banner2
Mehmet Özkılınç
Mehmet Özkılınç
Yazarın Makaleleri
Gün Kardeşlik Birlik ve Dayanışma Günüdür
Değerli Kürt kardeşim ve ey halkım! Kürt bir kardeşiniz olarak soruyorum. Şimdi başta ABD olmak üzere, batılı emperyalistleri tanıdınız mı? Bu zalimler hiç yaralı parmağa şey eder mi? Bu münafıklar Kürt, Türk Arap kısaca mazlum Müslüman...
Filistin davasıyla ilgili notlar
Filistin davası, ümmetin davasıdır. Mescidi Aksa'nın, miracın ilk durağı olması, Resulullah (sav) ın, Mescidi Aksa'da 124000 peygambere imam olup namaz kıldırması manidardır. Allah (cc) hep Filistin'i, Mısır'ı, Afganistan'ı...
Gâvurdan Dost Olmuyor İşte
Yıllarca stratejik ortaklıkla bizi oyalayan ABD AB vs. batılıların, Suriye'deki savaşıyla foyaları ortaya saçılıverdi. 15 Temmuz da FETÖ üzerinden yaptıkları darbede ise kelimenin tam manasıyla suçüstü oldular. Ancak kahpe gövdeleri...
Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye 2
  Nebevi metot insanların yüreklerini fethedip, onları ikna etmek ve kendi istekleriyle hakkı kabullenmeleri üzerine kuruludur. Zoraki ve despotlukla olan kabule, 'iman” ve 'teslimiyet” denmez. Böyle zoraki teslim olmuş görünen kimseye...
Cemaatlerde Eğitim Ve Terbiye
  Eğitim ve terbiye İslami bir cemaatin temel harcıdır. Eğitim ve terbiye olmadan bir oluşum tesis edilemez ve varlığını devam ettiremez. Öğretim de elbette önemlidir. Ancak eğitim ve terbiye ondan çok daha önemli ve önceliklidir. Eğitim...
Cemaatsel Çalışmak Ve Bir Anım
  Yıl 1989 seksen darbesinden sonra İslami çalışmaların en yoğun olduğu zamanlar. Amelde eksiklikler, metot yanlışlıkları vs. olsa da,gençlerin okuma ve araştırmada birbirleriyle yarıştıkları dönemler. Benim de ilk medresemin temelini...
Cemaatsizliğe Özenmek Neden
  Fetö ihanet çetesinin deşifre olmasından sonra, cemaatsel çalışmak bir yana, cemaat kelimesi dahi öcü gibi görünür hale geldi. Tabi bunun yanında 'hizmet” vb. İslam'ın çok önemli ıstılahları da bu lekeden payını aldı....
Birlik Rahmet Ayrılık Felakettir
  İslam ümmetinin tarihi, birliği, beraberliği, fedakârlığı, vefakârlığı, adaleti, zulme direnişi, mazlumlara hamiliği vs. erdemleri dünya âlemin malumudur. İslam ümmeti, hem kendisinin hem de dünya halklarının huzur, güven ve refahına...
Zindandan Bir Yıldız Kaydı
  Geçtiğimiz gün mısır zindanlarından bir yıldız kaydı. Daha önce kendisi gibi nice yiğitler misali, oda şehadet şerbetiyle rabbine uçtu. Hem de 89 yaşında ve mısır zindanlarından. Her Müslüman bilir ki, şehitler kayıp değil, aksine...
Hicret ama nasıl
  1949. Hicri yeni yılınız mübarek olsun. Allah (cc) hicreti anlamak ve sonra anmak ve anlatmanın da hakkını vermek nasip eylesin. Ümmetin birlik beraberlik, kardeşlik ruhu ve ümmet şuuruna vesile eyelsin. İslam diyarında insanca yaşayacağımız...
Kul Hakkı ve Altı Haklar 2
  Tahsil hayatları boyunca talebelerime yaptığım nasihatlerden biri de altı haklar başlığı altındaki uyarılardır. Kul hakkıyla mahşer yerine gelmek, her Müslüman için büyük bir kayıptır. Ancak bu, ilim ehli için hiç olmaması gereken...
Gelin Bayramları Bayramlaştıralım
Bayramları bayram yapan içindeki mana ve ruhtur. Yoksa zaman açısından sair günler gibi 24 saatten ibarettir. Bu manevi değerlerinin asıl kaynağı elbette Allah (cc) ın insana bir lütfu ve Resulullah (sav) ın müjdesi olmasıdır.                ...
Yiğidi Öldürsen de Hakkını İnkâr Etme
Bazı dostlar haklı olarak, 'DİB Görmez hoca hakkında neden görüş beyan etmediniz”? Serzenişlerinde bulundular. Aslında sosyal medyada birçok açıklamalarımız oldu. Ancak serzenişlerin devamı üzerine, gazetemizin bu köşesinde de bir...
Bir Elin Nesi Var…
  Meşhur bir nükte ile başlayalım. Sekerat halindeki bir baba on tane çocuğunu yanına çağırır. Hazırlayıp deste yaptığı on çıtayı, en küçükten en büyük oğluna kadar teker teker vererek, çıtaları kırmalarını söyler. Ancak en...
Sünnete Düşmanlık Niye?
  Konuyla ilgili her kes bilir ki sünnet düşmanlığı yeni bir olay değildir. Ümmet içinde fitnelerin baş gösterdiği ilk yıllardan itibaren İslam'ı tahrif etme girişimleri de içeriden ve dışarıdan devam etmiştir. Bu işin başrolünde...
Filistin Tarihinden Notlar
                  Filistin, Kudüs ve mescidi aksa, Filistinliler veya Arapların değil, tüm ümmetin ortak malıdır. Esasen sadece Filistin, Şam, Bağdat, Afganistan, Yemen ve Libya değil, tüm İslam diyarı tüm Müslümanların sorumluluğundadır....
Kurtuluş cemaatle mümkündür
  Önce sözün sultanına kulak verelim. O konuşunca tüm insanlığa susup saygıyla ve dikkatle dinlemek düşer: 'Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir” dedi. Bunların kimler olduğu sorusuna karşılık...
Başarı Birlik Ve Dayanışmayla Olur
  Toplum düzeni birlik ve beraberlikle sağlanır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın toplum hayatı bakımından ne kadar önemli olduğunu, birliğin temin edilememesi halinde sosyal bünyede nasıl huzursuzluklar...
Başarı Birlik Ve Dayanışmayla Olur
  Toplum düzeni birlik ve beraberlikle sağlanır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın toplum hayatı bakımından ne kadar önemli olduğunu, birliğin temin edilememesi halinde sosyal bünyede nasıl huzursuzluklar...
Başarı Birlik Ve Dayanışmayla Olur
  Toplum düzeni birlik ve beraberlikle sağlanır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın toplum hayatı bakımından ne kadar önemli olduğunu, birliğin temin edilememesi halinde sosyal bünyede nasıl huzursuzluklar...

banner4

banner5

banner3