banner2
Müslüm Azizoğlu
Müslüm Azizoğlu
Yazarın Makaleleri
BAŞKANLIK / İDARECİLİK MAKAMI KABADAYILIK MAKAMI DEĞİLDİR.
İdarecilik ve Başkanlık kitleleri idare etme,problemlerini çözme ve sorunlarını giderme makamıdır. Baskı ile,Tehdit ile dayatma ile Sert muamele ile Başkanlık ve idarecilik olmaz,olamaz.Bağırıp çağırmakla,Halkı tehdit ederek susturmakla...
ORUÇ; BEDENİN ZEKÂTIDIR
Oruç Türkçe bir kavramdır. Arapçada SAVM, yahud siyam olarak geçmektedir. Savm kelimesi savm den masdardır. Bunun manası; "hareketsiz kalmak, hareketsiz durmak ve hareketsiz olmak ve bir şeyden mutlak olarak uzaklaşmak, el çekmek" demektir. Istılahi...
SAHUR'DA EZAN OKUNURKEN SABAH NAMAZI KILINABİLİR Mİ?
Ramazan ayında Sahur ile Sabah Namazı arasındaki Zaman.Sahurda Okunan ezan ile birlikte Sabah Namazı kılınmaz. Çünkü İmsak diye okunan ezan Fecri Sadıktan önce Okunmaktadır. İhtiyati bir tedbir olarak Ezan erken okunmakta, ama Şafak; okunan...
Fitne Ve Fitneci İktidarlar
Fitne; İslam’ın dışında kalan bütün sistemlerin/beşeri düzenlerin/ideolojik rejimlerin ortak adıdır.Nitekim Kur’an-ı Kerimde yüce Allah; “Yeryüzünde bir fitne kalmayıncaya ve Din/sistem/düzen/nizam/Hakimiyet Allah ın oluncaya kadar Cihad...
Siyasi Sistem Olarak Hilafet Rejimi Ve Mahiyeti
Hilafet kelimesi; Birbiriyel alakalı olarak Üç mahiyeti ifade için kullanılmıştır. BİRİNCİSİ; Allah’u taalanın emanetini/İslami emir ve yasaklarını yüklenen ve bu emanetin sonuçlarına göre amelde bulunan her insana Halife denilir.Bu mana...
Anayasa Hukuku Ve Devlet
Anayasa Hukuku Ve Devlet Anayasa hukuku siyasi iktidarı/otoriteyi/gücü elinde tutan zümrelerle yönetilenler arasında; yetki,hak,görev ve sorumlulukların karşılıklı olarak belirlenmesinden meydana gelen yazılı ve yazısız hukuka anayasa veya...
Kelepçeli Beyinler Ve Ehl-İ Bid’at
Halkı Müslüman olan Ülkelerde Cahili eğitimlerin sihirli huraflerle İnsanların Kalplerine,beyinlerine, ruhlarına ve akıllarına musallat olan ve onları “Robotlaştıran” bir çok mikrop vardır.İnsanların Allah a kul, Peygambere Ümmet olmasını...
Cahili Sermayelerin Emrindeki İlletli Ruhların Macerası
Türkiye başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki ideolojik, karanlık ve kirli savaşı Cahili sermaye denilen Küresel emperyal güçler başlatmıştır ve sürdürmeye kararlıdır. Zira Kitlelerin birbirini yok ettiği, herkesin can ve geçim derdine...
Doğu Ve Batı Denilen “Hür Dünya’nın” İlkel İlkeleri
“Hür dünya” bugün İslam coğrafyasının her parçasında Türk,Kürt,Arap demeden Özgürlük kanını akıtmakta, Canını almakta,İslami ve İnsani haysiyet ve şerefini ayaklar altına alıp çiğnemektedir.Temel hak ve Özgürlüklerin derisini...
Tek Çare İslami Çözümdür
Yaratıcımız, yaşatıcımız ve yasa koyucumuz olan Yüce Allah Hayat Düsturumuz Kur’an –ı keriminde Şöyle buyuruyor: “ Şüphesiz ki Allah indinde tek Hak Din İslam’dır” Al-i İmran S.A 19. Evet İslam evrensel Kurtarıcı ilkeleri ihtiva eden...
Toplumsal Huzuru Bozan “Aydınların“ Karanlığı
Ülkemizin değişik Üniversitelerinde kendilerine Akademisyen diyen; Ancak kafaları ve zihinleri Laik eğitim ile zaafa uğratılmış, Ruhları Tağuti rejimin pislikleriyle kirlenmiş, Çarşı kültürünün etkisinden kurtulamamış kişi ve kişiler,...
Firavuni Rejimlerin Ortaya Çıkardığı Şiiler
Evrensel ve Kurtarıcı Nizam İslam’dır. İslam nizamının dışında kalan tüm ilkeler, yasalar, kanunlar, düzenler ise Firavunidirler, Tağutidirler. Dikkat edilirse böyle düzenlerde Kanun ve yasa belirleyen Allah değil, tam aksine İlahlık iddiasında...
Ülkemizde İşsizlik Sorunu Ve İstihdamı
Ülkemizde en büyük sorunların başında işsizlik sorunu gelmektedir. İş bulma ve iş güvencesi elde etme başlı başına çözüm bekleyen toplumsal bir sorundur. Bugün Ülkemizde bulunan işsizlik sorunu 0/0 11-12 arasıdır. Yaşanılan bu işsizlik...
Yılbaşı Ve Noel
İnsanlığa yön vermek, Yol göstermek, İnsanları kula kulluktan kurtarmak ve her alanda her yönü ile hayata hükmetmek, tatbik edilmek ve yaşanmak için gönderilen yüce Dinimiz İslam; Evrensel ilahi ilkeleri muhtevi kurtarıcı bir nizamdır. İslam;...
İslam Mücadele Dinidir
İnsanlık tarihi boyunca, insanlığın tanıdığı sistemler ve düzenler içerisinde İslam kadar zulümle zorbalıkla, haksızlık ve hadsizlikle, densizlikle, donsuzlukla mücadele eden veya topyekun Mazlumların yanında yer alan veya zorbaların,...
Sünnet Ve Hadisi İnkar Hastalığı
Çağımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi de “sünneti” inkar hastalığıdır. Tağuti rejimin pislikleriyle kirlenen, Modernizmin dayattığı Küfür ve cahili kültürün etkisinde kalarak düşünce melekelerini kaybeden “ Demokratik”...
Tecavüz Ve Meşru Müdafaa
Hayat mektebimizin Muallimi, Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Tek önder peygamber sav efendimiz; “Müslümanların derdiyle ilgilenmeyenler/dertlenmeyenler onlardan sayılmazlar” hükmünü beyan buyurmuşlardır. Bugün İslam Topraklarının tamamına...
Alkollü İçkiler Ve İstanbul’daki Ölümler
Geçen günlerde İstanbul da SAHTE içki tüketiminden dolayı 30’a yakın İçkici İnsanın Ölmesi İçkinin ZARARLARI bir daha belirgin bir hal alarak gündem oluşturdu. Hal bu ki İçkinin hakikisi ve gereceği de Sahtedir ve Öldürücüdür. Sahte...
Sandıktan Çıkan Milli İrade, Yeni Bir Anayasa İle Taçlanmalıdır
Türkiyeli Müslümanlar gerek Yurt dışında ve gerekse Yurt içinde azimli ve kararlı bir şekilde 1 Kasım’da sandık başına giderek İdareleri için İradelerini ortaya koydular. Halkımızın kahir ekseriyeti; Özellikle Yeni, kapsayıcı ve kalıcı...
Küfür Tek Millettir
Dikkat edilirse İslam coğrafyasında; Kanları dökülen, Canları alınan, Malları, servetleri ve zenginlik kaynakları sömürülerek talan edilen Mazlum ve Mağdur Müslümanlara ne Doğudan ve ne de Batı dan hiç kimse sahip çıkmıyor, yapılan...

banner4

banner3