Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/
Mehmet CENGİZ

Dini Kimden Öğrenelim


Mehmet CENGİZ
10 Ekim 2016 Pazartesi 10:02

Din Vahye dayanır Dinin Koruyucusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’tır. İnsanlar dini anlar Dini yaşarsa dünyada huzur bulur. Dinin Müfessiri (Açıklayıcısı) Son Peygamber Muhammed A.S.V dır. Asrısaadette Ümmetin Mezhepleri yoktur. Din Müctehidleri sonradan meydana gelmiştir. Bu meydana geliş bir ihtiyaçtan kaynaklanmış, ta ki, ümmet fertleri helake düşmesin. Din fonksiyonunu değişme den devam ettirirken, dindarlar çoğu zaman din konusunda ihtilaflara düşmüşlerdir. Bu ihtilaflar genellikle ameli konulardadır. İhtilaflar gerçek âlimler arasında olursa ki, olmuştur ihtilaf ümmet fertleri arasında olursa Din için en büyük darbedir. Günümüzde din anlayışı bazı hainlerce Cemaatlerle vurulmak istenmektedir.

Beşeri rejimler Müslümanlara dünyada hayat hakkı tanımaz, İnancını baskı altına alırsa din dışı Cemaatler türer Ülkemizde ne kadar Cemaat dernek vakıf varsa Müslüman olmayan ülkelerde de aynıları var. (Almanya Gibi) Cemaatler kurulurken, denetimsiz, oy şişiricisi, menfaat endeksli, lideri masum yapma anlayışında ise böylesi cemaatlerden Allaha sığınırız. Masum olmayan lider etrafında olanlar önce kendileri sonra ümmet fertleri için birer kurtarıcı ise böylesi cemaati severiz. Müslüman olmayan ülkelerde niçin cemaat fertleri veya misyonu devletlerine sızmamışlar? manidardır.  Din anlayışı gerçek âlimlerce günümüze kadar gelmiş, kıyamete kadar devam edecektir. Televizyon ekranlarında Prof geçinen Amelsiz, İlimsiz, Bıyıksız, Sakalsız, kolsuz, takkesiz miras yedi haydutlar dinin temsilcisi olamazlar. Belki, laik, ladin eğitimin profu olabilirler hepsi o kadar. Amelde ehli Sünnetin dört mezhep imamı gerçek âlimlerimizdir deriz. İtikatta Maturidi, Eşari İmamlarımız da bizim için gerçek âlimlerimizdir. O günden günümüze gelinceye kadar aynı çeşmeden su içen aynı yolda revan olanlarda gerçek âlimlerimizdir, işte biz dini bunlardan öğreniriz.

Ehlisünnet inancına göre her asırda bir müçtehit doğar amel ile ilgili konuları bunların yorumları ile öğrenir öylece amel ederiz. Şimdi bazı türemeler din baronları çıkmış mezhepleri inkâr ediyorlar, şefaat yoktur diyorlar, mümtaz bazı sahabelere dil uzatıyorlar, İslamda devlet anlayışının olmadığını, muhkem ayetlerin asrımızda geçmediğine bileniyorlar, Hz. İsa Yeryüzüne inmeyecek, mehdi diye bir şey yok bile diyorlar. Daha neler neler. Bu eblehler ne yapsalar boş olmakla beraber, Müslümanlar bunlara bakarak gerçek âlimleri daha fazla hem arıyor hemde eserlerini okuyorlar. İçinde bulunduğumuz ay Muharrem Ayıdır. Hüzünlü, ibretlerle dolu bir ay. Bu ayı sadece Aşure ile izah etmek cehalet eseridir. Bu ayda sadece Kerbela ile yatmak kalkmak ümmete hayır getirmez. Hiç bir ümmet ferdinde Yezid, Muaviye isimlerini bulamazsınız. Bu ayda hicret vardır, Bu ayın birinci günü Müslümanların hicri yılbaşıdır. Hicret denirken sadece bir yerden bir yere geçiş değildir. Ümmet top yekûn Kötülüklerden hicret etmelidir. Ümmet fertlerini her gün dinden uzaklaştıran, Gençleri ifsat eden Uyuşturucu, Faiz, Zina, İnternet fuhşiyat,  Adaletsiz paylaşım. Maddeci laik, ezberci eğitim din dışı tüm eylem ve söylemler bırakılmalı. Bunların koruyucularını da bırakmalı. İzalesi için her gün cehd edilmelidir.

Demokrasi zaferi İslami bir şey değildir. Laiklik hiç değildir. Müslüman dini kimden öğreniyor Sistem Müslüman değil. Eğitim laik, o zaman din önce anabadan ancak anababa da cahil bırakılmış, sonra okul okulda da laik eğitim var. Öğretici çağdaş, bu sefer devreye cemaatler, tarikatlar giriyor işte insanın aslından kopuş anı burasıdır. Ey devlet Bu mübarek dini doğru menfaatsiz dini sömürmeden toplum fertlerine ver ki, bu halk hainlerin eline düşmesin. Dini okulları çoğalttım demekle bunun önü alınmaz. Peki, ne yapılmalı Önce gerçek âlimlerden Din şurası kurulmalı, verilecek eğitim programı bu şura ile belirlenmeli, gençler bu eğitimle eğitilmeli, denetlenmelidir. Her ile bir ilahiyat bu ümmete din konusunda çare değildir. Üç tane tam donanımlı ilahiyatlar olmalı, Ana teması ehlisünnet olmalı, Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh, bazı yabancı Diller (İngilizce gibi) dersler gerçek bilim hocalarınca verilmelidir.

Bu yazdıklarıma Kemalistler, laikler karşı çıkabilir unutmayın! Parmağında gümüş yüzük olan, donu diz altı bulunan, sakallı, namazlı, örtülüye geçmişte yobaz dediniz, yüzde doksan oy alsalar yönetime gelemezler diye dünyaya ilan ettiniz daha ne demediniz, bugün ne kadar kötü tohumlar varsa sizde ortaksınız. Geçmişin beşli çetesi şimdi sus pus, birlik, kardeşlik, galibiyet, insan içinse dini bile sorulmaz. Gerçek dinde intikam alma yoktur ırkçılık hiç yoktur. Gerçek dini gerçek âlimlerden öğrenerek, anlatarak, yaşayarak önce ahlak ve maneviyatı düstur edinerek ancak kurtuluş bulunur..          


YORUMLAR
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com