banner2
Mehmet İMRE
Mehmet İMRE
Yazarın Makaleleri
Al Birini Vur Ötekine!
- Başlıkta kullandığım 'al birini vur ötekine” deyimi bir atasözüdür. İki şeyi kıyaslamak için kullanılır. Ama bu iki şey zaten çok berbatlardır. Hatta ikisi de o kadar berbattır ki ikisi bir tam etmez. Birini alıp ötekine vurma...
Tek Seçenek
Düşman karşısında hiddetlenmek, öfkelenmek, hatta bazen kükreyip İslam karşıtlarına haddini bildirmek gerekir. Lakin bunu yerinde ve zamanında kullanmak en akılcıdır. Bu sıralar içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlara karşı yekvücut...
Siyaset Geçim Kapısı mı?
İbni Haldun'a göre iki çeşit siyaset vardır. Birincisi: Siyaseti Adile, ikincisi ise: Siyaseti zalimedir. İmamı Gazali'ye göre ise, Mesleklerin, Meşreplerin, mevkilerin en şereflisi siyasettir. Der. Genel ifade ile siyaset yönetme sanatıdır....
Devlet de Haramlardan Çekinmeli
Devlet olmazsa millet, millet olmazsa devlet olmaz! Ülkemizde yaşayanların % 90'ını Müslümandır. Devlet laiktir, halk ise Müslümandır. Ülkemizin her ilinde, ilçesinde ve köyünde Allah'ın evleri olan camilerimiz vardır. Bu camilerde...
Her Geçen Gün Ömürden Gidiyor 
Günler, Aylar, Yıllar su gibi akıp gidiyor. Biz istemezsek de... Kurulu düzen şaşmadan kıyamet'e kadar devam edecek. Bu kurulu düzen Allahın düzenidir. Güneş doğuyor batıyor. Geceler gündüzleri kovalıyor. Mevsimler peş peşe geliyor....
DİRENİŞE DEVAM
  Tarih 13.12.2017 Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen İslam İşbirliğinin olağanüstü toplantısı yapıldı. Hayırlara vesile olur inşallah. Gündem Kudüs'tü. İslam İşbirliği teşkilatına 58 İslam devleti üyedir. Toplantıya...
Kudüs'ü Sevmek
  Tam bir asır oldu 1917-2017 Kudüs Dünya gündeminde. Kudüs'ün dünya gündeminde olması mukaddes bir belde olduğundandır. Üç semavi dinlerin Kudüs'e çekiciliği vardır. Müslümanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar İnsanlık, Şirk...
Tefrika
  Tefrika; Birlik ve beraberliğin zıddıdır. Tefrika kısaca beraber olanların ayrılmasıdır. Bununla beraber çok manalar ifade eden bir kelimedir. Karıncalar beraber birlik halinde yaşalar ve yol yürürler. Hayvanlar cinsleriyle beraber yürür...
Ümmet O'nu Anlamaya Muhtaç
  Ümmetin Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Sallalahu Aleyhi Vessellemdir. O'nun hayatını okumak, öğrenmek yaşamak her Müslümanın asli görevidir. Adımız Mehmet, Ahmet, Mahmut, Aişe, Fatma, Hasan, Hüseyin olabilir. Bu isimlerle ben Muhammedi...
Toplum Olarak Sorumluyuz-2
  Toplumsal bilince yönelik davranış becerilerini kazanmak ve kazandırmak için, uzun ve emek isteyen bir süreçtir. Çoğu zaman kişi başkaları ya da toplum için sorumluluk aldığında, kendisiyle çelişkiye düşebilir; çünkü burada kendisinden...
Toplum Olarak Sorumluyuz-1
  Yüce Rabbimiz insanoğlunu 'eşrefi mahlûkat” yani yaratılanların en şereflisi ve yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Bu meyanda yüce Allah insanoğluna sorumluluklar vermiştir. Hepimiz (her Müslüman) sorumluyuz. Müslümanlar...
Toplum Olarak Sorumluyuz-2
  Toplumsal bilince yönelik davranış becerilerini kazanmak ve kazandırmak için, uzun ve emek isteyen bir süreçtir. Çoğu zaman kişi başkaları ya da toplum için sorumluluk aldığında, kendisiyle çelişkiye düşebilir; çünkü burada kendisinden...
Ahlaki Çöküntü-1
  Güzel ahlaklı olmak herkese nasip olmaz. Ancak iyi bir eğitimle çocuk yaşlarda aile tarafından temeli atılır ve o güzel ahlak ölüme kadar devam eder. Bireyler ahlaklı olurlarsa haliyle toplumlarda terbiyeli, edepli hayâlı olurlar. Ahlak her...
Günümüz Hastalığı Kibir
  İnsan ahlâkını oluşturan huylar ikiye ayrılır. Bunlar: İyi huylu olmak. Güzel ve iyi huyların arasında tevazu, doğruluk, sabır, sebat, cesaret, emanete riayet, nimete ve iyiliğe karşı şükür, yumuşaklık, sevgi, saygı, merhamet ve cömertlik...
Dertler Devasız
  Allah hiç kimseye dert vermesin. Dertler iki çeşittir. Maddi ve manevi dertler: Kastım maddi dertlerdir. Manevi dertlerin devası yüzde yüz din'dir maddi dertlerin birincisi tüm tedbirleri aldıktan sonra zuhur eden dertlerdir. Bu dert çeşidine...
Dünyada Büyük Tufanlar Var
Dünyada öyle tufanlar var ki, her canlıyı ilgilendiriyor. Etkilenmemek mümkün değil. Bu tufanların sebepleri var. İnsanlık kurtuluş için çareler arıyor. Çare de yanlış yerlerde aranıyor. Hâlbuki denenmiş denenmez. Bu günkü kapitalist...
Ham İnsan Nasıl Pişer?-2
Birinci yazıdan devam: Ham insan nasıl pişer? Konusu çok derin ve ince bir konu olduğundan dolayı konun daha iyi anlaşılması için dünyaca ünlü düşünür ve mutasavvuf olan Hz. Mevlana'dan örnekler vererek o mübareğin hayatından belki...
Ham İnsan Nasıl Pişer? -1
Ham olan insan, çocukluk yaşından sonra doğru eğitimle ve okuyarak belli evrelerden geçerek hamlık evresini tamamlar. Pişme evresi ise, görmüş olduğu eğitimi hayatına tatbik etmek, yaşamak ve çevresindeki insanlara dünyevi ve uhrevi bilgiler...
Kurban İbadeti
(Rabbin için Namaz kil ve Kurban kes) Kevser suresi ayet 2. Kurban bayramı günü kurban kesecek kadar parası olupta, kurban kesmeyenler mescidime yaklaşmasın Peygamber efendimizin fermanı varken, Kurbanın ne kadar önemli olduğunun ifadesidir. Din...
Temizlik Şart
Temizlik deyince ilk akla gelen beden ve üst baş temizliği, ev temizliği, işyeri gibi fiziki temizlik çeşitleridir.  İki çeşit temizlik vardır: Birincisi ve en önemlisi manevi temizliktir. Manevî temizlik kişinin kalbini kötü duygu ve düşüncelerden,...

banner4

banner3