Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
http://www.metrolife.com.tr/
Emin YAPRAK

Sosyal Devlet


Emin YAPRAK
4 Kasım 2015 Çarşamba 16:43

Devletin yönetim biçimi sosyal devlet olarak belirtilmesine rağmen halka yönelmeyen sadece birkaç üst düzey yöneticinin çıkarına hizmet eden, halk bir şey anlamaz, halka rağmen onların isteklerine uygun yönetim anlayışını hakim kılma anlayışı ile idare edilmekteydi. Üniversitede rektör olmuş, akademisyen olarak çalışmış olan birisinin sizler % 90 oy alsanız da biz bu devletin yönetimini size teslim etmeyiz şeklinde değerlendirmelerde bulunmaktaydılar.

İşin ilginç tarafı bu tür yöneticilerin veya akademisyenlerin kendi çıkarlarına olan eylemlerde bulunmaktan çekinmeyişleri de insanın olaya daha farklı bakmasına sebep olmaktaydı. İnsan olarak yaşamını sürdüren ve geçmişten günümüze kadar birikmiş olan bilgiden alıp bu konuda eğitim alan ve başkalarını eğitmekle görevli olan insanların bu şekilde düşünmeleri ve bunu hayatta uygulamaları kanıksanacak bir durum olmaktadır. Hayatın her alanında çifte standartlarla değerlendirmelerde bulunmaktan kaçınmamaktalar ve hep kendi lehlerine değerlendirmekteler.
Sosyal devlet olarak niteledikleri devlette anlayan anlamayan, üst kesim alt kesim şeklinde insanları berikiler ötekiler ile kamplaşmalara doğru gitmeleri ne kadar garipsenecek bir durumdur. Fakir insanları ezenler, iktidara geldiklerinde onları hatırlamayan kesimler sosyal devlet olarak kendilerini lanse etmekten kaçınmamaktaydılar. Bugün iktidarda olanların hem de güçlü oldukları bir dönemde, sağlık açısından, konut açısından, eğitim açısından, ekonomik açıdan, haklar açısından düşünmeleri oy bezirganlığı olarak eleştiri konusu edinilmektedir. Sadece kendi çıkarını düşünen insanların bu yaklaşımını artık halkın basireti ile görüp değerlendirmesi gerekmektedir.
Sosyal devletin hukuku halkını düşünen, onu mağduriyetten kurtaran ve isteklerine cevap veren bir düzenlemeden geçmelidir. İçinde bulunan halka yani vatandaşına insan olarak gerekli özeni göstermelidir. Dini anlayışına, düşüncesine, gücüne bakarak onu değerlendirmemelidir. Herkesin hukuk karşısında eşit olduğunu göstermelidir. Bir zamanlar karanlık güçlerin yaptıkları eylemi İslami kesime mal etmekten kaçınmayıp, onları yargısız infazlara yönlendiren insanlar, camileri bombalamayı, halkı ezmeyi, insanların dini inanışlarını yasak saymayı, çocuk yaştaki insanların idamını halk için yapılan bir eylem şeklinde değerlendirip normal karşılayanlar arasındaki farkı varın siz düşünün. Halkın yararına olmayan, sosyal adaleti dışlayan her türlü anlayış kabul edilmemelidir.
Yine halka rağmen sanat üreten ve ondan toplanan vergilerle, onun anlamadığı tiyatro, sinema diziler çevirirken amaç onun anlamayan beynine daha fazla hükmeden bir anlayışı hakim kılmaktan aslında istekleri doğrultusunda bir saltanatı tesis etmek, kendilerini sırça köşklere layık görürken halkı ezmekten başka bir şey değildi yaptıkları. Kendi değerlerine saldırmayan bir sosyal devlet onlar için tabu olmaktayken çıkarlarına saldırılınca hemen kendilerine saldırıldığını, aslında amaçlarının bu olduğu, şeriatın başkalarının yaşama hakkını vermediğini ve nice yaptıkları kötülükleri bu sebeplerle masum davranışlar olarak görmekten kaçınmamaktaydılar.
Sosyal haklara saygı gösterilmesi gerekirken sadece başkaları olarak nitelendirilen halka saldırılan bir anlayışla başarıdan çok başarısızlık gösterilmektedir. Kendilerini hep haklı gören bir anlayış ile sanki başkaları hep onlara saldırmakta devletin birinci sınıf vatandaşı değilmiş gibi bir hava ile kendilerini ortaya koymaları yadırganacak bir anlayış olmaktadır. Kendimizden çok herkesi birinci sınıf vatandaş olarak gören, bütün kesimlere eşit derecede olan bir güzellikle adaleti sağlayan, insan olduğu için değer gören ve bütün haklardan yararlanan bir anlayışın hakim kılınması gerekmektedir. Devleti düşünen değil vatandaşı, insanı önplana alan bir anlayış ile ilişkiler güzelleştirilmelidir.
Hukuki düzenlemelerde bütün taraflara eşit mesafede olmalıdır. Hukukun kaynağı tarafların dillendirdiği gibi hem dini hem akli hem de tecrübeye dayalı hükümler olarak ele alınmalı ve herkesimin hakkına saygı duyan, herkesin sahipleneceği bir yapı olarak tesis edilmelidir. Türkiye halklarının sahipleneceği, bölgesel farklılıkları içinde barındıran, dini endişeleri gideren ve herkesimin mutluluğunu ortaya koyan ve savunan bir yöntem ile ele alınıp işlenmelidir.
Sosyal adaletin sağlanmadığı, insanları aç bırakan, dininden, yaşantısından, dilinden ve giyiminden dolayı horlayan bir yapıdan uzaklaşmalıdır. Hala fikirlerinden dolayı hapiste olan insanların olduğu bir ülkede sağlıklı bir hukuksal reformdan söz edilemez. Çok güzel gelişmeler oldu, hukuki engeller aşıldı, vatandaşı potansiyel suçlu olarak öngören anlayışın her alanda hakim olduğu bir yapıdan kurtulup, insan eksenli yapıya dönüştük.
Ekonomik olarak her bireyin insan olması hesabıyla gerekli özeni gösterilerek, haklar, iş ve yaşama asgari düzeyi sağlanmalıdır. Aç bırakılan bir insan potansiyel suçlu olma yolunda mücadele eder. Sağlıklı bir yaşam düzeyi yakalayamaz. Onun çocukları etrafına, kendisine zarar veren bir duruma gelir. Herkesin insan haysiyetine yakışır asgari bir hayat düzeyi sağlamaya yönelik tedbirler sosyal devletin sağlamaya dönük uygulaması olarak uygulanmalıdır. Gelirin ve servetin eşitsiz olarak insanlar arasında kullanılmasına engel olucu tedbirler alınmalıdır.
Geleceğe dönük tedbirler, planlar sağlıklı ve gerçekçi olarak ele alınıp uygulanmalıdır ki sosyal devletin adil olarak uygulandığı, hakların kısıtlanmadığı bir yapının oluşturulması sağlanmış olsun. Sosyal adalet ilkesi ile insanlar arası dengesizliklerin giderilerek mutlu ve huzurlu bir toplum olunması yönündeki engellerin hepsinin aşılmış olduğu bir toplumsal yapı oluşturulmuş olur.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com