banner2
Emin YAPRAK
Emin YAPRAK
Yazarın Makaleleri
İslam'da Ayrıcalıklı Sınıf
    Her toplumda ekonomi vazgeçilmez bir unsurdur. Yiyecek ekmeğe muhtaç olan, aç insanlar, yalınkılıç bir şekilde herkese saldırmaya hazır vaziyette olarak toplumsal yerlerini alan ve toplumun zararına olan asalaklar olarak karşımıza çıkmaktadırlar....
Erkeğin Üstünlüğü
  'Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği...
Urfa Gaz'ın Yatırım Anlayışı
Şanlıurfa'nın dışındaki yerlerde amaç vatandaşa hizmettir. Bizde ise durum farklıdır. Acaba ne kadar çok kazanabiliriz ve birilerini nasıl idare edebiliriz. Gaziantep'te her mahalleye ve sokağa doğalgaz çekilmekte, yatırımlarla...
Dini Nikah ve Medeni Hukuk
                Son günlerde hükümetin nikah kıyma yetkisini Müftülere de vermenin bulundurduğu kanun tasarısının gündeme getirmesi ile ateistler ve feministler dini anlayışı dışlama adına fırtınalar koparmaya çalışmaya...
İsyanın Sosyolojik Tahlili: Protesto
  Sosyal bir olay olarak meydana gelen isyanın, sosyoloji ilminde ele alınırken karşı çıkış, protesto olarak isimlendirilmektedir. Protesto, var olan bir görüşe, düzene, oluşuma karşı başkaldırmadır. Başkaldırıların amaçları da farklı...
Hukukun Üstünlüğü İlkesi
  Devletin yönetim anlayışında ileri sürülen ve görülen üstünlüklerinden biri, toplumsal birliktelik ile kabul edilen hukuki düzenlemelerin üstün tutulması ve herkes tarafından baş vurulan tek merci olarak kabul görülmesidir. Hukuki ilkeler,...
Uluslararası İlişkilerde Çıkar Döngüsü
Devletlerarası ilişkilerin ortaya çıkması en güçlü ve zayıf olanın durumunun belli olması ile kendini gösterir. Çıkarının sınırı ve taraflar arası döngüsü güçlü ile zayıfın sınırının belli olmasıyla mümkündür. Kendine yeterli...
Suriye'de Oynanan PYD Oyunu
  Domuzdan post gavurdan dost olmaz. Bu atasözünü unutmamak gerekir. Aslında Uluslararası ilişkiler sadece çıkar üzerine kurulu olarak değerlendirmek gerekir. Bunu yaparken de Müslüman olanların, mazlumların, mağdurların yanında yer alması...
Hukuki Düzenlemelerde İnsanların Çıkarları
Hukukun amacı insanlara hizmet etmek ve onların herhangi bir konuda açıklarını kapatmak, aralarındaki sorunları çözmektir. Uyuşmazlık mahkemelerinin kuruluş gerekçesi ve uygulanış biçimi hep bu aksaklıkların ve sürtüşmelerin çözümü...
NATO Artık Türkiye İçin Gerekli mi?!
  Son günlerde Türkiye'ye karşı Avrupa'nın, Amerika'nın özellikle Hollanda'nın tavrı ile ortaya çıkan anlayış, küfrün tek millet olduğunun başka bir yansımasıdır. Türkiye 1950'li yıllardan beri NATO üyesi olduğu...
Siyaset Felsefesi
  Siyaset ve politika alanında yapılması gereken çalışmaların felsefik tahlillerinin yapılması ve bu alanda bilinçli çalışmaların, faydalı değerlendirmeler ışığında ele alınması gerekmektedir. Taşrada veya merkezde bulunan her insanın...
İnsan ve Allah'ın Hükmü
Kur'an'ın ele aldığı konu 'insan”dır. O, İnsanı felâha veya helâka götüren hayat tarzlarını anlatır. Kur'an'ın metni boyunca vurgulanan ana fikir, Halık'ın açıklanması ve buna dayanan Doğru Yola davettir....
İsyan ve Kıyam Kavramları
  Kıyam, meşru olmayan ve halka zulmeden yönetim biçimlerine karşı başkaldırıya denir. Tağutî düzenlere karşı ayaklanan ve halkın isteklerini gerçekleştirmeye çalışan eylemlere denir. Hz.İbrahim'in Nemrut'a karşı başkaldırısı...
Halep Kan Ağlıyor
Demokrasi adına yola çıkmış olan insanlar, tağuti düzenin zulmü ve baskısı altında inim inim inlemekte ve kendilerini bulmaya çalışırken yok oluyorlar. Kendilerini kolay bir yolda mücadele içinde bulacaklarını, Tunus, Libya, Yemen gibi...
İslami Hükümlerin Ebediliği
  İslam akidesinin mensupları olarak, Kur'an'ın kesin olan hükümlerini bugün kabul edilip yarın ret edebilecek kesinleşmemiş nazariyelere göre yorumlamaya çalışmayız. Bunun için Kur'an'ın beyanları, açık delilleri ile...
Yönetimdeki Aksaklıklar
  Türkiye insanı olarak kafamıza yerleştirilen şablon kadar düşünebiliyoruz. Şablonun belirgin hatları dışında bir yaşama ve değerlendirme biçimi düşünemiyoruz. İnsanların yapılarında oluşmuş olan şekilcilik şablonu onları her...
Toplumda Güvenilir İnsan
  İnsanlar arasında güvenilir olmanın en güzel yolu, ilkesel olarak saplantı ve düşüncelerden sıyrılarak, evrensel ilkeler ile yoluna devam etme mücadelesi sergileme anlayışı göstermektir. Çünkü ahlaki ilkeler olarak ortaya konulmuş olan...
Tasavvuf Hareketi
              Tasavvuf diğer adıyla tarikatın ortaya çıkışı ile ilgili çok şey söylenebilir. Sebep ise tarikat kavramı olsun, tasavvuf ilkeleri olsun İslam'ın temel ilkeleri içerisinde bulunmamaktadır. Bu da onlara daha dikkatli...
İsrail İle Barış ve Kürt Sorunu
Aslında hiçbir zaman Yahudi'ye güven olmaz ve olmamıştır. Fakat uluslararası ilişkiler hep karşılıklı çıkar üzerine kuruludur. Türkiye'nin İsrail ile deyim yerindeyse küs kalması yararına değildir. Barış içerisinde olan bir...
Tarihle Yüzleşmek
  'İstanbul'u fethedecek komutan ne iyi komutan, asker ne iyi asker” hadisinin sahih olup olmadığına bakılmadan ve her yönüyle doğru kabul edilip, değerlendirmeler bu cihetten ele alındıktan sonra gerçekler ortaya konulabilir. Güzel...

banner4

banner3