banner2
Öne Çıkanlar Urfa Mardin Suruç Atı ve Narı Festivali Teknik Direktör Efe İnanç Hüseyin Erkan

Harran Üniversitesi o yönetmeliği 12 Yıl Sonra Yürürlükten Kaldırdı

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/4/2011 tarihli ve 27905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

İŞTE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN O YÖNETMELİĞİN DETAYLARI

Resmî Gazetede 14 Nisan 2011 Perşembe günü 27905 sayısı ile yayımlanan Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği şu şekildeydi:

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HARÜSEM): Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ç) Üniversite: Harran Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyette bulunduğu tüm akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim-öğretim programları düzenlemek, bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacak alanlarda proje hazırlamak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek ve kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör ile uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

c) Bölge kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunacak alanlarda proje önerileri hazırlamak.

(2) Merkez amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler ve çeşitli kesimlere konferans vermek gibi yollarla gerçekleştirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin görevli-aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri yerine vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak,

d) Personel görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak,

f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile birlikte yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve yürütmek,

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelere ilişkin esasları belirlemek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversitedeki her fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usul ile yenileri belirlenir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere olağan, gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; eğitim faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak, Merkez faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, hazırlanan dönemsel faaliyet raporunu, çalışma programını değerlendirerek görüş bildirmek, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.