banner2
Mehmet CENGİZ
Mehmet CENGİZ
Yazarın Makaleleri
Ulema Ve Umera
  Ulema; Âlimler, Umera ise; amirler, idareciler demektir. Her iki sınıf da toplumun temel taşlarıdır. İnançlarında sağlam, yönetimde adil, takva sahibi, ferasetli, adil siyasetle mücehhez, ahlak ilkeleri deruni, dünya sevgilerini elinin...
Güle Güle
2017 Yılını geride bıraktık. Dünya kurulalı nice yıllar, aylar, haftalar, günler gelip geçti. İnsanoğlu gafletinden dolayı geçen günlerin farkında değil, ibret almaz muhasebesini yapmaz. Dünyada yaşamak her insanın hakkıdır. Yaşama...
İhlâssız Ameller
Amellerimiz ihlâslı olmalıdır. İnancımıza göre iyi ameller sevap, kötü ameller ise günah getirir. Tüm iyi ameller Allah rızası için olmalı ki, sevap alabilelim. İhlâs Allaha teslimiyettir. Yapacağımız iyi amelin karşılığını Allahtan...
Koyun Can Derdinde, Kasap Et Derdinde
Dünya dert dünyasıdır. Dertli olmayan insan yoktur. Dertlerin çoğu nefsi ve şeytanidir. Dertlerin dinmesi için insanlar çareler arıyor. Bazı dertler maddidir. Bazıları da manevidir. Maddi dertlerin devası doktor, eczane olsa da, yalanın, iftiranın,...
Hak İle Batılı Karıştıranlar
  Hak belli, batıl belli, helal belli, haram belli, faydalı zararlı da belli, Allahın en büyük nimeti olan aklini başkalarına kiralayanlar idrakten mahrumdurlar. Kiralık akıllar melüldür. Düşünmezler, iyi kötüyü ayırt etmeleri şeytana...
Bekle Kudüs Geliyoruz
  Ey! Kudüs, Ey! Mübarek Mescidi Aksa üzülme, sabırsızlanma biz seni, sen bizi, özlemişsin… Çok haklisin. Asrımızda Hz… Ömer yok, Selahaddini Eyyübi yok,  Abdülhamit de yok. Sen esirken ben gülemem diyen Selahaddin'in sözü...
Bir Yılı Daha Geride Bırakıyoruz
  Yıllar, aylar, haftalar, günler su gibi gelip geçiyor. 365 Günü geride bırakıyoruz. Bir yıl içinde ne yaptık muhasebe yapmamız gerekmez mi? Dünyaya o kadar dalış var ki, insan muhasebe yapmaktan gafil. Hâlbuki hayatta kaldıkça her...
Kudüs Değil, Biz Kurtulalım
  Kudüs mücadelesini verirken, Kudüs'ü kurtaracağız diyoruz, ben böyle düşünmüyorum. Biz kurtulacağız ki, Kudüs kurtulsun. İnanç konusunda ümmet fertlerinin inanç esasları esaret altında önce kendimizden başlayacağız, İbrahim...
Kudüs Ümmetin Tapulu Malidir-2
  Kaç gündür Kudüs'le ilgili yazılar yazılıyor. Yorumlar yapılıyor. Gerek İslam ülkelerinden, gerekse Müslüman olmayan ülkelerden kınamalar yapılıyor. Ekseriyetin görüşü Tramp'ın yaptığı yanlıştır diyarlarda, istediğiniz...
Kudüs Ümmetin Tapulu Malıdır-1
Kudüs mübarek bir beldedir. Makam-ı Muhammed'dir, Makam-ı İbrahim ve İsmail'dir. Tüm peygamberlerin uğrak yeridir. Miracında semaya yükseliş basamağıdır. Üç semavi dinin merkezidir. Müslümanların yeryüzünde üç dokunulmaz mekânları...
Bostan
Kendisini ıslah etmeyen başkasını ıslah, edemez, Lisanî hal, lisanî kelden iyidir. Meşru daire keyfe kâfidir. Vicdanda olmayan adalet kanunlarla tatbik edilemez. Yiğidi öldür hakkını yeme, başkasının ipi ile kuyuya inen yarı yolda kalır....
Ümmeti Muhammed
Bir önceki yazımda hayırlı Ümmetle ilgili azda olsa bir şeyler yazdım. Bu yazıda ise ayni çerçevede Ümmeti Muhammedi irdelemeye çalışacağım. Ümmetle ilgili ellinin üzerinde Kur'an ayetleri bulunmaktadır. Bir o kadarda hadisler var....
Hayırlı Ümmet
  Ümmet kelimesi Kur'an-i kerimde var. Siz hayırlı bir ümmetsiniz taltifi var. Hayırlı ümmet iyilikleri emreder. Kötülüklerden nehiy eder. Ümmetin, Allah'ı, peygamberi birdir. Kıblesi de birdir. Her canlı cansız Allahın Mahlûkudur....
SOKAĞİN SESİ - 2
  Önceki yazıdan devamla: Yüksek kulelerden, topluma elbise dikenleri çok gördük, gerçek Cumhuriyet bünyesinde halkı barındırırken, söylemle her şey söylenir eylemde ise siyasiler yönetim kadrosunda olanlar Cumhuriyeti halka koklatmazlar....
Sokağın Sesi-1
Hz. Ömer'in halifeliği döneminde kendisi halife olduğundan, (şimdiki tabirle Reis) sorumluluk icabı gece teftişe çıkar. Gecenin geç saatlerinde bir evden çocuk çığlıklarını duyar. Ömer kapıyı çalar, bir kadın çıkar; 'Niçin...
Yozlaşmalar Nereye Kadar?
Yozlaşma aslından kopmaktır. Dinde, Dindarlıkta, yozlaşma olduğu gibi, cemaatleşmede sendikalaşmada, siyasallaşmada, insani ilgilendiren çok alanlarda yozlaşmalar da olabilir. Yola koyulurken, yürünen yolda yozlaşma olursa dökülenleri çok...
Yozlaşmalar Nereye Kadar?
  Yozlaşma aslından kopmaktır. Dinde, Dindarlıkta, yozlaşma olduğu gibi, cemaatleşmede sendikalaşmada, siyasallaşmada, insani ilgilendiren çok alanlarda yozlaşmalar da olabilir. Yola koyulurken, yürünen yolda yozlaşma olursa dökülenleri çok...
Gençlik Uçurumda
  Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, Ancak anne babanın inancı ne ise çocuk onlara göre bir inanç sahibi olur. Yönetim kadrolarında bulunanlar, özellikle siyasetçiler gençlerle çok övünürler. Anne babaların çocukları ile övünmeleri...
Din Ve Dünya-2
Dünyada İnsan eşrefi mahlûkattır. Yaratılmışların en şereflisidir. İnsanı dünyadan çıkarın dünyanın ne kıymeti olur. İnsanın dünyaya gönderilmesi, taltif edilmesi, paye verilmesi boşuna değildir. Değer sahibi insan yaratanını tanır...
Din Ve Dünya-1
  Dinler iki çeşittir. İlahi dinler, beşeri dinler. İlahi dinler Hz. Âdem aleyhi selamdan günümüze kadar gelmiş Kıyametin kopacağı ana kadar da devam edecektir. İlahi dinlerin sonuncusu İslam Dinidir. Diğer ilahi dinler in hükümleri İslam...

banner4

banner3