Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
http://www.metrolife.com.tr/
Müslüm Azizoğlu

Cahiliyenin Çirkin Adetlerinden Nevruz


Müslüm Azizoğlu
21 Mart 2015 Cumartesi 12:09

Cahiliye bilgisizlik manasına gelen bir kavram olup İlmin zıddıdır. Beyinsizliği ve hamakatı içine alan bu kavram İslam’dan önceki hayatı özetler. Şer’i Şerifte ise; Allah ın indirdiği ve bildirdiği hükümleri Red ve inkâr etmek veya hafif görüp, bunların yerine İnsanların kendi kafalarından çıkardıkları, uydurdukları düşüncelere, hükümlere, sistem ve ideolojilere inanmak ve onlara uymaktır.

Nitekim Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Keriminde ; “ Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü (örf-adetlerini mi) istiyorlar? Şüphesiz Salih bir kanaate sahip olanlar için, Hükmü Allah tan daha güzel olan kim vardır.” Hükmünü beyan buyurmuştur. Maide suresi ayet 50

Bu ayeti kerimeye dikkatle bakıldığında Yüce Allah bu ayette iki hükümden ve onların mahiyetinden bahsetmektedir. Birisi Allah ın insanların ve tüm mahlûkatın faydası için indirdiği kendi hükümleri. Diğeri de İnsanların heva ve heveslerine uyarak kendi kafalarından uydurdukları ve insanları maniple ederek onlara dayattıkları çirkin hükümler, örf-adetler. Bu iki hükmün dışında üçüncü bir hüküm yoktur.

Günümüzde Helal ve Haram hükümleri tahrip ederek Cahili sistemler kuran cahili sermayeler dünyayı modern ve vahşi bir ormana çevirmişlerdir.

İşte gelinen bu süreçte Cahili, ideolojik zorba rejimlerin dayattığı haramlardan bir tanesi de NEVRUZ adındaki cahili örf-adet ve gelenektir.

Nevruz; Atalar dininin çok çirkin ve necaset kokan kötü evladıdır. Nevruz ne İslami’dir, ne insanidir. Nede vicdanidir, belki Cüzdanidır! İnsanlara, Toplumlara hiçbir faydası olmayan, Toplumların kalkınmasına hizmet etmeyen, hatta adeta toplumların iş ve çalışma gücünü sekteye uğratan, genç-ihtiyar-kadın-erkek demeden binlerce insanın saatlerce davul-zurna eşliğinde tepişmesi aklı olan insanlar için bir utanç vesilesidir.

Kaynağını İslam’dan almayan tüm şeytani emeller gibi; Nevruz da batıl ve atıl bir örf ve adettir. Kutlanması haram kılınmış, Gayri Müslimlere benzeme olduğu için tebrikleşme ve reklâm vasfındaki hediyelerle de olsa hediyeleşmek dahi yasaklanmıştır. Kâfirlere ait olan yılbaşı, noel ve Nevruz gibi kutlamalara katılmak Kâfirlere benzeme olacağı için Dünyada Kültürel zillet, ahrette ise ebedi azabı doğuracaktır. Bunları kutlamak başlı başına büyük felaketlerdir. Çünkü İnançta ve amelde ve değer ölçülerinde Gayri Müslimlere benzemek İslami kimlik ve kişiliği kaybetmektir.

Bu konuda Hayat Mektebimizin Muallimi Tek Önder evrensel Peygamber sav efendimiz Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyor “ Kendi istek ve arzusu ile Müslüman olmayan bir topluluğa benzemeye çalışan kişi onlardan olur”

“ (İnançta ve amelde) Bizden (Müslümanlardan) olmayanlara benzeyenler bizden değildirler”

Asli hakikatlerden bir tanesi de; İnandığı İslami değerlere göre yaşamayanlar, Yaşadıkları gibi iman etmeye başlarlar.

İslam Şeriatını bize talim eden, pratik hayatta tatbik eden evrensel kurtarıcı ilahi nizamın Lideri ve Rehberi, Tek önder Peygamber sav efendimiz Medine ye teşrif buyurdukları zaman, Medine Müslüman Halkının senede iki defa bayram yaparak eğlendiklerini, şenlik yaparak sevinçlerini izhar ettiklerini gördü. Mahiyetlerini sordu. Bu günlerin mihrican ve Nevruz Olduğunu öğrenince; Hayır hayır, bunlardan kaçının, Zira Allah size bu iki bayram günlerinin yerine onlardan daha hayırlı iki bayram günlerini size ihsan buyurmuş, diyerek Müslümanları tebşir etmiş bu bayram günlerinin de Ramazan ve Kurban bayramı günleri olduğunu haber vermiştir.

Demek ki Nevruz İslam dışı bir ameldir. Hele hele Müslüman Kürt Halkının ne tarihi ile ve ne de İnancı ile hiçbir alakası yoktur. Müslüman Kürt halkının tarihi aklın, bilginin, sevginin, ilginin, dürüstlüğün hâkim olduğu müsbet bir tarihtir. Müslüman Kürtler Temiz ve güzel bir maziye sahiptirler. İslam keyfe kâfidir. İslam’ın bize sunduğu, armağan ettiği ve uygun gördüğü ameller hem dünya ve hem de ahiret saadetini celbeder. İslam Neyin genelde İnsanlığa, Özelde ise Müslüman topluluklara faydalı olduğunu bize bildirmiş ve göstermiştir. Ben/ biz Müslüman’ız diyenler İslam dışı amel ve filleri işleme hakkına sahip değiller. Halk bize ne der endişesi İslam dışı çirkin bir düşüncedir. Cahiliyenin İslam topraklarına armağan ettiği en kötü işlemlerden bir tanesi NEVRUZ dır. Nevruz Kötü bir örf, adet ve gelenektir. Şer’an ve aklen müstahsen değildir. Akıl, mantık ve iz’an sahibi Müslümanlar; Şer’an ve aklen müstahsen olmayan bu kötü, amel ve adetten kaçınmakla mükelleftirler. Biz atalarımızdan böyle gördük demek çok yanlış ve batıl bir ameldir. Nevruz Cahiliyenin en çirkin ve en haylaz bir çocuğudur. Nevruz İnsanları /Müslümanları hor ve hakir kılan çağdışı batıl bir alışkanlıktır.

Devri cehalette kalan, hem de asırlarca kalan,

Şiddetin, gilzetin afakına daldıkça dalan,

Dipdiri evladını kum çöllerine gömerek,

Bunda bir neşe duyan hissi nedamet yerine. İşte Cahiliyenin çirkin yüzü bu. İşte İnsanlığa armağan ettiği batıl inanç Nevruz…

Hiçbir gerekçe batıl örf ve adetleri, gelenekleri kutlamaya cevaz olamaz. Hiçbir Müslüman; Yok efendim yeni günmüş, yok efendim baharın müjdesi imiş gibi gerekçelerin arkasına sığınarak batıl bir amelde bulunulamaz. Bilinmelidir ki, Nevruz Köken itibarı ile Fars ve Acem Mecusilerine ait bir bayramdır. Oradan da başka Topluluklara geçmiştir. Başta Araplar olmak üzere, Türklere ve Kürtlere de bulaşmıştır.

Nevruzu Allah emretmemiş, Peygamberler yapmamış, İslam âlimleri de işlememişler. Öyleyse Ben Müslüman’ım diyenler de Nevruzu kutlayamazlar. Çünkü Nevruz bayram değil, vahşet, dalalet ve cehalettir.


YORUMLAR
Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com