Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/
Mehmet OYMAK

İstiklal Marşı'nın TBMM’de Kabulü (3)


Mehmet OYMAK
9 Ocak 2015 Cuma 12:13

1 MART 1921' DEN SONRA

            Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey tarafından okunan Mehmet Akifin yazdığı İstiklal Marşı Şiiri çok beğenilmiş, takdir edilmiş ve sevilmiştir.

            Muhtemelen bu arada, İstiklal Marşı inceleme kurulu üç tane şiiri asker üzerindeki tesirini anlamak için orduya gönderir.

                Aslında Mehmet Akif'in şiirinin dışındaki 6 şiirinden de misal vermek isterdik Ancak yerimiz buna müsait değildir.

                Maarif Vekaleti ve Komisyon çalışmalarını devam ettirmektedir.

 

                        İSTİKLAL MARŞININ TBMM'de KABULU

                        TBMM: Altıncı ictima.

                        12. mart. 1337 (1921) Cumartesi

                        İKİNCİ CELSE: Açılma saati 4:45 sonra

                        REİSİ SANİ: Doktor Adnan Beyefendi

                        KATİP: Ziya Hurşit Bey (Lazistan)

                        REİS: Celseyi açıyorum. (der.)

            (Müzakere edilen maddelere gelince)

            1. Maarif Vekaletinin İstiklal Marşı hakkındaki tezkeresi (diye takdim eder. Ve Hamdullah Suphi Bey kürsüye gelir)

            MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY

            -- Arkadaşlar, İstiklal Marşı hakkında vekalet tarafından vaki olan davet üzerine ne kadar marş elimize gelmiş ise bunları bir encümen marifetiyle tetkik ettirdik, neticeyi heyeti celilenize arz ettik. bunları görmek arzı buyurdunuz. Matbu olarak tevdi edildi efendim. Bir nokta üzerine nazarı dikkaitinizi celbetmek isterim. Bu İstiklal Marşları tarafı âlinizden tetkik edildikten sonra, intihabınız hangi şair üzerinde temerküz ederse, ikinci bir muamele daha yapılacaktır. Bestekarlara yollayacağız, bestekarlar dahi bize muhtelif besteler yollayacaklardır. Onlar arasında bir intihab daha yapılacaktır.

                Anadolu mücadelesi uzun müddetlerden beri devam ediyor. Bunu ifade etmek , bunun ruhunu söyletmek üzere yazılmış olan bu şiirler ne kadar evvel bir karara iktiran ederse şüphesiz ki daha fazla müstefit oluruz.

                Heyeti celilenizden istirham ediyorum. Şiirler mütalaa edilmiştir. Bunu bir heyetemi, bir encümene mi verirsiniz? Heyeti Umumiyece bir kararamı raptedersiniz? Ne arzu buyurursanız yapınız.

REİS -- Maarif Vekaleti bu İstiklal marşının bugün ruznameye alınarak müzakeresini arzu ediyor. Bugün müzakeresini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim .

            Bu şekilde TBMM'de İstiklal Marşı görüşmeleri başlamış oldu.

bazıları tekraren olmak üzere Milletvekilleri Muhittin Baha Bey ( Bursa ), Yahya Galip Bey (Kırşehir), Besim Atalay Bey (Kütahya), yine Hamdullah Suphi Bey (Antalya- maarif Vekili - söz alarak Mehmet Akif ve şiiri hakkında uzun bir konuşma yapar), Dr. Suat Bey (Kastamonu),Hacı Tevfik Efendi (Kangırı), Tunalı Hilmi Bey (Bolu), Refik Şevket Bey (Saruhan),Tunalı Hilmi Bey (Bolu), İhsan Bey (Cebelibereket), Refik Bey (Konya9, İhsan Bey (Cebelibereket), Hamdi Namık Bey (İzmit), Hüseyin Bey (Elaziz), MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY, Hasan Basri Bey (Karesi), Tunalı Hilmi Bey (Bolu), Salih Efendi (Erzurum), Refik Şevket Bey (Saruhan), Müfit Efendi (Kırşehir), Refik Bey (konya), Milletvekilleri fikir beyanında bulunmuşlardır.

                Neticede; görüşmelerin yeterliliği nekadar verilmiştir.

                Ve Kastamonu Mebusu Dr.Suat, Karesi Mebusu Hasan Basri, Ankara Mebusu Şemseddin, Bursa Mebusu Operatör emin, Bitlis Mebusu Yusuf ziya, İsparta Mebusu İbrahim, Kırşehir Mebusu Yahya Galip, ayrı ayrı takrir vererek  Mehmet akifin şiirinin İstiklal marşı olarak kabulunü teklif etmişlerdir.

                Bunlardan birisini misal olarak vermek istiyoruz:

                                               Risaleti Celileye

                Kaffei ervahı islam üzerine kıraatı heyecanlar tevlit edecek derecede icâzkâr olan büyük islam şairi Mehmet Akif Beyin marşının taktirenkabülünü teklif ederim.12 mart 1337

                                                                                                                                             Bitlis mebusu Yusuf Ziya

                Bunun üzerine (Meclis Başkanı) REİS " Bu takrirleri reye koyacağız. Basri Beyin takririni reye koyuyorum" (basri Beyin takriri tekrar okundu).

REİS : Bu takriri kabul edenler, yani Mehmet akif Beyefendi tarafından yazılan marşın, İstiklal Marşı olmak üzere tanınmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azim-e ile kabul edildi.

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Reis bey yalnız birşey arz edeceğim. hamdullah Suphi beyin bu marşı bu kürsüden bir daha okumasını rica ediyorum.

REFİK BEY (Konya) - milletin ruhuna tercüman olan iş bu istiklal marşının ayakta okunmasını teklif ediyorum.

REİS - Müsaade buyurunuz efendim. Heyeti muhtereme bu marşı kabul ettiğinden tabii resmi bir İstiklal marşı olarak tanınmıştır. Binaenaleyh ayakta dinlememiz icab eder. Buyurunuz efendiler.

(Hamdullah Suphi Bey İstiklal Marşını kürsüde okudu, âzayi Kiram kaimen sürekli alkışlar arasında dinlediler)

Böylece 12 mart 1921. Cumartesi günü  TBMM'nin altıncı ictimaında Mehmet akif Beyin şiiri İstiklal Marşı olarak kabul edildi.

DEVAMI GELECEK...


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com