Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/

Tağut Ve Tağuti Rejimler


13 Mart 2012 Salı 11:43
  SORU:  Sayın hocam kur an ı kerimin birçok yerinde TAĞUT geçmektedir. Bu TAĞUT nedir? Niçin birkaç defa Allah ondan bahsetmekte ve bizi ondan sakındırmaktadır?
 
El Cevap:
Tağut; kur’an-ı kerimin 8 ayetinde açık bir şekilde izah edilmiştir. Bu kelime türevleriyle birlikte kur’an da 39 defa zikredilmiştir. Tağutu İnkâr etmek TEVHİDİN RÜKNÜDÜR.
Allah a iman etmek için önce tağutu inkâr ve red etmek lazımdır ve ilk şarttır. Çünkü iman önce LA ile başlar yanı LAİLAHE demek hiçbir ilah yoktur demektir, İLLALLAH ise ancak ve ancak Allah vardır demektir. Yanı lailahe demeden illallah denilmez. İşte imanın ilk şartı budur. Çünkü Kur'anda geçen ayette’’femen yekfür bittağuti ve yü’min billahi’’ibaresi bir tertibi ahsendir. Önce inkâr sonra tasdik gelmiştir. Önce tağut inkâr edilecek, sonra iman edilecektir. Evvela Tağutun sevgisi ve muhabbeti kalpten çıkarılacak, kalp tertemiz olup imana hazır hale gelecek, ondan sonra Allah a iman edilecektir.
İslam dinine göre bir insan ya Allah a iman eder ve O’nun tayın ettiği hudutlar içerisinde O’nun yolunda cihad eder veya Allah ı inkâr ederek veya Allah la beraber TAĞUT a da inanarak Tağut yolunda amel edip savaşını sürdürür. İslam âlimlerinden mevdudi (ra)  Tağut hakkında şöyle diyor: ‘’Tağut; Allah a karşı haddi aşan her devlet, her otorite, her lider ve her inkiyattır. İster bu sınıflar insanları kendilerine cebren itaat ettirsinler isterse bir talimi fasit ile ettirsinler durum değişmez. Her halukarda TAĞUTTURLAR.’’
Nitekim yüce Allah Kur'an-ı kerimin NİSA Suresinin 76.ayetinde şöyle buyurmuştur.’’(Yönetimin Allah a ait olduğuna) İman edenler(siyasi, iktisadi, kültürel ve silahlı)  Allah yolunda, kâfir olanlar da Tağut yolunda savaşırlar. Ey iman edenler şeytanın dostları(ve askerleriyle)savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır’’.Bu ayeti kerimeye göre bu iki halın dışında üçüncü bir hal yoktur. Yani bir insan ya evliyaullahtır veya evliyauşşeytandır. Ya Allah a iman eden Müslüman, veya Tağuta inan kâfir.
Yine Kur'an-i kerimin Nahl suresi 36.ayetinde yüce Allah ‘’And olsun ki, biz her ümmete Allah a kulluk(ibadet)edin ve Tağut tan kaçının diyen peygamberler gönderdik…’’
Bu ayeti kerimeden anlaşıldığı gibi peygamberlerin geliş sebebi ve amacı insanları Tağutlara kul ve köle olmaktan sakındırmak, beşeri ve ideolojik rejim ve düzenlerden uzaklaştırmak, sadece ve sadece Allah a kulluğa davet etmek içindir. Zira özgürlük ve hürriyet Allah a ubudiyettedir.
Zira Nefisleri mabutlaştıran her nefis TAĞUTTUR.
Allah ın emir ve yasaklarını tanımayan, İslam nizam ve kanunları ile çatışan ve çelişen düzenlere, düsturlara çağıran her fert ve önder TAĞUTTUR.
Allah tan gayrı zatında güç ve kuvvet görülen eşya, insan ve çarşı heykelleri TAĞUTTUR.
Allah ın bize farz kıldığı şeriatı ile çatışan bütün gelenekler, örf ve adetler ve rejimler TAĞUTTUR.
Allah ın hükmü dışında kalan bütün kanun ve ilkeler TAĞUTTUR. Kendi arzu ve istekleriyle onlara itaat edenlerde TEVAĞİT ZÜMRESİDİRLER.
Kur’anı kerimin Bakara suresinin 256.ayetinde yüce Allah tağutla ilgili olarak’’Dinde zorlama yoktur. Hakikat iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim TAĞUT U inkâr edip Allah a (onun kanunlarına) iman ederse, muhakkak ki, kopması (mümkün)olmayan en sağlam kulpa(yanı tevhide, kurana ve peygambere) yapışmıştır. Allah işitici ve bilicidir’’
Ayeti kerimeden anlaşılacağı gibi bir insan zorla imana davet edilemez. Çünkü hak ile batıl birbirinden tebeyyün etmiştir. Hiç kimse iman için zorlanamaz. İsteyen Allah a iman edip Müslüman olur. İsteyen de inandığı şekilde kalıp inancına göre yaşar. Zira inanç hürriyeti vardır. Ancak kendi hür iradesi ile Tağutu inkâr edip Allah a iman ederse işte O zaman Allah ın emrettiklerini yapması gerekir. Eğer Müslüman olduğunu ikrar ettiği halde Allah ın emirlerini yaşamazsa o zaman Allah ın farzlarını yerine getirmek için icbar olunur.
 
Bakara suresinin 257.ayetinde ise’’Allah iman edenlerin dostudur. Onları( Müslümanları Tağutun)karanlıklarından nura çıkarır. Kâfirlerin dostları(yanı evliyaları)ise ancak Tağuttur. Oda onları İslam nurundan çıkarıp küfrün karanlıklarına iletir. İşte onlar cehennemin yoldaşlarıdır.’’Bu ayeti kerimede Allah zulümat-ı çoğul, Nuru ise tekil olarak zikretmiştir. Çünkü Allah ın yolu bir dir ve İslamdır. Küfrün yolu ise çoktur.
Ne kadar acı bir gerçektir ki bugün Müslümanlar Allah ile Tağut hâkimiyetini ve dostluğunu bir arada yaşatmaya çalışmaktadırlar. Biraz laik ve demokratik ilkeler birazda İslami ibadetler. Hayat bu minval üzere devam edip gitmektedir.
Yine kur’anı kerimin Nisa suresinin 60.ayeti kerimesinde yüce Allah şöyle buyuruyor.’’(Ey peygamber) Sana indirilen kur’an’a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Tanımamaları ve hakimiyetine boyun eğmemeleri emrolunduğu halde Tağutun önünde muhakeme olunmak(ve onun ölçülerine göre hayat problemlerini çözmek) isterler.Şeytan onları hakk dan uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor.’’
Bu ayeti kerimeden anlaşılacağı gibi Müslümanlar için Tağuti mahkemelere gitmek ve onlardan hüküm talep etmek kesinlikle yasak ve haram kılınmıştır. Müfessirin ulemadan ibn-i Kesir bu ayeti kerimenin tefsirinde şunları kaydeder; Burada HZ peygambere ve ondan evvel diğer peygamberlere indirilen kitaplara iman ettiklerini iddia edenler bununla beraber ihtilaf ettikleri meselelerde çözüm için Allah ın kitabından ve peygamberin sünnetinden ictinab ederek insanların (laik zorbaların kendi keyiflerini kanun haline getirdikleri yasalara) kendi akıllarına göre çıkarmış oldukları gayri İslami ve insani hükümlere göre hüküm isteyen insanların imanlarının geçerli olmadıklarını açıklamaktadır. Zira Allah'ın mülkünde ancak Allah'ın hükmü ile hükmedilir.’’çağdaş uygarlık’’ sihirli hurafesine sarılarak insanların akıldan ve hayalden uydurmuş oldukları kanunlarla yanı TAĞUTİ hükümlerle hükmetmek insanı dinden ve imandan çıkarıp küfre sürükler.
Allah'ın indirmiş olduğu hükümlere karşılık ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat eden her varlık veya konsey veya meclis TAĞUT tur. Bunun insan veya şeytan veya bunların dışında herhangi bir şey olması durumu değiştirmez. İslam dışı düzenleri temsil eden Tağutun önünde muhakeme olunmak, hayat problemlerini tağutun ölçülerine göre çözmek tam bir sapıklıktır ve İslam dışı bir harekettir. Günümüz yaşantısında fert, aile, cemiyet, sanat, ticaret, memuriyet, eğitim ve siyaset hayatın her bölümü bir kavşak noktaya gelmiştir. Bu kavşakta bir tek yol İslam nizamına, diğer tüm yollar ise TAĞUTA gitmektedir. Tağutu tanımak ve ondan içtinap etmek dinli ve imanlı her Müslüman’ın asli görevidir.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com