banner2
Osman Aslan
Osman Aslan
Yazarın Makaleleri
EŞREF-İ MAHLÛK
  Düşünen, hisseden ve hatırlayan, özellikle akl eden yaratılmışların en donanımlı olarak yaratılmış olan insan eşref-i mahlûktur. İnsanın yaratılmışların en şereflisi olmasının nedenlerini Kur'an-ı Azimüşşan da şöyle...
Ölüm Metaforu
  Ölüm; meşakkatli dünya hayatından kurtulmanın, eskimiş bedeni olan cismini toprak altında bırakıp sonsuz bir hayata bedenen ve ruhen göç etmektir. Bütün sevdiklerine bir daha ayrılmamacasına kavuşmanın adıdır. Fena âleminden sonsuzluk...
Fani Dünya Değmiyor Alakayı Kalbe
  'Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zahiren(görünürde)bir cennet içinde olsa da, mânen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bâkıyeye cid­dî müteveccih(yönelen) ise, saadet-i dâreyne(İki dünya Mutluluğuna) mazhardır. Dünyası...
Niçin İhlaslı Olmalıyız?
  İnsan bu dünya memleketine imtihan edilmek için gönderilmiştir. Samimiyet testindedir. İyi günde de kötü günde desamimiyetimiz ölçülmekte. Verilen nimetlere şükür edilmesi beklenirken, başa gelen musibet, hastalık ve her türlü sıkıntıda...
Duanın Tılsımı
Dua; her şeye muhtaç, aczini(zayıflığını) ve fakirliğin idrakinde olan insanın, her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak'tan istemesidir. Her türlü bela musibet ve sıkıntıdan O'na sığınmasıdır. Ayet-i Azimüşşanda (Ey Resûlüm!)...
Peygamberler Neden Gönderildi?
  İnsan şu muhteşem memlekette gözlerini açıp baktıkça görür ki var olan her şeyde bir gaye bir maksat bir sanat bir mükemmellik her tarafı kuşatmış. Nasıl ki bir ressam resim sergisi açar yaptığı mükemmel sanatları teşhir eder ve...
Maddi Kalkınma ve İslami Diriliş
Bu zamanda Allah'ın adının yüceltilmesi ve İslâmiyet'in ilerlemesi maddî ve manevi kalkınma ile mümkündür Asrımızda gayr-ı Müslimler maddî anlamda çok ileri gittiklerinden, onların gücü karşısında İslam dünyasını koruyabilmek...
Sünnet-i Seniye'yi Niçin Yaşamalıyız?
  Sünnet-i seniyye: Sünnet kelime itibari ile yol demektir. Istılahi manası ise peygamber efendimizin(sav) yolu anlamına gelir ve hürmeten 'sünnet-i seniyye” (çok mühim ve kıymetli olan âli yol) denilmiştir. İnsan, alem-i ervahtan başlayıp,...
Namazı Niçin Kılmalıyız?
  Kainat hayat merkezli, Hayat ise insan merkezli yaratılmıştır. İnsana ise bütün mahlûkatın üstünde özellikler verilmiş. Hatta başka hiçbir canlıya nasip olmamış/olmayacak Miraçta Kâinatın Sultanına muhatap olacak bir üstünlüğe...
Bismillah Neden Her Hayrın Başıdır?
  Dünyayı ve var olan her şeyi yaratıcısına bağlayan hakikat Bismillahirrahmanirrahim hakikatidir. Besmele ile yaratılan her şey yaratıcısına nispet edilir. Arşı(Allah'ın Kudretinin tecelli yeri) Ferşe(yeryüzüne) bağlar.  Bismillah;...
İSLAM KARDEŞLİĞİ VE MUHABBET
' İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.”[Müslim – Tirmizî ]. İman; Allah'ın varlığına, birliğine, tereddütsüz inanmak ve Hz. Muhammed'in (A.S) peygamber olduğunu ve bize...
MÜSLÜMAN ÜMİTSİZ OLAMAZ
  Ümitsizlik, kısaca,  'Allah'ın rahmetinden ümit kesmek.” olarak tarif edilir. Ümitsizliğin meyveleri 'kayıtsız kalma, keder, tembellik ve hor görme” olarak sayılabilir. Maalesef İnsanlık manevi buhran içindedir. Zulüm...
Bayram O Bayram Ola
  Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Ramazan ayının ardından Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi Arapçada kahvaltı anlamına gelir ve...
Kadir Gecesi ve Kur'an-ı Azimüşşan
  Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kadir Gecesinde Kur'an-ı Azimüşşan dünya semasına indirilmiş, Cenabı Allah insanlar ile Konuşmuştur. Yani her şeyin dizginin elinde olduğu, her şeyin anahtarının yanında bulunduğu Kâinatın Sultanı...

banner4

banner3