banner2
Mehmet İMRE
Mehmet İMRE
Yazarın Makaleleri
Kudüs'ü Sevmek
  Tam bir asır oldu 1917-2017 Kudüs Dünya gündeminde. Kudüs'ün dünya gündeminde olması mukaddes bir belde olduğundandır. Üç semavi dinlerin Kudüs'e çekiciliği vardır. Müslümanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar İnsanlık, Şirk...
Tefrika
  Tefrika; Birlik ve beraberliğin zıddıdır. Tefrika kısaca beraber olanların ayrılmasıdır. Bununla beraber çok manalar ifade eden bir kelimedir. Karıncalar beraber birlik halinde yaşalar ve yol yürürler. Hayvanlar cinsleriyle beraber yürür...
Ümmet O'nu Anlamaya Muhtaç
  Ümmetin Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Sallalahu Aleyhi Vessellemdir. O'nun hayatını okumak, öğrenmek yaşamak her Müslümanın asli görevidir. Adımız Mehmet, Ahmet, Mahmut, Aişe, Fatma, Hasan, Hüseyin olabilir. Bu isimlerle ben Muhammedi...
Toplum Olarak Sorumluyuz-2
  Toplumsal bilince yönelik davranış becerilerini kazanmak ve kazandırmak için, uzun ve emek isteyen bir süreçtir. Çoğu zaman kişi başkaları ya da toplum için sorumluluk aldığında, kendisiyle çelişkiye düşebilir; çünkü burada kendisinden...
Toplum Olarak Sorumluyuz-1
  Yüce Rabbimiz insanoğlunu 'eşrefi mahlûkat” yani yaratılanların en şereflisi ve yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Bu meyanda yüce Allah insanoğluna sorumluluklar vermiştir. Hepimiz (her Müslüman) sorumluyuz. Müslümanlar...
Toplum Olarak Sorumluyuz-2
  Toplumsal bilince yönelik davranış becerilerini kazanmak ve kazandırmak için, uzun ve emek isteyen bir süreçtir. Çoğu zaman kişi başkaları ya da toplum için sorumluluk aldığında, kendisiyle çelişkiye düşebilir; çünkü burada kendisinden...
Ahlaki Çöküntü-1
  Güzel ahlaklı olmak herkese nasip olmaz. Ancak iyi bir eğitimle çocuk yaşlarda aile tarafından temeli atılır ve o güzel ahlak ölüme kadar devam eder. Bireyler ahlaklı olurlarsa haliyle toplumlarda terbiyeli, edepli hayâlı olurlar. Ahlak her...
Günümüz Hastalığı Kibir
  İnsan ahlâkını oluşturan huylar ikiye ayrılır. Bunlar: İyi huylu olmak. Güzel ve iyi huyların arasında tevazu, doğruluk, sabır, sebat, cesaret, emanete riayet, nimete ve iyiliğe karşı şükür, yumuşaklık, sevgi, saygı, merhamet ve cömertlik...
Dertler Devasız
  Allah hiç kimseye dert vermesin. Dertler iki çeşittir. Maddi ve manevi dertler: Kastım maddi dertlerdir. Manevi dertlerin devası yüzde yüz din'dir maddi dertlerin birincisi tüm tedbirleri aldıktan sonra zuhur eden dertlerdir. Bu dert çeşidine...
Dünyada Büyük Tufanlar Var
Dünyada öyle tufanlar var ki, her canlıyı ilgilendiriyor. Etkilenmemek mümkün değil. Bu tufanların sebepleri var. İnsanlık kurtuluş için çareler arıyor. Çare de yanlış yerlerde aranıyor. Hâlbuki denenmiş denenmez. Bu günkü kapitalist...
Ham İnsan Nasıl Pişer?-2
Birinci yazıdan devam: Ham insan nasıl pişer? Konusu çok derin ve ince bir konu olduğundan dolayı konun daha iyi anlaşılması için dünyaca ünlü düşünür ve mutasavvuf olan Hz. Mevlana'dan örnekler vererek o mübareğin hayatından belki...
Ham İnsan Nasıl Pişer? -1
Ham olan insan, çocukluk yaşından sonra doğru eğitimle ve okuyarak belli evrelerden geçerek hamlık evresini tamamlar. Pişme evresi ise, görmüş olduğu eğitimi hayatına tatbik etmek, yaşamak ve çevresindeki insanlara dünyevi ve uhrevi bilgiler...
Kurban İbadeti
(Rabbin için Namaz kil ve Kurban kes) Kevser suresi ayet 2. Kurban bayramı günü kurban kesecek kadar parası olupta, kurban kesmeyenler mescidime yaklaşmasın Peygamber efendimizin fermanı varken, Kurbanın ne kadar önemli olduğunun ifadesidir. Din...
Temizlik Şart
Temizlik deyince ilk akla gelen beden ve üst baş temizliği, ev temizliği, işyeri gibi fiziki temizlik çeşitleridir.  İki çeşit temizlik vardır: Birincisi ve en önemlisi manevi temizliktir. Manevî temizlik kişinin kalbini kötü duygu ve düşüncelerden,...
Dünya Ahiretin Tarlasıdır
Bazı insanlar Ahirete inanmazlar. Müslümanım diyen her fert, günahkâr da olsa Ahirete inanır günahkâr insan Ahirette günahlarının cezasını çektikten sonra ancak cenneti hak eder. Çağdaş firavunlar Asrında ne yazık ki, Adı Ahmet, Hasan...
İYİ İNSAN OLMANIN VASIFLARI-2
İyi bir insan; yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, kul hakkı ve haram yemez; helal kazanç ve gelirle geçimini sağlar. Emanete hıyanet etmez, ehli olmadığı hiç bir makam mevkie talip olmaz. Rüşvet almaz vermez. Haksızlık ve adaletsizlik yapmaz....
İYİ İNSAN OLMANIN VASIFLARI-1
Her şeyi yoktan var eden yüce Rabbimiz, insanoğlunu yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Bu nedenle biz insanlara en güzel meziyetleri vererek yaşam sürecimizde aslımıza uygun davranmamız gerektiğini Rabbimiz Kur'an-i kerimin değişik...
BİZ BU HALE NİÇİN DÜŞTÜK?
Müslümanların bu hale gelmesinin çok nedenleri vardır. Denizden bir katrede olsa konuyu irdelemeye çalışacağım. Müslümanın pusulası bellidir. Müslüman teslim olan demektir. Kime teslim? Allaha teslim. Bu teslimiyet hayat Yaşantımızı Allah'ın...
Yazıklar Olsun!
Geçmişlerinde adaletsizlik yapan, halkı ezen ve sömürenlere Yazıklar olsun. Adaleti, (iyi insanların yaptığı otobanlarda) arayanlara yazıklar olsun. Vatan hainleri için yollara düşenlere yazıklar olsun. Bölücülerle, teröristlerle işbirliği...
Dünya Hayatı Tozpembe Değil
Her canlının Allah'a karşı sorumluluğu var. Ancak yüce yaratıcımız Rahman ve Rahim olan Rabbimiz yeryüzünün halifesi olarak en büyük sorumluluğu biz insanlara vermiştir. Her ne hikmetse çoğumuz bu sorumluluğu unutup sanki hiç ölmeyecek...

banner4

banner5

banner3