banner2
Öne Çıkanlar oyuncuları kimlerdir Duy Beni dizisi uyarlama mı Duy Beni dizisi Duy Beni ne zaman DUY BENİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

10 Temmuz 2021 görevden alma ve atama kararları yayımlandı


10 Temmuz 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan atama kararnamesine göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet YILMAZ atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa ÖZDERYOL görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.

9/7/2021 TARİHLİ VE 2021/309 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE


Adalet Bakanlığı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet YILMAZ atanmıştır.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Selami BİLGİN atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş Müfettiş Yardımcıları Ebru ŞEN, Gül DEMİR, İsa Adalet ÖNAL, Nurhan ARIK AŞCİ, Sami SAYIN ve Serhat TAŞDELEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa ÖZDERYOL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

1. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayfer ÖZDEMİR TEFON atanmıştır.

Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeki ÖZDEMİR atanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emin Oral BÜLBÜLOGLU atanmıştır.

BÜYÜK ELÇİ

Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan KÖK merkeze alındı YERİNE

Suudi Arabistan Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih ULUSOY atanmıştır.

Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet DEMİROK atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erkan ÖZORAL atanmıştır.

Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tanju BİLGİÇ atanmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah Buğrahan KARAYELİ atanmıştır.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kerim TAŞKIRAN atanmıştır.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ÖZTÜRK atanmıştır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet UYGUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ferruh AKALIN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Elif UZUN SÜMERCAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı;

- Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa EKİNCİ,

görevden alınmış,

- Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan DOĞANAY,

- Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir ZOROĞLU, atanmıştır.

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sabri CEYLAN atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah KODEK atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih TURAN atanmıştır.

- Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ,

- Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İMAMOĞLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

- II. Bölge Müdürlüğüne Adil ŞENCAN,

- III. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet ÇİÇEK,

- VIII. Bölge Müdürlüğüne Gültekin AKSAN,

- X. Bölge Müdürlüğüne Orhan ÇATALÇAM,

- XI. Bölge Müdürlüğüne Halim ÖZDEMİR,

- XV. Bölge Müdürlüğüne Ahmet ÇÖRTÜK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Kırşehir 11 Tarım ve Orman Müdürü Kenan ŞAHİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hikmet AYAR atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayıh Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zeki KARAOĞLU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem DİREKLER görevden alınmış

YERİNE Boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak AYKAN atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

- Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Enver MAMUR,

- Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Yılmaz TAŞÇI,

- Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa ÇANKAYA,

- Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Feriha MERT,

- Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Haydar Ufuk KALE.

- Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Murat KORÇAK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ÇAĞLAR atanmıştır.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne

, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ atanmıştır.

(Memurlar.net)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17