banner2
Mehmet CENGİZ
Mehmet CENGİZ
Yazarın Makaleleri
Kudüs Ümmetin Tapulu Malidir-2
  Kaç gündür Kudüs'le ilgili yazılar yazılıyor. Yorumlar yapılıyor. Gerek İslam ülkelerinden, gerekse Müslüman olmayan ülkelerden kınamalar yapılıyor. Ekseriyetin görüşü Tramp'ın yaptığı yanlıştır diyarlarda, istediğiniz...
Kudüs Ümmetin Tapulu Malıdır-1
Kudüs mübarek bir beldedir. Makam-ı Muhammed'dir, Makam-ı İbrahim ve İsmail'dir. Tüm peygamberlerin uğrak yeridir. Miracında semaya yükseliş basamağıdır. Üç semavi dinin merkezidir. Müslümanların yeryüzünde üç dokunulmaz mekânları...
Bostan
Kendisini ıslah etmeyen başkasını ıslah, edemez, Lisanî hal, lisanî kelden iyidir. Meşru daire keyfe kâfidir. Vicdanda olmayan adalet kanunlarla tatbik edilemez. Yiğidi öldür hakkını yeme, başkasının ipi ile kuyuya inen yarı yolda kalır....
Ümmeti Muhammed
Bir önceki yazımda hayırlı Ümmetle ilgili azda olsa bir şeyler yazdım. Bu yazıda ise ayni çerçevede Ümmeti Muhammedi irdelemeye çalışacağım. Ümmetle ilgili ellinin üzerinde Kur'an ayetleri bulunmaktadır. Bir o kadarda hadisler var....
Hayırlı Ümmet
  Ümmet kelimesi Kur'an-i kerimde var. Siz hayırlı bir ümmetsiniz taltifi var. Hayırlı ümmet iyilikleri emreder. Kötülüklerden nehiy eder. Ümmetin, Allah'ı, peygamberi birdir. Kıblesi de birdir. Her canlı cansız Allahın Mahlûkudur....
SOKAĞİN SESİ - 2
  Önceki yazıdan devamla: Yüksek kulelerden, topluma elbise dikenleri çok gördük, gerçek Cumhuriyet bünyesinde halkı barındırırken, söylemle her şey söylenir eylemde ise siyasiler yönetim kadrosunda olanlar Cumhuriyeti halka koklatmazlar....
Sokağın Sesi-1
Hz. Ömer'in halifeliği döneminde kendisi halife olduğundan, (şimdiki tabirle Reis) sorumluluk icabı gece teftişe çıkar. Gecenin geç saatlerinde bir evden çocuk çığlıklarını duyar. Ömer kapıyı çalar, bir kadın çıkar; 'Niçin...
Yozlaşmalar Nereye Kadar?
Yozlaşma aslından kopmaktır. Dinde, Dindarlıkta, yozlaşma olduğu gibi, cemaatleşmede sendikalaşmada, siyasallaşmada, insani ilgilendiren çok alanlarda yozlaşmalar da olabilir. Yola koyulurken, yürünen yolda yozlaşma olursa dökülenleri çok...
Yozlaşmalar Nereye Kadar?
  Yozlaşma aslından kopmaktır. Dinde, Dindarlıkta, yozlaşma olduğu gibi, cemaatleşmede sendikalaşmada, siyasallaşmada, insani ilgilendiren çok alanlarda yozlaşmalar da olabilir. Yola koyulurken, yürünen yolda yozlaşma olursa dökülenleri çok...
Gençlik Uçurumda
  Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, Ancak anne babanın inancı ne ise çocuk onlara göre bir inanç sahibi olur. Yönetim kadrolarında bulunanlar, özellikle siyasetçiler gençlerle çok övünürler. Anne babaların çocukları ile övünmeleri...
Din Ve Dünya-2
Dünyada İnsan eşrefi mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisidir. İnsanı dünyadan çıkarın dünyanın ne kıymeti olur. İnsanın dünyaya gönderilmesi, taltif edilmesi, paye verilmesi boşuna değildir. Değer sahibi insan yaratanını tanır...
Din Ve Dünya-1
  Dinler iki çeşittir. İlahi dinler, beşeri dinler. İlahi dinler Hz. Âdem aleyhi selamdan günümüze kadar gelmiş Kıyametin kopacağı ana kadar da devam edecektir. İlahi dinlerin sonuncusu İslam Dinidir. Diğer ilahi dinler in hükümleri İslam...
ILIMLI İSLAM
  Hak Din İslam Dinidir. Ehlisünnet esaslarına göre bozulmamış İncil ve Tevrat'ın bağlıları ehli kitap sayılıyor olsa da, bu gün hem İncil hem de Tevrat tahrif edilmiş yani bozulmuştur. Tevrat ve İncil'e sözde inanan Yahudi ve...
İbretli Kelamlar
  Âlimlerimizden, filozoflardan, sanatçılardan, siyasetçilerden, bilim ve ilim adamlarimizdan, Şair, yazar ve edebiyatçılarımızdan öyle mümtaz Şahsiyetler vardır ki, söz ve kelamlarında insanlar için büyük yol göstericilik var… Birer...
HARAMLARDAN KAÇMAK
  Helal belli, haram bellidir. Helalde bereket, huzur, hormonsuz gıda vardır. Teknoloji asrında halel haram karışmıştır. Yeter ki gelsin, zengin olayımda, zevke sefa sureyim de, son model arabam, telefonum olsunda, evim konforlu, döşeli odlumu...
İNSANLİK TUFANLARLA BOĞUŞUYOR
  Sermayenin elden ele dolaştığı, zenginin zengin olduğu, fakirin bir lokma ekmek elde etmekle boğuştuğu asrımızda, fert ve toplumda huzur kalmada. İnsanı bozmak için şer ittifakları ara vermeden çalışmaya devam ediyorlar. Bozulmayanları...
Dava Adamı
Dava adama toplumun meleğidir. Dava adamını bünyesinden çıkaran, değer veren toplumlar yükselmede sinir tanımazlar. Tarih dava adamları ile doludur. Dünyada en büyük sıkıntıları dava adamları çekmiştir. Gerçek dava adamları hak davaları...
Ahir Zaman Fitnesi
  Zaman hem ahir zaman, hem de ağır zamandır. Çok dikkat etmek lazım… Kıyamet alametlerinin çoğu zuhur etmiş, tüm kötülükler korkusuzca, yarışırcasına işleniyor. Namaz, oruç, cami, cemaat,  tarikat, cuma, bayram, muharrem, aşure, süper,...
İyi İzler Bırakmak
  İnsanlığa iyi işler yapmak, iyi izler bırakmak gerçek insanların meziyetlerindendir. İyi iz bırakmak isteyenler toplum menfaatini her şeyin üstünde tutanlardır. Bunlara toplum öncüleri de denilebilir Asrımızda her şey yozlaştığı için,...
Zalimin Zulmü
  Zulüm! Hakkın, adaletin tersidir. Tarih zulüm sahneleri ile doludur. Bazı zulümleri tarih kitaplarında okumuşuz.  Oda yalan söyleyen tarih utansın.  Kitaplarından devede kulak da olsa, aynel yakin zulümleri de gördük her gün yeni zulümlerle...

banner4

banner5

banner3