Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/
Emin YAPRAK

Antidemokratik Düzenlerde Devletin Özellikleri


Emin YAPRAK
19 Mayıs 2015 Salı 07:40


Devletler ilk olarak ortaya çıktığında sade özelliklere sahip olarak tarih sahnesinde yerini alırlar, insanlarına faydalı olmaya çalışırlar ve kendi insanlarının mutlu olmak gayesi gütmek mecburiyeti vardır. Demokratik özelliklere sahip, halkın refah seviyesi üzerine kurulu olan bir yapı olarak kendini gösterdiğinde antidemokratik özelliklerden uzaklaşmış olur. Antidemokratik devlet halkından kopuk, onun isteklerine ve arzularına cevap vermeyen ve sadece kendi saltanatının devamını isteyen ve hakimiyeti bir elit tabakaya veren devlet biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hukuki düzenlemelerin kendilerine ait refah seviyesinin artmasına yol açar. Hukuk bu insanların haklarını korumaktan çok, kendisine sahip olamayanların bulundukları gösterişli, yaltaklık zeminine ait çalışmalar yapmaktır. Hukuk, hakların çoğulu olarak uygulanan ve aksaklıkların giderildiği atmosfer olarak gözükmesine rağmen, antidemokratik anlayışlarda bazılarının haklarını koruyan, devletçilik geleneğinin etkin olarak uygulandığı yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Devlet yapısı ilk olarak ortaya çıktığında sade ve basit olarak ortaya çıkar fakat zamanla karmaşık yapısı ile kurumlarını güçlendiren, kendi geleceğinden başka bir şey düşünmeyen bir yapıya dönüşür. Tabulaşır, dokunulmaz bir muamma olur. Gücü başlangıçta zayıf iken, gün geçtikçe güçlenen kozmopolit bir yapıya dönüşür.
İlk dönem felsefeci ve siyaset bilimcilerinden olan İbni Haldun, Mukaddime’de Devlet üzerinde durup, kavram üzerinde sosyolojik ve siyasi açıklamalarda bulunur. Onun yapısını insan vücuduna benzetir. Hayatı devletin ömrünü bile insanın ömrüne benzetir. Devlet için çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık ve ölüm ile çökmeyi birbirine benzetir. Devletlerin gücü ve hayati kurumları da aynı fonksiyon ile yerine getirilir. Devlet tabulaştırılmadan olağan ve gerçekçi yapı ile oluşumunu devam ettirdiğinin bilincinde olma çabası güdülmelidir.
İslam’da en üstün değer din ve ondan neş’et eden hukuktur. Hukuki düzenlemeler İslam’ın emir ve yasaklarıyla uyumlu olarak uygulandığında halka dayalı bir yapı oluşmuş olur.
 İktidar hırsının sadece elit zümrenin mensuplarına tahsis edilmesi antidemokratik özelliklerin otoriteye mal edilmesidir. Bunun böyle olduğuna dair hiçbir psikolojik ve tarihi delil bulunmadığından, demokrasinin bizatihi mevcudiyeti ve inkişafı da bu doktrinin aksini ispat etmeğe yeterlidir. Çoğunluk da, azınlık gibi, iktidar hırsına sahip olmamış olsaydı, azınlığın hileli manevralara ve şiddet hareketlerine müracaat etmesine gerek kalmazdı. Hakimiyetlerini devam ettirebilmek için bu gibi kontrol metotlarına baş vurmak mecburiyetinde kalmaları, sadece kütlelerin de iktidar aşkından nasibi olduğuna değil, fakat aynı zamanda iki yüzyıllık yapının, kanun hakimiyeti iddialarına rağmen zor kuvvetiyle hükmetmek mecburiyetinde kalanın demokratik devlet değil, oligarşik devlet olduğunu ispat etmektedir.
Oligarşik devlet iki bakımdan buna mecburdur: tebaalarına, muhalefet partisi teşkil etmek gibi kanuni yollardan hakimiyetine itiraz etmek hakkını tanımadığı için ve kuvvete baş vurmalarına müsaade etmediği için. Muhalefet partisinin kurulmasına izin verilmemesi, farklı düşünce ve görüşlerin örgütlenmesine izin verilmemesi anlamına gelmektedir. Buna mukabil, demokratik hükümet, memleketi kanunlarla idare ettiği gibi, kendisi kanunlarla idere edilir; bu itibarla, politikası da, kuvvetin değil, kanun teminatı altında bulunan serbest düşüncenin ifadesidir.
Antidemokratik düzenin diğer bir özelliği iktidarda olanın her türlü farklı düşünceye yaşama hakkı tanımaması, sadece kendi kurallarına göre saltanatını idare etmesi, hukuki düzenlemelere itibar etmemesi, seçim hususunda farklılıklara izin vermemesi söylenebilecek özelliklerden bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır.


YORUMLAR
  • yorum2015-05-21 13:29:45HALEF ASLAN

    Bütün devletler sadece güç elde etmek ve dünyayı yönetmek uğruna her türlü hukuksuzluğa başvuruyorlar hocam.Sadece kendi kuralları geçerli olsun isterler bu uğurda herşeyi mubah sayarlar maalesef.

Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com