Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/
Müslüm Azizoğlu

Tek Çare İslami Çözüm Mü, Yoksa Çözüm Süreci Mi?


Müslüm Azizoğlu
16 Şubat 2015 Pazartesi 13:01

Uzun bir zamandan beri Cebren ve hile ile bu coğrafyada egemen olan zorba güçlerin kendi keyfi ve küfri iktidar ve ikballeri için kendi halkının değerlerini red ve inkâr etmesi korkunç facialara sebep olmuştu. Ancak Geçte olsa aynı Devletin, bir Hükumetin, bir İktidarın Hâkim Olduğu Türkiye toplumunun Dinini, Dilini, ırkını ve rengini kabullenerek onlarla yüzleşmesi, Onları tanıması, Red ve inkârdan vazgeçmesi el bette ki çok büyük bir gelişim ve değişimdir. Bu olay son derece sevindiricidir. Ancak çözüm noktasında kesinlikle yeterli değildir. Zira Çoğunluğu Müslüman olan halkımıza dayatılan çözümler lokal ameliyat mesabesindedir. Çözümü bekleyen ve kangrene dönüşmüş bu hastalığın teşhisi, tanımı ve tahlili evrensel değerler bazında ele alınmalı, İslami kardeşlik ve Ümmet şuuru ilacı ile tedavi yoluna gidilmelidir. Bu yapılmadığı sürece yapılacak her hareket ve atılacak her adım akim kalacaktır.

Dikkat ederseniz T.C. Devletinin ve Hükümetinin Çözüm süreci ile alakalı olarak takip ettiği yanlış politika neticesinde PKK sorunu küçülüp azalmamış aksine Kürtlerin Kürt sorunu haline gelmiştir. Hal bu ki gelinen süreçte başta adına Kürt sorunu dedikleri sorun olmak üzere oluşan tüm sorunlar çarpık Laik Rejim sorunudur. Bilinmelidir ki, çözüm süreci söylemi ve eylemi kulağa hoş gelse de Peygamberi ve kitabı olmadığı için coğrafyamızda yaşayan insanların fıtratına uymamaktadır. Tek çare İslami çözüm…

Osmanlı İmparatorluğunu yıkıp, yerine kavmiyetçilik esaslarına dayalı ve sonradan memleketimize ihraç edilen, Demokratik Laik rejim hayatın her alanında fiyasko ile sonuçlanmıştır. Cumhursuz cumhuriyet başarısız olmuştur. Şu anda üzerinde hassasiyetle durulan ve hararetle savunulan Başkanlık sistemi de başarılı olamayacaktır. Çünkü bütün bu gayri İslami ve insani sistemler denendi, ama ülkemize ve insanımıza huzur ve güven getirmedi. Bu sistemler Ülkemize, İnsanlarımıza yabancıdır, genlerine aykırıdır, hayat ve yaşam biçimlerine terstir. Tüm bu olumsuzluklardan sonra kalkıp yeniden Başkanlık sistemini denemek akla ziyandır, tabiatın varlığına aykırıdır, deninmiş denenmez İslam Adaletine dayanmayan Gayri İslami anayasalar ve çözüm önerileri insanlarımıza hiçbir fayda sağlamayacaktır. Şimdi hak kesinleşti. Basireti açık olanlar için artık sabah oldu. Artık gayri İslami düzenler ve çözümler İnsanlarımızı idare etmekten ve bir arada tutmaktan aciz kalmışlardır.

Şimdiye kadar sunulan tüm projeler hepsi başarısızlıkla sonuçlanmışlardır.

  1. İslami inanç ve yüksek ahlaki ilkelerde başarısızlık
  2. İktisadi alanda başarısızlık
  3. Temel hak ve hürriyetler ve halka güven verme noktasında başarısızlık.
  4. Askeri alanda başarısızlık Tek yol ve Çözümün İslam’da olduğu bir kez daha belirgin hale gelmiştir. Tek bir yol seçmek zorundayız. Kürt, Türk ve Arap demeden Milletçe hayat tarzımız konusunda İslam’ın dışında seçeceğimiz başka bir yol yoktur. Tek başına bir Türk veya bir Kürt veya Arap devleti değil, aynı inancı, aynı hayat tarzını benimseyen bütün topluluklar olarak birleşip tek bir blok oluşturmamız lazım. Tek başına kalmayı ya da Dar bölge ırkçılığını yaparak bir devlet kurma hayali; ömrünü doldurmuş, eski zaman kalıntısı haline gelmiş, çürümüş ve miadını doldurmuştur. Bölge ırkçılığı iflas ettiği gibi, soy esasına ve sevgisine dayalı ırkçılık ve kavmiyetçilikte iflas etmiştir.. Bu iflah olmaz iki kavram çağın ruhunun mantık ve gereklerinin çok gerisinde kalmış, ufuksuz, dar zihinlerin işidir. Önümüzde pek çok yol bulunduğunu, bunlardan bir tanesini seçme özgürlüğüne sahip olduğumuzu kabul etmiyoruz. Kavimlerimiz, dillerimiz, renklerimiz farklı da olsa önümüzde TEK BİR YOL VARDIR. Ve kaçınılmaz olarak O yolu seçiyoruz. Ne doğu, ne Batı, Ne Türkçü, Ne Kürtçü ve Ne de Arapçı konvoyuna bağlanmak istemiyoruz. Çünkü tüm beşeri düzenler gerek Batılı emperyalistler ve gerekse doğu bloku tek başına bizi yutmak için uğraş veriyorlar. İslam topraklarını daha fazla sömürmek, zenginlik kaynaklarını talan etmek, insan güç ve kuvvetini bertaraf etmek için Bütün zorba egemen güçler kendi aralarında anlaşarak sömürüden pay almak için birleşirler. Kendileri Uygulamadıkları pis ve necis sistemlerini, kokuşmuş düzenlerini İslam topraklarına ihraç ederler. İnsanlarımızı kavimlere, fırkalara, renklere, dillere, meşreb ve mezheplere bölerek asabiyeti körüklerler. Tüm bu kavramlar üzerinden Terör örgütleri imal ederler. Dikkat ederseniz sağ-sol, dinli-dinsiz tüm terör örgütlerin arkasında ABD nin dolarları, tank ve uçakları, füzeleri, bombaları, ikmal kuvvetleri ve devlet gücü vardır. Emperyalist güçler Bazı Örgütlere ve iktidarlara Havuç bazılarına da sopa gösterirler. Ey Türkler, Kürtler, Araplar ve diğer kavimler demek ki; Tek Çözüm yolu vardır, O da İslam medeniyetini kurup inşa etmektir. Hiç şüphesiz her medeniyet kendi temeli üzerinde kurulduğu gibi İslam medeniyeti de kendi temeli ve esası üzerinde kurulur. Başkalarının viranesinde, başkalarının enkazı üzerine veya küfrün kirli tarlasında kurulanlar ancak doktrinleridir, medeniyetler değil. İslam medeniyetinde yıkma değil, yapma vardır. Kendi Bünyesini imar ve inşa vardır. Tüm unsurları bir araya getirme ve toparlama vardır.İslam kendi medeniyetini inşa etmek için başkasının devrilmesini ve yıkılmasını beklemez. Zira İslam medeniyeti başkasının yokluğuna, yıkımına ve ölümüne bağlı değildir. İslam medeniyeti; Gayri İslami zorba darbelere ve ihtilallere benzemez. O kendi yavrularıyla beslenmez. Can almaz, kan dökmez ve kan içmez. Belki Medeniyetin Fedaileri kendi canlarını ve kanlarını bu yolda feda ederler. Bu medeniyette kan yoktur. Çünkü kan akıtan hep cahil ve cani sistemlerdir, beşeri düzenlerdir. Ve batıl hep kan ve can üzerine kuruludur. İslam medeniyeti, kavimleri, renkleri ve dilleri bütünleştirmek için gelmiştir. İslam kendi medeniyetini, Hikmetle, ilimle, irfanla, bilgi, ilgi ve sevgiyle, hak hukuk ve Adaletle idare eder.Bu medeniyetin kurucuları Tevhidi düzen için takva nakışlı libaslarla, takva gergefinde Salih ameli ilme ilme nakşederler.Çare İslami siyasete, Adil devlet işleyişine teslim olmaktır. Ne Türkçü Laikler, Ne Kürtçü Laikler ve ne de Arapçı Baasçılar biz Müslümanları Sömürgeci batı konvoyuna bağlayamayacaktır. Ne ikna yoluyla ve ne de kaba kuvvet ve dünya malı ve servetiyle! Biz Kurtuluşun Yalnız İslam şeriatında olduğunu, Ümmet Şuuru ile hareket ederek Vahdet sarayına Ulaşmak için Tevhid gemisinde olduğuna inanmışız. Kavmiyet şeytanlığına düşmeden top yekûn topraklarımızı kurtarma adına ve pahasına kesinlikle ruhlarımızı satmak istemiyoruz. Cılız Kürt ırkçılığı veya Dar Türk ırkçılığı sınırları içinde tek başına yaşamak istemiyoruz. Cılız bölge ırkçılığı ve Dar Kürt ırkçılığı sözcüleri eski çağlara ait hayallerle 18. ve 19. yüz yıl dünyasının sevda ve hayalleriyle keyiflenip, avunup dursunlar.Gelinen süreçte bizleri Basit Kürtçülüğe veya şeytani Türkçülüğe veya Baasçı Arapçılığa çağıranlar, böyle çirkin tekliflerle karşımıza çıkanlar Egemen zorba güçler tarafından kolayca yutulmamıza çalışanlardır. Bu kavmiyetçilik ve ırkçılık girdabında debelenenler ihanet dengesinin cambazlarıdır. Biz Müslümanlar olarak onlara kul, köle ve yem olmak istemiyoruz. O nedenle bazı kiralık yazar ve çizerlerin, ya da doğu ve Batı emperyalistlerin hesabına kandırılmış kimliksiz ve kişiliksizlerin kokuşmuş ve cılız çağrılarını, propagandalarını şiddetle ve nefretle karşılıyor ve lanetle kınıyoruz.   Demokratik- Laik rejimlerin sunmuş olduğu tüm çözüm önerileri Halkın arzu ve isteklerini karşılamamış, aksine, artırarak devam ettirmiştir. Her Çözüm bir çözümsüzlüğü beraberinde getirterek, sorunlar gitgide daha da büyümüş içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com