banner2

FACEBOOK, YALANBOOK OLDU


“Fa­ce­bo­ok sah­te ih­ti­yaç­la­rın bir ürü­nü ola­rak or­ta­ya çık­tı. Sah­te kay­nak­lar, sah­te in­san­lar üret­ti. Baş­lan­gıç­ta in­san­lar es­ki ar­ka­daş­la­rı­nı bul­ma umu­duy­la gir­di­ler bu mec­ra­ya. Bu­ra­da hem ih­ti­yaç­lar sah­tey­di hem ki­şi, ken­di­si­ni sah­te bir kim­lik ola­rak üret­me­ye baş­la­dı. Ya­şı­nı, mes­le­ği­ni, eği­tim du­ru­mu­nu ol­ma­sı­nı is­te­di­ği gi­bi seç­ti. Do­la­yı­sıy­la, he­nüz ile­ti­şim sü­re­ci­nin baş­lan­gıç nok­ta­sı olan kay­nak sah­te ol­du­…” Bu söz­ler, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si ve İle­ti­şim Sos­yo­lo­ji­si Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Nur­do­ğan Ri­ge­l’­e ai­t… Ri­gel, Fa­ce­bo­ok kul­la­nı­mı­nın yan­lış­lı­ğın­da, yıl­lar­dır öte­le­nen o va­him ger­çe­ği or­ta­ya koy­du.

GİR­DAP­TA­YIZ
Fa­ce­bo­ok’­un top­lum­da şi­zof­re­nik bir du­rum ya­rat­tı­ğı­nı an­la­tan Ri­gel, özel­lik­le or­ta yaş gru­bu­nun bu du­rum­dan et­ki­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı. “Kay­nak sah­te olun­ca, ile­ti de sah­te olu­yo­r” di­yen Ri­gel, bu tür mec­ra­la­rın top­lu­mu psi­ko­lo­jik bü­yük bir gir­da­ba çek­ti­ği­ni ve yal­nız­laş­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. İde­al ile­ti­şim du­ru­mu­nun bo­zul­du­ğu­na dik­kat çe­ken Ri­gel, kul­la­nı­lan araç ve tek­no­lo­ji­nin kul­la­nı­cı üze­rin­de olum­suz iti­bar ya­rat­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “İ­de­al ile­ti­şim du­ru­mu, yüz yü­ze ile­ti­şim­dir. İde­al ile­ti­şim du­ru­mu­nu boz­du­ğu­muz için sah­te ih­ti­yaç­lar ya­ra­tıl­dı ha­ya­tı­mız­da” de­di.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARI

Ev­li­lik ve Ai­le Da­nış­man­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Psi­ko­lo­jik Da­nış­man Fer­han Bı­çak­çı­lar da, ev­li­lik­le­ri zo­ra so­kan vi­rüs­ler­den bi­ri­nin sos­yal med­ya ba­ğım­lı­lı­ğı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, "Ev­li­li­ği­niz kö­tü gi­di­yor­sa sos­yal med­ya­dan uzak dur­ma­lı­sı­nız" dedi. 

Kaynak: Vahdet

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner5

banner3