8393/15/1-1

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

Sayı      :  2016/2-1586 CBS İlam Dosyası

Konu    :  MEHMET CAN

5607 Sayılı Yasanın 3/14-1. Cümlesine Muhalefet suçundan hükümlü Satılmış ve Ünzüle'den olma, Boyabat 01/01/1962 doğumlu, Sinop, Boyabat, İsaoğlu nüfusuna kayıtlı, 54721515268 TC Kimlik numaralı bi mekan takımından olduğu bildirilen hükümlü MEHMET CAN hakkında Edime 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/217 Esas 2016/53 karar sayılı dosyasından 10.000,00 TL adli para cezası verildiği, ilamın kesinleşerek infaz için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca hükümlüye ödeme emri düzenlendiği, hükümlünün 30 gün içerisinde para cezasını ödememesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca çağrı kağıdı düzenlendiği, hükümlünün;

1 - Adli para cezasını yasal süresinde ödemediğinden, 5275 sayılı yasanın 106/3. veya geçici 1. maddesinde yazılı oranlar gözetilerek adli para cezasının, yukarıda yazılı süreyle hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesine,

2 - 5275 sayılı yasanın, 6545 sayılı yasanın 81. maddesi ile değişik 106/3. maddesi gereğince, adli para cezasından çevrilen hapis cezası karşılığında, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilmiş olup;

3 - Kararın tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde C. Başsavcılığımıza veya ikametinize en yakın C. Başsavcılığına MÜRACAATINIZ halinde, adli para cezasından çevrilen hapis cezasının Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne sevk edilerek Kamuya Yararlı bir işte çalıştırılmak sureti ile infaz edileceği,

4 - Kararın tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde C. Başsavcılığımıza veya ikametinize en yakın C. Başsavcılığına MÜRACAAT ETMEMENİZ halinde, 5275 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince hakkınızda YAKALAMA EMRİ çıkarılacağı ve YAKALANDIĞINIZDA CEZANIZIN İNFAZI İÇİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA SEVK EDİLECEĞİNİZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİNDEN yararlanamayacağına dair düzenlenen çağrı kağıdının hükümlü REYHAN DEMİRDELEN'e tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince çağrı kağıdının RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Çağrı Kağıdının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - İlanın bir suretinin Cumhuriyet Başsavcılığı ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine karar verilmiş olup,

İlan olunur.

8411/1-1

Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ARİF COŞKUN

27-HYB-845

TS 12690

01.08.2016

Yetkili Servis Fesih

TAHSİNOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27-HYB-4173

TS 12820,

TS 11939

04.08.2016

Firma İsteği

8467/1-1

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kuruluşumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 21/10/2014 tarihli 29152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş bulunan 2 (iki) Merkez, 3 (üç) Taşrada (İstanbul Atatürk Havalimanı) istihdam edilmek üzere 5 (beş) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi 07/10/2016 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Başvurutarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

4) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

şartları aranır.

II - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları 29/09/2016 tarihinde başlayacak, 07/10/2016 tarihi mesai bitiminde (saat 17:30) sona erecektir.

Başvurular, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) veya www.dhmi.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda III. bölümde istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu I. bölümde belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.dhmi.gov.tr internet adresinde ve (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) adresinde yer alan Kurum Genel Müdürlük binasında asılarak ilan dilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

2) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği

3) Üç adet vesikalık fotoğraf

4) 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

5) Nüfus Cüzdanı Sureti

6) Özgeçmiş

Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru tarihine mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.

IV - SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 01.11.2016 tarih, saat: 10.00’da (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) adresinde yer alan Kurum Genel Müdürlük binası Hukuk Müşavirliğinde yapılacaktır.

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav konuları şunlardır:

1) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku. İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel yetenek ve genel kültürü,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

V - DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınav IV. bölümde yer alan dördüncü fıkranın "1" numaralı bendi için elli puan, "2" ila "6" numaralı bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş olması şarttır.

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda, 5 (beş) asıl aday ile 2 (iki) yedek aday belirlenir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçları yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.dhmi.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres      :  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560   Yenimahalle Ankara

Telefon    :  0312 204 20 00

8489/1-1

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora/uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Tüketici davranışları ve etnosentrizm konusunda çalışmaları olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Doçent ünvanı almış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Entomoloji

Profesör

1

1

Bitki paraziti Nematodlar konusunda çalışmaları olmak

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Doçent

1

1

Parçacık hızlandırıcılar konusunda çalışmaları olmak

8502/1-1

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

2

 

 

ORTAÇAĞ TARİHİ

1

 

 

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ

1

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

1

 

 

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

1

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

1

 

 

FEN FAKÜLTESİ

KATIHAL FİZİĞİ

1

 

 

ZOOLOJİ

 

1

 

BOTANİK

1

 

 

HİDROBİYOLOJİ

1

 

 

GENEL FİZİK

1

 

 

BİYOKİMYA

 

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

1

 

 

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

1

 

 

KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

1

 

 

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

 

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

1

 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEMŞİRELİĞİ

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI

1

 

Halk Sağlığı doktoralı.

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

 

 

ANATOMİ

2

 

 

GÖĞÜS CERRAHİSİ

1

 

Özofagus Cerrahisi ve Stentleri konusunda tecrübeli olmak.

BİYOFİZİK

1

 

Biyofizik doktoralı.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

 

Çocuk Nefrolojisi Yandal Uzmanı olmak.

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CER.

1

 

 

NÖROLOJİ

 

1

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

1

 

         

8483/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 

Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete28 Eylül 2016
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.