Şanlıurfa özel şanmed hastanesi, şanmed hastane
www.metrolife.com.tr/
Müslüm Azizoğlu

Siyasi Sistem Olarak Hilafet Rejimi Ve Mahiyeti


Müslüm Azizoğlu
15 Mart 2016 Salı 08:21

Hilafet kelimesi; Birbiriyel alakalı olarak Üç mahiyeti ifade için kullanılmıştır.

BİRİNCİSİ; Allah’u taalanın emanetini/İslami emir ve yasaklarını yüklenen ve bu emanetin sonuçlarına göre amelde bulunan her insana Halife denilir.Bu mana Hz. Adem as ın Bütün Nesli; Yeryüzünde Allah ın Halifesidir. Çünkü hepsi tekliflere / Allah ın emir ve yasaklarına muhataptırlar.

İKİNCİSİ; Allah u taalanın Hakimiyetine ve Hükümranlığına teslim olan ve İslam Şeriatinin bütün hükümlerini uygulayan kimseleri ifade için kullanılır.Bu takdirde ve bu mahiyette sadece Mütteki Mü’minler Yeryüzünde Allah’u taalanın Halifesi hükmündedirler. Zira her işlerini O’nun adına ve O’nun rızasına uygun olarak eda ve ifa ederler.

ÜÇÜNCÜSÜ; Mü’minlerin vekaleti / irade beyanı ve rızası ile iktidara/işbaşına geçen ve Şeriati Tatbike Muktedir olan Siyasi Otorite / iktidar sahibine HALİFE denilir.Bunu İslam Fıkhına göre kurulan Devletin Reisi/Başkanı olarak adlandırabiliriz. Eğer sınırları belli olan bir Ülkede, Müslümanların iktidarı ve irade beyanları hakim değilse, bu manada Hilafetten bahsedilemez. Ancak Orada bulunan Müslümanlar Cemaat haline gelerek, başlarına bir İmam/Reis/Başkan seçmek zorundadırlar.

Anlaşılan Hilafet Nizamı; Yerel,bölgesel ve Ulusaldan ziyade evrensel bir Kurum ve kuruluştur ve Bütün İslam Ümmetini bağlayıcı karar merciidir. Yerel ve bölgesel çaptaki Lidere/başkana/reise/ Harb Emiri denilir ve bu emir geçicidir. Taki evrensel İslam Halifesi seçilinceye kadar onun yetkisi davam eder.

İslam’da Siyasi Rejimin temel esası İslam Şeriatinin yeryüzüne Hakim olmasıdır. Allah’ın emir ve yasakların Uygulanmasıdır. Bunun da esası Hilafet Nizamıdır.Bu Sosyal ve Siyasal Rejimin de esası “İktidarın Nasıl teşekkül edeceği, Nasıl denetleneceği, nasıl ve ne şekilde devredileceğinin” belirlenmesidir.Tüzel kişiliğini kazanarak geniş çapta örgütlenmiş olan Müslümanlar evvela kendi aralarında “Ehl-i Hal ve’i akd” Şura meclisini seçerler. Seçilen bu ŞURA MECLİSİ de kendi aralarında bir Halife seçerler. Bundan dolayı İslam Fıkhında Siyasi Rejime HİLAFET denilmesinin iki önemli sebebi vardır.

BİRİNCİSİ; Hakimiyetin ve Hükümranlığın kayıtsız ve şartsız Allah’a ait olduğunun bilinmesi ve Allah a tahsis edilmesidir.

İKİNCİSİ; Resul-i Ekrem sav in Siyasi sünnetine uygun olarak, Mü’minleirn İrade beyanları, rızaları ve Bey’atlari esas alarak, İslam Ümmeti üzerinde tasarruf-u ammeye hak kazandığının bilinmesidir.

Hilafet sisteminde; gerek otoriteni/iktidarın teşekkülü,gerek devamı Mü’minleri istişaresi ile ilgilidir ve önemli bir mahiyet arzeder. Hiç kimse,hiçbir aile ve hiçbir aşiret tek başına ve keyfine göre işbaşına gelemez ve hareket edemez. Mü’minlerin istişaresi ve irade beyanları Vekaletin temel esasıdır.

Halifenin tesbiti ve tayını “Ehl-i Hal ve’l akd” şura meclisinin çoğunluğunun rızası ile mümkündür. Halifeyi tayın ederek İktidarın teşekkülünü sağlayan bu meclis aynı zamanda denetlemesini yapar. İslama göre İstişare prensibi; Müslümanların irade beyanına ve Rızasına dayanmayan her türlü İktidar ve otoritenin Gayr-i Maşru oldğunun göstergesidir.

Buraya kadar anlatmış olduğumuz kadarı ile İslamın temel hedefi; Allah ın Hükümlerinin yeryüzüne hakim olmasıdır. Bunun için de güçlü bir iktidar şarttır.Allah ın emir ve nehiylerinin uygulanması ancak bir Otorite/iktidar İle mümkündür. İşte İslam’a göre Oluşan bu Otoriteye HİLAFET denilmiştir. Hilafetin başında bulunan icracı İnsana da HALİFE denilmiştir. Bütün bunlardan anlaşacağı üzre Önemli olan Allah ın Hükümlerinin Yeryüzünde hakim olmasıdır. Bu Hakimiyeti yerine getiren İdarenin/otoritenin/iktidarın adı İmam da,Halife de, Reis te,Başkan da olabilir.Bunun bir mahzuru yoktur. Önemli olan Mahiyettir, İcra ve Fonksiyondur.Müslümanlar; Allah ın Hükümlerini Parti ve Seçim yolu ile de Ülkeye ve Yeryüzüne hakim kılabilirler. İktidara talip olan Parti; kaynağını ve tüzüğünü İslam dan alır, Allah ın hükümlerini hakim kılmak için çalışırsa ve Müslümanların kahir ekseriyeti de buna rıza gösterip Vekaletlerini beyan ederlerse Kurulacak iktidar da tıpkı hilafet gibi geçerlidir. Her ne kadar iktidarı yönetenin adı Parti olsa da . Nitekim Usul kaidelerinde biri de “ Ezmanın tağayyürü ile Ahkamın tağayyürü inkar edilemz” dir. Asrımızda İktidarı ele geçirmenin bir yolu da kaynağını islamdan alan ve Tüzüğünü buna göre hazırlayan bir Partiyi vasıta olarak kullanmaktır. Bununla beraber İslami Kaynakların tercih ettiği isim; Hilafet, ve Halifedir.

Hilafet Terimi; Resul-i Ekrem sav in vefatından sonra, Siyasi rejimi ifade için kullanılmıştır. Aynı tarihlerde Kisra ve Kayser de birer Tağuti Rejim olarak Yürürlükte idiler.İşte bu Rejimlerden ayrı ve farklı niteliği belirtmek için Hilafet ve Halife ismi kullanılmıştır.

İmam Maverdinin; “Hilafet, Dini koruma ve dünya Siyaseti hususlarında Peygambere Halef olma makamını ifade etmek üzere kullanılan bir terimdir” şeklindeki tarifi de aynı mahiyeti beyan eder.


YORUMLAR
  • yorum2016-03-18 22:16:07ŞERİF ŞİRİN

    Syn yazar yaznz içerik olarak iyi olmakla beraber insan ürünü çoğunluk olsada şrk düzenlerinde ne part ne meclis müslümanları din hakmyetinden kurtaramaz ve lev ki ad part olsun lideri müslüman veya şeriatç i olsada din kvel ktidarlara yağ sürmeyin

  • yorum2016-03-15 17:40:11Mümin Seçim

    İçeriği Namaz olan bir ibadetin takkesi , kipa olabilirmi ? ha kipa , ha takke mesele ibadetin içeriğidir .diyebilirmiyiz ?

Şanlıurfa organize sanayi müdürlüğü, yatırım için herşey hazır
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, Internet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz. © Copyright 2015 Balikligol.com