banner2

 

  Topluma öncülük eden, toplumsal duyarlılık sahibi insanlar kolay yetişmez. Her toplum içinden kendilerine rehberlik eden, yol gösteren, hata ve eksiklerini hatırlatan, değerlerini ön plana çıkaran örnek şahsiyetler çıkarır. Aydınları, ilim ve bilim adamları olmayan ve aynı zamanda aydınlarına değer vermeyen toplumlar, geri kalmış toplumlardır.
Bu yüzden bu yazımızda toplumun dertlerini kendine dert edinen, şehrini ve toplumunu düşünen ve ileriki nesillere taşımak için çaba sarf eden güzel bir insandan bahsetmek istiyorum.
 Bahsedeceğim bu güzel insan Misbah Hicri'dir. Misbah Hicri Şanlıurfa siyaset ve edebiyat dünyasının ve basın camiasının yakından tanıdığı ve saygı gösterdiği bir şahsiyettir.
Emekli 'eğitimci, şair, yazar ve araştırmacı' olan Misbah Hicri; edebiyat, paylaşımcılık, huzur, dostluk adına çok şey katmıştır Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfa halkına…
Misbah Hicri, yazı, şiir ve TV programlarında ve toplumda ki davranışlarıyla orta yolu seçmiş, aklıselim davranmış… Dostluk ve kardeşliği ön plana çıkararak farklı etnik kökenlerin bir arada huzurlu ve kardeşçe yaşamasını hem istemiş, hem de bu konuda her fikir/düşünceden ve farklı etnik kökenli insanlarla dostluk kurarak bizzat şahsında örnek olmuştur.
Misbah Hicri'nin Şanlıurfa basınına ve yazarlarına da çok katkıda bulunduğuna inanıyorum. Çünkü o hiçbir zaman bildiklerini meslektaşlarından saklamamış hep paylaşımcı olmuştur. Yaşının olgunluğunu göstererek büyüklüğünü göstermiş ve aynı zamanda çok mütevazı davranmıştır. Kibirden uzak, büyük-küçük demeden kendisine başvuran insanlara elinden geldiğince yardımcı olmuştur.
  Misbah Hicri, bir Kürt olarak Kürtçe dilini ve edebiyatını savunurken; diğer dillerinde aynı derecede kutsal olduğunu ısrarla savunmuştur. Ve her ırkın kendi dili ile var olması gerektiğini her defasında vurgulamıştır. Resmi dil olan Türkçeye karşı hiçbir zaman sıkıntısı olmadan, kendi ana dilini ve diğer lisanların tümünü temel insani hak ve hürriyetler çerçevesinde savunmuştur.
Ben şahsen Misbah Hicri'nin eleştirildiğine çok rastladığım halde buna sevinmişimdir!  Çünkü bunu şu şekilde değerlendiririm; eleştirilmeyen insan basit insandır. Verimli insan, düşünen ve üreten insan her zaman eleştirilir.
Misbah Hicri için; Solcu,  Kürtçü, kendini beğenmiş diyenler olmuşsa da bu haksız bir yakıştırmadır. Çünkü ben Misbah Hicri'yi yakinen tanıma şansına sahip olduğum için bunların hepsine güler geçerim. O hep iyi bir insan, faydalı bir edebiyatçı,  daima kardeşliği ve birliği sağlamaya çalışmıştır… Hiçbir zaman ayrılıktan ve ötekileştirmeden yana olmamıştır.
Misbah Hicri çeşitli TV kanallarında Urfa'yı, Urfa kültürünü, tarihini ve fıkralarını kendine has üslubuyla anlatmış ve tanıtmıştır. Urfa ve Harran üzerine araştırma ve şiir kitapları kaleme almıştır. 
  Misbah Hoca, on'un üzerinde kitap, binlerce makale ve belgesel çalışmalarıyla tarihe ışık tutmuştur.
  Her kesimden dost ve arkadaşlıklar kurmasına rağmen bu ilişkiler hiçbir zaman maddiyata ve çıkara dayalı olmamıştır. Çıkar, kirli ilişkiler, rant ve menfaat gibi şeylerden hep uzak durmuş, sadece toplumsal menfaatler ve edebiyatı ön plana çıkarmıştır.
   Gerek Urfalı olsun gerek dışardan gelen kurum amirleri ve bürokratların olumlu çalışmalarını desteklemiş, takdir etmesini bilmiştir. Gerektiğinde onların orada kalması için yazılar kaleme almıştır.
    Misbah Hicri her zaman güler yüzlü, seviye dışına çıkmadan şakacı ve nükteci olmasının yanında, cömert, ikram-sever, cesur ve kadirşinas bir şahsiyettir. 
  Misbah Hicri yazılarında eleştiri yaparken, eleştirdiği şeylere alternatif sunmayı da ihmal etmemiştir. İstenildiğinde kendisinden istifade edilmesini hep sevmiş ve bu konuda kapıları her zaman herkese açık tutmuştur. Gerektiğinde uyarmasını bilen ve yol gösteren/ çözüm odaklı olmuştur. 
  Onu haksızca eleştirenler; ya onu kıskanmış, yada yeteri kadar anlayamamışlardır. Sanırım buda Misbah Hocanın değil, onların eksikliğidir. 
  Tabi ki Misbah Hoca 3-5 sayfa yazı ile anlatılacak ve anlaşılacak bir şahsiyet değildir, ancak Misbah Hocanın anlaşılması için kısada olsa yazmayı bir vefa borcu olarak bildim ve bu satırları kaleme aldım.
  Kıymetli şahsiyetlerin öldükten sonra değil de; yaşarken onlara hak ettiği değeri vermek gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben buradan yetkililere, Şanlıurfa'da eğitim/edebiyatla ilgili (okul, kütüphane vb.)  gibi bir yere 'Misbah Hicri' isminin verilmesi gerektiğini düşünüyor ve hatırlatıyorum.

Özetle Misbah Hicri Ve Özgeçmişi
   1952    yılında ayı ve günü belli olmayan, bir Bahar Mevsim'inde Nevroz sevincinin yaklaştığı günlerde onun ailenin ilk erkek çocuğu olması nedeniyle sesi gönüllere ayrı bir sevinç olarak katılmasına vesile olur. Urfa ili coğrafi sınırlarında bir köy evinde dünyaya herkes gibi ağlayarak "merhaba" dedi. Daha suyun, ekmeğin adını öğrenmeden eski adıyla Kerpiç, şimdiki adıyla Onikiler olarak bilinen,  mahallede emekleyerek taş yapılı bir evde yaşama sarılır.  
  İlkokula başladığı zaman on sayısına kadar saymasını bilen Şair ve Yazarın azmi, başarısı takdire değer doğrusu... İlk ve orta öğrenimini Urfa'da bitirir. Ortaokulu İmam-hatip olarak okurken bu arada medreseye de devam eder. Medresenin ve İmam-hatip okulun Arapça ağırlığını kaldıramaz Ticaret Lisesi'ne geçer. Bu gün kapatılmış olan Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna iki yıl devam eder. Siyasi olayların can almaya başladığı bir dönemde Ankara'yı bırakıp Öğrenime Urfa Eğitim Enstitüsünde sürdürerek sevdiği meslek öğretmenliğe adım atar.   
  Okul okurken, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışarak hayatını kazanır. Bu arada belirtmekte yarar var sanırım. Çok genç yaşta evliliğe adım atar. Vefakâr, cefakâr eşiyle birlikteliği kırk yılı aşmaktadır. Bu evlilikten doğan yedi veren gülleri hayata hazırlar. Baba mesleğini sürdürmenin mutluluğu içinde olanlar olduğu gibi, serbest meslek erbabı, mimar, doktor mesleklerinde kariyer edinen çocukları başarılı çalışmalar içindedirler.   
  Öğretmenliğe ilk görev yeri olan Mardin, Savur'un bir köyüne atanır. Köyü görmeden, Urfa merkezine 35 km mesafede Düzenli Köyüne atanır. Bu köyde Urfa da bir ilki başlatır. Urfa' da hep anılacak olan "Kendi Okulunu Kendin Yap" kampanyasını başlatıp öğretmenlik yaptığı köy evinin yanına, Birleştirilmiş Sınıflı İlk Okul binasını köylülerle birlikte yapmayı başarır.  Daha sonra sitayişle andığı, kısa pantolon ve siyah önlüklü günlerinin geçtiği, Yavuz Selim İlkokulu'nda öğretmenliğini sürdürür. Uzun yıllarının geçtiği Şerif Özden İlköğretim Okulu'na ve öğrencilerine büyük emek verir. Bu okulda on altı yıl çalıştıktan sonra 1999 yılı Ağustos'unda emekli olur.  
 Ortaokul sıralarında başlayan şiir karalamalarını, lise öğrencileri arasında yapılan bir şiir yarışmasında birincilik ödülü alır.  O zaman para ile alamayacağı bir dolma kaleme sahip olur. Çalışmalarımı duvar gazetelerinde ve Urfa da yayınlanan Yeniurfa, Şafak ve Bizim Karakoyun gibi mahalli gazetelerde "karınca kararınca" yazı ve şiir çalışmalarını sürdürür.  
  İlk şiiri 1970 li yıllarda Ankara'da yayınlanan Başkent Dergisi'nde yayınlanır. Aynı zamanda o yıllarda derginin Urfa temsilciliğini yapar. Aynı yıl şiiri genç şairler antolojisinde yayınlanır. 2012 yılında Berfin Bahar Edebiyat ve Kültür Dergisinde bir yazarın "o gençlik yıllardan bu güne edebiyat dergilerinde sadece Misbah Hicri'nin ismine rastlıyorum" demesi hayli manidardır. 1981-83 yıllarında öğretmenlik yaptığı sırada iki yıl ulusal basında habercilik yapar.   
  Emekli olduktan sonra kendini fazlasıyla yazıya ve şiire verir.  Bir süre Urfa'da yayınlanan Reha, Yenidoğuş, Hizmet, Halkın Sesi ve GAP Ekspres, GAP haber Gazetelerinde yazılar yazar. Mezopotamya uygarlığını bu güne taşıyan Urfa'nın tarihini, mimarisini, folklorunu, örf ve adetlerini araştıran inceleyen yazılarıyla katkı sunarken ulusal anlamda yayın yapan sitelerde çalışmaları yayınlanmaktadır.    
 "GAP Gündemi" gazetesinde yazılarına halen devem etmektedir. Çeşitli sivil kuruluşlarında yer alır. Ayrıca ilimiz Urfa'da bir grup şair ve yazarın katılımıyla Şair ve Yazarlar Platformu'nun kuruculuğunu ve sorumluluğunu yüklenir.     
Yine Urfa'ya büyük hizmetler veren Genel merkezi Ankara'da bulunan Şanlıurfa Vakfı Şanlıurfa Şubesinin kurulmasını bir başına sağladığı gibi yönetim kurulu üyeliğini ve başkanlığını yapar.   Ulusal ve bölgesel anlamda yazı ve şiirleri çeşitli gazetelerde, ayrıca 
 Berfin Bahar, Mürekkep, Harran, Şiiri Özlüyorum, Aykırı Sanat, Nisan Yağmuru, Eyvan gibi  çeşitli edebiyat ve mesleki  dergilerinde şiir, makale, deneme ve hikâyeleri yayınlanır.        
Yayınlanmış eserleri;
Mutluluk Uğruna (Şiir),
Harran şiirleri I Antoloji 
Harran Şiirleri II genişletilmiş Antoloji 
Tarihin Adı Urfa (Şehir yazıları deneme, araştırma), 
Çığlığa Duran Sözler (Şiir). 
Talihsiz ve Tarihsiz Şiirler.(Şiir) 
Efsaneler ve Gerçekler. (Efsane, anlatı, araştırma)
Yayın evinde bulunan üç eser
İdama Yürüyen Adam (hikayeler)
Coğrafya Kaderdir. (Deneme, araştırma, anı)
Bedeli ödenmiş sözler(şiir)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner17