banner2
Öne Çıkanlar Sanlıurfa Suruç trafik kazası Balıklıgöle Tarihi Dokunuş Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu Kimdir

Otomotiv ihracatı ağustosta 2,3 milyar dolar oldu

Türkiye- Ağustos 2022 Aylık İhracat Rakamları

1000 USD

Ağustos

Sektörler

2021

2022

Değişim    ('22/'21) %

 Pay(22)  (%)

 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 

2.047.573

2.947.929

44

13,8

 Otomotiv Endüstrisi

2.417.747

2.268.929

-6

10,6

 Hazırgiyim ve Konfeksiyon

1.736.090

1.841.586

6

8,6

 Çelik

2.255.363

1.829.627

-19

8,6

 Elektrik ve Elektronik

1.204.907

1.256.549

4

5,9

Toplam

18.860.976

21.340.955

13

100,0

Kaynak:TİM

 • Türkiye İhracatı Ağustos 2022’de %13 artarak 21 milyar 341 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Ağustos 2022’de otomotiv endüstrisi %6 düşüş ile Türkiye ihracatında ikinci sırada yer almıştır. Ağustos 2022’de otomotiv endüstrisi 2 milyar 269 milyon USD’lik ihracata imza atmıştır. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay %10,6 olmuştur.
 • Otomotiv endüstrisinin Ağustos 2022 ihracatı 2.3 milyar USD ile Ağustos ayı ortalamalarının üzerinde gerçekleşmiştir.
 • Ağustos ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ürün grubu tedarik endüstrisi olmuştur. Tedarik endüstrisi ve otobüs minibüs midibüs ihracatı çift haneli artmış, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %50 azalmıştır.
 • Ağustos ayında İspanya, ABD ve Polonya’ya yönelik çift haneli ihracat artışları dikkat çekmiştir.
 • Yılın ilk sekiz ayında otomotiv endüstrisi ihracatı %4,3 artmış ve 19,6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İlk sekiz aydaki ortalama aylık ihracat 2,45 milyar USD’dir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ağustos 2022 Aylık Mal Grubu İhracatı

2021

2022

22/21

2022

Ürün Grubu

Fob USD

Fob USD

Değ.%

Pay%

Tedarik Endüstrisi

955.258.889

1.066.607.157

12

47,0

Binek Otomobiller

652.864.292

628.256.140

-4

27,7

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar

590.862.678

296.652.318

-50

13,1

Otobüs Minibüs Midibüs

117.558.091

133.313.286

13

5,9

Diğer

101.202.942

144.100.473

42

6,3

Toplam

2.417.746.892

2.268.929.374

-6

100%

 • Tedarik Endüstrisi ihracatı Ağustos 2022’de %12 artarak 1 milyar 67 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Tedarik endüstrisi otomotiv ihracatında en büyük ürün grubunu oluşturmuştur.
 • Binek Otomobil ihracatı Ağustos 2022’de %4 azalmış ve 628 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
 • Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %50 azalarak 297 milyon USD, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %13 artarak 133 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
 • Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta %16 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlarımızdan ABD’ye %23, Rusya’ya %16, Fransa’ya %23, İspanya’ya %48, Polonya’ya %17 ihracat artışı,  Fas’a %33, Romanya’ya %27 ihracat düşüşü görülmüştür.
 • Ağustos 2022’de Binek Otomobillerde önemli pazarlarımız olan İspanya’ya %48, İtalya’ya %23, Polonya’ya %60, İsrail’e %63, Fas’a %186 ihracat artışı görülürken, Birleşik Krallığa %27, Almanya’ya %38, Slovenya’ya %30, ABD’ye %79 ihracat düşüşü yaşanmıştır.
 • Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Birleşik Krallığa %49, Slovenya’ya %80, İtalya’ya %64, Fransa’ya %47, Belçika’ya %67 ihracat düşüşü, ABD’ye %339 Avustralya’ya %465 ihracat artışı yaşanmıştır.
 • Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya  %17 ihracat düşüşü yaşanırken Almanya’ya %172, İtalya’ya %850, Portekiz’e %353 ihracat artışı görülmüştür.
 • Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise Ağustos 2022’de %54 artmış ve 106 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ağustos 2022 Aylık Ülke İhracatı

Ülke

2021 Ağustos FOB USD

2022 Ağustos FOB USD

Değişim FOBD%

PAY%

ALMANYA

311.071.209

323.479.276

4

14,3

FRANSA

259.581.566

251.494.338

-3

11,1

BİRLEŞİK KRALLIK

297.278.108

204.217.354

-31

9,0

İTALYA

178.930.719

161.212.316

-10

7,1

İSPANYA

97.454.289

140.483.508

44

6,2

BİRLEŞİK DEVLETLER

101.859.219

129.906.236

27,5

5,7

POLONYA

83.186.169

96.646.086

16

4,3

BELÇİKA

110.694.308

78.843.202

-29

3,5

SLOVENYA

185.604.549

76.542.540

-59

3,4

RUSYA FEDERASYONU

58.287.269

62.172.606

7

2,7

İlk 10 Ülke Toplamı

1.683.947.405

1.524.997.462

-9

67,2

TOPLAM

2.417.746.892

2.268.929.374

-6

100

 • Ağustos 2022’de Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 323 milyon USD’lik ihracat ile en fazla ihracat yapılan ülke olmuştur. Almanya’ya yönelik ihracat %4 artmıştır.
 • 2022 yılının sekizinci ayında, Fransa 251 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazarımız olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre %3 azalış göstermiştir.  Üçüncü büyük pazarımız konumunda yer alan Birleşik Krallığa yönelik ihracatımız ise %31 azalarak 204 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.
 • Ağustos ayında önemli pazarlarımızdan İspanya’ya %44, Birleşik Devletlere %27,5 Polonya’ya %16, Avusturya’ya %190, Portekiz’e %26, Çekya’ya %71 ihracat artışı, İtalya’ya %10, Belçika’ya %29, Sovenya’ya %59, Fas’a %12, Romanya’ya %14 ihracat düşüşü yaşanmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ağustos 2022 Aylık Ülke Grubu İhracatı

Ülke Grubu

2021 Ağustos FOB USD

2022 Ağustos FOB USD

FOBD Değişim %

Pay

Avrupa Birliği Ülkeleri

1.519.088.199

1.430.777.812

-6

63,1

Diğer Avrupa Ülkeleri

340.855.140

251.877.079

-26

11,1

Kuzey Amerika Serbest Ticaret

118.720.673

144.465.113

22

6,4

Bağımsız Devletler Topluluğu

128.906.649

130.359.910

1

5,8

Ortadoğu Ülkeleri

91.558.319

115.077.967

26

5,1

Afrika Ülkeleri

134.962.068

105.050.273

-22

4,6

Diğer Amerikan Ülkeleri

30.460.178

28.416.939

-7

1,2

Uzakdoğu Ülkeleri

17.713.361

20.115.199

14

0,9

Diğer Asya Ülkeleri

16.502.712

15.080.028

-9

0,7

Okyanusya Ülkeleri

4.689.344

14.662.241

213

0,6

Serbest Bölgeler

13.773.074

12.303.428

-11

0,5

Diğer Ülkeler

517.175

743.384

44

0,0

Toplam

2.417.746.892

2.268.929.374

-6

100

 • Ağustos 2022’de Avrupa Birliği ülkeleri %63 pay ve 1 milyar 431 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer almaktadır.
 • Ağustos 2022’de Diğer Avrupa Ülkelerine %26 düşüş, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi Ülkelerine %22, Ortadoğu Ülkelerine %26 ihracat artışı görülmüştür.

Türkiye Ocak- Ağustos 2022 Kümülatif İhracat Rakamları

1000 USD

Ocak-Ağustos

Sektörler

2021

2022

Değişim    ('22/'21) %

 Pay(22)  (%)

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

15.943.507

22.630.092

42

13,7

Otomotiv Endüstrisi

18.779.061

19.576.416

4

11,8

Çelik

13.135.733

15.317.665

17

9,2

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

12.852.687

14.248.018

11

8,6

Demir ve Demir Dışı Metaller

7.635.737

9.927.851

30

6,0

Toplam

140.096.480

165.672.444

18

100

 • Türkiye İhracatı Ocak-Ağustos 2022 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %18 artarak 165 milyar 672 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Otomotiv Endüstrisi ihracatı %4 artmış ve 19 milyar 576 milyon dolar ile Türkiye ihracatında ikinci sırada yer almıştır.

 Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak- Ağustos 2022 Kümülatif Mal Grubu İhracatı

2021

2022

22/21

2022

Ürün Grubu

Fob USD

Fob USD

Değ. %

Pay%

Tedarik Endüstrisi

7.725.937.863

8.466.778.796

10

43,3

Binek Otomobiller

6.153.817.015

5.751.879.565

-6,5

29,4

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar

3.335.686.752

3.311.715.193

-1

16,9

Otobüs Minibüs Midibüs

736.655.051

814.739.827

11

4,2

Diğer

826.964.239

1.231.239.580

49

6,3

Toplam

18.779.060.920

19.576.352.961

4

100%

 • Tedarik endüstrisi ihracatı 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %10 artarak 8 milyar 467 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Tedarik endüstrisinin tüm otomotiv ihracatından aldığı pay %43,3 olmuştur.
 • Ocak – Ağustos döneminde binek otomobiller ihracatı %6,5 düşmüş, otobüs minibüs midibüs ihracatı %11, çekiciler ihracatı %63 artış göstermiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Ağustos 2022 Kümülatif Ülke İhracatı

Ülke

2021 Ocak - Ağustos FOB USD

2022 Ocak - Ağustos FOB USD

Değişim FOBD%

PAY%

ALMANYA

2.754.476.768

2.828.892.071

3

14,5

BİRLEŞİK KRALLIK

1.899.701.681

2.097.700.474

10

10,7

FRANSA

2.153.247.641

1.927.691.991

-10,5

9,8

İTALYA

1.576.868.394

1.568.872.127

-0,5

8,0

İSPANYA

1.005.427.570

1.211.111.392

20,5

6,2

BİRLEŞİK DEVLETLER

784.951.874

1.014.851.906

29

5,2

POLONYA

753.784.666

934.206.980

24

4,8

SLOVENYA

765.231.772

738.543.347

-3,5

3,8

BELÇİKA

739.402.576

698.992.559

-5,5

3,6

ROMANYA

395.949.165

435.687.834

10

2,2

İlk 10 Ülke Toplamı

12.829.042.108

13.456.550.680

5

68,7

TOPLAM

18.779.060.920

19.576.352.961

4

100

 • 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 2 milyar 829 milyon USD ile ilk sırada yer almaktadır. Almanya’ya yönelik ihracat %3 artmıştır.

Ocak-Ağustos 2022 döneminde Birleşik Krallığa %10, İspanya’ya %20,5 ABD’ye %29, Polonya’ya %24, Romanya’ya %10 ihracat artışı, Fransa’ya %10,5 Rusya’ya %17, Fas’a %20, Mısır’a %28 ihracat düşüşü yaşanmıştır.

Türkiye Otomotiv Sektörü Ocak-Ağustos 2022 Kümülatif Ülke Grubu İhracatı

Ülke Grubu

2021 Ocak - Ağustos FOB USD

2022 Ocak - Ağustos FOB USD

FOBD Değişim %

Pay %

Avrupa Birliği Ülkeleri

12.249.035.578

12.625.407.120

3

64,5

Diğer Avrupa Ülkeleri

2.215.098.264

2.452.182.322

11

12,5

Kuzey Amerika Serbest Ticaret

909.431.197

1.162.907.212

28

5,9

Afrika Ülkeleri

1.139.947.013

955.880.035

-16

4,9

Ortadoğu Ülkeleri

729.595.162

845.524.179

16

4,3

Bağımsız Devletler Topluluğu

864.734.377

802.788.390

-7

4,1

Diğer Amerikan Ülkeleri

210.765.966

286.215.903

36

1,5

Uzakdoğu Ülkeleri

149.323.464

152.810.483

2

0,8

Diğer Asya Ülkeleri

135.233.590

131.986.583

-2

0,7

Serbest Bölgeler

100.349.096

98.074.737

-2

0,5

Okyanusya Ülkeleri

71.881.129

58.440.934

-19

0,3

Diğer Ülkeler

3.666.085

4.135.062

13

0,0

Toplam

18.779.060.920

19.576.352.961

4

100

 • 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde AB ülkeleri %64,5 pay ve 12 milyar 625 milyon USD ihracat ile otomotiv ihracatımızda en önemli pazar konumunu korumuştur.
 • Bu dönemde Diğer Avrupa Ülkelerine %11, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine %28, Ortadoğu Ülkelerine %16, Diğer Amerikan Ülkelerine %36 ihracat artışı yaşanmıştır.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17