Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/

Bel’amın Zencirleri


9 Mayıs 2012 Çarşamba 10:29
Bizleri yoktan var eden, Bize bilmediklerimizi öğreten, çeşitli nimetlerle donatan, yaşatan ve idare eden yüce Allah a sonsuz hamdolsun. Kurtarıcı ilahi bir nizam ve intizam ile gönderilen büyük önder ve lider Hz. Resul-i Ekrem(sav)me ve ehli beytine ve ashabına salât olsun. Yeryüzünde Allah ın dininin hâkim olması için sa’y u gayret sarf eden, iyi ve güzelliklerin sahibi, hayrın dostu şerrin düşmanı olan yeryüzü Müslümanlarına da selam olsun.
Dünyevi hırs ve tamah peşinde koşan, mal ve mülk, şan ve şöhret, mevki ve makam düşkünü olan insan; ne pahasına olursa olsun mutlaka yaşamak ve hayatta kalmak ister. Kalben korkak olduğu için ölümden çekinir. Kendi heva ve hevesine tabi olup hevesini ilahlaştırdığı için kendisini hiç ölmeyecekmiş gibi zanneder. Şeytanın vesveselerine ve kendi nefsinin arzularına uyarak Bel’am laşmaya çalışır.
Bu hakikati yüce Allah kur’an-ı Kerimin A’raf suresinin 175. Ayetinde şöyle izah eder: “Onlara (Yahudilere) Kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, O yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini Oku.”
 
Müfessirin Ulemanın çoğunluğuna göre; bu ayeti kerimede adı açıkça zikredilmeyen fakat ef’al ve eşkâli belirtilen kişinin Yahudilerden Salih bir kimse olan BEL’AM bin baurredir. Önceleri bu adam Hz. Musa (AS) a iman etmiş, iyi ve duaları müstecab olan bir kimseydi. Ancak Hz Musa’nın kendilerini yenilgiye uğratmasından korkan Firavun ve avanesinin ısrarlarına dayanamamış, kalkmış Hz Musa (as) ma ve Müslümanların aleyhine beddua etmiştir. Dünyalık için, mal ve makam karşılığında Firavun ve ava nesine Hz Musa’nın yenilgisi için bir takım hile ve desiseler öğretmiştir. Fakat Allah u Teala onun bedduasını firavun ve onun aleyhine çevirmiş, Allah Onun manevi mertebesini düşürmüş firavunla birlikte hile ve desiseleriyle beraber mağlup etmiştir. Dünyevi hırs ve tamah peşinde koşan, kibir ve gurur sebebiyle sapıklığa düşenlerin bir örneği olarak verilmiştir.
Bu bel’am denilen melun kişinin efal ve şeraitini bakınız Allah u zül celal 176. Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor;  “Dileseydik elbette onu bu ayetlerimizle yükseltirdik. Fakat O dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı KÖPEĞİN Durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini çıkarıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin(ve kimsenin)durumu böyledir. Kıssayı anlat belki düşünürler.”
 Bu ayeti kerimelerden anlaşılıyor ki; Allah adını kullanarak insanları aldatan, heva ve heveslerini tatmin etmek için TEVHİD AKİDESİNİ tahrip eden bel’am kılıklı ulemanın etkisi çok büyüktür. Denilebilir ki İslam topraklarında kâfirlerin istilasını hazırlayan ve kolaylaştıran bel’am ve ava nesidir. Geçmişte Afganistan’da babrak karmalın kurduğu “ulemalar yüksek konseyi” başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki diğer ülkelerdeki TAĞUTİ rejimler için işkembe-i Kübra dan fetva çıkaran bel’am kılıklı heriflerin nasıl müessese haline geldiklerini görmek mümkündür.
İslam topraklarında Allah ın  indirdiği hüküm ve ilkelere karşı ayaklanan ve İslam şeriatına küfreden despot yönetimlerle din adına uzlaşan ve İslam ümmetini de Allah adını kullanarak aldatan kur’an da ki ifadeyle “köpek sıfatlı” kimselerin ortak vasfı BEL’AM dır.Bu köpek sıfatlı ULEMA denilen kimseler Allah ın indirdiği hükümlerin bir kısmını kabul,bir kısmının ise “zamanın değişmesi” gerekçesiyle rejime uydurulmuş fetvalarla veya sükutla geçiştirirler Şeytani ve Laik rejimlerin ve despot düzenlerin temel sütunlarından birisi de hiç şüphesiz BEL’AM dır.Bel’am ;iğfal edilmiş,horlanmış,fakir ve miskin hale getirilmiş ve cehaletle beli bökülmüş olan halkın TEVHİD örtüsü altında laik ve despot rejime bağlanmasına vesile olan bir kısım  DİN Adamlarıdır.İnsanları şeytani rejime itaate çağıran ve Allah ın dini için cihad edenlere BAĞY diyen bu köpek sıfatlı güruh,zulmün başına din adına hakkın takkesini geçirenlerdir. İslam’ın arkasına gizlenerek ümmeti şirke ve laik rejime itaate çağıran,bildikleriyle amel etmeyip gizleyen, veya mevki ve makam için satanlar ALİM değil,zalim din bezirganlarıdır.Firavunun siyasi kin ve ihtirasını ve Karun denilen zorbanın cahili sermayesi için insanları Allah adına aldatarak korkutan her mel’un bel’am dır.Ülkemiz başta olmak üzere İslam coğrafyasının bir çok merkezinde başta resmi ideolojiyi kabul eden ve İslam’ı O ideolojiye  hizmet etmede ortak etmeye çalışan müesseseler olmak üzere binlerce bel’am vardır.Bu adamlar çok “dindar” görünmekle beraber Tağuti rejime itikad ve iman etme noktasında da çok titizdirler. Dünyalık için Tağuti Zorbaları ve iktidarları “ulul emr” gösterme gayretinde olan bu “köpek sıfatlı” bel’am lara karşı bütün müminlerin İslami ferasete sahip olmaları lazımdır. Tağuti-Laik rejimleri ayakta tutan bu aşağılık kompleksine girmiş kişilere karşı hesap gününün şuuruna sahip olan her Müslüman’ın uyanık olması asli bir görevdir. HACCAC laşan bu insanların Haclarını Allah kabul buyurmaz. Alla u taala bunları “köpeklere” benzetmiş. Çünkü “kuduz” mikrobunun beyin üzerinde büyük bir etkisi ve baskısı vardır. Kuduz mikrobu bütün vücudun ilgi ve alakasını uzuvlardan koparıp keser. Beden O mikrobun etkisiyle infilak edip sonuçta hareketsiz hale gelir ve ölür. İşte BEL’AM denilen ulemalar kuduz köpek gibidirler. İslam toplumunu İslami sıhhat’tan koparıp küfrün mikrobuna teslim ederler. Tağuti ve Şeytani Rejimlerin bekçiliğini yapan bu Din Âlimleri Müslümanların hem dünyasını ve hem de ahiretini mahvederler. Bel’am ların kaynak ve gücü dünya sevgisi ve dünya malıdır. Allah bunları KÖPEĞE benzetmişti. Bunlar nerede kendilerine menfaat verilirse oraya gider ve orada HAVLAMAYA Başlarlar. Bunlar bir nevi küfrün ve şirkin ve bunlara dayalı zorba rejimlerin kiralık askerleri ve azat olmaz bekçileri gibidirler. Bunlar hakiki şeytandan daha tehlikeli ve daha zararlıdırlar. Kur’an da zikredilen köpek sıfatlı bu mel’unlar kıyamete kadar var olacaklardır. Hak ve batıl mücadelesinde sureti haktan gözüküp şerri savunacak bu güruha karşı her zaman tetikte olmak her Müslüman için anın VACİBİDİR. ALLAH HEPİMİZİ BU MEL’UNLARIN ŞERRİNDEN MUHAFAZA ETSİN.
 

YORUMLAR
  • yorum2014-12-04 16:33:19muvahhhit tevhit

    Allah razı olsun bu alimlerin rabbim sayısını arttırsın, inşaallah...

Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com